Anunturi

Pierderi

 • PIERDUT Certificat Constatator din 06.09.2002 pentru punct de lucru al STEFANI PRODIMPEX SERVICII SRL, cu sediul in Bucuresti, sector 1, str. Munteniei 41-45, J40/2150/1992, CUI 5676365. Il declar nul.

Oferte Serviciu

 • FIRMA de transport angajeaza soferi cu experienta pentru transport comunitate. Cerinte: experienta similara, atestate, limba engleza scris vorbit. Rela?ii la: 0741.138.138
 • ANGAJAM montatori aparate aer condi?ionat, sisteme de ventila?ie, tubulatura ALP, salariu incepand cu 1800 Ron. 021.430.75.75, 0732.545.634, 0754.545.630
 • SOFER PROFESIONIST CATEGORIA C+E, zona Militari, Domnesti, Bragadiru si Prelungirea Ghencea. 021.269.42.00, 0722.59.81.08.
 • ELNET SECURITY SRL angajeaza AGEN?I PAZA cu re?edin?a in zonele: Pipera, Baneasa-Straule?ti, Floreasca, Tunari, Cranga?i, Vitan, Pantelimon ?i Trapezului-Pallady. 0735.188.931.
 • PRODUCATOR incaltaminte de dama angajeaza tragatori manuali. Oferim de lucru pe toata durata anului. Manopera ridicata. Relatii la 0747.328.701.
 • PLATINUM CASINO angajeaza lucrator bucatarie, menajere, femeie la vase. Condi?ii excelente de munca. Contact. 0724.343.444.
 • ANGAJAM urgent agenti de paza, salariu 1000 lei. 021.423.00.69, 0749.132.171.
 • SOCIETATE ANGAJEAZA INSTALATORI SI ELECTRICIENI cu varsta pana in 45 ani. Tel. 0723.508.850
 • FIRMA de paza angajeaza AGENTI DE SECURITATE, posturi interior, program 8 ore, salariu motivant. 021.337.44.77.
 • FIRMA de confectii TANEX angajeaza PERSOANE cu EXPERIENTA in MASINA de cusut (categoria 4, 5 ,6). Se ofera salariu net de la 1400 Ron, bonuri de masa si decontarea transportului. Relatii suplimentare: 021.421.02.16, 0730.700.892, 0730.700.850, hr@tanex.ro
 • FIRMA BOG?ART angajeaza FIERARI BETONISTI, DULGHERI, ZUGRAVI, PIETRARI cu calificare. Oferim cazare. 0727.770.789; 0727.770.788.
 • ANGAJEZ cu C.M. talpuitor manual si pregatit cusut o doamna. 0723.236.170, 0752.858.598.
 • ANGAJAM PERSONAL cu DISPONIBILITATE pentru ZONA BUCURESTI, posesor de permis auto, experienta in domeniul medical, cunoscator de limba engleza, varsta de peste 38/40 de ani. Asteptam CV-urile dumneavoastra la urmatoarea adresa de e-mail: eurocontaudit@yahoo.com
 • FIRMA CONSTRUCTII BUCURESTI angajeaza SOFER categoria B, C; full time, salariu atractiv. Rog seriozitate. 0732.113.611.
 • SWAT FORCE INTERNATIONAL angajeaza agenti securitate (femei), cu studii superioare de scurta durata si cunoscatori limba engleza nivel mediu, pentru obiectiv. Conditii de lucru foarte bune si curate; salariu net 1300-1400 lei. 0731.731.319, 0733.339.801
 • ANGAJAM personal curatenie in centre comerciale, cladiri birouri, salariu net: 850-1000 Ron, 031.101.21.39/ 0732.018.935
 • ANGAJAM personal curatenie in spatii comerciale, program 3 ore (8.00-11.00), salariu net: 450 Ron, 10 bonuri masa, 031.101.21.39/ 0732.018.935
 • VULCANIZATOR in zona Luica studii medii/ calificare profil mecanic. Salariu 1200lei. 0722.732.794.
 • FIRMA de constructii angajeaza zidari, zugravi, rigipsari, dulgheri, necalificati. 0766.260.441.
 • CONFEC?IONER ma?ina SIMPLA ?i ma?ini SPECIALE angajeaza in condi?ii avantajoase Fabrica Confec?ii dama. SALARIU atractiv. 0757.518.235.
 • S.C. WIRQUIN ROMANIA S.A. din str. Preciziei, nr. 3 Sector 6, Bucure?ti angajeaza muncitoare necalificate pentru calificare interna ca operatoare injec?ie plastic ?i pentru montaj articole din plastic. Societatea mai angajeaza muncitori necalifica?i pentru calificare interna ca matri?er, reglor, montatori art. sanitare ?i manipulan?i marfa. Tel: 021.318.15.49.
 • FIRMA incal?aminte angajeaza talpuitor manual. 0744.300.278.
 • CLUB Vila Bran (Bran, Brasov), angajeaza cu experienta: bucatar, ospatar, barman, camerista, muncitor intretinere, instalator, fochist. 0722.268.866
 • CLUB Vila Bran (Bran, Brasov), angajeaza: vanzator la centrul de informare turistica. 0722.268.866
 • SC Electromagnetica SA angajeaza Operator Mase Plastice, disponibilitate lucru in 3 schimburi. Detalii la telefon 0756.089.150; 021.404.21.20 sau la sediul din Calea Rahovei nr. 266-268.
 • ANGAJEZ bona interna, pentru copii de 3, 6, respectiv 2 ani. Ofer carte de munca, salariu 1500 ron/net, cazare si masa gratuita. Doamna rabdatoare, serioasa, 30-45 ani. Se primesc cv-uri cu fotografie la adresa: Strada Ulierului, nr. 9, Ploiesti Prahova. Detalii la nr. de telefon 0244.522.387
 • BIOFARM ANGAJEAZA PRIMITOR -DISTRIBUITOR ?Depozit pentru sediul din Gura Badicului ?i SORTATOR/AMBALATOR pentru sediul de la Timpuri Noi. Informa?ii la telefon: 021.301.06.41.
 • SC Stel Tur Security angajeaza agenti de paza cu atestat. 0371.342.216.
 • CARMANGERIA Godac angajeaza macelar si transator. Persoana de contact Radu Marian. 0722.351.929
 • MENAJERA interna Cotroceni max 45 ani cazare, masa, salariu 1400Ron. 0722.699.205.
 • ANGAJAM INSTALATORI tineri pentru sanitare si termice PPR, cupru, PeX, PE tel: 0722.296.686
 • PERSONAL cu experien?a pentru spalatorie auto, zona Doroban?i. Program atractiv, salariu 900lei. 0762.343.987.
 • AMA CSSU ANGAJEAZA SERVAN?I POMPIERI. Cerin?e: certificat calificare, studii medii, domiciliul in Bucure?ti ?i Ilfov, program 12/24 cu 12/48 -salariu motivant, condi?ii optime de lucru; 021.317.42.76, 0720.133.112.
 • STOV SECURITY ANGAJEAZA AGEN?I SECURITATE. Cerin?e: atestat paza, studii medii, domiciliul in Bucure?ti, llfov, Ploiesti, program 12/24 cu 12/48 -salariu motivant, condi?ii optime de lucru. 021.317.42.76, 0720.133.112.
 • MT&T PROPERTY MANAGEMENT angajeaza personal cura?enie 8h/zi, Bucure?ti. Telefon 021.231.52.00.
 • SOCIETATE comerciala ANGAJEAZA SUPERVIZOR SERVICII CURA?ENIE birouri pentru program de noapte. Se asigura: salariu, bonuri de masa, transport. Detalii la: 0737.666.240.
 • VANZATOARE CU EXPERIENTA IN DOMENIUL ALIMENTAR, preferabil atestat, miniPiata Foisorului. Asiguram contract de munca, salariu 1.300 lei plus bonusuri trimestriale, program 1 zi lucrata cu 1 zi libera. Tel. contact 0767.604.635
 • COFETARIILE GEORGI angajeaza urgent vanzatoare si patiseri. 0722.622.815
 • PRODUCATOR incaltaminte eleganta de dama, din piele, angajeaza croitor cu experienta si masinista cu experienta. Oferim de lucru pe toata durata anului. Relatii la: 0747.382.701.
 • CONDOR CONCEPT RECRUTEAZA ASISTENTE MEDICALE cu minim 3 luni experienta, limba engleza mediu, de la 15 Lire/ora +curs de specializare, si alte beneficii. Contact: office@condorconsulting.ro si nr. de tel: 031.100.32.80 /0774.690.409.
 • PLECARI rapide ingrijitori copii si batrani, menajere la domiciliu in mai multe orase din Anglia, salariu lunar +cazare +masa. Contact: office@condorconsulting.ro si nr. de tel: 031.100.32.80/ 0774.690.409.
 • ELNET SECURITY angajeaza URGENT AGENTI PAZA zona Militari-rezidential. Salariu 1.000 Lei. 0735.188.954.
 • ANGAJAM STIVUITORIST si MANIPULANT marfa la depozit marmura in Bucuresti, Aleea Teisani 137A, Sect. 1 (pct reper Pod Otopeni/ Centura). Oferim cazare pt. provincie, salariu atractiv, carte munca. Program Luni-Vineri 9-18, Sambata 10-15 (2 Sambete/ luna) Tel. 031.823.10.22
 • CROITOR/ TIPARE atelier croitorie rochii dama (seara si mirese) in centru Bucurestiului, central, cauta tiparist/ croitor cu experienta. Salariu 3500 ron+ bonusuri. Carte de munca. Angajare dupa proba la atelier. 0744556557
 • CONFECTIONERE cu experienta pentru masina liniara, firma Yokko, zona Piata Muncii- Baba Novac. Bonuri masa, transport, program 7.00-15.30. Salariu 1400-1600lei. Tel 0767.341.095, 021.324.53.08
 • BANDZICAR cu experienta pentru firma confectii dama Yokko, zona Piata Muncii- Baba Novac. Bonuri masa, transport, program 7.00-15.30 Tel 0767.341.095, 021.324.53.08
 • FIRMA incaltaminte Dolly Shoes angajeaza TALPUITOR MANUAL pentru aplicate manopera foarte buna. 0733.455.949.
 • CAUTAM ingrijitoare batrani Austria. Plecare imediata cu contract de munca?. Salarizare atractiva. 0773.857.175
 • SERVICIUL Public de Paza Obiective de Interes Judetean Ilfov organizeaza concurs la sediul institutiei locatia din Oras Voluntari, Sos. Afumati nr. 94-96, pentru ocuparea urmatoarelor functii contractuale cu contract individual de munca pe durata determinata/nedeterminata: Biroul de Paza si Ordine Publica: -Denumirea Functiei: Agent Securitate Interventie; Nr. posturi CIM determinat: 15; Studii: G/M; Grad/Treapta: Tr. III. Pentru participare candidatii pentru functia de agent securitate interventie trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: -studii medii, liceale si atestat agent paza. Documentele pot fi depuse la sediul institutiei de la data de 09.02.2016-22.02.2016 (inclusiv). Conditii de desfasurare a concursului sunt: -proba scrisa in data de 01.03.2016, ora 10.00; -interviul in data de 04.03.2016, ora 10.00. Relatii suplimentare la Biroul Resurse Umane, de luni pana vineri, inclusiv, intre orele 9.00-12.00, la telefon 0722.220.285.
 • FIRMA CONFECTII MAROCHINARIE angajeaza masiniste. Tel 0731.041.499
 • SALON DE INFRUMUSETARE, cu vechime de 16 ani in zona Crangasi ANGAJEAZA COAFEZA SI COSMETICIANA cu experienta. Relatii la telefon 0723.259.624.
 • HESPER angajeaza FREZORI; FREZOR coordonatist; STRUNGARI. Rela?ii telefon 021.335.10.50 interior 127; 0758.048.316
 • FIRMA de productie angajeaza lacatus in zona Giulesti. 0723.184.586.

Prestari Servicii

 • MASINI AUTOMATE SPALAT, reparatii urgente, deplasare gratuita, garantie, piese. 021.230.72.06, 021.420.93.71, 0722.599.271, 0767.888.141.
 • AVOCAT, Procese, Infiintari firme, daune accidente auto, recuperari creante. 0727.804.334.
 • MASINI SPALAT automate. Repar orice model. Garantie 1-3 ani. Deplasare gratuita. ORICE ZONA. 0720.585.470, 0769.132.349, 021.423.14.04.
 • REDUCERE 20%, tubulatura ghena, tabla, hidroizolatii terasa, invelitori tabla. 021.436.06.22, 0723.434.119
 • MASAJ relaxare, calitate, discretie, ambient placut. Timpuri Noi. 0760.858.387, 0730.433.121.
 • MASAJ INTRETINERE si RELAXARE DE CALITATE, la salon masaj. 0731.558.777.
 • INGINER, DEPANARE TV, LCD, led, plasme. GARANTIE, AVANTAJOS, 0729.322.436, 0744.492.933.
 • TRANSPORT marfa dube Bucuresti, tara, 20cbm, seriozitate. 0741.413.295
 • SUPER OFERTA! NOU, Goluri de hote, taieri de betoane, fara vibratii. Telefon: 0722.306.039.
 • DOAMNA 44, ofer masaj de relaxare, zona Obor. Tel. 0764.738.593.
 • MILITARI, blonda, singura, MASAJ DE RELAXARE ?I TERAPEUTIC. 0735.249.949
 • DOAMNA 30 ofer masaj de relaxare, ambient placut. 0721.966.703, 0762.086.702
 • MASAJ de relaxare, experien?a ?i fara graba. Unirii. 0765.309.673.
 • OFER masaj de relaxare si tonifiere, zona Unirii. 0762.438.487.
 • ALEXANDRA, masaj de relaxare, discretie, curatenie, ambient placut. 0764.121.380
 • BRUNETA 22 ani ofer masaj de relaxare, Drumul Taberei. 0723.817.877
 • DOAMNA ofer MASAJ DE RELAXARE, Universitate. 0768.037.948.
 • DOAMNA, OFER SERVICII MASAJ. Discretie, 100 ora, zona Mosilor-Obor. 0736.062.147.
 • REPARATII FRIGIDERE, COMBINE FRIGORIFICE, urgent. GARANTIE, BUCURESTI +Ilfov. 0732.081.134, 0744.230.902.
 • MILITARI- relaxare- discre?ie- seriozitate. 0760.892.433
 • MASAJ DE RELAXARE, TERAPEUTIC. Pentru detalii contacteaza-ma. TINERETULUI. 0762.770.048; 0737.231.889
 • DOAMNA cu experienta, MASAJ de relaxare MALL VITAN, 0721.001.150.
 • BRUNETA dulce, 25, ofer SERVICII de MASAJ. 50, DRISTOR. 0762.323.821.
 • DOAMNA 43, ofer masaj relaxare Soseaua Pantelimon, Cimitirul Armenesc. 0726.566.223.
 • MASAJ relaxare toate tipurile 50 sedinta MILITARI CORA. 0732.645.310, 0725.819.146, 0760.478.075
 • TANARA 28 ani ofer masaj relaxare si cervical MILITARI. 0737.541.677
 • BRUNETA 27 ani ofer masaj terapeutic si relaxare MILITARI. 0732.492.206

Diverse

 • DOMNI?OARA 20 ani, ofer masaj de relaxare ?i terapeutic MILITARI. 0729.869.452

Vanzari Diverse

 • FRIGIDER Arctic, combina frigorifica, ma?ina spalat, transport gratuit. 0721.662.755, 0765.524.440.

Cumparari Diverse

 • CUMPAR argintarie, tablouri, mobilier, ceasuri, pendule, statuete, portelanuri, bijuterii, monede, decoratii, carti etc. 021.223.67.59, 0769.661.505, 0726.181.134
 • CUMPARAM carti din toate domeniile, discuri de vinil si obiecte vechi de colectie. Deplasare gratuita. Tel.: 0737.385.005/0754.852.662
 • ACHIZI?IONAM/ CUMPARAM ELECTRONICE FUNC?IONALE sau DEFECTE: Combina muzicala; Radio-casetofon; Boxe; Home cinema; Tv-LCD; Magnetofon; Pick-up; Tableta; Laptop; Diverse. 0785.699.822
 • PLATESC IMEDIAT! TABLOURI, ARGINTARIE, ICOANE, statuete bronz, portelan. Oglinzi sculptate, ceasuri, bijuterii vechi. 0722.405.201, 0761.118.645.

Vanzari Terenuri

 • VAND teren Bucuresti 300mp, utilitati, zona superba. Pret 155.000Euro. 0722.793.065.

Vanzari Imobile

 • VAND vila P+M Magurele -Ilfov, Cartier nou. 0767.917.028.

Cumparari Imobile

 • NOVAPREST chiar va cumpara apartamentele! Cadastru gratuit! Urgent! 0766.661.912, 031.422.69.62.
 • PARTICULAR cumpar urgent garsoniera/ apartament Bucuresti, cash, exclus intermediari. 0733.847.980

Inchirieri Oferte

 • UNIVERSITATE, SPATIU COMERCIAL ULTRACENTRAL, 130mp utili, vitrina la strada, 2 cai de acces, in cladire consolidata. Pret 3.390 Euro+ TVA negociabil. 0726.242.981.
 • UNIVERSITATE, INCHIRIEZ BIROU IN CLADIRE DE BIROURI renovata si consolidata, ultracentral, interfon, camere supraveghere, parchet, gresie, faianta, 110mp utili, aproape de metrou si mijloace de transport in comun. 0726.242.981
 • MILITARI garsoniera 50ron/ 3 ore, 80ron/ zi orice perioada. 0729.909.530
 • PROPRIETAR inchiriez spatiu comercial 55 mp, Foisorului, sector 3, 700E. 0788.218.172

Cumparari Auto

 • LOGAN, Cielo, Sandero, Duster, Dacia, Tico, Supernova, Matiz, Solenza, Skoda, Renault, Opel, Jeepuri. 0721.309.765, 0760.920.842
 • CUMPARAM auto orice tip rulate, dupa 2003. Vanzari_cumparari.auto@yahoo.com, 0733.878.895.
 • CUMPAR ORICE AUTOTURISM DUPA 1995. Ofer pret corect. Tel: 0765.777.735

Matrimoniale

 • OM afaceri, CETA?EAN GERMAN 40 ani, caut doamna/ domni?oara, VARSTA MAXIMA 36 ani pentru rela?ie serioasa/ casatorie. 00491793924447, rekus@uni-duesseldorf.de
 • ITALIAN din Elvetia, 55 ani, Lausanne, caut domnisoara 28-40 ani. 0041794896325
 • DOMN MATUR doresc DOAMNA MATURA pentru prietenie- casatorie. 031.104.10.69 dupa ora 17.00.
 • TANAR 31-182-90, doresc sa cunosc TANARA PENTRU CASATORIE (locuiesc singur). 0760.718.334.

Cabinete

 • MASAJ de relaxare DRUMUL TABEREI ROMANCIERILOR. 0734.941.005, 0764.244.546
 • MASAJ de RELAXARE, CURA?ENIE ?i DISCRE?IE MAXIMA, Eroii Revolu?iei. 0762.576.414
 • MASAJ DE RELAXARE, EROII REVOLU?IEI. Mai multe detalii la: 0767.891.260

Linii Erotice

 • SI EU SUNT IN CAUTAREA JUMATATII. Suna la 0906.909.511.
 • IMI PLACE SA MA SUPUN dorintelor TALE doar la 0906.909.556.
 • ITI OFER LUMEA MEA la picioarele tale la 0906.909.557.