Anunturi

Licitatii

 • REGIA Nationala a Padurilor-Romsilva prin Directia Silvica Arad, cu sediul in Arad, str. Episcopiei nr.48, c.p. 310084, tel.0257/280.261, fax 0257/280.361, organizeaza licita?ie pentru cesionarea dreptului de recoltare a ciupercilor comestibile din flora spontana, din fondul forestier de stat administrat de directia silvica. Cantitatea de ciuperci pentru care se acorda dreptul de recoltare este de 27.000kg, din care: hribi 10.000kg, galbiori 5.000kg, ghebe 5.000kg, diverse (craite, iutari) 5.000kg, trufe 2.000kg. Licita?ia va avea loc in data de 17.05.2016, ora 13.00 la sediul directiei silvice. La licita?ie vor fi admisi agentii economici care prezinta bonitate si nu au restante de plata catre subunitatile R.N.P.-Romsilva. Caietul de sarcini poate fi consultat la sediul D.S. Arad incepand cu data de 10.05.2016. Pentru cantitatile de ciuperci comestibile nevandute, se vor organiza negocieri sau primire de oferte in fiecare zi a saptamanii, la aceleasi ore si la aceeasi adresa, pana la valorificarea intregii cantitati. Relatii suplimentare la sediul directiei silvice sau la telefon 0257/280.261.
 • REGIA Nationala a Padurilor -Romsilva prin Directia Silvica Arad, cu sediul in Arad, str.Episcopiei, nr.48, c.p. 310084, tel. 0257/280.261, fax 0257/280.361, organizeaza licitatie deschisa cu oferta in plic inchis in data de 17.05.2016, ora 12:00, pentru valorificarea cantitatii de 4,0to plante medicinale in stare uscata: 0,8to flori de tei; 2,0to sunatoare; 0,3to coada soricelului; 0,4to urzica; 0,1to paducel; 0,4to flori soc. In cazul nevalorificarii cantitatii totale de 4,0to plante medicinale, primirea de oferte se va repeta zilnic pana la valorificarea integrala. Preselectia ofertantilor se va face intre orele 11:00 si 12:00 din data licitatiei. La licitatie vor fi admisi agentii economici care prezinta bonitate si nu au restante de plata catre subunitatile R.N.P. -Romsilva. Caietul de sarcini poate fi achizitionat contra sumei de 20 lei cu TVA inclus, de la sediul directiei silvice incepand cu data de 10.05.2016. Relatii suplimentare la sediul directiei sau tel. 0257/280.261.

Citatii - Somatii

 • CIOLAC PETRE PAUL este chemat la Judecatoria Sectorului 3, Bucure?ti, Str. Ilfov, Nr. 6,Sector 5, in data de 27 MAI 2016, ora 08.30, CAMERA 40, COMPLET C 13 CIVIL, in calitate de parat in proces cu CIOLAC DANIEL, in calitate de reclamant, in dosarul NR. 61586/301/2014.
 • CATRE VOICU CRISTIAN -salariat al soc. Alcor Invest Holding -15198101 Soc. ALCOR INVEST HOLDING, va comunica ca ati absentat de la locul de munca in per.10.04.16 -pana in prezent, acest lucru constituie abatere disciplinara. Pentru lamuriri va rog sa va prezentati la locul de munca in data de 10.05.2016, intre orele 11.00-13.00 pentru a efectua cercetarea disciplinara. In caz contract va comunicam ca va vom inceta contractul de munca.

Pierderi

 • SC VLD GRUP SRL, J40/10051/2001, CUI 14330688, cu sediul in Bucuresti, sector 2, pierdut certificat constatator din 14.04.2005, declaratie model 2, nr. 153541 din 11.04.2005, sediu secundar: Bucuresti, sector 2, sos. Stefan cel Mare, nr. 34, bl. 27, et. P. Il declaram nul.
 • SC VLD GRUP SRL, J40/10051/2001, CUI 14330688, cu sediul in Bucuresti, sector 2, pierdut certificat constatator din 01.07.2004 de la punct de lucru -Complexul Sportiv National "Lia Manoliu" ateliere-depozite, corp A. Il declaram nul.

Oferte Serviciu

 • MT&T PROPERTY MANAGEMENT angajeaza personal cura?enie 8h/zi, Bucure?ti. Telefon 021.231.52.00.
 • SOCIETATE comerciala ANGAJEAZA SUPERVIZOR SERVICII CURA?ENIE birouri pentru program de noapte. Se asigura: salariu, bonuri de masa, transport. Detalii la: 0737.666.240.
 • ANGAJAM PERSONAL CURA?ENIE, NORME 2/4/8 ore/zi. Tel.: 021.318.30.81.
 • FIRMA CONFECTII DAMA angajeaza: confectioneri, calcatori, modelieri. Salariu atractiv, bonusuri, tichete de masa. 0724.423.507, 0728.977.764.
 • CLINICA privata angajeaza personal curatenie, conditii deosebite. 0756.200.044.
 • HOTEL din Bucuresti angajeaza cameriste cu sau fara experienta. 0756.200.044.
 • ANGAJAM personal curatenie in centre comerciale, cladiri birouri, part-time salariu net 400-550 Ron, full-time salariu net 850-1100 Ron. 031.101.21.39/ 0732.018.935
 • ANGAJAM personal curatenie spatii comerciale, program 2 ore (08.00-10.00), salariu net: 400 Ron. 031.101.21.39/ 0732.018.935
 • FEMEIE serviciu, hala produc?ie carne, Militari, carte munca, 8h. 0723.654.393
 • SPALATORIE industriala textile, Apaca, angajaza muncitori/ muncitoare necalificate, calcatorese, fochisti si soferi. 0755.200.007; 0755.200.033
 • MUNCITOR NECALIFICAT PENTRU ACTIVITATE DE PRODUCTIE in zona Bragadiru, Domnesti -jud. Ilfov. Se ofera salariu motivant. Experienta in domeniul usilor industriale reprezinta un avantaj. Relatii la tel. 0724.867.967.
 • CURATATORIE ecologica angajeaza personal primire-receptie. Tel: 0755.200.012
 • FIRMA INCALTAMINTE angajam TALPUITOR pentru ELEGANTA, zona Berceni, 0723.351.251.
 • BRONEC Int. Company angajeaza conducatori auto interventie. 021.326.20.44, 021.9532
 • ANGAJAM urgent 12 agenti paza, scoli, gradinite, birouri. 021.424.04.22, 0749.132.182.
 • COMPANIE AUSTRIACA, recunoscuta in industria materialelor textile, ANGAJEAZA SEFA DE SECTIE cu experienta pe linii de productie sau in spalatorii de articole textile. Zona sectorului 6, Bucuresti, conditii avantajoase. Telefon contact: 0752.210.864
 • ANGAJAM vanzatoare, casiera ?i macelar, calea Vitan nr. 107A, 0723.165.846, 021.460.10.20.
 • INSTALATOR calificat cu exp. inst. sanitare, termice si ventilatie. Cerinte: interpretare planuri si scheme de executie, cunostinte tehnice de instalatii, exp. min. 5 ani, disp. deplasare tara, sudura autogen- avantaj, Otopeni. Tel: 021.300.79.46
 • FIRMA gaze angajeaza instalator/ sudor cu experienta, posesor carnet conducere categoria B. 0722.694.056.
 • FIRMA DE PAZA si protectie angajeaza AGENTI de SECURITATE cu sau fara atestat. Tel. 0755.112.226.
 • AGENTI curatenie, birouri/ spatii comune/ spatii comerciale, full-time/ part-time, zi/ noapte. Relatii la 0760498288.
 • ANGAJAM TALPUITOR MANUAL incaltaminte dama. Salariu atractiv, plata la timp. 0754.397.372.
 • SC Stel Tur Security angajeaza agenti de paza cu atestat. 0371.342.216.
 • RESTAURANT Cucina di Casa sector 4 angajeaza bucatar si pizzar cu/ fara experienta. 0726.244.364
 • HESPER SA Bucuresti angajeaza: Rectificatori, Strungari, Frezori, Muncitori necalificati. Relatii la 0758.048.316, 021.335.10.50/127
 • SPALATORIE curatatorie chimica angajeaza mecanic intretinere. Conditii avantajoase. 0755.200.012.
 • FIRMA de paza angajeaza AGENTI DE SECURITATE, posturi interior, program 8 ore, salariu motivant. 021.337.44.77.
 • RECRUTAM URGENT AGENTI DE SECURITATE din Bucuresti pentru posturi interioare, salariu 1200lei net. Interviurile se tin in str. Olimpului nr. 24, luni-vineri 10-16. 021.337.44.77.
 • DISPECER COORDONATOR: Preluare comenzi service IT si alocare catre soferi si tehnicieni. L-V, 09-17, fara ore suplimentare, zona Cotroceni. Exclus studenti. 0723.306.305; angajare44@yahoo.com
 • SUVEICA Crevedia SRL angajeaza urgent confectioneri cu experienta si maistru la sala de croit! Tel. 0758.322.718.
 • MENAJERA casa particulara Herastrau, luni-sambata, 8 ore/zi, 1500 lei. 0726.768.153, 0767.903.576
 • ATELIER incaltaminte angajeaza talpuitori manuali. 0722.235.731, 0762.555.864.
 • SC angajam SOFER PROFESIONIST C+E transport marfa in comunitate, indiferent de domiciliu. Tel. 0740.250.413.
 • DIRECTIA Generala Logistica scoate la concurs in vederea incadrarii prin recrutare din sursa externa, in conditiile Legii nr. 53/2003 -Codul Muncii, republicata, Hotararii Guvernului nr.286/2011, Hotararii Guvernului nr.355/2007, precum si ale O.M.A.I. nr.291/2011, un post vacant de personal contractual ?studii gimnaziale de muncitor calificat IV-I (lacatus mecanic de intretinere si reparatii universale) din cadrul Directiei suport tehnic (subordonata Directiei Generale Logistice). Pot participa la concursul pentru ocuparea postului sus-mentionat numai persoanele care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: -sa aiba cel putin studii gimnaziale; -sa aiba calificare de lacatus mecanic de intretinere si reparatii universale; -sunt declarate apt medical si apt psihologic (Aptitudinea medicala si psihologica se constata de catre structurile de specialitate ale M.A.I. ca urmare a examinarii medicale, verificarii indeplinirii criteriilor antropometrice si evaluarii psihologice, potrivit baremelor si/sau criteriilor aplicabile). Pentru inscriere, candidatii vor prezenta pana la data de 19.05.2016, ora 14.00, la Serviciul resurse umane din cadrul Directiei Generale Logistice, cu sediul in str. Eforie nr.3, sector 5, Bucuresti, corpul B, telefon: 021.303.70.80 int. 30434 sau int. 30178, dosarul de concurs. Concursul se va desfasura la sediul Directiei suport tehnic din b-dul Timisoara nr. 10B, sector 6, Bucuresti si va consta in: 1. Proba practica: 13.06.2016, ora 11.00; 2. Interviul: 16.06.2016, ora 11.00; Relatii suplimentare privind conditiile de participare, documentele necesare, bibliografia si tematica se pot obtine, in zilele lucratoare, intre orele 10.00?14.00, la numarul de telefon 021.303.70.80, interior 30434 sau interior 30178 -Serviciul resurse umane din cadrul Directiei Generale Logistice sau pe www.mai.gov.ro/cariera/anunturi.
 • DIRECTIA Generala Logistica scoate la concurs in vederea incadrarii prin recrutare din sursa externa, in conditiile Legii nr. 53/2003-Codul Muncii, republicata, Hotararii Guvernului nr.286/2011, Hotararii Guvernului nr.355/2007, precum si ale O.M.A.I. nr.291/2011, un post vacant de personal contractual -studii gimnaziale de muncitor calificat IV-I (lacatus montator agregate energetice si de transport) din cadrul Directiei suport tehnic, structura subordonata Directiei Generale Logistice. Pot participa la concursul pentru ocuparea postului sus-mentionat numai persoanele care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: -sa aiba cel putin studii gimnaziale; -sa aiba calificare de lacatus montator agregate energetice si de transport sau de mecanic auto; -sunt declarate apt medical si apt psihologic (Aptitudinea medicala si psihologica se constata de catre structurile de specialitate ale M.A.I. ca urmare a examinarii medicale, verificarii indeplinirii criteriilor antropometrice si evaluarii psihologice, potrivit baremelor si/sau criteriilor aplicabile). Pentru inscriere, candidatii vor prezenta pana la data de 19.05.2016, ora 14.00, la Serviciul resurse umane, din cadrul Directiei Generale Logistice, cu sediul in str. Eforie nr.3, sector 5, Bucuresti, corpul B, telefon: 021.303.70.80 int. 30434 sau int. 30178, dosarul de concurs. Concursul se va desfasura la sediul Directiei suport tehnic din b-dul Timisoara nr.10B, sector 6, Bucuresti si va consta in: 1. Proba practica: 07.06.2016, ora 11.00; 2. Interviul: 10.06.2016, ora 11.00. Relatii suplimentare privind conditiile de participare, documentele necesare, bibliografia si tematica se pot obtine, in zilele lucratoare, intre orele 10.00-14.00, la numarul de telefon 021.303.70.80 interior 30434 sau interior 30178 - Serviciul resurse umane din cadrul Directiei Generale Logistice sau pe www.mai.gov.ro/cariera/anunturi.
 • SC CONSTRUCTII ERBASU angajeaza: instalatori sanitari (sudori electric si autogen) pentru santierele din Bucuresti. 0743.014.937
 • ANGAJEZ secretara in Bucuresti sect 1. Studii medii/ superioare! Aspect fizic placut. Salariu motivant! Carte de munca! Tel. 0726.200.722
 • PRODUCATOR incaltaminte angajeaza talpuitori manuali, fata la masa si finisatoare. 0744.929.953, 0723.574.539
 • DIRECTIA generala resurse umane si salarizare din Camera Deputatilor organizeaza concurs pentru ocuparea a doua posturi de referent vacante pe durata nedeterminata la Directia administrativa. Candida?ii trebuie sa indeplineasca conditiile generale conform Legii nr.7/2006, art.12 lit.a-d ?i alte conditii specifice. Probele de concurs sunt proba scrisa -06.06.2016 si proba orala -17.06.2016. Inscrierea la concurs se poate face pana la data de 31.05.2016 la sediul Camerei Deputatilor -str. Izvor 2-4, sector 5, Bucuresti, intrarea A3 S2. Detalii suplimentare la telefon 021.414.22.41. sau pe www.cdep.ro, sectiunea "Oportunitati de angajare".
 • SOCIETATE PAZA angajeaza AGENTI securitate pentru paza transport feroviar de calatori pe ruta Bucuresti- Oltenita. 0760.650.245/ 021.315.21.84
 • SOCIETATE PAZA angajeaza AGENTI securitate, cunoscatori limba engleza nivel mediu hotel zona centrala. 0760.650.245/ 021.315.21.84.
 • SOCIETATE de securitate angajeaza AGENTI de interventie cu atestat pentru zona Balotesti -Corbeanca- Snagov. Salariu net 1.400. 0722.579.389.
 • SOCIETATE paza angajeaza AGENTI securitate pentru resedinta particulara in comuna Snagov. 0722.579.389.
 • SOCIETATE de PAZA angajeaza AGENTI pentru obiective in Bucuresti -Ilfov. Salariu net 1.000-1.200/ luna. Asiguram scolarizare. Nu sunt intarzieri la salariu. Tel: 0760.650.245/ 021.315.21.84.
 • SOCIETATE de PAZA angajeaza AGENTI pentru complexuri rezidentiale. Salariu net 1.100-1.200/ luna. Asiguram scolarizare. Nu sunt intarzieri la salariu. Tel: 0760.650.245/ 021.315.21.84.
 • SOCIETATE de PAZA angajeaza AGENTI de interventie. Salariu net 1.500/ luna. Nu sunt intarzieri la plata salariului. Tel: 0760.650.245/ 021.315.21.84.
 • SUDOR- Lacatus cu experienta, pentru Bucuresti fara cazare. 0760.327.702
 • ZUGRAVI, faiantari, rigipsari si muncitori necalificati pentru Bucuresti fara cazare. 0722.237.200
 • MUNCITORI NECALIFICATI, CURATENIE CENTRU COMERCIAL Sector 3, 1.400 lei. 0754.202.271.
 • AGENT /agente securitate salariu atractiv, zona Berceni, Popesti Leordeni. 021.361.51.09
 • PERSONAL calificat ospatar, picol, bucatar, receptioneri, muncitori necalificati, barmani angajam pentru complex hotelier statiunea Venus in condi?ii avantajoase. 0769.308.271
 • SOCIETATE constructii Bucuresti angajeaza buldoexcatorist, conducator auto profesionist, inginer constructii si instalatii pentru serviciu tehnic bun cunoscator program de devize si oferte. 021.311.94.39
 • VANZATOARE confec?ii dama in complex "Unirea Shopping". 0722.591.318; 0735.864.494
 • RESTAURANT Regie angajeaza pizzer, ajutor bucatar, spalator vase. 0724.992.762.
 • LOCAL SERIOS de lap dance in ITALIA cauta FETE (DANSATOARE), aspect fizic placut, cu varsta cuprinsa intre 18/30 ani, dinamice si sociabile. Oferim un castig minim lunar de 1.500 EURO + extra, transport si casa. Daca esti interesata, suna sau scrie la nr. 0039.3202.16.49.37 (si whatsapp).
 • HOTEL NOVOTEL ANGAJEAZA CAMERISTE. OFERIM SALARIU ATRACTIV, O MASA CALDA/ ZI, PROGRAM DE LUCRU 8 ORE/ ZI. PERSOANELE INTERESATE SUNT RUGATE SA SUNE LA NUMARUL DE TELEFON 0747.284.805
 • ANGAJEZ cizmar, talpuitor si o doamna pt finisat pantofi de lux, plata la pereche. Relatii suplimentare la nr. 0728.944.648
 • ANGAJEZ Agen?i de paza cu atestat/ ?ef de tura pentru Biblioteca Na?ionala ?i celelalte sectoare din Bucure?ti. 0736.376.237
 • CAMIN de batrani Snagov angajeaza infirmiera ?i cu cazare. 0731.920.920
 • CIZMARI -TALPUITORI CALIFICATI pentru banda de tras -talpuit, program 8 ore, salariu 2000RON, zona Tineretului. 0733.306.060.
 • BULDOEXCAVATORIST posesor permis conducere. Asiguram cazare si diurna. 031.439.71.31; 0722.259.653
 • ANGAJAM TEHNICIAN FRIGOTEHNIST pentru revizii lunare la instalatii frigorifice comerciale. Relatii la tel. 0735.566.439.
 • ANGAJAM TEHNICIENI cu sau fara experienta in vederea efectuarii de revizii lunare la instalatii frigorifice. Relatii la tel. 0735.566.439.
 • PREGATITOR auto cu experienta, pentru service zona Crangasi. 0731.302.788, 0731.302.783.
 • VANZATOR /vanzatoare cu carte de munca, zona metrou. 021.312.38.07.
 • SPALATORI auto pentru spalatorie in zona Vitan. Cautam persoane serioase pe termen lung. Oferim pachet salarial atractiv plus comision servicii, carte de munca. Tel: 0772.102.195
 • SOCIETATE de constructii angajam muncitori necalificati. 0744.759.873.
 • SOCIETATE constructii angajam mecanici buldoexcavator si miniincarcator, necesar permis de conducere. 0751.162.956; 0742.260.868.
 • AGENTI cu sau fara atestat pentru gradinite, scoli, licee din sectorul 6. Posturi interioare, conditii de munca avantajoase. Oferim si tichete de masa; 0724.201.336/ 0732.016.412
 • ANGAJAM in constructii muncitori necalificati, muncitori canalagii, buldoexcavatorist. Telefon: 0726.389.834
 • SOFER trailer, firma constructii angajeaza soferi cu experienta pentru trailer sau basculanta 8x4, salariu motivant si avem posibilitate de cazare. Garaj in localitatea Chitila. Tel. 0755.025.011, intre orele 08.00-16.00.
 • FIRMA producatoare de Tamplarie din Aluminiu, Pereti Cortina si Fatade Ventilate angajeaza Reprezentant Tehnic cu experienta. Cunostinte orgadata, autocad prezinta un avantaj. Responsabilitatti: -Intocmire devize, calculatii; -Comenzi materiale furnizori; -Detalii tehnice; -Masuratori; -Pregatire comenzi productie. Oferim conditii avantajoase de munca si salariu motivant. 0729.019.476 (luni-vineri/ intre 9-17.00). Adresa firmei: B-dul Theodor Pallady 50, Sector 3.
 • COMPANIE austriaca de articole textile angajeaza PERSONAL necalificat, CALCATORESE si SPALATORESE pe linia de productie. Zona sectorului 6, Bucuresti, conditii avantajoase. Telefon contact: 0752.210.864.
 • ANGAJAM AGENTI PAZA. TEL. 021.335.03.11.
 • INFOMUNCA recruteaza femei ingrijitoare varstnici in UK. Se solicita carnet de conducere categoria B ?i ENGLEZA la nivel conversa?ional. Salariul este de 7.2 lire/h ?i poate cre?te in func?ie de experien?a. Plecari rapide! Nu exista comision! Contact: 0773.876.877 /0732.739.576 SAU aplica@infomunca.ro
 • ANGAJEZ VANZATOARE MINIMARKET zona GARA de NORD. 0730.376.118
 • FIRMA incaltaminte angajeaza talpuitor manual, aplicat talpa, scamosat, montatoare, cusatoare, masina indoit. Tel. 0769.255.100
 • PRODUCATOR MOBILIER la comanda din PAL melaminat angajeaza pentru productie tamplari cu experienta in montaj la masa si o persoana pentru frezare piese pe rotund. Locatie FAUR, sector 3. Program L-V 8.00-18.00. Carte de munca. Salariu negociabil in functie de experienta. TEL: 0735.876.984 sau 0766.638.967.
 • ANGAJEZ vanzatoare magazin alimentar zona Posta Vitan, contract munca. 0722.400.481.
 • GRADINI?A PARTICULARA angajeaza ingrijitoare ?i ajutor bucatar, program 8 ore. Salariu motivant. 031.437.47.44; 0732.138.368.

Prestari Servicii

 • MASINI SPALAT automate. Repar orice model. Garantie 1-3 ani. Deplasare gratuita. ORICE ZONA. 0720.585.470, 0769.132.349, 021.423.14.04.
 • MASAJ INTRETINERE si RELAXARE DE CALITATE, la salon masaj. 0731.558.777.
 • MASAJ RELAXARE, terapeutic intr-o locatie lux, deosebita. Zona Tineretului. 0728.563.900
 • ACOPERISURI, reparatii si inlocuiri totale tigla metalica, tabla zincata, dulgherie, mansardari, Veluxuri, placari polistiren, garduri din fier forjat, consultatie gratuita in toata tara, reducere 30%. 0735.659.005
 • MASAJ de relaxare, ambient placut, discretie, Universitate. 0721.966.703, 0762.086.702
 • REPARATII FRIGIDERE, COMBINE FRIGORIFICE, urgent. GARANTIE, BUCURESTI +Ilfov. 0732.081.134, 0744.230.902.
 • DOAMNA 44, ofer masaj de relaxare, zona Obor. 0764.738.593.
 • DOAMNA BLONDA, experien?a, ofer masaj de relaxare MILITARI. 0724.931.269
 • INGINER, DEPANARE TV, LCD, led, plasme. GARANTIE, AVANTAJOS, 0729.322.436, 0744.492.933.
 • MASAJ de relaxare, experienta si fara graba. Unirii program 8-20. 0765.309.673
 • BRUNETA, ofer masaj de relaxare, Drumul Taberei. 0723.817.877 caut colega.
 • DOAMNA 43, ofer masaj relaxare Soseaua Pantelimon, Cimitirul Armenesc. 0726.566.223.
 • ELECTRICIAN autorizat, seriozitate, deplasare rapida, reparatii tablouri, lumina, prize. 0762.356.999.
 • BRUNETA, EXPERIENTA, 26, ofer servicii de masaj. 50, DRISTOR. 0762.323.821.
 • DOAMNA 30, masaj relaxare, toate tipurile, experien?a, calitate, 50 ?edin?a. MILITARI LUJERULUI. 0760.478.075, 0731.154.705, 0736.160.728
 • BRUNETA masaj relaxare ambient placut 50 sedinta, Militari- Cora. 0732.645.310, 0725.819.146, 0720.316.920
 • DOAMNA ofer MASAJ DE RELAXARE, Universitate. 0768.037.948.
 • MASAJ de relaxare DRUMUL TABEREI ROMANCIERILOR. 0734.941.005, 0764.244.546
 • ACOPERISURI, mansarde, casute de vara, sistem complet, execut mici reparatii. 0721.999.156

Propuneri Afaceri

 • CREDITE NEVOI PERSONALE SI PENTRU cei cu intarzieri. 0729.945.460; 0764.599.722.

Cumparari Diverse

 • CUMPARAM carti vechi si noi, discuri de vinil si obiecte vechi de colectie. Tel. 0737.385.005, 0754.852.662

Vanzari Terenuri

 • VOLUNTARI -PIPERA, 833m, toate utilitatile, langa padure, str. Tuberozelor. 0737.493.335, 0726.353.704
 • VAND teren 500-600 mp, oras Fundulea, str. Marin Preda nr. 1. 0725.927.087

Vanzari Imobile

 • CASA ADUNA?II COPACENI, stradal, la cheie. Proprietar 40.000 Euro. 0722.640.500.

Cumparari Imobile

 • NOVAPREST chiar va cumpara apartamentele, cadastru gratuit. Avem clienti! 0766.661.912.

Inchirieri Oferte

 • MILITARI garsoniera 50ron/ 3 ore, 80ron/ zi orice perioada. 0729.909.530
 • ION Mihalache spatiu 30mp vad, stradal, curat, liber. 0733.896.028

Cumparari Auto

 • LOGAN, Cielo, Sandero, Duster, Dacia, Tico, Supernova, Matiz, Solenza, Skoda, Renault, Opel, Jeepuri. 0721.309.765, 0760.920.842
 • CUMPAR masini remat, transport, radierea, plata pe loc. 0785.945.740

Ocultism

 • REGINA magiei albe, MARIA CAMPINA dezleaga farmece, facaturi. 0723.899.909; 021.667.65.16, SITE-UL: www.reginamariacampina.ro.

Cabinete

 • MASAJ DE RELAXARE, EROII REVOLU?IEI. Mai multe detalii la: 0767.891.260.
 • PASTILE potenta, efect rapid, spray ejaculare precoce. Livrare toata tara. 0724.857.406, 0741.315.544.

Linii Erotice

 • SI EU sunt in cautarea JUMATATII. Suna la 0906.760.511.
 • IMI PLACE SA MA SUPUN dorintelor tale doar la 0906.760.522.
 • ITI OFER LUMEA MEA la picioarele tale la 0906.760.533.