Anunturi

Licitatii

 • ANUN? DE PARTICIPARE: FORMENERG S.A, cu sediul in B-dul Gheorghe Sincai, nr. 3, Sector 4, Bucuresti, Cod postal: 040311, publica prezentul anunt de participare, pentru achizitia de "SERVICII DE RECEPTIE PENTRU HOSTEL, DE CURATENIE SI EXPLOATARE A CENTRALEI TERMICE, IN CADRUL FORMENERG S.A.", Cod CPV; 90910000-9 (Servicii de curatenie), prin procedura de atribuire "procedura simplificata". Documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei se va putea obtine gratuit, intre orele 8.00-16.00, de la sediul societatii noastre de catre reprezentantul dumneavoastra, pe baza de delegatie semnata si stampilata de reprezentantul legal al ofertantului, sau de pe site-ul http://www.formenerg.ro/achizitii. Criteriul de atribuire a contractului: Pretul cel mai scazut. Modalitatea de prezentarea a ofertei: oferta se va prezenta in original si va fi intocmita conform cerintelor din documentatia de atribuire pentru ofertanti. Solicitarile de clarificari vor fi transmise la adresa de email: achizitie@formenerg.ro sau la nr. de fax 021.306.99.01. Raspunsurile la solicitarile de clarificari vor fi postate pe site-ul http://www.formenerg.ro/achizitii. Oferta va fi redactata in limba: Romana. Valoarea estimativa a serviciilor, fara TVA: 312.000 lei. Contravaloarea garantiei de participare la procedura de selec?ie este de 6.240 lei. Contravaloarea garan?iei de buna executie este de 5% din valoarea contractului de servicii. Data limita pentru depunerea ofertelor; 08.06.2017, ora 16.00. Oferta va fi insotita de scrisoarea dumneavoastra de inaintare si dovada depunerii garantiei de participare. Plicul exterior trebuie sa fie marcat cu adresa societa?ii noastre si cu inscriptia "A nu se deschide inainte de data de 09.06.2017, ora 10,00." Deschiderea ofertelor va avea loc in data 09.06.2017, ora 10.00, la sediul Formenerg SA, Bdul Gheorghe Sincai, nr. 3, Sector 4, in prezenta reprezentantilor ofertantilor. Orice reprezentant al ofertantului, are dreptul de a participa la sedinta de deschidere, daca prezinta in acest sens, o imputernicire scrisa semnata de reprezentantul legal al ofertantului. DIRECTOR GENERAL, DRAGOS FLORESCU; DIRECTOR ECONOMIC, MARCEL NICULESCU.

Citatii - Somatii

 • NUMITUL ANTON TIBERIU cu ultimul domiciliu cunoscut in Aleea Compozitorilor, nr. 5, bl. G9, etaj 5, ap. 31, sector 6 Bucure?ti, este chemat la Judecatoria sector 6 Bucure?ti pe data de mar?i 30.05.2017 ora 8.30, camera 18C in calitate de parat in dosarul civil nr. 16153/303/2016, in procesul de hotarare care sa ?ina loc de act autentic.
 • BIRTHELMER (PLOSCARICI) FLOAREA, din loc. Cisnadie, str. Cisnadioara, nr. 158, jud. Sibiu este citata la Judecatoria Slatina, in cauza civila nr. 11583/311/2016, in calitate de parata, in contradictoriu cu numitul reclamant Serdan Oprea Bogdan, in data de 14.06.2017, ora 12.00, complet CC7. Obiectul dosarului ac?iune constatare.

Comemorari

 • SE IMPLINESC 40 de ani de la trecerea in nefiinta a iubitului nostru MIHAI SANDU si a 16 ani de la trecerea in nefiinta a iubitei noastre BACALIARO AURELIA. Dumnezeu sa-i odihneasca in pace!

Pierderi

 • PIERDUT ACT DE CONCESIUNE eliberat de Parohia Herastrau pe numele Josefina Bogdan, strada Traistei, nr. 3, eliberat in data de 30 Mai 1966 pentru 2 gropi, 6 mp.

Oferte Serviciu

 • CAUTAM pentru echipa noastra din Germania: zugravi, electricieni, instalatori sanitari, ingrijitori pentru persoane varstnice in azile ?i asisten?i medicali. Sunt necesare cunostintele de limba germana la nivel conversational (incepand cu nivelul A2). Calea dv. spre succes: Doamna Alexandra Mihoreanu, Departamentul de recrutare, tel.: + 49 711- 34 252 256 Fax: + 49 711- 34 252 257 E-mail: alexandra.mihoreanu@voncaprivi.de
 • SYGLER Ascensor S.R.L. angajeaza electromecanici ascensoare. 021.221.95.68.
 • FIRMA de CONSTRUC?II angajam pe baza de contract: instalator, zidari, zugravi cu experien?a ?i muncitori necalifica?i. Rugam seriozitate. Telefon: 0725.963.165.
 • VREI sa lucrezi ca SOFER IN COMUNITATEA EUROPEANA? Ai experienta pe TIR sau ai doar calificare C+E? Suna-ne la 0743.161.336 (zona est) sau 0740.295.418 (zona vest) sau scrie-ne pe adresa: hr.bucuresti@trota.ro si te ajutam sa te alaturi echipei noastre.
 • AJUTOR bucatar, muncitor bucatarie vase, Restaurant (catering) Sema Park 0726.716.796.
 • SEMIRAMIS SRL ?PITE?TI angajeaza ?OFERI TRANSPORTOARE pe COMUNITATE, cu experien?a. Venit net 73 euro/zi, marian.dinescu@semiramistrans.ro, 0737.000.609.
 • CAUT familie cu experienta pentru intretinere capre. Ofer 2.000 lei. 0767.963.587
 • FIRMA ANGAJEAZA zidari, zugravi, rigipsari necalifica?i. 0766.260.441, 0767.665.820
 • SC MOBIRA Grup SRL cu sediul in Bucuresti, sector 6, Crangasi, angajeaza tamplar-montator cu experienta. Angajarea se face pe baza de proba de lucru. Salariul 2.000Ron. 0722.698.948.
 • SC MOBIRA Grup SRL cu sediul in Bucuresti, sector 6, Crangasi, angajeaza arhitect dornic sa lucreze in productie de mobilier cu cunostinte in AutoCad si SketchUp. 0722.698.948.
 • TRATTORIA 20 angajeaza pizzer, barman si livrator. 0724.992.762.
 • ANGAJAM menajere sali de jocuri, program redus. Bogdan. 0727.573.040
 • FIRMA productie incaltaminte manual angajez colectiv masina +masa pentru cusut si pregatit fete incaltamine dama. 0722.576.717.
 • CONSOLA GRUP CONSTRUCT SRL ANGAJEAZA dulgheri, fierari betoni?ti, lacatu?i mecanici, zidari, faian?ari, zugravi ?i rigipsari pentru ?antiere din Bucure?ti ?i Germania. Rela?ii la telefon: 021.327.10.50; 021.327.10.51, 021.321.36.39.
 • S.C. ASSA ABLOY ROMANIA SRL, companie multina?ionala suedeza angajeaza urgent: Stivuitorist. Va a?teptam in B-dul Preciziei nr. 5, sector 6 (sta?ia de metrou PRECIZIEI). Detalii la telefon 021.318.09.05 int. 120.
 • FIRMA producatoare mobila pal melaminat angajeaza: tamplari, zona Cora Pantelimon. Tel. 0723.209.694, 0744.594.016
 • PRIMARIA comunei Butimanu, cu sediul in localitatea Butimanu, sat Butiman, nr. 335, judetul Dambovita, organizează concurs conform Legii nr. 188/1999 pentru ocuparea functiilor publice vacante, de: INSPECTOR CLASA I GRAD PROFESIONAL "DEBUTANT -func?ie publica- COMPARTIMENT SVSU; CONSILIER CLASA I GRAD PROFESIONAL "DEBUTANT"- functie publica- COMPARTIMENT ASISTEN?A SOCIALA SI AUTORITATE TUTELARA; REFERENT CLASA III GRAD PROFESIONAL "DEBUTANT" -functie publica COMPARTIMENT RESURSE UMANE. A.Probele stabilite pentru concurs: -selec?ia de dosare; -proba scrisa; -interviu. B. Condi?ii de desfasurare a concursului: -data pana la care se depun dosarele de inscriere: 19.06.2017, orele 14.00; -data si ora organizarii probei scrise: 27.06.2017, orele 10.00; -data si ora organizarii interviului: 28.06.2017, orele 10.00; -locul organizarii probei scrise: sediul Primariei comunei Butimanu. C. Conditii de participare la concurs -condi?ii generale: conform art.54 din Legea 188/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; -condi?ii specifice pentru posturile de referent: absolvent al studiilor medii cu diploma de bacalaureat pentru candidatii Compartiment resurse umane, studii superioare absolvite cu diploma de licenta pentru candidatii Compartiment SVSU si studii superioare de specialitate absolvite cu diploma de licenta pentru candidatii Compartiment asistenta sociala si autoritatea tutelara. Bibliografia de concurs -afisata la avizierul Primaria comunei Butimanu. D. Relatii la telefon 0245.241.040, mobil 0757.072.243, persoana de contact Iamandi Constantin.

Prestari Servicii

 • DOAMNA ofer MASAJ DE RELAXARE, Universitate. 0768.037.948.
 • REPAR frigidere si congelatoare inclusiv sambata si duminica. 021.425.87.56; 0744.517.905.
 • MASINI SPALAT deplasare/ constatare gratuita, REPARATII urgente, GARANTIE. 0761.290.233, 0729.374.669
 • MASAJ de relaxare, experien?a, fara graba. Unirii, program 08.00-20.00. 0765.309.673.
 • DOAMNA experien?a, ofer masaj relaxare Soseaua Pantelimon, Cimitirul Armenesc. 0726.566.223.
 • REPARATII FRIGIDERE, COMBINE FRIGORIFICE, urgent. GARANTIE, BUCURESTI +Ilfov. 0732.081.134, 0744.230.902.
 • MASAJ de relaxare DRUMUL TABEREI ROMANCIERILOR. 0734.941.005, 0761.793.455
 • DOAMNA matura, experienta masaj relaxare, toate tipurile, 50/ ?edinta, Militari. 0725.819.146, 0799.197.850, 0720.316.920.

Cumparari Diverse

 • TABLOURI, ceasuri vechi, chiar defecte, cronografe, icoane, statuete, argintarii si bijuterii. Plata pe loc. 021.335.71.82, 0766.616.434.
 • PLATESC IMEDIAT! Tablouri, statuete, icoane, mobilier, por?elanuri, argintarie, ceasuri, bijuterii vechi. 0722.405.201

Inchirieri Oferte

 • MILITARI garsoniera 50ron/ 3 ore, 80ron/ zi orice perioada. 0729.909.530.
 • TIMPURI NOI, proprietar, vila P+2, finisaje lux, pretabil orice activitate. 0764.970.520