Anunturi

Oferte Serviciu

 • FIRMA de paza angajeaza AGENTI DE SECURITATE, posturi interior, program 8 ore, salariu motivant. 021.337.44.77.
 • SC MT&T PROPERTY MANAGEMENT SRL angajeaza personal calificat tehnic pentru postul de tehnician mentenanta la cladiri. Detalii: 021.231.52.00, 0724.505.051.
 • FIRMA DE PAZA ANGAJEAZA AGEN?I de securitate cu sau fara atestat pentru obiective din Bucure?ti ?i Ilfov, salariul 1.200-2.000 Lei. Telefon: 0762.307.773/031.80.52.159.
 • PRODUCATOR incaltaminte manuala tocuri aplicate angajeaza TALPUITORI. 0735.862.211
 • CURATATORIE chimica angajeaza personal. Conditii avantajoase, salariu bun. Tel. 0722.780.287
 • ANGAJAM GESTIONAR -MAGAZIONER. Atributii: receptie, manipulare si distributie produse de curatenie. Evidenta gestiunii se face pe calculator (SAGA). 021.318.30.81.
 • FIRMA de paza angajeaza agenti de securitate cu atestat, salariu 1200-1400, in Bucuresti, sector 2, 3, 4, 5. 0747.024.909
 • ANGAJAM urgent 12 agenti paza, scoli, gradinite, birouri. 021.424.04.22, 0749.132.182.
 • VULCANIZATOR cu/ fara experienta, zona sector 3. 0744.363.338
 • FIRMA in domeniul productiei industriale din Bucuresti, angajeaza operatori pe masini de alezat/frezat si FLP/masina de frezat portal cu comanda numerica. Conditii de munca foarte bune. Experienta in domeniu minim 3ani. Informatii suplimentare la tel: 0746.025.691.
 • PERSONAL curatenie depozit, zona Chitila si menajere full si part time. 021.252.02.13/ 0721.262.304.
 • ANGAJAM dulgheri, fierari, zugravi, tencuitori. Condi?ii avantajoase, posibilita?i colaborare. Seriozitate. 0744.635.538
 • ZONA Incinta Faur- Republica- Titan, Sectorul 3, fabrica prajituri- biscuiti angajeaza PERSONAL CALIFICAT/ NECALIFICAT. 0758.239.700.
 • RESTAURANT angajeaza picoli, bucatari, ajutori bucatari si pizzeri cu experienta. Salariu motivant. Se cere seriozitate. Tel. 0733.986.867, 0726.110.693
 • CALCATORESE, croitorese, personal primire- recep?ie, necalificati pentru cura?atorie Pantelimon ?i Floreasca- Metrou Aurel Vlaicu. Condi?ii bune 0755.200.011.
 • SPALATORIE industriala textile, metrou Politehnica, angajeaza personal necalificat, calcatorese, fochisti, soferi. Condi?ii bune 0755.200.033
 • CURATATORIE haine zonele Doroban?i- metrou Stefan cel Mare si Iancului angajeaza personal necalificat, calcatorese, croitorese, primire- recep?ie. 0755.200.040/ 0755.200.022
 • ANGAJAM personal curatenie in centre comerciale, cladiri birouri, salariu net: 925-1000 Ron si bonuri de masa. 031.101.21.39/ 0732.018.935
 • ANGAJAM personal curatenie in spatii comerciale, program 3 ore (08.00-11.00), salariu net: 450 Ron si bonuri de masa. 031.101.21.39/ 0732.018.935
 • SC ANGAJEAZA 8 instalatori pentru sanitare, termice. Contract de munca. Cazare. Relatii la tel. 0722.296.686
 • SOCIETATE de paza angajeaza agenti pentru obiective in Bucuresti si Ilfov. Salariu 1100-1300/luna. Asiguram scolarizare. Nu sunt intarzieri la plata salariului. 0760.650.245
 • SOCIETATE de paza angajeaza agenti de interventie. Salariu net 1600-1800/ luna. Nu sunt intarzieri la plata salariului. 0760.650.245
 • SOCIETATE de paza, angajam urgent agenti de securitate, de interventie si dispeceri, cu atestat, zona Bucuresti. Telefon 0756.137.279, 0761.124.122, luni-vineri 08.00-14.00. Salariu motivant.
 • MUNCITORI necalificati, zugravi, montatori gips-carton cu experienta. Tel. 0744.283.734.
 • VANZATOARE magazin alimentar, Piata Muncii, salariu atractiv, program 8h/zi, conditii civilizate; 0722.332.931.
 • MUNCITORI(OARE) NECALIFICA?I(TE), SOFERI PROFESIONI?TI (cu atestat si card tahograf) si Motostivuitorist (cu atestat ?i experien?a) din zona Domnesti, Clinceni, Prelungirea Ghencea, Militari, Bragadiru, Baneasa, Otopeni, Tel: 021.269.42.00, 0722.598.108.
 • FIRMA DE CONSTRUCTII ANGAJAM ELECTRICIAN pentru executie si interventii instalatii electrice cu tensiuea pana la 380v, autorizat ANRE gradul IIB sau IIIB, domiciliat in Bucuresti, cu disponibilitate pentru delegatii in tara, diurna si cazare asigurata, salariul net lunar 2.000RON, 021.335.30.53.
 • FIRMA DE CONSTRUCTII ANGAJAM RIGIPSAR, zugrav, vopsitor, faiantar, avantaj calificati, cu domiciliu in Bucuresti, disponibilitate la deplasari in tara cu diurna si cazare asigurata, 021.335.30.53.
 • FIRMA DE CONSTRUCTII ANGAJAM SOFER, categoria B, implica incarcat/descarcat, cu domiciliu in Bucuresti, disponibilitate la deplasari in ?ara, 021.335.30.53.
 • ANGAJAM LACATUS MECANIC cu PERMIS B. Tel: 0740.078.007.
 • SC Best Advanced SRL angajeaza urgent muncitori necalificati pentru depozit firma curierat in Magurele, Ilfov. Salariu 1.100Lei. Se asigura transport la plecare. Relatii la tel. 0753.502.791.
 • VERONESSE angajeaza lucrator comercial/ vanzatoare pentru magazinul de incaltaminte din Bucur Obor (u?a nr. 4). Relatii in magazin sau la telefon 0728.303.115
 • FIRMA incaltaminte angajeaza colectiv masa-masina. 0762.044.740
 • ANGAJAM sudor argon slefuitor, lacatusi pentru confec?ionare balustrade inox, obligatoriu experienta. 0762.584.457
 • ANGAJAM personal, cu sau fara experienta, la fabrica de paine situata in sector 2, Bucuresti. Relatii la tel. 021.252.06.50, 0762.238.405, e-mail: office@liderpan.com
 • ATELIER incal?aminte angajeaza colectiv fete masa ?i ma?ina, zona Berceni, 0744.509.041.
 • ANGAJEZ AGENTI SECURITATE. Salariu peste 1.200 net. Telefon: 0737.474.222; 0724.222.507.
 • FIRMA de Securitate. Angajeaza agenti de interventie cu permis categoria B, pentru obiective in Bucuresti si Ilfov oferim salariu atractiv, asiguram si calificare profesionala. Contact: Bogdan Ursu 0786.123.176. Email: Bogdan.ursu@swatinternational.ro
 • DOAMNA ofer MASAJ DE RELAXARE, Universitate. 0768.037.948.
 • ANGAJAM agenti paza pentru sectorul 3, Bucuresti, femei si barbati. Salariul net (in mana si la timp) 1.000lei. Pentru informatii: 0752.161.430 si 0749.046.145.
 • ANGAJAM personal pentru curatenie. Program 4 ore/ zi. Condi?ii avantajoase. 0756.200.044.
 • LUCRATORI comerciali pentru magazin alimentar p-ta Alba Iulia, 1.500ron. 0727.699.696.
 • ANGAJAM: dulgheri, fierari, zugravi, tencuitori. Condi?ii avantajoase. Posibilita?i cazare. Posibilitate colaborare. Seriozitate. 0744.882.260
 • AGENT securitate cu atestat angajam, Bucure?ti- Ilfov. 0723.360.382; 0736.376.237; 0723.918.782
 • PERSONAL feminin cu functia de agent securitate, atestat salariu 1000- 1200lei angajam urgent. 0737.039.536, 0737.039.541
 • AGENTI securitate pentru Bucuresti, salariu atractiv, contract de munca. 021.361.51.09
 • ICME ECAB SA ?CABLEL ?fabrica de cabluri electrice angajeaza STIVUITORIST ? pentru stivuitor de 5-7 tone ?(autorizat ISCIR). Se ofera conditii foarte bune de salarizare, plata orelor suplimentare, prime lunare, prime cu ocazia sarbatorilor si tichete de masa. Candidatii interesati sunt invitati zilnic, intre orele 09.00?13.00 la sediul companiei din Str. Drumul Intre Tarlale, nr. 42, Sector 3. Relatii la telefoanele: 021.209.03.09 sau 021.209.01.13.
 • FIRMA incaltaminte angajeaza talpuitor manual, cusatoare, montatoare. Tel. 0769.255.100
 • ANGAJAM urgent in Bucuresti soferi pe basculante 8X4, bene cereale si agregate de balastiera cu experienta minim 3 ani pe articulata, cu varsta intre 25 si 50 ani. 0730.836.579
 • PRODUCATOR incaltaminte femei angajez finisor, incinta Electromagnetica Bucuresti. Tel. 0722.728.878
 • SC. FIRST FACILITY IMOBILE SRL angajeaza personal calificat tehnic pentru postul de tehnician mentenanta la cladiri. Detalii: 0729.887.556.
 • ANGAJAM muncitor necalificat vidanja, inclusiv provincie, oferim cazare. 0722.285.195, 021.450.08.72
 • ANGAJAM frigotehnist cu experienta, automatist cu experienta. 0722.285.195, 021.450.08.72
 • ANGAJAM economist cu studii superioare, experienta constituie un avantaj, cunostinte de calculator, dorinta de promovare. Pachet salarial atractiv. 0722.285.195, 021.450.08.72
 • SOCIETATE comerciala cu sediul in Bucuresti angajeaza: masinist masini terasiere (buldoexcavatoristi); mecanic reparatii si intretinere utilaje de constructii. Pentru persoanele din provincie se asigura cazare in dormitoarele societatii. 021.310.10.68; 021.255.74.56; 0745.631.081.
 • ANGAJAM: ingrijitoare, femei de serviciu, bucatareasa. Program: 8 ore, Salariu 1.500lei. 0785.810.066.
 • SPALATORI auto cu experienta, zona Crangasi. Oferim cazare. 0731.302.788, 0731.302.783.
 • ATELIER incaltaminte angajez talpuitori manuali, fata masa si masinista. 0740.782.583
 • SC METALOGLOBUS SRL, cu sediul in Bucuresti, str. Fantanica nr. 38, Sector 2, angajeaza ELECTRICIAN intretinere si reparatii de joasa, medie tensiune, absolvent al Scolii Profesionale de 3 ani, cu experienta de minim 5 ani. Relatii la telefon: 0723.818.415.
 • METALOGLOBUS SRL, cu sediul in Bucuresti, str. Fantanica nr. 38, Sector 2, angajeaza INSTALATOR. Relatii la telefon: 0723.818.415.
 • ANGAJAM MUNCITOR NECALIFICAT in Bucuresti, sector 3, la statie de reciclare sticla. Cunostinte de mecanica. Detalii la: 0723.548.557.
 • ANGAJEZ producator incaltaminte, angajez colectiv cusut si pregatit fete incaltaminte. 0722.576.717
 • ANGAJAM: masiniste, personal pentru pregatit cusut, cizmari talpuitori. 0727.612.113, 0727.612.171.
 • ANGAJAM vanzator in parcul Herastrau, salariu 1500RON+ bonuri, program flexibil. 0721.909.739.
 • ANGAJAM dulgheri si fierari cu experienta, muncitori necalificati. Salariu atractiv. Telefon 0725.963.165
 • ATELIER de incaltaminte angajeaza masinista si talpuitor. Tel. 0744.567.922
 • TALPUITOR MANUAL CU EXPERIEN?A. 0786.130.460
 • SOCIETATE serioasa autorizata ANRE si agreata de Distrigaz Sud, angajeaza cu carte de munca si SSM personal calificat in instalatii gaze, instalatii termice, cu /fara permis auto, zona Piata Sudului, conditii salariale foarte bune. Tel. 0774.496.686, 0721.631.761
 • CONSOLA GRUP CONSTRUCT SRL angajeaza dulgheri cu experien?a pentru ?antiere din Bucure?ti ?i Germania. Informa?ii la sediul firmei din Bucure?ti str. Zborului nr. 6 sector 3, telefon 0213.27.10.50, 0213.27.10.51, prin fax nr. 0213.27.12.50 sau e-mail: office@consola.ro sau luminita@consola.ro
 • CURS INFIRMIERE/I autorizat ANC, cu practica in spital. Plata in rate. Diplome valabile in tara ?i strainatate. Conditii: toate varstele, minim 10 cls. POSIBILITATE ANGAJARE. Tel: 0749.095.152, www.cursinfirmiera.ro
 • CIZMARIE. Angajam fata la masa- masina 10lei perechea. Talpuitor 15lei perechea. 0745.189.859.
 • ANGAJAM electrician si instalator sanitare pentru constructii civile. Salariu 1.700- 2.300 la opt ore pe zi, L-V. Avem si cazare. 021.451.03.95
 • ANGAJAM SOFER BASCULANTA 8x4 cu experienta (Faur poarta 4) cu domiciliul in Bucuresti. Telefon: 0755.113.311
 • ANGAJAM TEHNICIAN FRIGOTEHNIST pentru revizii lunare la instalatii frigorifice comerciale. Relatii la tel. 0735.566.439.
 • ANGAJAM TEHNICIENI cu sau fara experienta in vederea efectuarii de revizii lunare la instalatii frigorifice. Relatii la tel. 0735.566.439.
 • TAMPLAR, angajam pentru firma producatoare de mobila din pal melaminat, posesor permis de conducere reprezinta avantaj, zona Cora Pantelimon. 0723.584.079, 0723.209.694, 0744.594.016.
 • SOCIETATE constructii angajam soferi profesionisti (categ. B, CE si D), automacaragii si mecanici utilaje cu permis de conducere. 0751.162.956; 0742.260.868.
 • INOX SA angajeaza lacatusi confectii metalice si sudori. Trimiteti CV-ul la adresa: personal@inoxsa.ro; tel. 0753.142.654.
 • ANGAJAM PAZNIC CU ATESTAT. Detalii la telefon: 0733.105.132
 • BUCURESTI- ANGAJAM SOFER PROFESIONIST cu ATESTAT. Detalii la 0733.105.132
 • FIRMA de constructii angajeaza tineri dornici sa invete o meserie in domeniul constructiilor civile, oferim cazare. Angajam dulgheri si zidari cu experienta minim 2 ani, oferim cazare. Tel. 0733.774.180
 • FIRMA cu traditie angajeaza personal cu experienta, in DOMENIUL CONFECTIONARII INCALTAMINTEI, pentru urmatoarele posturi: pregatit, cusut, croitor, subtiat si talpuitor manual. Atelierul este situat in zona Militari. Pentru mai multe detalii, va rugam sa ne contacti telefonic 0722-368-089 sau email (turungiuflorin@yahoo.com)
 • SWAT Force International angajeaza dispeceri centru alarma si agenti de securitate pentru obiective din Bucuresti. Oferim salariu atractiv, asiguram si calificare profesionala. Contact: Serban Cristian 0734.222.064
 • RESPECT SECURITY ANGAJEAZA AGENTI SECURITATE. Cerinte: atestat, experienta in domeniu. 021.312.74.16.
 • ANGAJAM personal cura?enie Bucure?ti (sect. 1), Str. N. Caramfil. 8h/zi luni ?vineri. Venit net 1170 lei/ luna, cu contract de munca. Avem ?i posturi cu 4h/zi. Informa?ii la telefon 0737.211.006.
 • FIRMA curatenie cauta pentru Bucuresti agenti curatenie femei pentru curatenie case si birouri, fara locatie fixa, program 8 h/zi, luni-vineri, 1.100 RON/luna. In plus se ofera abonament Ratb. 0722.590.504; www.prieteniicurateniei.ro
 • HOTEL TO Ranca, ANGAJEAZA OSPATAR, CAMERISTA, cazare si masa inclusa, salariu atractiv. 0728.001.000.
 • ASOCIATIA Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor ?OMENIA? Bucuresti, strada Amurgului, nr. 53, sector 5, angajeaza urgent ?CASIERI ZONALI? -cu diploma de absolvire studii medii si cu domiciliul stabil in sectoarele 1, 2, 3, 4, 5 si 6 din Municipiul Bucuresti. Relatii la telefon: 0752.001.445; 021.423.17.49 si 0752.001.427.
 • FABRICA INCALTAMINTE angajeaza MUNCITOR in BANDA de tras, SONIST, etc., 0724.309.112.
 • ANGAJAM AGENTI SECURITATE, FETE si BAIETI, 0762.927.606.
 • SOCIETATE de constructii Bucuresti angajeaza in conditii avantajoase personal calificat in meseriile: confectioneri tamplarie PVC/ PAL, instalatori, sudori, tinichigii in constructii, tamplari, zugravi, zidari, paznici, muncitorui necalificati. 021.311.94.39
 • INGINER instalatii pentru constructii pentru Serviciul Ofertare. Telefon: 0726.389.834
 • SOCIETATE constructii din Bucuresti angajeaza cu salariu atractiv: INGINERI de constructii si instalatii pentru serviciul tehnic ofertare, buni cunoscatori ai programului de devize Windev 021.311.94.39
 • SEBASTIAN 21, VANZATOARE pentru RAIONUL CARNE. Program 6.00- 19.00, 1 zi cu 1 zi, salariu 1400 net+ bonuri. 0744.552.969.
 • ANGAJEZ instalatori termici, sanitari, electricieni si inginer instalatii sau maistru. Program 8 ore L-V. Experienta minim 5 ani, 0749.244.955.
 • SEBASTIAN, DOAMNA pentru SPALAT VASE MACELARIE, salariu 1300 net. 0744.552.969.
 • CAUT SHAORMISTA si MODELATOARE COVRIGI Calea 13 Septembrie 0766.974.695.
 • SC PET CILB IMPEX SRL din Balotesti, Ilfov angajeaza mecanic pentru masini suflat pet-uri semiautomate, program luni-vineri, salariu 3000lei, transport asigurat. Informatii la nr. de tel 0721.275.726, cv la adresa de email: petcilb@yahoo.com.

Prestari Servicii

 • MASINI SPALAT automate. Repar orice model. Garantie 1-3 ani. Deplasare gratuita. ORICE ZONA. 0720.585.470, 0769.132.349, 021.423.14.04.
 • MASAJ RELAXARE, terapeutic intr-o locatie lux, deosebita. Zona Tineretului. 0728.563.900
 • EXECUT zugraveli, faianta. gresie, polistiren, glafuri, renovari, demolari, instalatii sanitare. 0768.919.954
 • EXECUTAM invelitori tabla zincata/ lindab, dulgherie, izola?ii, repara?ii+ materiale. 0744.111.939
 • MASAJ de relaxare, experien?a, fara graba. Unirii program 8-20. 0765.309.673.
 • DOAMNA OFER MASAJ. Pentru mai multe detalii sunati la numerele de telefon. Se ofera discretie. Nu raspund la numar privat. 0784.523.558, 0735.916.207.
 • REPARATII FRIGIDERE, COMBINE FRIGORIFICE, urgent. GARANTIE, BUCURESTI +Ilfov. 0732.081.134, 0744.230.902.
 • MASAJ DE RELAXARE, DRUMUL TABEREI. Detalii la tel. 0731.784.820.
 • DOAMNA experien?a, ofer masaj relaxare Soseaua Pantelimon, Cimitirul Armenesc. 0726.566.223.
 • DOAMNA matura, experienta masaj relaxare, toate tipurile, 50 sedinta, Militari Gorjului. 0799.197.850, 0731.154.705, 0736.160.728
 • MASAJ relaxare toate tipurile, ambient placut, 50 sedinta. 0732.645.310, 0725.819.146, 0720.316.920
 • DOAMNA ofer masaj de relaxare. Zona Dristor, Baba Novac. 0799.258.236.
 • DOUA doamne oferim masaj de relaxare. Dristor, Baba Novac. 0799.045.361.
 • DOAMNA, experien?a, calma, rabdatoare, ofer masaj de relaxare MILITARI. 0768.546.406
 • ECHIPA profesionisti executa zidarii, izolatii, faianta, zugraveli, curatenie, transport. 0726.482.404
 • FIRMA CONSTRUIESTE, MATERIAL- MANOPERA, IMOBILE la cheie, la cele mai bune preturi, 350 E/mp cu TVA inclus. 0722.155.956.

Vanzari Diverse

 • VAND STRUGURI de VIN 2016. ASIGUR TRANSPORT la domiciliu Vrancea. Telefon: 0742.308.915.

Cumparari Diverse

 • PLATESC imediat tablouri, argintarie, icoane, statuete portelan, mobila, ceasuri, bijuterii vechi. 0722.405.201
 • CUMPAR carti vechi si noi, din toate domeniile, discuri de vinil si obiecte vechi de colectie, deplasare si transport gratuit. Tel. 0737.385.005/ 0754.852.662
 • CUMPAR frigider, congelator, aragaz, masina spalat, functionale 100-150. 021.332.85.99, 0722.417.915.
 • TABLOURI, ceasuri vechi, chiar defecte, cronografe, icoane, statuete, argintarii si bijuterii. Plata pe loc. 021.335.71.82, 0766.616.434.

Inchirieri Oferte

 • MILITARI garsoniera 50ron/ 3 ore, 80ron/ zi orice perioada. 0729.909.530
 • PARTICULAR Stirbei Voda, doua camere mobilate, utilate, renovate modern, 400E. 0736.133.257
 • GARSONIERA FRUMOASA, BLOC NOU, MOBILATA modern, zona Oraselul Copiilor. 0744.589.367.

Cumparari Auto

 • LOGAN, Cielo, Sandero, Duster, Dacia, Tico, Supernova, Matiz, Solenza, Skoda, Renault, Opel, Jeepuri. 0721.309.765, 0760.920.842
 • CUMPAR AUTO AVARIATE /NEAVARIATE! Oferim evaluare corecta, pret maxim! Daniel -telefon. 0768.911.959, daniauto857@yahoo.com

Vanzari Auto

 • MITSUBISHI CANTER 7.49 t duba confectii. Arata si merge impecabil. 9.900 Euro. 0728.047.110

Ocultism

 • CLAVAZATOAREA Geanina, impreuneaza iubit cu iubita, rezolva orice problema. 0764.489.474; 0748.318.056

Matrimoniale

 • DRAGOS, 33 ani, doresc cunostinta doamna, domnisoara, f.f.f. serioasa pentru prietenie, casatorie. 0764.636.401.
 • TANAR cu situatie financiara buna doresc cunostinta cu o fata pentru prietenie, casatorie. 0721.306.081.
 • HE, 65 J/192/85 is searching sportive, slim and naturally women about 35-45 who wants to live in Germany/ Munich. life-travel@web.de
 • BAIAT 36 ani CAUT FATA pentru PRIETENIE- CASATORIE. 0766.933.453.

Cabinete

 • MASAJ DE RELAXARE, EROII REVOLU?IEI. Mai multe detalii la: 0767.891.260
 • PASTILE potenta, efect rapid, spray ejaculare precoce. Livrare toata tara. 0724.857.406, 0741.315.544.

Linii Erotice

 • VREAU SA FIU SCLAVA DORINTELOR TALE. Suna la 0906.760.511.
 • VREI O STAPANA ADEVARATA care sa te umileasca? 0906.760.522.
 • VEI FI CU ADEVARAT SATISFACUT sunand doar la 0906.760.533.