Anunturi

Pierderi

 • PIERDUT original Act Vanzare-Cumparare al apartamentului din Sos. Stefan cel Mare, nr. 35, bl. 31, sc. 5, etaj 5, ap. 175, Sector 2, Bucuresti, pe care il declar nul. Proprietar Popescu Emilia.

Oferte Serviciu

 • RESTAURANT STAR KEBAB ANGAJEAZA: casieri, bucatari fast-food, personal curatenie, muncitori sectie de productie. Salariu motivant, alimentatie gratuita, transport asigurat. Informatii la 0751.224.502. ZONA OBOR.
 • CURSURI CALIFICARE AUTORIZATE, recunoscute national si european: infirmier(a), brancardier, no?iuni igiena, cosmetician, masinist utilaje, comert, alimentatie, estetica, etc. Posibilitati angajare. Patronatul National Roman. 021.335.81.95; 0723.531.094. www.cursuri-pnr.org.ro
 • ANGAJEZ MUNCITOR SPECIALIST produc?ie termopane aluminiu. 0744.552.405; 0740.255.741
 • AGENT cu sau fara atestat pentru institutii de invatamant. Oferim si tichete de masa. 0724.201.336/ 0732.016.412
 • SC. FIRST FACILITY IMOBILE SRL angajeaza personal calificat tehnic pentru postul de tehnician mentenanta la cladiri. Detalii: 0729.887.556.
 • SC MT&T PROPERTY MANAGEMENT SRL angajeaza personal calificat tehnic pentru postul de tehnician mentenanta la cladiri. Detalii: 0729.887.556.
 • FIRMA de paza angajeaza AGENTI DE SECURITATE, posturi interior, program 8 ore, salariu motivant. 021.337.44.77.
 • AGENT DE SECURITATE pentru obiectivele ASE Bucure?ti. 0723.360.382/ 0736.376.237/ 0737.318.155
 • AGENT DE SECURITATE cu/ fara atestat Bucure?ti ?i Pope?ti Leordeni. 0723.360.382/ 0736.376.237/ 0737.318.155
 • SPALATORIE industriala textile, metrou Politehnica, angajeaza personal necalificat, calcatorese, fochisti si soferi. Conditii bune. 0755.200.033.
 • ANGAJAM personal pentru curatenie -tura de noapte. Conditii avantajoase. 0756.200.044.
 • HOTEL angajam cameriste cu experienta. Salariu motivant. 0756.200.044.
 • ANGAJAM personal curatenie birouri si clinici private. Salariu motivant. 0756.200.044.
 • FRIZER cu experienta pentru Anglia. Rog seriozitate. 0725.971.451
 • PREGATITORI vopsitori, tinichigii si mecanici auto pentru SC Auto Logex cu sediul in orasul Pantelimon, Ilfov. Salarii avantajoase. 0720.658.589/ 021.350.50.89
 • ANGAJAM: RIGIPSARI, NECALIFICA?I, ELECTRICIENI, ZUGRAVI. OFERIM cazare, salariu atractiv. 021.313.43.79.
 • ACOPERISURI tigla metalica, reparatii urgente si in provincie. Construim acoperisuri si mici reparatii. 15% reducere. 0724.716.882
 • SOCIETATE de paza angajeaza agenti pentru obiective in Bucuresti si Ilfov. Salariu 1100-1300/ luna. Asiguram scolarizare. Nu sunt intarzieri la plata salariului. Tel. 0760.650.245
 • SOCIETATE de paza angajeaza agenti interventie. Salariu net 1600-1800/ luna. Nu sunt intarzieri la plata salariului. Tel. 0760.650.245
 • SOCIETATE de paza angajeaza agenti de securitate pentru complexuri rezidentiale. Salariu net 1100-1200/ luna. Asiguram scolarizare. Nu sunt intarzieri la plata salariului. Tel. 0760.650.245
 • SOCIETATE de paza angajeaza agenti de secutitate pentru zona Balotesti-Ilfov. 0722.579.389
 • GESTIONAR: Cunoasterea softului Saga este obligatorie. Trimiteti CV la: cariere@adriagrup.ro, Tel. 0731.321.700.
 • REFERENT/INSPECTOR resurse umane. Atestarea pe Protectia Muncii reprezinta avantaj. Trimiteti CV la: cariere@adriagrup.ro, Tel. 0731.321.700.
 • SUPERVIZOR curatenie. Lucrul cu monodisc obligatoriu. Trimiteti CV la: cariere@adriagrup.ro, Tel. 0731.321.700.
 • SPALATORI auto cu experienta, zona Crangasi. Oferim cazare. 0731.302.788, 0731.302.783.
 • SWAT FORCE INTERNATIONAL angajeaza agenti de securitate (femei) cu studii superioare si cunoscatori de limba engleza (nivel mediu). Conditii de lucru deosebite, salariu atractiv. Programare interviu la 0731.731.319; CV la office@swatinternational.ro
 • ANGAJAM TAMPLAR pentru execu?ie mobilier PAL, MDF. 0753.151.554
 • ANGAJAM instalatori calificati si necalificati pentru sanitare si termice. ?antiere Bucuresti. Contract de munca. Tel. 0722.296.686.
 • S.C. METALICA angajeaza "SOFER AUTOMACARAGIU" cat. B, C, E. Tel. 0214205150, 0214203548.
 • ANGAJEZ talpuitor incaltaminte in zona Colentina. 0722.250.934
 • CONSOLA GRUP CONSTRUCT SRL angajeaza dulgheri, fierari, zidari, faian?ari ?i muncitori necalifica?i cu posibilitate de calificare. Informa?ii la sediul firmei din Bucure?ti str. Zborului nr. 6 sector 3, telefon: 021.327.10.50, 021.321.36.39, 021.327.10.51, prin fax nr. 021.327.12.50 sau e-mail luminita@consola.ro.
 • ANGAJAM AGENTI SECURITATE. TEL. 021.335.03.11.
 • MUNCITOR necalificat pentru activitate de productie in zona Bragadiru, Domnesti- jud. Ilfov. Se ofera salariu motivant. Experienta in domeniul usilor industriale reprezinta un avantaj. Relatii la tel. 0724.867.967.
 • ANGAJEZ doamna la pregatit cusut incaltaminte, cu CM, pentru firma zona Aparatorii Patriei. Urgent. 0723.236.170
 • FIRMA de paza angajeaza agenti pentru obiective in sectorul 3. Salariu 1300 Ron. 0747.024.909
 • FIRMA de paza angajeaza agenti pentru obiective in Pantelimon. Salariu 1400 Ron. 0747.024.909
 • FIRMA incal?aminte angajeaza talpuitori manuali, fete masa (pregatit). Urgent. 0722.343.418.
 • PRIMARIA Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu, organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea postului vacant de conducere, in regim contractual, pe perioada determinata, de administrator public, din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului, post pentru studii de nivel superior, de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta. Vechimea in specialitatea studiilor necesare ocuparii postului pentru care se organizeaza concursul este de 3 ani. Concursul se organizeaza la sediul Primariei comunei Roata de Jos, judetul Giurgiu, in data de 13 octombrie 2016, ora 10.00, proba scrisa si 18 octombrie 2016, ora 10,00, interviul. In conformitate cu HG 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, in vederea participarii la concurs, candidatii depun dosarul de concurs in termen de 10 zile lucratoare de la data afisarii anuntului pentru ocuparea unui post vacant, data limita fiind 05 octombrie 2016, orele 16,00. Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu documentele prevazute la art. 6 din Hotararea Guvernului nr. HG 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare. Conditiile de participare la concurs si bibliografia se afiseaza la sediul Primariei, pe site-ul comunei Roata de Jos, www.comunaroatadejos.ro si se transmit spre publicare catre portalul posturi.gov.ro. Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Primariei Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu, din strada Republicii nr.65 si la nr. de telefon/fax 0246.266.115.
 • FIRMA Zarea SA angajeaza urgent stivuitori?ti ?i manipulan?i marfa pentru depozit. Interviuri de luni-vineri intre orele 10.00-16.00 la sediul firmei: B-dul Bucure?tii Noi nr. 176, sector 1. Mijloace transport: metrou sta?ia Parcul Bazilescu ?i autobuzul 697 sau 112. 021.667.00.20.
 • SOS Satele Copiilor Romania angajeaza 1 INGRIJITOR COPII ?i 2 PARIN?I SOCIALI pentru SOS Satul Copiilor Bucuresti Daca: -absolvent a cel putin 10 clase esti o persoana motivata sa lucreze cu si pentru copii; -adori sa spui povesti, sa gatesti ?i sa ajuti copiii la teme; -nu te pierzi cu firea cand un copil plange sau tipa si ai rabdare sa-l asculti si sfatuiesti. Persoanele interesate pot suna pentru detalii la numarul de telefon: 021.668.00.88 sau se poate depune un CV la adresa: Calea Floreasca, nr. 165, Bucure?ti, sector 1 sau email la: tania.duduta@sos-satelecopiilor.ro
 • FABRICA confectii angajam croitori triploc liniara, salarii occidentale, Colentina. 0767.745.380
 • VANZATOARE MINIMARKET zona GARA DE NORD. 0730.376.118.
 • ANGAJAM personal curatenie in spatii comerciale, program 3/4 ore, salariu net: 500 ron si bonuri de masa. 031.101.21.39/ 0732.018.935
 • COMPANIA CLEANING ETIQUETTE, ce ofera servicii premium de curatenie, angajeaza personal curatenie 8 ore in centru comercial (zona BANEASA). Salariu net: 1200 lei, cursuri de pregatire. 0722.604.111/ 0732.018.935/ 031.101.21.39
 • ANGAJAM personal curatenie in centre comerciale si cladiri birouri salariu net: 1000 ron si bonuri de masa. 031.101.21.39/ 0732.018.935
 • SPALATOR AUTO, Sector 3. 0735.852.765/ 0722.761.240/ 0763.972.270.
 • ANGAJEZ economist pentru contabilitate primara, 4 ore/ zi. Tel. 0722.587.585
 • STUDIO MODERNA ANGAJEAZA STIVUITORIST. Se cere: experienta pe Reachtruck. Pentru detalii, apelati: 0733.460.284.
 • SOCIETATEA PRODUCTIE ARTICOLE HARTIE zona Fundeni angajeaza operator masinist, femei si barbati. Nu este necesara experienta. Program lucru luni-vineri 8 ore. Salariu minim 1.300 Lei net. Relatii la tel: 021.240.94.33.
 • ANGAJAM urgent in Bucuresti soferi pe basculante 8x4, bene cereale si agregate de balastiera cu experienta minim 3 ani pe articulata. 0730.836.579
 • ANGAJAM urgent 50 agenti paza, scoli, gradinite, parcuri. 021.424.04.22, 0749.132.171.
 • ANGAJEZ VULCANIZATORI AUTO cu experienta, zona Republica, eventual ofer si cazare, salariu 1.500- 1.700 Lei+ bonus 50% la jante. 0761.504.040.
 • ANGAJEZ SPALATORI AUTO cu experienta, zona Republica, eventual ofer si cazare, salariu 1.200- 1.500 Lei. 0761.504.040.
 • ANGAJEZ MECANICI AUTO- mecanica usoara, zona Republica, eventual ofer si cazare, salariu 1.200- 1.600 Lei. 0761.504.040.
 • ANGAJEZ montator tamplarie PVC, salariul 1.800-2.000Ron, firma Vision Smart Plast SRL. 0720.713.307.
 • ANGAJAM colectiv masa- masina si croitor manual. 0745.068.990.
 • THE HARP BACKERY angajeaza vanzatoare, pizzeri. 0722.622.815
 • SC ASSA ABLOY ROMANIA SRL, companie multinationala suedeza, angajeaza urgent: tehnician electric si mecanic. Va asteptam in B-dul Preciziei, nr. 5, sect. 6 (statia de metrou Preciziei). Detalii la telefon: 021.318.09.05 int 120.
 • ANGAJAM ?ofer cat. C+E, cu experien?a pentru fabrica din Afuma?i. Salariu motivant, bonuri de masa ?i transport asigurat la loca?ie. Calipso. 0729.072.584.
 • MUNCITORI in CONSTRUCTII, cu experienta in lucrari de productie si montaj structuri metalice (sudori, lacatusi, montatori, vopsitor). Angajarile se fac pentru fabrica de productie din B-dul Preciziei, Nr.32, Sect 6, si santierele in lucru ale SC METAL WORKS SRL. Relatii la telefon: 021.408.84.25, email: office@metalworks.ro
 • ANGAJAM TEHNICIAN FRIGOTEHNIST pentru revizii lunare la instalatii frigorifice comerciale. Relatii la tel. 0735.566.439.
 • ANGAJAM TEHNICIENI cu sau fara experienta in vederea efectuarii de revizii lunare la instalatii frigorifice. Relatii la tel. 0735.566.439.
 • GRUPUL DE FIRME EXPOFRIG -PERSEPOLIS ANGAJEAZA ASISTENT MANAGER cu studii superioare, cu cuno?tin?e PC, salariu atractiv. Tel. contact 0722.57.77.67.
 • VULCANIZATOR cu/fara experienta. Salariu 900- 1.500lei, comision zilnic. 0744.363.338.
 • ROMPREST SECURITY angajeaza AGENT PAZA in Otopeni. Salariul brut 1.250 lei, plata orelor de noapte si tichete de masa aferente zilelor lucrate. Program de lucru 12/24, 12/48. Persoana de contact: Cristina Sandu 0734.668.653
 • RESTAURANT TULIN (langa Ci?migiu) angajeaza om la vase, bucatar gustari calde ?i grataragiu. Pentru mai multe detalii suna?i intre 12.00-20:00 la 0762.212.675/ 021.314.40.01
 • ANGAJAM vanzator pentru minimarket in Centrul Istoric salariu 1400 ron. 0747.010.035
 • CAMIN de batrani Sf. Ecaterina Afumati angajam urgent: -asistente medicale; -infirmiere; -femei curatenie. 0785.294.744, 0785.294.745
 • PRODUCATOR incaltaminte dama angajez finisoare, incinta Electromagnetica Rahova. Tel. 0722.728.878
 • CAUTAM MUNCITORI NECALIFICATI, ELECTRICIENI si SUDORI pentru fabrica, in Bucuresti, sector 3. Oferim pachet salarial atractiv. Informatii la 0786.040.148.
 • FABRICA DE TAMPLARIE PVC- SC Far Est Windows SRL- angajeaza muncitori calificati si necalificati. Date de contact: Anca Radu, telefon: 0728.853.003, anca.radu@farest.ro.
 • PERSONAL feminin agenti securitate angajam urgent, 1.200- 1.300 Lei. 0737.039.541
 • SOCIETATE Comerciala angajeaza instalator gaze cu experienta. Relatii la telefon: 0723.565.014
 • ANGAJAM MUNCITORI CALIFICATI/NECALIFICATI pentru activitatea de prelucrare sticla. Punct de lucru- Buftea, DN7. Oferim salariu atractiv, bonuri de masa, abonamente medicale, decontam transport. Persoana contact: Apostu Adrian, tel. 0759.035.310.
 • FIRMA "GARKONY STUDIO" producator incaltaminte dama, angajeaza: TRAGATOR manual, CIZMAR talpuitor. Salariu motivant. Rugam seriozitate. Telefon 0722.314.015, BUCURESTI.
 • ASOCIATIA Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor ?Omenia? Bucuresti, strada Amurgului, nr. 53, sector 5, Angajeaza urgent ?CASIERI ZONALI? ?cu diploma de absolvire STUDII MEDII si cu domiciliul stabil in sectoarele 1, 2, 3, 4, 5 si 6 din Municipiul Bucuresti. Relatii la tel.: 0752.001.445, 021.423.17.49, 0752.001.427 si 0752.001.428.
 • SOCIETATE comerciala angajeaza MECANICI si ELECTRICIENI AUTO pentru INTRETINERE autobuze si microbuze, 0725.999.995.
 • FIRMA INCALTAMINTE angajeaza COLECTIV MASA MASINA zona Petre Ispirescu, 0766.552.402 /0727.272.704.
 • MAGAZIN INCALTAMINTE ANGAJEAZA VANZATOARE Complex SIR, 0766.552.402 /0727.272.704.
 • TAMPLAR MOBILA LA COMANDA, 2000 Lei, Viilor 56. 0721.343.380.
 • CRYSTAL Beauty Salon (Bragadiru- Ilfov) angajeaza COSMETICIANA CU EXPERIENTA si FRIZER/ frizerita cu experienta. Relatii la: 0762.151.611.
 • PRODUCATOR INCALTAMINTE DAMA angajam LUCRATOR TALPUITOR si lucrator masa fete incaltaminte. 0734.340.648.
 • ANGAJEZ INSTALATORI TERMICI- SANITARI si necalificati, ELECTRICIENI. Program 8 ore L- V, 0749.244.955.
 • FIRMA PAZA angajam FETE SI BAIETI, 0762.927.606.
 • SEBASTIAN, MACELARIE angajeaza FEMEIE LA VASE si ajutor macelar 1300 lei net+ bonuri+ carte de munca, 0744.552.969.
 • SEBASTIAN, VANZATOARE CARNE- MEZELURI, 1500 lei net+ bonuri, program 1 zi cu 1 zi, carte munca, 0744.552.969.
 • AGENTI paza pentru zonele Berceni si Militari. Salariu atractiv. 021.361.51.09.
 • PIZZERIE CU LIVRARE la domiciliu angajeaza bucatari si ajutor de bucatarie. Salariu si program atractive. Telefon 0762.248.348.
 • SEBASTIAN, BUCATAR CALD 2500 net, program 1 zi cu 1 zi, tips, transport, BUCATAR la RECE 2000 net program 1 zi cu 1 zi, tips, transport. 0744.552.969.
 • STATIE Petrom angajeaza lucrator platforma, zona Strailesti. Tel. 0722.542.561, 0727.567.602
 • SYGLER Ascensor S.R.L. angajeaza electromecanici ascensoare. 021.221.95.68.
 • DELTA AUTO CENTER angajeaza personal spalatorie auto. Bd.Expozitiei 1-3. 0745.525.678.
 • PERSONAL CURA?ENIE birouri Bucure?ti (firma cura?enie). Program luni -vineri, posturi fixe. CONTRACT munca, salariu bun, BONURI masa, decontare transport. 021.252.31.80.
 • FIRMA confectii dama angajeaza modelier, confectioner si calcator. Salariu atractiv, bonusuri si tichete masa. 0728.977.764.
 • ATELIER incaltaminte angajeaza talpuitori manuali si fata finisat. 0761.077.132.
 • SOCIETATE de productie cu sediul in Otopeni, angajeaza reglor mase plastice si lacatus mecanic. Telefon: 021.351.09.75
 • FIRMA incaltaminte angajeaza MUNCITORI CALIFICATI si NECALIFICATI pentru banda de tras mecanic. Zona Viilor. Telefon: 0725.459.152.

Prestari Servicii

 • MASINI SPALAT automate. Repar orice model. Garantie 1-3 ani. Deplasare gratuita. ORICE ZONA. 0720.585.470, 0769.132.349, 021.423.14.04.
 • INGINER, DEPANARE TV, LCD, led, plasme. GARANTIE, AVANTAJOS, 0729.322.436, 0744.492.933.
 • MASINI SPALAT deplasare/ constatare gratuita, REPARATII urgente, GARANTIE. 0761.290.233, 0729.374.669
 • MASAJ RELAXARE, terapeutic intr-o locatie lux, deosebita. Zona Tineretului. 0728.563.900
 • DOAMNA cu EXPERIENTA MASAJ de RELAXARE, Mall Vitan. 0721.001.150
 • ACOPERISURI, tigla metalica, dulgherie, bazine laterale, in toata tara. 0753.709.391
 • ACOPERISURI tigla metalica, reparatii, tabla zincata, dulgherie, montam jgheaburi. 0722.722.743
 • MASAJ de relaxare, doamna cu experien?a, Drumul Taberei- Favorit. 0723.817.877
 • REPARATII FRIGIDERE, COMBINE FRIGORIFICE, urgent. GARANTIE, BUCURESTI +Ilfov. 0732.081.134, 0744.230.902.
 • EXECUTAM invelitori, dulgherie, toate tipurile tabla, izola?ii, repara?ii+ materiale. 0744.111.939
 • DOUA doamne oferim masaj de relaxare. Dristor, Baba Novac. 0799.045.361.
 • FAIANTA si gresie, zugraveli, tencuieli, placari izolatii. 0769.884.021, 0728.327.312
 • DOAMNA, ofer masaj de relaxare in zona Dristor, Baba Novac. Discretie si seriozitate. Caut maseuza. 0799.258.236
 • MASAJ de relaxare si tonifiere 50 Dristor. 0762.323.821
 • DOAMNA experien?a, ofer masaj relaxare Soseaua Pantelimon, Cimitirul Armenesc. 0726.566.223.
 • DOAMNA matura, ofer masaj de relaxare, zona OBOR. 0764.738.593.
 • DOAMNA ofer MASAJ DE RELAXARE, Universitate. 0768.037.948.
 • DOAMNA masaj relaxare, ambient placut, discretie, Dristor 2. 0762.086.702, 0721.966.703
 • MASAJ DE RELAXARE, Drumul Taberei. Detalii la tel. 0731.784.820.
 • DOAMNA cu experien?a, ofer masaj de RELAXARE DRUMUL TABEREI. 0723.742.111
 • DOAMNA matura, atestat masaj, relaxare toate tipurile, 50 sedinta. 0732.645.310, 0725.819.146, 0799.197.850
 • MASAJ relaxare toate tipurile experienta, ambient placut, 50 sedinta, Militari. 0736.160.728, 0720.316.920, 0731.154.705

Propuneri Afaceri

 • CREDITE NEVOI PERSONALE SI PENTRU cei cu intarzieri. 0729.945.460; 0764.599.722.

Diverse

 • ROSCA VIRGIL anunta intentia de executatere a PUD pe strada Intr. Poltava, nr. 20B. Comentarii si sugestii se primesc la tel. 0724.537.511. Vecinii sunt rugati sa ma contacteze.

Vanzari Diverse

 • VAND STRUGURI, transport toata tara, pret avantajos, negociabil. 0740.907.373
 • VAND STRUGURI de VIN 2016. ASIGUR TRANSPORT la domiciliu Vrancea. Telefon: 0742.308.915.
 • VAND loc de veci cimitirul Berceni II, cripta 2 locuri suprapuse. 021.319.69.94.
 • ADIO impotenta, Genfric Viagra 100 mg, 20 lei pastila. Contact 0722.663.259

Cumparari Diverse

 • PLATESC IMEDIAT! Tablouri, argintarie, icoane, por?elanuri, mobilier, car?i, statuete, ceasuri, bijuterii. 0722.405.201
 • CUMPAR frigider, congelator, aragaz, masina spalat, functionale 100-150. 021.332.85.99, 0722.417.915
 • TABLOURI, ceasuri vechi, chiar defecte, cronografe, icoane, statuete, argintarii si bijuterii. Plata pe loc. 021.335.71.82, 0766.616.434.

Vanzari Terenuri

 • VAND teren 3000 m Branesti ? Ilfov ? Bucuresti. 0721/763.676

Vanzari Imobile

 • ADUNATII COPACENI casa 3 camere, pozitie stradala. PROPRIETAR 35.000E. 0761.684.750
 • DOMENII ap. 3 camere, finisaje lux constructie 2015, 140 mp, decomandate. 0762.049.076
 • APARTAMENT 2 camere Soseaua Andronache Colentina, 1/3, bloc nou, 67000Euro. 0721.000.150
 • APARTAMENT 3 camere Berceni Metalurgiei str Covasna, 4/4, 69000Euro. 0721.000.150
 • APARTAMENT 3 CAMERE, DECOMANDAT, IMBUNATATIRI, 1/4, Sector 5- DUNAVAT, 63.000E, 0723.207.988.

Inchirieri Cereri

 • CAUTAM garsoniere, apartamente in toate sectoarele Bucurestiului. Avem clienti seriosi. 0760.291.733

Inchirieri Oferte

 • MILITARI garsoniera 50ron/ 3 ore, 80ron/ zi orice perioada. 0729.909.530
 • PARTICULAR inchiriez spatiu comercial, zona centrala. Detalii pe www.chabgroup.ro. 0723.644.293
 • AGVPS din Romania inchiriaza in str. Valsanesti nr. 27, sector 3, urmatoarele spatii: magazie depozitare -240mp, spatiu compartimentat pentru firma -100mp. Relatii la tel: 0732.333.116.
 • APARTAMENT lux, zona Piata Victoriei, 4 camere, centrala apartament, garaj. 0726.748.660
 • ASOCIATIE locatari inchiriem spatiu demisol 98mp pentru activitati comerciale (Sala Palatului) 0745.997.050
 • PROPRIETAR INCHIRIEZ SPATIU COMERCIAL strada Petre Ispirescu (STRADAL), 0724.272.704.
 • APARTAMENT 3 CAMERE, DECOMANDAT, IMBUNATATIRI, 1/4, Sector 5- DUNAVAT, mobilat, utilat, 0723.207.988.

Cumparari Auto

 • LOGAN, Cielo, Sandero, Duster, Dacia, Tico, Supernova, Matiz, Solenza, Skoda, Renault, Opel, Jeepuri. 0721.309.765, 0760.920.842

Matrimoniale

 • TANAR doresc sa cunosc o fata cu aspect fizic placut pentru relatie serioasa eventual casatorie. 0721.306.081.
 • TANAR caut o fata frumoasa pentru a petrece timpul liber, relatie serioasa. 0764.636.401.
 • TANAR 41 de ani doresc sa cunosc doamna pentru prietenie eventual casatorie 30- 45 ani. 0736.732.734

Cabinete

 • PASTILE potenta, efect rapid, spray ejaculare precoce. Livrare toata tara. 0724.857.406, 0741.315.544.

Linii Erotice

 • SI EU SUNT IN CAUTAREA JUMATATII. Suna la 0906.760.511 .
 • IMI PLACE SA MA SUPUN dorintelor tale doar la 0906.760.522.
 • ITI OFER LUMEA MEA la picioarele tale la 0906.760.533.