Anunturi

Adunari Generale

 • UZINENGINEERING Bucuresti anunta Adunare Generala 30.05.2016 -orele 14.00, la sediul societatii.

Oferte Serviciu

 • MT&T PROPERTY MANAGEMENT angajeaza personal cura?enie 8h/zi, Bucure?ti. Telefon 021.231.52.00.
 • SOCIETATE comerciala ANGAJEAZA SUPERVIZOR SERVICII CURA?ENIE birouri pentru program de noapte. Se asigura: salariu, bonuri de masa, transport. Detalii la: 0737.666.240.
 • FIRMA de paza angajeaza AGENTI DE SECURITATE, posturi interior, program 8 ore, salariu motivant. 021.337.44.77.
 • RECRUTAM URGENT AGENTI DE SECURITATE din Bucuresti pentru posturi interioare, salariu 1200lei net. Interviurile se tin in str. Olimpului nr. 24, luni-vineri 10-16. 021.337.44.77.
 • ANGAJEZ Agen?i de paza cu atestat/ ?ef de tura pentru Biblioteca Na?ionala ?i celelalte sectoare din Bucure?ti. 0736.376.237
 • AGENTI cu sau fara atestat pentru gradinite, scoli, licee din sectorul 6. Posturi interioare, conditii de munca avantajoase. Oferim si tichete de masa; 0724.201.336/ 0732.016.412
 • ERGOMEX-MOBEXPERT, producator scaune ?i fotolii, angajeaza MANIPULANT-MONTATOR ?i TAMPLAR. Cerin?e: abilita?i, seriozitate. Salariu motivant, bonuri masa, mediu de lucru civilizat. Rela?ii la 0720.333.443/ 0720.333.440.
 • ANGAJAM muncitori necalificati in vederea pregatirii pentru meseria de macelar- transator. Oferim cazare si masa gratuita. Asteptam provincia. Relatii intre 10.00- 16.00. 0769.961.624
 • ?OFERI categoria B ?i C, cu atestat ?i card. Asiguram gratuit cazare, masa ?i diurna. A?teptam provincia. Rela?ii intre 10- 16. 0769.961.624
 • PAZNIC cu atestat, rela?ii intre orele 10.00- 16.00; telefon 0769.961.624
 • SC ANGAJEAZA 8 instalatori pentru sanitare, termice. Contract de munca. Salariu atractiv. Relatii la tel. 0722.296.686
 • CLINICA privata angajeaza personal curatenie, conditii deosebite. 0756.200.044.
 • METALOGLOBUS SRL, cu sediul in Bucuresti, str. Fantanica nr. 38, Sector 2, angajeaza ELECTRICIAN intretinere si reparatii de joasa, medie tensiune, absolvent al Scolii Profesionale de 3 ani, cu experienta de minim 5 ani. Relatii la telefon: 0723.818.415.
 • ANGAJAM muncitori pentru fabrica ingrediente alimentare situata in zona Pipera (capat linie autobuz 301). Oferim: bonuri de masa, decontare transport, cazare gratuita pentru persoane din afara Bucurestiului, abonament clinica privata de sanatate. Programari la interviu zilnic la tel. 021.490.81.30
 • OPERATOR pentru facturare si macelar angajeaza Carmangeria Godac. Persoana de contact Radu Marian; Trimite?i cv pe carmangeria_godac@yahoo.com, 0722.351.929.
 • CURATATORIE chimica angajam personal calificat. Conditii deosebite. Tel. 0722.318.200
 • FABRICA incaltaminte angajam talpuitor manual tocuri aplicate, zona viilor, carte munca seriozitate. 0745.753.228
 • SYGLER Ascensor S.R.L. angajeaza: electromecanici ascensoare, ajutor electromecanic ascensoare, inginer electromecanic. 021.221.95.68.
 • COMPLEX Hotel Restaurant Victoria angajeaza ospatar, receptioner hotel. 0723.997.405, 0769.182.324.
 • OSPATAR pentru restaurant Drumul Taberei nr. 4. 0722.555.564.
 • SILPA Romania angajeaza matriter- matrite din aluminiu pentru injectie talpi cauciuc termoplastic si PVC. Relatii la tel.: 0728.228.788
 • SC. MT&T PROPERTY MANAGEMENT SRL angajeaza personal calificat tehnic pentru postul de tehnician mentenanta la cladiri. Detalii: 0737.666.238.
 • MECANIC AUTO MULTIMARCA -salariu atractiv- pentru Service Auto -ultracentral. 0729.933.141, 0728.625.820.
 • FIRMA BOG'ART angajeaza FIERARI BETONISTI, DULGHERI, ZUGRAVI, ZIDARI, LACATUSI GIPS CARTON cu calificare. Oferim cazare. 0727.770.789, 0727.770.788.
 • URGENT angajam vopsitor cu experienta. Sector 3. 0725.911.900.
 • VULCANIZATOR cu/ fara experienta. Salariu+ comision. Toate sectoarele. 0725.911.900.
 • TAMPLAR PAL CU EXPERIENTA MOBILA la comanda circularist. 0724.201.937, 0722.623.144.
 • VANZATOARE cu experienta, carne mezeluri zona Sebastian, 1300ron, 1zi/1zi. 0744.552.969
 • INSTALATORI termice-sanitare cu experienta si inginer constructor. Pachet salarial avantajos. 0724.456.182.
 • ANGAJAM frigotehnisti cu experienta. Informatii tel. 021.450.08.72, 0722.285.195.
 • CABINET stomatologic angajeaza asistent medical cu experienta. Pentru alte informatii sunati la 0726.382.922; adresa e-mail: office@fiziodent.ro
 • SOCIETATE Austriaca, angajeaza personal necalificat pentru zona de productie, varsta cuprinsa intre 20-45 ani. Zona Militari, conditii avantajoase. Pentru informatii contactati: 0728.225.655 sau trimiteti CV-urile la adresa: office@edlw.ro
 • S.C. MOBIRA GRUP SRL, firma producatoare de mobilier din PAL/MDF, angajeaza tamplari cu experienta minim 3 ani si muncitori necalificati. Cautam persoane serioase, responsabile, cu spirit de echipa. Sediul firmei este in Crangasi -Sector 6. Tel. 0722.698.948
 • FETE si Cupluri pentru videochat! Com. 60%, Bonus 200 USD, castiguri 4.000 USD. Tel: 0763.861.858/0729.169.868, goldens_studio@yahoo.com
 • ANGAJAM AGENTI PAZA. TEL. 021.335.03.11.
 • FIRMA MAROCHINARIE angajeaza masinista cu experienta si fete la masa. 0727.841.890, 0735.233.874.
 • ANGAJEZ URGENT PERSONAL CURATENIE, hotel 4*, zona VICTORIEI /Bucuresti. Curatenie cladire exterior si interior. 0737.933.439.
 • FIRMA gaze angajeaza instalator/ sudor cu experienta, posesor carnet conducere categoria B. 0722.694.056.
 • EGEROM angajeaza muncitori cu experienta pentru imprimat pungi plastic, muncitori pentru ma?inile tip extruder mase plastice. CV mail resurseumane@egerom.ro. Detalii la sediul societatii: str. Constantin Dragan nr. 6 Bucuresti.
 • ANGAJEZ URGENT MUNCITORI CU/FARA EXPERIEN?A, pentru montaj mobila/ tamplarie/ vopsitorie, zona Pantelimon, Bucuresti; Tel.: 0737.933.439.
 • FIRMA CONFECTII MAROCHINARIE angajeaza masiniste. Tel. 0731.041.499.
 • ANGAJAM zidari, zugravi, ofer salariu atractiv. Rog seriozitate. 0766.531.488
 • HESPER SA Bucuresti angajeaza: Rectificatori, Strungari, Frezori, Turnatori -formatori, Muncitori necalificati. Relatii 0758.048.316, 021.335.10.50/127
 • ANGAJAM TEHNICIAN FRIGOTEHNIST pentru revizii lunare la instalatii frigorifice comerciale. Relatii la tel. 0735.566.439.
 • ANGAJAM TEHNICIENI cu sau fara experienta in vederea efectuarii de revizii lunare la instalatii frigorifice. Relatii la tel. 0735.566.439.
 • SC FANTASY FOOD ONE SRL angajeaza Director Adjunct societate comerciala 1 post. Cerin?e: studii superioare, cunostinte limba engleza. Concursul va avea loc in data de 23.05.2016 la sediul firmei. Relatii tel. 0722.363.188
 • ANGAJAM ?oferi categoria D zonele Berceni ?i Militari. 0722.230.779
 • SC CHINA HAUDIAN ENGINEERING SRL angajeaza Director Tehnic, 1 post. Cerinte: studii superioare, cunostinte limba engleza. Concursul va avea loc in data de 23.05.2016 la sediul firmei. Relatii la tel. 0722.363.188
 • ANGAJAM vanzatoare, casiera ?i macelar, Calea Vitan, sector 3, pia?a Straduin?ei, sector 4, 0723.165.846, 021.460.10.20.
 • RESTAURANT "Casa Laura" zona Aparatorii Patriei angajeaza ospatari. 0766.575.709
 • SOCIETATE DE PAZA angajeaza AGENTI pentru obiective in Bucuresti-Ilfov. Salariu net 1.000- 1.200/ luna. Asiguram scolarizare. NU sunt intarzieri la salariu. Tel: 0760.650.245/ 021.315.21.84
 • SOCIETATE DE PAZA angajeaza AGENTI pentru complexuri rezidentiale. Salariu net 1.100- 1.200/ luna. Asiguram scolarizare. NU sunt intarzieri la salariu. Tel: 0760.650.245/ 021.315.21.84.
 • SOCIETATE DE PAZA angajeaza AGENTI de interventie. Salariu net 1.500/ luna. NU sunt intarzieri la plata salariului. Tel: 0760.650.245/ 021.315.21.84.
 • SOCIETATE PAZA angajeaza AGENTI securitate, cunoscatori limba engleza nivel mediu hotel zona centrala. 0760.650.245/ 021.315.21.84.
 • BRUTAR si patiser cu experienta angajam pentru Cuptorul de Paine Delfinului. 0773.332.805/ 021.255.41.04
 • SWAT FORCE INTERNATIONAL angajeaza agenti securitate (barbati si femei) pentru obiective in Bucuresti (zona Dr. Taberei, 1 Mai, Berceni, Chitila, Pallady, Pantelimon, Rahova), Ilfov (Otopeni, Balotesti, Snagov, Chitila), Giurgiu (Mihailesti, Buturugeni). Salariu atractiv. Tel. interviu: 0734.222.064, 0735.205.077, 0735.319.640, 0731.731.319
 • MENAJERA casa particulara, luni-sambata 8 ore/zi, zona Herastrau, 1500 lei. 0726.768.153, 0767.903.576
 • FIRMA din Bucure?ti angajeaza echipa de muncitori necalifica?i. Nu oferim cazare. Angajare legala cu contract de munca. Pre? pe ora avantajos, plus plata orelor suplimentare. 0758/758.813.
 • VULCANIZATOR pentru vulcanizare, Sos. Colentina nr. 285. Salariu atractiv. 0724.510.448
 • COMPANIE de paza angajeaza AGEN?I CU/ FARA ATESTAT in condi?ii avantajoase. Salariu motivant! 0726.906.599.
 • FEMEIE de serviciu sala fitness, zona Baneasa. 0720.501.344.
 • FIRMA incaltaminte angajeaza aplicat talpa montatoare, talpuitor aplicat fata masina indoit. Tel. 0722.294.441
 • ANGAJAM personal calificat si necalificat productie panificatie, sector 2. Tel. 0763.882.642, 0761.680.666
 • ANGAJEZ VANZATOARE, cu/ fara experienta, magazin mixt CARTIER 23 AUGUST. Tel. 0722.384.763; Tel. 0733.566.793
 • VANZATOR SAU lucrator comercial angajeaza carmangeria Godac. Persoana de contact Radu Marian ?i Adrian Galis, trimite?i cv pe e-mail; 0722.351.929/ 0721.252.226; carmangeria_godac@yahoo.com
 • ANGAJAM tamplari manuali, masinisti si necalificati. 0747.605.147/ 021.256.26.95.
 • MASINISTA cusut incaltaminte, CIZMAR tras manual. 0744.337.876.
 • COFETAR, ajutor de cofetar, femeie la vase. Salariu atractiv, program 6.00-14.00, zona Dristor, laborator modern. 0748.420.940.
 • TAMPLAR UNIVERSAL CU CARTE DE MUNCA. TELEFON: 0723.815.533.
 • ANGAJEZ vanzatoare pentru cofetarie. Telefon 0722.400.481.
 • SC ANGAJEAZA 8 instalatori pentru sanitare, termice. Contract de munca. Salariu atractiv. Cazare. Relatii la tel.: 0722.296.686
 • TERASA-RESTAURANT angajeaza ospatarite, ajutor de bucatar, femeie la vase. 0725.347.954.
 • LUXTEN Lighting Company S.A angajeaza electricieni cu experienta in retele de iluminat public de joasa si medie tensiune. Relatii telefon 0216688819 int. 183, fax 0216688823 sau in str.Parangului nr. 76, sector 1.
 • OSPATAR, BARMAN, PICOL, BUCATAR SEF, bucatar, ajutor bucatar, Pizzar, personal vase, contabil cu experienta in Horeca, secretara cunoscatoare facebook, personal IT cu experienta. Angajam si personal din provincie, oferim cazare. 0728.306.277.
 • ANGAJAM TALPUITOR MANUAL incaltaminte dama. Salariu atractiv, plata la timp. 0754.397.372
 • TIPOGRAFIE in Buftea angajeaza femei legator manual. 0761.693.797
 • SOCIETATE din Bucuresti, angajam DULGHERI si FIERARI cu experienta. Exclus echipe. Nu oferim cazare. Rugam seriozitate. 0723.500.698.
 • RESTAURANT "Casa Laura" zona Aparatorii Patriei, angajeaza femei lucrator in bucatarie. 0766.575.709
 • VOPSITOR pregatitor auto, experienta, urgent, salariu 2000-3000, sector 3 Bucuresti. 0727.881.911
 • RESTAURANT Regie angajeaza ajutor bucatar si spalator vase. 0724.992.762.
 • ANGAJAM PERSOANE INDIFERENT DE VARSTA cu abilitati de comunicare in limba romana. Oferim contract individual de munca, salariu fix + bonus pe masura performantei. Program: L-V, 9.00-18.00. Zona Cotroceni. Asteptam CV pe e-mail: ada.marian@violetgroup.ro sau sunati la: 0314.25.38.11.
 • OPERATOR schimb valutar, cu/fara experienta, obligatoriu diploma Bac, cunostinte minime calculator. 0764.402.441
 • ANGAJAM CONFECTIONERI TEXTILI CONFECTII DAMA EXPORT. Salariu atractiv, tichete masa, abonament transport, zona Vitan. 0744.338.909.
 • ANGAJAM distribuitor incaltaminte cu experienta. 0760.280.666.
 • ASOCIA?IE Proprietari bloc 8 scari ?i 10 nivele cauta firma autorizata pentru modernizare, instala?ie electrica, 0744.987.886/ 0787.655.647.
 • ASOCIA?IE proprietari cauta firma pentru inlocuit u?i ?i ferestre 8 scari bloc cu 10 nivele, cu tamplarie PVC ?i termopan, 0744.978.886/ 0787.655.647.
 • FAST FOOD angajeaza URGENT CASIERE cu experienta, salarii atractive, 1.500 Ron. 0734.225.024.
 • FAST FOOD angajeaza SHAORMARI cu si fara experienta, salarii atractive, 1.200 -2.000 Ron. 0734.225.024.
 • ASOCIA?IE Proprietari cauta firma pentru zugravit 8 scari bloc cu 10 nivele, 0744.978.886/ 0787.655.647.
 • PERSONAL curatenie birouri Bucure?ti (firma cura?enie). Program luni-vineri, posturi fixe. Contract munca, SALARIU bun, BONURI masa, DECONTARE transport. 021.252.31.80
 • ANGAJAM personal curatenie pentru magazin de haine aflat in Carrefour Vulcan. Salariu 600 lei/ luna bani in mana. Program Luni- Duminica 09:00-12:00. Se face contract de munca pe perioada nedeterminata. 0754.031.818
 • ANGAJAM femeie pentru sala de jocuri si pariuri, domiciliu sector 6, cunostiinte calculator, prezentabila. 0757.541.061
 • S.C. NEST C.M. angajeaza soferi autobasculante. 0743.128.390.
 • S.C. NEST C.M. angajeaza soferi malaxoare (cife). 0744.423.989.
 • ANGAJAM MUNCITORI NECALIFICATI, ZUGRAVI, ZIDARI, dulgheri, fierari, salariu atractiv. 0722.155.956.
 • CRYSTAL BEAUTY SALON angajeaza MASEUZA cu experienta, detalii la 0762.151.611.
 • FIRMA paza angajeaza agenti securitate cu atestat, barbati/ femei pentru zona sector 5. Salariul 1200 lei net. 0747.024.909
 • ANGAJEZ FATA pentru CURATENIE LA MACELARIE str. Drumul Sarii nr. 1, sector 5, Bucuresti, 0723.357.372.
 • ANGAJAM MECANICI AUTO pentru SERVICE SECTOR 5, asiguram cazare, 0722.409.408.
 • FIRMA incaltaminte angajeaza fata masinista, fata pregatit. 0766.072.999
 • FIRMA de paza angajeaza agenti de securitate cu atestat pentru zona Pantelimon. Salariul 1300 lei. 0747.024.909
 • ANGAJAM reprezentant vanzari (vanzatoare), cu experienta, la magazin imbracaminte dama, Calea Victoriei. Dorim o colaborare de durata. 0722.622.344
 • ATELIER incaltaminte angajeaza talpuitori manuali. 0722.235.731, 0762.555.864.
 • ANGAJAM MUNCITORI NECALIFICATI la DEPOZIT MARFURI generale in Vama Bucuresti, b-dul Timisoara nr. 90, 021.410.68.82, 0733.965.431.
 • FIRMA Zarea angajeaza urgent pentru sec?ia de produc?ie: MUNCITOARE necalificate (femei), MANIPULANTI marfuri (barbati), Mecanic masini si utilaje, Operator de etichetare, Electrician, Stivuitorist. Interviuri luni- vineri orele 13.00-15.00 la sediul firmei in B-dul Bucure?tii Noi nr. 176, sector 1. Mijloace transport: metrou sta?ia Parcul Bazilescu ?i autobuz 697 sau 112. Tel: 021.667.00.20, e-mail: office@zarea.ro
 • ANGAJAM SPALATORI AUTO CU EXPERIENTA, cazare gratuita. Militari, 0722.513.318.
 • PERSONAL curatenie, norme 2/4/8 ore/zi. Salariu atractiv +tichete de masa +bonusuri. Tel. 021.318.30.81.
 • ANGAJEZ echipa de finisari (faiantari, rigipsari, zugravi). 0722.237.200.
 • ANGAJEZ lacatusi -sudor pentru santier, muncitori necalificati.0760.327.702.
 • ATELIER incaltaminte angajam cizmari talpuitori. 0722.543.327
 • SOCIETATE comerciala din Bucure?ti angajeaza montatori pardoseli calde (parchet masiv ?i stratificat, mocheta, etc.). Rela?ii la: 0749.551.389
 • S.C. AGRA'S S.A. depozit Bucuresti, angajeaza sofer. Telefon: 0732.900.110 sau trimite?i CV la: bucuresti@mezeluridomnesti.ro

Prestari Servicii

 • MASINI SPALAT automate. Repar orice model. Garantie 1-3 ani. Deplasare gratuita. ORICE ZONA. 0720.585.470, 0769.132.349, 021.423.14.04.
 • MASAJ INTRETINERE si RELAXARE DE CALITATE, la salon masaj. 0731.558.777.
 • MASAJ RELAXARE, terapeutic intr-o locatie lux, deosebita. Zona Tineretului. 0728.563.900
 • INGINER, DEPANARE TV, LCD, led, plasme. GARANTIE, AVANTAJOS, 0729.322.436, 0744.492.933.
 • REPARA?II TELEVIZOARE ORICE MODEL, la domiciliul clientului. GARAN?IE. 0732.771.560; 0765.980.226
 • ABERNASOUND VA INVITA la TESTAREA GRATUITA a auzului pe 25 si 26 Mai la cabinetul din Sos. Panduri, nr. 5, bloc P31, ap. 4. Tel: 021-222.02.00, 0751.178.018.
 • MILITARI, masaj relaxare, intimitate, discretie maxima. 0760.892.433
 • REPARATII FRIGIDERE, COMBINE FRIGORIFICE, urgent. GARANTIE, BUCURESTI +Ilfov. 0732.081.134, 0744.230.902.
 • DOAMNA cu experien?a MASAJ de RELAXARE MALL VITAN. 0721.001.150
 • DOAMNA BLONDA, experien?a, ofer masaj de relaxare MILITARI. 0724.931.269
 • BRUNETA, ofer masaj de relaxare, Drumul Taberei. 0723.817.877 caut colega.
 • ELECTRICIAN autorizat, seriozitate, deplasare rapida, reparatii tablouri, lumina, prize. 0762.356.999.
 • DOAMNA, 44 ani, ofer MASAJ DE RELAXARE. Zona Obor. 0764.738.593.
 • DOAMNA 38, masaj de relaxare, ambient placut, discretie. 0721.966.703, 0762.086.702
 • DOAMNA ofer MASAJ DE RELAXARE, Universitate. 0768.037.948.
 • BRUNETA masaj relaxare ambient placut 50 sedinta, Militari- Cora. 0732.645.310, 0725.819.146, 0720.316.920
 • DOAMNA 43, ofer masaj relaxare Soseaua Pantelimon, Cimitirul Armenesc. 0726.566.223.
 • MASAJ de relaxare, experien?a, fara graba. Unirii program 8.00-20.00. 0765.309.673.
 • MASAJ de relaxare DRUMUL TABEREI ROMANCIERILOR. 0734.941.005, 0764.244.546
 • DOAMNA SINGURA, ofer masaj fara graba, liniste, discretie MILITARI. 0735.249.949
 • EXECUTAM LUCRARI ACOPERIS orice tip tabla, DULGHERIE, BURLANE, izolari carton, ne deplasam oriunde in tara. 0736.942.667.
 • LUICA, masaj, tonifiere, relaxare, discretie, seriozitate, igiena maxima. 0730.989.365

Diverse

 • DONEZ doi CAINI FRATI- 8 luni, CIOBANESC GERMAN, vaccinati, frumosi, buni de paza, 0760.818.729.

Vanzari Diverse

 • FRIGIDER Arctic, aragaz, compresoare frigorifice pentru frigidere, combine frigorifice. 0721.662.755.

Cumparari Diverse

 • CUMPARAM carti vechi si noi, discuri de vinil si obiecte vechi de colectie. Tel. 0737.385.005, 0754.852.662
 • ANTICARIAT Aurora, cumparam tablouri, icoane vechi, grafica, carte veche romaneasca, manuscrise, autografe, car?i vechi ?i noi, sfe?nice, mic mobilier, gramofoane, por?elan, diverse obiecte vechi. 0751.221.166.
 • TABLOURI, ceasuri vechi, chiar defecte, cronografe, icoane, statuete, argintarii si bijuterii. Plata pe loc. 021.335.71.82, 0766.616.434.

Vanzari Terenuri

 • VAND teren 28.000 mp, zona Pavilion Expozitie. 0729.617.642

Vanzari Imobile

 • DEZVOLTATOR ansamblu rezidential zona Titan-Trapezului vinde garsoniere, APARTAMENTE CU 2 SI 3 CAMERE la cheie, cu finisaje la alegere, multiple facilitati. www.classresidence.eu. 0766.661.666.
 • GARAJ 40MP, in zona Ion Mihalache 152, urgent 8500 Euro. 0722.587.108
 • APARTAMENT 3 CAMERE, DECOMANDAT, IMBUNATATIRI, 1/4, Sector 5 -Dunavat- Bucuresti, 63.000 euro. 0723.207.988.

Inchirieri Cereri

 • CAUT de inchiriat casa minim 4 camere cu curte in partea de N a Bucurestiului. 0741.108.726.

Inchirieri Oferte

 • MILITARI garsoniera 50ron/ 3 ore, 80ron/ zi orice perioada. 0729.909.530
 • INCHIRIEZ /vand apartamnt 2 camere, str. Smardan, Centrul Istoric. 0729.617.642
 • PROPRIETAR 2 CAMERE LUX, P-?a Victoriei Orlando 11, parter inalt in vila. 400Euro nediscutabil, 0724.532.750, 021.317.38.85.
 • STR. ILIOARA -inchiriez teren in suprafata de 3100 mp cu constructie -250 mp. Pret. 10E/ mp. Tel. 0736.027.882
 • INCHIRIEZ 2 camere Mamaia- Summerland, tot sezonul sau saptamanal. 0744.651.876.

Cumparari Auto

 • LOGAN, Cielo, Sandero, Duster, Dacia, Tico, Supernova, Matiz, Solenza, Skoda, Renault, Opel, Jeepuri. 0721.309.765, 0760.920.842
 • CUMPAR masini remat, transport, radierea, plata pe loc. 0785.945.740

Ocultism

 • STIMATI cititori, TAMADUITOAREA Elisabeta, rezolva probleme urgente, gratuit 0728.907.938, 0763.105.570
 • HARUL doamnei AURICA va dezleaga farmecele, cununiile legate, casniciile destramate, 5 ore. 0753.704.462, 0731.203.412.
 • ATENTIE. Cea mai puternica vrajitoare si tamaduitoare, rezolva orice problema si prin telefon. 0761.745.546.
 • MAICA Andreea cu harul sfant, va ajuta in orice fel de problema. Deschide Cartea GRATUIT, 0746.461.216, 0732.023.835

Matrimoniale

 • INTELECTUAL 50 ani caut doamna pentru prietenie. 0749.361.090
 • ALEX, 41 ani, 1,85/88kg, 1 copil, caut partenera numai pentru casatorie. 0730.622.886.
 • TANAR SINCER, SUFLETIST, 29 ani, din Brasov doresc cunostinta cu o tanara pentru PRIETENIE-CASATORIE. Telefon: 0737.907.927.

Cabinete

 • MASAJ DE RELAXARE, EROII REVOLU?IEI. Mai multe detalii la: 0767.891.260

Linii Erotice

 • SI EU sunt in cautarea JUMATATII. Suna la 0906.760.511.
 • IMI PLACE SA MA SUPUN dorintelor tale doar la 0906.760.522.
 • ITI OFER LUMEA MEA la picioarele tale la 0906.760.533.