Anunturi

Oferte Serviciu

 • AGEXIM SPEDITION PITE?TI angajeaza ?ofer TIR comunitate. Info la: 0732.95.00.39.
 • FIRMA de paza angajeaza AGENTI DE SECURITATE, posturi interior, program 8 ore, salariu motivant, condi?ii foarte bune de munca. 021.337.44.77, 0747.221.397
 • SC OLIMP SECURITY angajeaza agen?i de securitate, posturi de interior, program flexibil, salariu 1350 lei /195h. 021.337.44.77, 0747.221.397
 • SC MT&T PROPERTY MANAGEMENT SRL angajeaza tehnician mentenanta pentru cladiri cu calificare de electrician si instalator. Detalii la 0753.020.549.
 • ANGAJAM dulgheri, ?i zidari cu experien?a. Salarii atractive. Telefon: 0725.963.165
 • ATELIER incaltaminte angajeaza talpuitor cu experienta (15/20 lei/per) si masinista. Tel. 0722.527.712
 • APARTHOTEL ZONA BANEASA ANGAJEAZA MENAJERA PART-TIME, PROGRAM 08.00-11.30. Detalii la tel. 0749.228.281 -dupa ora 16.00.
 • METALOGLOBUS cu sediul in Bucuresti, Sector 2, Str. Fantanica, nr. 38, angajeaza MUNCITOR NECALIFICAT. Relatii: 0723.181.551.
 • NIGHT Club de lux din Atena angajeaza animatoare vorbitoare de limba engleza. 0767.008.811.
 • SWAT FORCE INTERNATIONAL, angajeaza agenti de securitate, cunostinte PC nivel mediu, pentru obiective din Bucuresti si zonele limitrofe. Asiguram scolarizare si salariu net de la 1450-1560 lei. Telefon interviu: 0731.355.558; 0730.565.121
 • MARICON INSTALATII ANGAJAM SOFER AUTOUTILITARA 3,5 tone. Informatii la telefoanele: 0726.274.266 sau 021.351.51.86.
 • RESTAURANT din sectorul 6 angajeaza ajutor bucatar, bucatar, personal grill (grataragiu), ospatari. 0757.115.271.
 • ANGAJAM personal curatenie in centre comerciale, cladiri birouri, salariu net: 1100-1300 Ron. 031.101.21.39/ 0732.018.935
 • ANGAJAM personal curatenie spatii comerciale, program 3/4 ore, salariu net: 550-650 Ron. 031.101.21.39/ 0732.018.935
 • FIRMA din Bucuresti? (langa Metro Republica) angajam AGENTI COMERCIALI cu experienta in vanzari. Fabricam produse chimice diverse- vezi site? www.kimia.ro. Tel. 0722.357.201, email: cristian@ecotech.com.ro.
 • FIRMA din Bucuresti? (langa Metro Republica) angajam GESTIONARI. Tel. 0722.357.201, email: cristian@ecotech.com.ro
 • ELNET SECURITY angajam AGENTI de PAZA pentru magazine in Bucuresti si Ilfov. Salariu motivant! Detalii la telefon: 0735.188.890.
 • MAGAZINELE Asalt angajeaza urgent, cu contract de munca pe durata nedeterminata, 10 vanzatoare pentru completarea echipei la deschiderea noilor magazine alimentare. Oferim pachet salarial motivant, program flexibil, mediu de lucru placut. Experienta minima in domeniu si cunostinte elementare de lucru cu casa de marcat constituie un avantaj. Relatii: 0767.030.201/ 0722.808.843 sau la biroul nostru din Piata Valea Ialomitei -Cartier Drumul Taberei.
 • RESTAURANT, Drumul Taberei 4, angajeaza bucatar, ajutor bucatar, pizzar. 0722.555.564
 • FIRMA de curatenie angajeaza urgent agenti de curatenie, program full-time. Cerinte minime: seriozitate. Relatii la 0768.396.900.
 • AGEN?I SECURITATE atesta?i pentru Bucure?ti ?i Ilfov. Salariu atractiv. 021.361.51.09
 • SC angajeaza MECANICI UTILAJE CONSTRUC?II ?i MECANICI UTILAJE mica mecanizare. Cerin?e: cuno?tin?e mecanica ?i hidraulica, experien?a in repararea buldoexcavatoarelor, miniexcavatoarelor, compresoarelor, placi compactoare, generatoare curent, motopompe, ma?ini taiat asfalt, etc, permis auto cat. B. Cunoa?terea marcilor Caterpillar, Volvo, JCB, Bobcat constituie avantaj. 0731.029.489.
 • ANGAJEZ MECANIC + VOPSITOR AUTO. Zona Vitan -Bucuresti. 0766.428.087.
 • ANGAJAM montatori mobilier din pal si metalic, disponibilitate pentru deplasare in delegatie, se ofera diurna, cazare si contract de munca. Relatii intre 9,00-16,00. 0728.511.888.
 • ANGAJAM tamplari cu experienta minima in atelier, mobila pal, permisul de conducere este un avantaj. Relatii intre 9,30-16,30. 021.209.47.97.
 • ANGAJAM TEHNICIENI MENTENAN?A, ELECTRICIENI, INSTALATORI, FRIGOTEHNI?TI, pentru intre?inere instala?ii sanitare ?i electrice in sedii banci ?i cladiri birouri. Posesor permis auto. Bucure?ti. 0733.733.178/ 021.326.79.79.
 • SC Constructii din Bucuresti angajeaza: ingineri, maistri pt. executie, buldoexcavatorist, conducator auto profesionist, confectioner tamplarie PVC-aluminiu, zidari, instalatori, rigipsari, zugravi, muncitori necalificati, sudori, tamplari. Relatii la 021.311.94.39 intre 9.00-17.00.
 • UNIVERSITATEA Crestina Dimitrie Cantemir cu sediul in Bucuresti, Splaiul Unirii nr.176, sector 4, angajeaza OPERATOR CALCULATOR, in urmatoarele conditii: -studii medii si experienta de minim 5 ani in domeniu; -cunostinte de limba engleza si franceza la nivel mediu; -persoana calma, organizata, rezistenta la stres si la program de lucru prelungit. Cererile, insotite de Curriculum Vitae, documentele de studii si calificare si recomandare de la ultimul loc de munca, se vor depune la Serviciul Resurse Umane pana la 05.04.2017. Relatii la telefon 021.330.79.00, 021.330.79.11 int. 146.
 • CAUTAM personal necalificat pentru montat, demontat scene pentru spectacole. 0756.418.348
 • INCAL?AMINTE, angajez talpuitor manual, fata finisat, ma?inista, fata masa. 0761.077.132
 • SOCIETATE PAZA angajeaza agenti securitate pentru obiectiv in Bucuresti, salariu 1500lei. TEL. 0731.200.520.
 • COMPANIA NEGRO 2000, lider pe piata din Romania in domeniul produselor si preparatelor in peste, angajeaza: Manipulant marfa: 4 pers.; Operator scaner: 2 pers.; Personal sectia salate de icre: 5 pers.; Personal departament livrare marfa: 4 pers.; Stivuitorist: 2 pers. SALARIUL ESTE MOTIVANT; se primesc si bonuri de masa. Contact: 0784.765.112.
 • ANGAJAM AGENTI CURA?ENIE pentru SEDII BANCI ?i CLADIRI BIROURI, zona Pia?a Presei, Aurel Vlaicu, Bucure?ti. 0733.733.178/ 021.326.79.79.
 • SOFERI pofesionisti pentru basculanta 8x4 si categ B pentru autoutilitara, garaj in Chitila. 0725.569.773
 • PERSONAL curatenie birouri Bucure?ti (firma cura?enie), zonele Aurel Vlaicu, Militari. Program luni-vineri, posturi fixe. CONTRACT munca, salariu bun, bonuri masa, decontare transport. 021.252.31.80
 • SOCIETATE din Afumati Ilfov angajeaza contabil -cunostinte de operare in diverse softuri contabile, atentie la detalii, responsabilitate, seriozitate. Angajam femeie de serviciu pentru birouri, transport asigurat. Relatii la: 0731.290.290
 • INCALTAMINTE (atelier) angajeaza pregatitoare, manopera atractiva. 0722.794.058.
 • SC angajeaza ?oferi profesioni?ti C +E, deserven?i excavator ?i buldoexcavator, varsta maxim 60 ani, muncitori necalifica?i, electricieni, jonctori FO, mecanici auto ?i electricieni auto. 0731.378.101/ 0735.205.084/ 0727.722.783
 • TATI GRUP angajeaza AGENT de PAZA cu atestat. Telefon: 0724.258.384.
 • ANGAJEZ vanzatoare macelarie, locatia Piata 1 Mai, La Mircea Macelaru. Tel. 021.222.82.29
 • ANGAJAM sudori argon, cunostinte lacatuserie, permis auto, lucrari Bucuresti. 0724.269.527
 • ICME ECAB SA ?CABLEL ?FABRICA DE CABLURI electrice si de telecomunicatii angajeaza OPERATORI IN PRODUC?IE ?de preferat cu diploma de bacalaureat si experienta in productie 1-2 ani. Se ofera conditii foarte bune de salarizare, prime lunare, prime cu ocazia sarbatorilor si tichete de masa. Candidatii interesati sunt invitati intre orele 9.00?13.00 la sediul companiei din Str. Drumul Intre Tarlale, nr. 42, Sector 3. Relatii la telefoanele: 021.209.01.10 sau 021.209.03.09.
 • RESTAURANT (catering) sector 6 zona Sema Park angajeaza bucatar. 0726.716.796
 • RESTAURANT NO NAME Berceni angajeaza femeie la vase. 021.332.00.29, 0761.280.642
 • RESTAURANT NO NAME Berceni angajeaza ajutor de bucatar. 021.332.00.29, 0761.280.642
 • RESTAURANT NO NAME Berceni angajeaza ?ef sala cu experien?a. 0761.280.642
 • RESTAURANT NO NAME angajeaza livrator cu ma?ina personala. 021.332.00.29, 0761.280.642
 • SWAT FORCE INTERNATIONAL angajeaza agenti de securitate (barbati si fete). Pentru obiective din Bucuresti, salariu atractiv. Telefon interviu: 0734.222.064
 • ANGAJAM dulgheri ?i fierari cu experien?a. Salarii atractive. Tel. 0725.963.165
 • SC KRANZ EUROCENTER SRL angajeaza MACARAGIU, pentru macara- turn, cu atestat ?i experien?a. ?antierul se afla in BUCURE?TI. Oferim salarii atractive! Rela?ii la telefon 0752.107.853 sau 0213.150.931.
 • FIRMA INCAL?AMINTE, angajam maistru ?i muncitori pentru banda de pregatit cusut, zona ?os Gara Ca?elu. 0722.307.783
 • FIRMA DE CONSTRUCTII angajeaza zidari cu experienta si muncitori necalificati. Oferim salariu atractiv, bonuri de masa si cazare (ILFOV). Tel.: 0722.409.082.
 • ANGAJAM MUNCITOR (PREFERABIL BARBAT) PENTRU AMBALARE MARFA- STATIE SORTARE. RELATII LA TELEFON 0728.290.630.
 • SC angajeaza SOFER pe autobetoniera, zona BUCURESTI, SALARIU MOTIVANT. Tel. 0730.511.299.
 • ANGAJAM vanzatoare cu experienta in domeniul alimentar, Piata Cultural. 0723.165.846
 • ANGAJAM FEMEI CURA?ENIE birouri zona Pia?a Scanteii, PROGRAM diminea?a 6:00 -10:00. Oferim CONTRACT MUNCA ?i decont RATB. Rela?ii 0741.018.000
 • AGENTE securitate protocol aspect fizic placut, cuno?tinte engleza sau franceza, 2000ron Bucuresti. 0726.914.175.
 • SC EURO BUILDING SRL angajeaza zugravi, zidari, muncitori necalifica?i. Mai multe informa?ii la 0752.266.008, persoana de contact Nicu?or Rapan.
 • MANIPULANT MARFA si SOFER: FIRMA de PAPETARIE in Sos. Giurgiului angajeaza manipulant marfa in depozit (1 post) si sofer cat.B (1 post). Tel: 0749.998.639.
 • ANGAJAM 10 instalatori calificati pentru sanitare si termice. Contract de munca. Salariu atractiv. Tel. 0724117445
 • ANGAJAM vulcanizator cu/fara experienta. Comision zilnic din incasari, 1.400lei. 0744.363.338.
 • ANGAJEZ VANZATOARE magazin Unirea, magazin Bucur-Obor, salariu 1500 +tichete masa. 0722.627.136.
 • PENITENCIARUL Arad organizeaza concurs pentru ocuparea unui numar de 18 (optsprezece) posturi vacante de ofi?er si agent, la Penitenciarul Arad, dupa cum urmeaza: -10 posturi de agent operativ (barba?i); -1 post de agent operativ (eviden?a de?inu?i); -1 post de ofi?er (inginer agronom); -1 post de agent tehnic (electrician); -1 post de agent tehnic (instalator); -1 post de agent tehnic (instalator) -spalatorie; -3 posturi de agent tehnic (conducator auto). Inscrierile la concurs se fac la sediul Penitenciarului Arad, Calea 6 Vanatori, FN, Arad pana la data de 21.04.2017, inclusiv. Relatii suplimentare se pot obtine de pe site-ul Penitenciarului Arad http://anp.gov.ro/web/penitenciarul-arad/cariera ?i de pe site-ul Administratiei Nationale a Penitenciarelor, sectiunea "Cariera -Concursuri din sursa externa" sau la sediul Penitenciarului Arad -Biroul Resurse umane si formare profesionala, telefon 0257.212.661; 0257.212.663.
 • RESPECT SECURITY angajeaza agenti de securitate. Cerinte: atestat. 021.312.74.16/ 0758.077.231.
 • AGENTI securitate, atestati, cu domiciliul in apropierea metroului. 0744.540.039
 • UNITATE de cult, pensionari cu experienta in evidenta contabila specifica unitatilor fara scop patrimonial, prezinta avantaj. 021.314.91.35 intre orele 13.00-15.00.
 • ANGAJAM personal curatenie, salariul si programul avantajos -Bogdan. 0727.573.040
 • INSTALATORI cu experien?a (20 posturi). Oferim salariu motivant. 0785.262.333, marius.barbulescu@smartmontaj.ro
 • TITAN Masini Grele angajeaza: frezori CNC si frezori pe masini conventionale, operator masina alezat si frezat CNC (bohrwerg), operatori centre de prelucrare, maistru sectie mecanica grea, dispecer. Cerinte: experienta minimum 2 ani, acte doveditoare privind calificarea in munca. Tel: 0728.853.756, Email: resurse.umane@itaco.ro
 • SC Stel Tur Security angajeaza agenti de paza cu atestat. 021.335.12.97, 021.337.34.76.
 • FIRMA angajeaza ZIDARI, ZUGRAVI, RIGIPSARI, DULGHERI si necalificati. 0766.260.441, 0767.665.820.
 • ANGAJEZ FEMEIE PENTRU CURATENIE la o PENSIUNE din Vama Veche, 1500lei+ cazare. 0762.141.430.
 • ANGAJAM: rigipsari, necalifica?i, zugravi. Salariu atractiv. Telefon 021.313.43.79.
 • S.C. confec?ii- tricotaje, cu sediul in Bucure?ti, sectorul 5, angajeaza: control tehnic de calitate; muncitori pentru ma?ini de confec?ii; confec?ioner pentru munca la domiciliu; muncitori pentru calificare. Salariu motivant, bonuri de masa, transport, prime. Informa?ii la tel. 021.411.52.37.
 • ANGAJEZ in Primaverii -Centru Terapie Chinezeasca, angajeaza o secretara si doua persoane pentru masaj terapie profesionala. Tel. 0747.094.043; jinsanbao1733@gmail.com
 • ANGAJAM lucratori pentru croit textile- salariu negociabil ?i mai multe avantaje. Informa?ii la societatea PECF PRODUCTION- 0742.131.515.
 • ANGAJAM personal curatenie birouri si supervisor. Salariu 1500 lei. 0755.200.032
 • ANGAJAM personal curatenie birouri pentru program 4 ore/zi. Conditii deosebite. 0755.200.032

Prestari Servicii

 • DOAMNA ofer MASAJ DE RELAXARE, Universitate. 0768.037.948.
 • MASINI SPALAT deplasare/ constatare gratuita, REPARATII urgente, GARANTIE. 0761.290.233, 0729.374.669
 • REPARATII FRIGIDERE, COMBINE FRIGORIFICE, urgent. GARANTIE, BUCURESTI +Ilfov. 0732.081.134, 0744.230.902.
 • VIOREL POP, BIOTERAPEUT ATESTAT in terapii complementare de catre ANATECOR, se afla in Bucuresti, in perioada 3?11 aprilie 2017. Programari la telefon: 0720.135.946.
 • DOAMNA cu experien?a, discreta, ofer masaj de relaxare, Militari. 0735.249.949.
 • ACOPERISURI, dulgherie, mansarde, tigla metalica, jgheaburi etc. Constatare gratuita. 0799.417.888
 • DOAMNA cu experien?a, zona Dristor, ofer masaj de relaxare la domiciliul meu. Discre?ie ?i seriozitate. 0799.258.236
 • DOAMNA matura, ofer masaj de relaxare, zona OBOR. 0764.738.593.
 • MASAJ de relaxare la domiciliul meu, Militari- Apusului. 0735.630.936
 • EXECUTAM avantajos zidarie, tencuieli, rigips, polistiren, gleturi, faian?a, pavele. 0755.125.452
 • EXECUTAM zugraveli, faianta, rigips, parchet, izolatii polistiren. 0720.347.831
 • MASAJ de relaxare DRUMUL TABEREI ROMANCIERILOR. 0734.941.005, 0764.244.546
 • DOAMNA matura, experienta masaj relaxare, toate tipurile, 50/ ?edinta, Militari. 0725.819.146, 0799.197.850, 0720.316.920
 • DOAMNA experien?a, ofer masaj relaxare Soseaua Pantelimon. 0726.566.223.

Propuneri Afaceri

 • CREDITE PERSONALE CHIAR SI PENTRU cei cu intarzieri. 0766.496.355; 0729.945.460.
 • MILITARI, ofer masaj de relaxare. Discretie. Seriozitate. 0763.028.693

Diverse

 • ANUNT UMANITAR pentru o doamna in varsta, are nevoie de OPERATIE CATARACTA, este in pragul orbirii. Binevoitorii sunt rugati sa telefoneze 0760.313.988.

Vanzari Diverse

 • VAND CAMERE ASCUNSE, microfoane. Mai multe detalii: www.spymasters.biz. 0720.504.200

Cumparari Diverse

 • ANTICARIAT, cumparam carti, deplasare gratuita, plata pe loc. 0731.407.474
 • CUMPAR frigider, congelator, aragaz, ma?ina spalat, func?ionale. 100-150. 021.332.85.99; 0722.417.915.
 • CUMPARAM carti vechi si noi, orice cantitate, discuri de vinil si obiecte vechi de colectie. Deplasare si transport gratuit. 0737.385.005/ 0754.852.662
 • TABLOURI, ceasuri vechi, chiar defecte, cronografe, icoane, statuete, argintarii si bijuterii. Plata pe loc. 021.335.71.82, 0766.616.434.

Cumparari Imobile

 • PARTICULAR cumpar apartament 2, 3 camere zona centrala. 0744.643.734

Inchirieri Oferte

 • MILITARI garsoniera 50ron/ 3 ore, 80ron/ zi orice perioada. 0729.909.530
 • GARSONIERA in Pope?ti-Leordeni, 38 mp, mobilata, utilata. Contract. 0722.193.119
 • OFER GAZDUIRE gratuita contra servicii menaj regulate NUMAI unei DOAMNE SINGURE, in cadru apartament 4 camere, cu baie si balcon separate. Calea Vacaresti, zona Facultati, Bucuresti. Tel. 0744.311.208.
 • CLADIRE P+M 120mp., PARCARE privata 320mp., CT., PARCHET, FINISAJE in stare buna, Strada Berzei, 1000euro. 0726.201.347.

Cumparari Auto

 • LOGAN, Solenza, Cielo, Matiz si straine, fabricatie 1995-2013. 0721.309.765
 • CUMPAR masini remat, transport, radiere, plata pe loc. 0757.224.238

Matrimoniale

 • BARBAT SINGUR, 48 ANI, BUCURESTI, vreau sa cunosc o femeie cu sau fara obligatii pentru prietenie sau casatorie, indiferent de zona sau varsta. 0772.095.090.
 • DOAMNA SERIOASA, 39 ani, doresc sa cunosc un DOMN MILITAR. 0721.511.072.

Cabinete

 • PASTILE POTENTA EFECT RAPID, spray ejaculare precoce. Livrare toata tara. 0724.857.406/ 0741.315.544.

Linii Erotice

 • SI eu SUNT IN CAUTAREA JUMATATII. Suna la 0906.760.511.
 • IMI PLACE SA MA SUPUN dorintelor tale doar la 0906.760.522.
 • ITI OFER LUMEA MEA la picioarele tale la 0906.760.533.