Anunturi

Decese

 • COLECTIVUL Maternitatii Bucur este alaturi de colegul Dr. Mircea Poenaru in marea suferinta pricinuita de decesul mamei sale. Transmitem un gand de alinare si sincere condoleante familiei indoliate.

Pierderi

 • DECLAR pierdut certificat constatator de la punctul de lucru din Bistrita, str. Lucian Blaga, nr. 24 al SC Hobby Star 94 Impex SRL, CUI RO5557283, Reg. Com. J06/263/1994. Il declar nul.
 • PIERDUT autorizatie Directia Sanitar Veterinara pentru societatea DGD NOBIL GOLD SRL, CUI 32969346, J23/868/2014. O declar nula.
 • PIERDUT CERTIFICAT DE MEMBRU, seria B, nr. 20841, data 14.07.2016 pe numele de Iordache Stefan, eliberat de OAMGMAMR filiala Bucuresti.
 • PIERDUT atestat personal cu seria B01713447 pe numele Ciubotaru Emil.
 • PIERDUT cartela metrou nr. 4191151546509 pe numele Tanasa Marinela Rodica. O declar nula.

Oferte Serviciu

 • LARTEK Grup angajeaza muncitori califica?i in produc?ie publicitara. A?teptam CV-urile la e-mail jobs@lartekgrup.net, SMS sau whatsapp la 0722.434.982.
 • FIRMA de paza angajeaza AGENTI DE SECURITATE, posturi interior, program 8 ore, salariu motivant. 021.337.44.77.
 • CURSURI CALIFICARE AUTORIZATE, recunoscute national si european: infirmier(a), brancardier, no?iuni igiena, cosmetician, masinist utilaje, comert, alimentatie, estetica, etc. Posibilitati angajare. Patronatul National Roman. 021.335.81.95; 0723.531.094. www.cursuri-pnr.org.ro
 • AGENTI DE CURATENIE in conditii avantajoase de salarizare, plata ore suplimentare, bonusuri. Relatii la tel. 021.335.00.11 sau 0784.290.182 de luni pana vineri intre orele 09:00-18:00.
 • FIRMA de paza angajeaza AGENTI de SECURITATE cu/fara atestat pentru obiective din BUCURESTI si ILFOV, salariul luat fara intarzieri 1.200-2.000 lei. Telefon: 0762.307.773, 031.80.52.159.
 • ATELIER incaltaminte angajeaza colectiv masa masina. 0745.068.990.
 • SPALATORIE industriala textile, metrou Politehnica, angajeaza personal necalificat, calcatorese, soferi, fochisti inclusiv pensionari. Conditii bune. 0755.200.033.
 • FAST FOOD angajam URGENT casier, shaormar, personal bucatarie, personal curatenie. 0724.691.338.
 • BISTRO "THE LIVING" angajam ajutor bucatar si femeie la vase, salarii atractive. 0722.502.728
 • FIRMA de paza angajeaza agenti pentru obiective in sectorul 3 si Pantelimon, salariu 1.200-1.400 ron, 0747.024.909
 • ANGAJAM: rigipsari, necalifica?i, electricieni, zugravi. Oferim cazare, salariu atractiv. Telefon 021.313.43.79.
 • ANGAJAM masinist buldoexcavator cu permis de conducere categotria C, tr. Vechime minim 5 ani, varsta 25- 50 ani, cu domiciliul in Bucuresti si imprejurimi. 0760.352.989
 • SC MOBIRA Grup SRL, cu sediul in Bucuresti, sector 6, Crangasi, angajeaza tamplar-montator pentru mobilier din PAL/MDF cu experienta si muncitori necalificati dispusi sa invete meseria de tamplar. 0722.698.948.
 • ANGAJAM personal curatenie in centru comercial (zona Bucur Obor), salariu net: 1.200 ron si bonuri de masa, 031.101.21.39 / 0732.018.935
 • AGENTI SECURITATE angajam urgent, cu atestat 1000- 1200 lei. 0737.039.536
 • VULCANIZATORI, angajez cu salariu minim 1.800 lei, PROCENT, CARTE MUNCA, metrou Aparatorii Patriei. 0720.268.447; 0745.027.652
 • SALON Lumieux Beauty sector 1 angajeaza cosmeticiana. Relatii la 0722.388.188
 • SALON Lumieux Beauty sector 1, angajeaza coafeza/ hairstylist. Relatii: 0722.388.188
 • ANGAJAM cofetar si patiser pentru cofetarie. 0758.223.001; 0758.223.002
 • ANGAJAM vulcanizator cu /fara experienta. Salariu atractiv. 0720.079.114.
 • SERVICE AUTO angajeaza UCENIC mecanic, MECANIC auto si TINICHIGIU cu experienta. 021.461.01.66
 • PRODUCATOR incaltaminte dama angajeaza TALPUITOR MANUAL. Salariu negociabil. 0735.829.909.
 • ANGAJAM CIZMARI TALPUITORI incaltaminte dama. Conditii avantajoase. 0722.314.015.
 • ANGAJEZ INSTALATOR si AJUTOR DE INSTALATOR. Telefon: 0733.391.422
 • ANGAJAM URGENT LUCRATORI cu/ fara experienta, sablare/ vopsitorie, ZONA STRAULESTI, Bucuresti, salariu atractiv, Tel: 0737.933.439.
 • SC STERA CHEMICALS angajeaza stivuitorist, manipulant si sofer categoriile B, C. 0749.151.525
 • AGENTI PAZA barbati si femei pentru zona Mogosoaia si Popesti-Leordeni, salariu atractiv. 021.361.5109
 • SOCIETATE COMERCIALA angajam dulgheri. Rugam seriozitate. Telefon. 0730.961.217
 • PRODUCATOR incaltaminte angajez fata pregatit masa, cu experienta. 0744.354.766.
 • ANGAJAM personal curatenie in spatii comerciale, program 3/4 ore, salariu net: 500 ron si bonuri de masa. 031.101.21.39/ 0732.018.935
 • ANGAJAM personal curatenie in centre comerciale si cladiri birouri salariu net: 1000 ron si bonuri de masa. 031.101.21.39/ 0732.018.935
 • FIRMA instala?ii, angajam instalatori cu experien?a pentru ?antier. 0765249982/ 0766831962
 • MONTATORI usi de lemn si muncitori necalificati cu contract de munca. 0722.123.669
 • SOCIETATE constructii angajam muncitori necalificati pentru lucru in depozite. 0745.663.375.
 • ANGAJAM TEHNICIAN FRIGOTEHNIST pentru revizii lunare la instalatii frigorifice comerciale. Relatii la tel. 0735.566.439.
 • ANGAJAM TEHNICIENI cu sau fara experienta in vederea efectuarii de revizii lunare la instalatii frigorifice. Relatii la tel. 0735.566.439.
 • FIRMA de paza angajeaza agenti de securitate cu domiciliul in Bucuresti, pentru obiective din zona Militari. 0744.494.067; 0745.023.670.
 • SPALATOR auto cu experienta, salariu atractiv, sector 3. 0735.852.765; 0763.972.270.
 • FIRMA paza angajeaza AGEN?I securitate cu/ fara atestat. Condi?ii avantajoase. 0769.666.416
 • EDITURA angajeaza personal departament comunicare -vanzari online, program flexibil. redactie@finmatch.ro
 • CURATATORIE chimica angajam masinist primiri, calcator. Conditii excelente. Tel. 0725.661.052
 • ATELIER incaltaminte angajeaza talpuitor cu experienta, manopera deosebita. Tel. 0752.577.319
 • ANGAJEZ lacatus mecanic intretinere utilaje. Salariu 1500 -3000 ron. 0723.772.532
 • ANGAJAM urgent 33 agenti de paza. Salariu 1000 -1200 lei. 021.424.04.22, 0749.132.182, 0757.032.347
 • PRODUCATOR traditie in industria masini?unelte, angajeaza LACATUSI confectii metalice, SUDORI si MUNCITORI NECALIFICATI confec?ii metalice. Telefon: 021.255.22.83, Email: resurse.umane@itaco.ro
 • MUNCITORI necalificati, cazare, constructie, vulcanizare, agricultura, program flexibil, comision. 0763.510.022.
 • TINICHIGII si vopsitori auto pentru service auto zona Giulesti. 0769.274.258.
 • DIRECTIA generala resurse umane si salarizare din Camera Deputatilor organizeaza concurs pentru ocuparea unor posturi vacante pe durata nedeterminata la Directia alimenta?ie. Candida?ii trebuie sa indeplineasca conditiile generale conform Legii nr.7/2006, art.12 lit.a-d ?i urmatoarele conditii specifice: Pentru un post de muncitor bucatar: -studii minime absolvite: studii generale ?i curs de calificare specialitatea bucatar sau ?coala profesionala in specialitatea bucatar; -experien?a in specialitatea bucatar constituie un avantaj; -cuno?tin?e de utilizare a echipamentelor ?i aparaturii din dotarea bucatariei; -cazier judiciar fara antecedente penale. Pentru 2 posturi de muncitor necalificat: -studii minime absolvite: studii generale; -cazier judiciar fara antecedente penale. Probe concurs: proba scrisa 23.11.2016 si proba orala/practica 08.12.2016. Inscrierea la concurs se poate face pana la data de 16.11.2016 la sediul Camerei Deputatilor -str. Izvor 2-4, sector 5, Bucuresti, intrarea A3 S2. Detalii suplimentare se pot obtine la telefon 021.414.2241 sau pe www.cdep.ro, sectiunea "Oportunitati de angajare".
 • ANGAJAM personal cura?enie. Salariul ?i program avantajos. Bogdan. 0727.573.040
 • SOCIETATE de paza angajeaza agen?i pentru obiective in Bucure?ti ?i Ilfov. Salariu 1100-1300/luna. Asiguram ?colarizare. Nu sunt intarzieri la plata salariului. Tel. 0760.650.245.
 • SOCIETATE de paza angajeaza agenti de interventie in ture de 24 ore. Salariu net 1600-1800/luna. Nu sunt intarzieri la plata salariului. Tel. 0760.650.245
 • ANGAJAM AGENTI SECURITATE pentru obiective zona BUCURESTI si langa oras PANTELIMON. Tel: 021.335.03.11.
 • SOCIETATE de paza angajeaza agenti de securitate pentru complexuri rezidentiale. Salariu net 1200-1400/ luna. Asiguram scolarizare. Nu sunt intarzieri la plata salariului. 0760.650.245
 • ANGAJAM RECEP?IONERA la CLADIRE de BIROURI, FULLTIME. Salariu foarte bun. Tel.: 0751.278.488.
 • ZUGRAVI, zidari, faiantari, rigipsari, muncitori necalificati. 0722.237.200
 • ELECTRICIAN construc?ii civile pentru Bucuresti. 0722.237.200
 • SOCIETATE de paza angajeaza agenti de securitate pentru zona Balotesti-Ilfov. 0722.579.389
 • SCOALA Pipera Tunari angajeaza personal pentru curatenie. 0724.260.983
 • ANGAJAM cizmar talpuitor, masiniste, rihtuitoare, croitor manual. 0727.612.113, 0727.612.171
 • PERSONAL feminin cu func?ia de agent securitate, atestat salariu 1.200- 1.300lei 0737.039.536.
 • SOCIETATE construc?ii angajeaza zidar ?i finisor. Seriozitate. Condi?ii avantajoase. 0744.88.22.60
 • CALCATOREASA calandru cu experienta pentru Spalatorie in Bucuresti, zona sector 4. Pachet salarial atractiv; detalii suplimentare la telefon 0744.474.616 sau 0723.033.915
 • FAMILIE serioasa pt ingrijire gospodarie jud. Ialomita. 0762.008.512
 • HAM TEHNIC ANGAJEAZA INSTALATORI tehnico-sanitari. Tel: 0765.267.205
 • ANGAJEZ lucrator comecial pentru market Comuna Jilava. 0734.839.262
 • ANGAJAM personal curatenie si cameriste in conditii deosebite; salariu motivant. 0756.200.044.
 • ANGAJAM: ZUGRAVI?ZIDARI, NECALIFICA?I (asiguram cazare) 0722.627.106.
 • LACATU?I CONFEC?II METALICE, MONTATORI TABLA, NECALIFICA?I (asiguram cazare). 0722.627.106.
 • MONTATOR subansamble ?SC Electromagnetica SA angajeaza. Experienta nu este necesara. Disponibilitate de lucru in doua schimburi. Relatii la telefon 021.404.21.20; 0756.089.150 sau la sediul nostru din Calea Rahovei nr. 266-268.
 • RESTAURANT Burebista, str. Calea Mosilor angajeaza barman. Relatii dupa ora 12.00. 0723.755.275
 • SC IAMANDBET SRL angajeaza sofer vidanja pentru comuna Domnesti, jud. Ilfov. Telefon 0785.080.322
 • ATELIER incaltaminte angajeaza personal calificat finisat incaltaminte; talpuitori manuali. 0722.533.777
 • ANGAJEZ VANZATOARE MAGAZIN ALIMENTAR, situat langa intersectia Piata Rahova. 0761.354.018.
 • FIRMA angajez: DULGHERI, FIERARI, ZIDARI, PAZNIC. Salariu atractiv. 0722.155.956.
 • HOTEL Taverna Olteanului angajeaza BUCATAR, TRANSPORT din Bucuresti, MASA, CAZARE incluse, salariu atractiv, contract. 0728.001.000.
 • FIRMA PAZA, ANGAJAM FETE SI BAIETI. 0762.927.606.
 • ANGAJAM SUDOR LACATUS CONFECTII METALICE, muncitor necalificat, Bucuresti, salariu atractiv. 0745.089.922.
 • SOCIETATE DE CONSTRUCTII angajeaza: dulgheri, fierari betonisti, finisori in constructii, muncitori necalificati, inclusiv echipe- 10 persoane. Se ofera salariu atractiv, cazare, masa si transport. Santiere in Bucuresti si in tara. Tel. 0747.322.725.
 • ANGAJAM operator utilaje, buldoexcavatorist si muncitori necalificati in constructii. 0724.456.182, 0728.302.612.
 • ANGAJAM persoana pentru ofertare-devizare in domeniul constructii si instalatii. 0728.302.612.
 • CROITOR fe?e incal?aminte, finisor incal?aminte (calificat/ necalificat). 0786.130.460
 • LUXTEN Lighting Company S.A. angajeaza ELECTRICIENI cu experienta in retele de iluminat public de joasa si medie tensiune. Relatii 0216688819 int. 183, fax 0216688823 sau in str. Parangului nr. 76, sector 1.

Prestari Servicii

 • MASINI SPALAT automate. Repar orice model. Garantie 1-3 ani. Deplasare gratuita. ORICE ZONA. 0720.585.470, 0769.132.349, 021.423.14.04.
 • MASINI SPALAT deplasare/ constatare gratuita, REPARATII urgente, GARANTIE. 0761.290.233, 0729.374.669
 • INGINER, DEPANARE TV, LCD, led, plasme. GARANTIE, AVANTAJOS, 0729.322.436, 0744.492.933.
 • ACOPERIS tigla metalica, tabla zincata, acoperis lemn, orice reparatii. Oferim garantie. 0746.570.993
 • DOAMNA cu experien?a MASAJ de RELAXARE. MALL VITAN. 0721.001.150.
 • DOAMNA ofer MASAJ DE RELAXARE, Universitate. 0768.037.948.
 • REPARATII FRIGIDERE, COMBINE FRIGORIFICE, urgent. GARANTIE, BUCURESTI +Ilfov. 0732.081.134, 0744.230.902.
 • MASAJ de relaxare la domiciliul meu. 0726.645.146
 • EXECUTAM avantajos zidarii, tencuieli, polistiren, rigips, zugraveli, pavele, faian?a. 0755.125.452
 • MASAJ DE RELAXARE, Calitate, Experienta. Discretie. Timpuri Noi. 0762.086.702, 0720.649.468
 • DOAMNE experien?a oferim masaj de relaxare. Dristor, Baba Novac. 0799.045.361.
 • DOAMNA experien?a, ofer masaj relaxare Soseaua Pantelimon, Cimitirul Armenesc. 0726.566.223.
 • MASAJ de relaxare DRUMUL TABEREI ROMANCIERILOR. 0734.941.005, 0764.244.546
 • MASAJ relaxare toate tipurile, experienta, ambient placut, 50 sedinta, Militari- Cora. 0736.160.728, 0720.316.920, 0731.154.705.
 • DOAMNA matura, atestat masaj, relaxare toate tipurile, 50 sedinta. 0732.645.310, 0725.819.146, 0799.197.850
 • MILITARI, masaj de relaxare, discretie, seriozitate maxima. 0760.892.433
 • MILITARI, masaj, tonifiere, relaxare, discretie, seriozitate, igiena maxima. 0760.386.885
 • ELECTRICIAN autorizat, seriozitate, deplasare rapida, reparatii tablouri, lumina, prize. 0762.356.999.
 • ACOPERISURI, dulgherie, tigla metalica, reparatii acoperisuri. Deplasari gratuite oriunde. 0724.647.107
 • MASAJ de relaxare, experien?a, fara graba. Unirii, program 8.00-20.00. 0765.309.673.
 • MASAJ de relaxare, doamna cu experien?a, Drumul Taberei- Favorit. 0723.817.877
 • EXECUTAM acoperisuri, orice tip de tabla si reparatii. Executam si acoperisuri traditionale. 0744.287.711
 • EXECUTAM acoperisuri, dulgherie, mansarda, terase, izola?ii carton, orice tip de tabla si reparatii. 0740.663.966
 • EXECUTAM acoperisuri, reparatii la urgenta cu garantie, jgheaburi, burlane, izola?ii carton, orice tip de tabla. 0740.545.845

Propuneri Afaceri

 • CREDITE NEVOI PERSONALE SI PENTRU cei cu intarzieri. 0729.945.460; 0764.599.722.

Vanzari Diverse

 • VAND mobila sufragerie 4 corpuri, garnitura hol, executate la comanda din panel. 0766.673.700

Cumparari Diverse

 • CUMPAR frigider, congelator, aragaz, masina spalat, functionale 100-150. 021.332.85.99, 0722.417.915
 • TABLOURI, ceasuri vechi, chiar defecte, cronografe, icoane, statuete, argintarii si bijuterii. Plata pe loc. 021.335.71.82, 0766.616.434.

Vanzari Terenuri

 • OFERTA bomba! Teren 2500mp, langa blocuri 21 etaje, Asmita. 0723.644.872.

Vanzari Imobile

 • VILA CORBEANCA, suprafata utila 270, suprafata curte 900, 2014, caramida, piscina, 4 bai, utilitate +jacuzzi, aer conditionat, centrala termica, 2 terase, 5 camere, 2 balcoane, finisaje de lux, 2 locuri parcare, gazon. 225.000E negociabil. 0744.582.583
 • CASA de vanzare, BRANESTI- ILFOV. 0723.21.69.67.
 • MILITARI Metrou Pacii, 2 camere, finisaje lux, centrala proprie, 5 minute de piata, scoli, supermarketuri, loc parcare gratuit, util 72mp, constructie 2016, decomandat, 799E/ mp util. 0763.017.002

Inchirieri Oferte

 • MILITARI garsoniera 50ron/ 3 ore, 80ron/ zi orice perioada. 0729.909.530
 • APARTAMENT lux, zona Piata Victoriei, 4 camere, centrala apartament, garaj. 0726.748.660
 • CRANGASI 2 camere, decomandat, 5 min. metrou, mobilat modern. 0722.702.137

Cumparari Auto

 • LOGAN, Cielo, Sandero, Duster, Dacia, Tico, Supernova, Matiz, Solenza, Skoda, Renault, Opel, Jeepuri. 0721.309.765, 0760.920.842
 • CUMPAR ORICE AUTOTURISM dupa 1995. Ofer pretul corect. Telefon 0765.777.735

Matrimoniale

 • CETA?EAN chinez cu studii superioare, cu reziden?a in Bucure?ti, vorbitor de limba romana-engleza -chineza, varsta 31 ani, aspect fizic sport, inal?ime 171 cm, doresc rela?ie stabila cu o domni?oara de varsta 25-35 ani, foarte serioasa, aspect fizic placut, eventual casatorie. Rog seriozitate. Rela?ii la telefon 076.121.2100; email 278500050@qq.com

Cabinete

 • PASTILE potenta, efect rapid, spray ejaculare precoce. Livrare toata tara. 0724.857.406, 0741.315.544.
 • MASAJ DE RELAXARE, EROII REVOLU?IEI. Mai multe detalii la: 0767.891.260

Linii Erotice

 • SI EU SUNT IN CAUTAREA JUMATATII. Suna la 0906.760.511 .
 • IMI PLACE SA MA SUPUN dorintelor tale doar la 0906.760.522.
 • ITI OFER LUMEA MEA la picioarele tale la 0906.760.533.