Anunturi

Oferte Serviciu

 • TIPOGRAFIA EUROBUSINESS, producator de ambalaje, angajeaza urgent personal calificat pentru: director calitate, contabil, sef sectie tipar, sef sectie legatorie, masinisti tipografi, masinisti legatorie (?tan?a, bro?at, fal?uit, colator, caserat, plastifiat, folio, taietori), legatori manuali, motostivuitoristi, muncitori necalificati. Asteptam CV la silvia.gheorghe@tipografiaeurobusiness.ro, informatii tel. 021.40.50.458/ 07581.09.809.
 • FIRMA de paza angajeaza AGENTI DE SECURITATE, posturi interior, program 8 ore, salariu motivant, condi?ii foarte bune de munca. 021.337.44.77, 0747.221.397
 • CURATATORIE angajeaza personal primire, calcatorese, croitorese, masinisti, fochisti, soferi, pentru toate zonele din Bucuresti. Conditii EXCELENTE. 0755.200.012, 021.210.11.19, 0755.200.031
 • CLUB VILA BRAN (Bran, Brasov), angajeaza cu experienta: BUCATAR. 0722.268.866
 • AI NEVOIE DE un VENIT SUPLIMENTAR? Centru de cercetare specializat in evaluarea produselor dermato-cosmetice conform standardelor internationale, cauta voluntari pentru studii clinice. Daca ai intre 18 si 60 de ani si ai o culoare uniforma a spatelui, alatura-te echipei noastre! Remuneratie foarte atractiva! Apelati: 0720.789.940/ 0737.394.050/ 0317.181.182.
 • LUCRATORI depozit (manipulanti, pickeri, gestionari, stivuitoristi) zona Catelu. Conditii avantajoase. 0731.777.735
 • UNIVERSITATEA Crestina "Dimitrie Cantemir" cu sediul in Bucuresti, Splaiul Unirii nr.176, sectorul 4, angajeaza: -Inspector/Referent resurse umane, cu studii superioare, certificat de absolvire in RU si o experienta in domeniu de minim 5 ani; Cererile, insotite de Curriculum Vitae, documentele de studii/calificare si recomandare de la ultimul loc de munca se vor depune la Serviciul Resurse Umane, pana la 25.01.2017. Relati la telefon 021.330.79.00; 021.330.79.11 int. 146.
 • MAROCHINARIE, TAPITERIE, ANGAJAM! Montatori, finitori, vopsitori, masiniste, croitori, tapiteri si/sau personal necalificat care doreste sa invete. Carte de munca, salarii complete 2500- 3500 lei telefon: 0727.000.006; 0723.145.505; email: cv@maff.ro; la 10 minute de la metrou.
 • G4S ANGAJAM URGENT AGEN?I DE SECURITATE, in Bucure?ti, dedica?i pentru industria de Retail! Beneficii: -Oferim salariu maxim in pia?a de securitate; -Plata salariului la timp; -Siguran?a locului de munca; -Bonusuri de performan?a etc. Pentru angajare, va rugam sa ne contacta?i la 0731.599.078/ recrutare.g4s@ro.g4s.com. E?ti gata sa faci parte din echipa G4S?
 • ANGAJAM personal curatenie. Salariu 1500 lei. Telefon: 0756.200.044
 • ANGAJAM personal curatenie pentru tura de noapte.  Salariu atractiv. 0756.200.044
 • ANGAJAM 15 instalatori pentru sanitare si termice. Santiere Bucuresti. Contract de munca. Relatii la tel. 0722.296.686
 • SERVICE auto angajeaza SOFER categoriile BCE, cartela tahograf, atestat transport marfa, pentru deplasari interne/externe, OPERATOR facturare si PREGATITOR vopsitor cu experienta. 021.461.01.66
 • ANGAJAM AGENTI SECURITATE. TEL. 021.335.03.11.
 • SOCIETATE de paza angajeaza agenti de securitate preferabil din zonele: Bucuresti, Glina-Catelu, Popesti-Leordeni pentru complex rezidential. Salariu net 1350 lei. 021.315.21.84, 0760.650.245
 • SOCIETATE de paza angajeaza agen?i pentru obiective in Bucure?ti ?i Ilfov. Salariu 1100-1300/luna. Asiguram ?colarizare. Nu sunt intarzieri la plata salariului. Tel. 0760.650.245.
 • SOCIETATE de paza angajeaza agenti de interventie pentru ture de 24. Salariu net 1600-1800/luna. Nu sunt intarzieri la plata salariului. 0760.650.245
 • VALCOSHOES angajeaza agent comercial. Oferim salariu decent +bonuri masa. 0722.322.671
 • SOCIETATE de paza angajeaza agenti de securitate pentru complexuri rezidentiale. Salariu net 1100-1200/ luna. Asiguram scolarizare. Nu sunt intarzieri la plata salariului. 0760.650.245
 • SOCIETATE de paza angajeaza agenti de securitate pentru zona Balotesti-Ilfov. 0722.579.389
 • PRODUCATOR incaltaminte angajez colectiv masa masina si croitor manual. 0764.407.684
 • FIRMA incaltaminte angajez colectiv cusut si pregatit fete incaltaminte de dama. 0722.576.717
 • ASISTENTA de farmacie pentru drogherie, zona P-ta Alba Iulia. 0727.699.696.
 • VANZATOARE magazin alimentar str. Moise Nicoara, program 1 zi cu 1 zi, 1.700RON. 0727.699.696.
 • FIRMA in domeniul productiei industriale din Bucuresti, angajeaza instalator instalatii sanitare avand cunostinte operare centrale termice. Conditii de munca si retribuire foarte bune. Informatii suplimentare la: 0746.025.691
 • AECTRA AGROCHEMICALS angajeaza MOTOSTIVUITORIST CU ATESTAT. CV la adresa: hr@aectra.ro
 • GRAL Medical angajeaza INFIRMIERA. Detalii la tel 0747.042.277/ resurse.umane@gralmedical.ro
 • PRODUCATOR incal?aminte angajeaza colectiv pentru cusut fe?e, talpuitor manual ?i finisatoare, zona Luica. 0744.929.953, 0723.574.539
 • ANGAJEZ frizer(a) si manichiurista. Nr. contact: 0768.413.377
 • ANGAJEZ macelar cu experienta, ajutor de macelar si femeie de serviciu. Tel. 0720.832.923
 • SC Stel Tur Security angajeaza agenti de paza cu atestat. 021.335.12.97, 021.337.34.76.
 • MARINI Conf Bucuresti, incinta APACA angajeaza confectioneri textile cu experienta, salariu atractiv, tichete masa. 0786.385.812
 • FIRMA CONFEC?II MAROCHINARIE angajeaza ma?iniste ?i lucratoare la masa. Tel. 0731.041.499
 • DELTA Studio angajeaza sofer cu atestat. Detalii la 0733105132.
 • ANGAJAM personal curatenie spatii comerciale, program 3/4 ore, salariu net: 550-650 RON. 031.101.21.39/ 0732.018.935
 • ANGAJAM personal curatenie in centre comerciale, cladiri birouri. Salariu net: 1100-1300 RON. 031.101.21.39/ 0732.018.935
 • ANGAJAM: rigipsari, necalifica?i, zugravi. Oferim cazare, salariu atractiv. Telefon 021.313.43.79.
 • ATELIER incaltaminte angajeaza masinista cu experienta, zona Bucur Obor. 0722.527.712
 • AGENTI SECURITATE angajam urgent, cu atestat 1065- 1400 lei. 0737.039.536
 • SOCIETATE angajeaza muncitori pentru confectionare tablouri electrice. Detalii la 0722.318.521
 • FIRMA constructii angajeaza muncitori (meseriasi) in finisaje pentru interior (glet, lavabil, tencuieli mecanizate, gresie, faianta). 0737.147.935
 • SOCIETATE cu sediul in ?os. Odaii nr. 73 -77, sector 1, Bucure?ti (linia de centura Otopeni), angajeaza: OPERATOR MA?INA PRELUCRARI TABLE- Abkant CN. Rela?ii: 021/319.88.02/ 03/ 07.
 • ISG security angajeaza agenti securitate pentru fast-food, venit net 1430 lei. 0770.903.106, 021.330.02.76
 • TITAN Ma?ini Grele angajeaza: frezori CNC, operator masina alezat si frezat (bohrwerg), strungari comanda numerica, operator masina gaurit adanc, rectificatori, strungar detalonist (ascutit scule), lacatusi confectii metalice. Cerinte: experienta minimum 2 ani, acte doveditoare privind calificarea in munca. Rela?ii la: 021.255.22.83, Email: resurse.umane@itaco.ro
 • PERSONAL curatenie birouri Bucuresti (firma curatenie), zona Aurel Vlaicu. Program luni-vineri, posturi fixe. Contract munca, salariu bun, bonuri masa, decontare transport. 021.252.31.80
 • ANGAJEZ vanzatoare cu experien?a pentru magazin incal?aminte in magazinul Unirea. 0744.317.188
 • PRODUCATOR incal?aminte angajez muncitori califica?i pentru banda de tras. 0784.840.846
 • FAST FOOD ZONA CENTRALA angajeaza: ajutor bucatarie, taietor shaorma, personal servire, casier. SALARII atractive incepand de la 1600 Lei. Relatii la telefon 021.410.89.89.
 • CAUT secretara/ asistent director. Cunostinte PC, engleza, fizic placut. CV numai cu foto. adrian@euroatlanticmedia.com 0720.044.437.

Prestari Servicii

 • MASINI SPALAT automate. Repar orice model. Garantie 1-3 ani. Deplasare gratuita. ORICE ZONA. 0720.585.470, 0769.132.349, 021.423.14.04.
 • DOAMNA matura, ofer masaj de relaxare, zona OBOR. 0764.738.593.
 • TUBULATURA ghena, tabla, cutii scrisori bloc, reparatii acoperisuri, hidroizolatii. 021.436.06.22, 0723.434.119
 • DOAMNA ofer MASAJ DE RELAXARE, Universitate. 0768.037.948.
 • MASINI SPALAT deplasare/ constatare gratuita, REPARATII urgente, GARANTIE. 0761.290.233, 0729.374.669
 • SUPER OFERTA!!! NOU, Goluri de hote, taieri de betoane, fara vibratii. Telefon: 0722.306.039.
 • CREDITE chiar si pentru cei cu intarzieri BC. 0764.599.722, 0729.945.460
 • INGINER, DEPANARE TV, LCD, led, plasme. GARANTIE, AVANTAJOS, 0729.322.436, 0744.492.933.
 • MASAJ Piata Progresul. 0763.306.393
 • MILITARI, ofer masaj de relaxare, seriozitate, discretie, intimitate, igiena. 0760.892.433
 • MASAJ DE RELAXARE, Calitate, Experienta. Discretie. Timpuri Noi. 0762.086.702, 0721.966.703
 • MASAJ relaxare, toate tipurile, experienta, calitate, Drumul Taberei, Moghioro?. 0735.528.412, 0799.197.843, 0735.525.821.
 • MASAJ de relaxare DRUMUL TABEREI ROMANCIERILOR. 0734.941.005, 0764.244.546
 • REPARATII FRIGIDERE, COMBINE FRIGORIFICE, urgent. GARANTIE, BUCURESTI +Ilfov. 0732.081.134, 0744.230.902.
 • ELECTRICIAN autorizat montez tablouri, repar lumina, prize, lustre, rapid! 0762.356.999
 • ACOPERISURI TIGLA METALICA, DULGHERIE, ACCESORII, reparatii de urgenta, parazapezi, amenajari interioare. 0721.519.781.
 • EXECUTAM avantajos tencuieli, gleturi, zugraveli, polistiren, rigips, faian?a, pavele. 0755.125.452

Cumparari Diverse

 • ANTICARIAT, cumparam carti, deplasare gratuita, plata pe loc. 0731.407.474

Vanzari Terenuri

 • VAND 5 Ha teren: 2 Ha intravilan ?i 3 Ha extravilan la 7 km de ora?ul Slatina spre Pite?ti pe Drumul Na?ional. 021.315.57.37.

Vanzari Imobile

 • BRANESTI, PARTICULAR, casa parter, la gata, 90 mp construiti, 365 mp teren, langa padure, 53.000 Euro. 0741.256.217.

Inchirieri Cereri

 • CAUT urgent garsoniera sau apartament pentru familie contabili. 0761.532.117, 0722.542.692

Inchirieri Oferte

 • MILITARI garsoniera 50ron/ 3 ore, 80ron/ zi orice perioada. 0729.909.530

Cumparari Auto

 • LOGAN, Solenza, Cielo, Matiz si straine, fabricatie 1995-2013. 0721.309.765
 • CUMPAR ORICE AUTOTURISM dupa 1998. Ofer pret corect. Telefon 0765.777.735

Linii Erotice

 • VREAU sa fiu sclava DORINTELOR TALE. Suna la 0906.760.511.
 • VREI O STAPANA ADEVARATA care sa te umileasca? 0906.760.522.
 • VEI FI CU ADEVARAT SATISFACUT sunand doar la 0906.760.533.