Anunturi

Pierderi

 • SC HOTDUCK SRL cu sediul in Bucure?ti, ?os. ?tefan cel Mare nr. 32, bloc 26A, scara 1, etaj 8, ap 50, sector 2, avand CUI RO 29784534, J40/1720/2012, declar pierdute Cartea de interven?ii, Certificatul de atribuire a numarului de ordine DGFP ?i Declara?ia de Instalare pentru casa de marcat Orgtech Abac seria 463377. Declaram nule.

Oferte Serviciu

 • SYGLER Ascensor S.R.L. angajeaza electromecanici ascensoare. 021.221.95.68.
 • DULGHERI, zidari si fierari, angajeaza firma constructii, cu contract de munca, pentru santier Bucuresti. Se ofera cazare. 0732.262.928.
 • DANSATOARE pentru cluburi Italia. Salariu fix +bonus +cazare gratis +?ofer. Ca?tiguri intre 4.000- 5.000 euro /luna. Cu /Fara experien?a. Trimite 6/7 foto whatsapp /viber +39.346.278.2061 sau melldav@hotmail.com
 • SC angajeaza ?oferi profesioni?ti pt. IVECO 6,5t ?i IVECO EUROCARGO 16,5t. Cerin?e: atestat transport marfa, card tahograf, analize medicale valabile. Tel: 0731.378.101
 • GRAL Medical angajeaza INGRIJITOARE/ FEMEIE DE SERVICIU. Detalii la tel 0747.042.277/ resurse.umane@gralmedical.ro
 • MARELVI IMPEX angajeaza MANIPULANT MARFURI. Rela?ii la telefon: 0727.227.554.
 • CLUB din Centrul Vechi CAUTA FEMEIE DE SERVICIU cu program de noapte. Pentru detalii: 0767.701.867.
 • SUNA la 0723.581.684 pentru programare la interviu daca esti pasionat de folosirea calculatorului si ai cunostinte economice.
 • ANGAJAM finisori, faiantari, zugravi, rigipsari. Asiguram retributie corespunzatoare, contract de munca, cazare. Posibilitate de plata la metru. 0744.638.685/ 0744.882.260.
 • MEDIC veterinar cunostinte HACCP, legislatie, PC (Word, Excel, etc) industrie alimentara sec?ia tran?are industriala, salariu atractiv, pentru provincie asiguram cazare ?i masa. Rela?ii intre orele 10.00- 16.00. 0769.961.624.
 • FIRMA angajeaza personal cu experienta (gradinar) in domeniul spatiilor verzi/ gradinilor cu program full-time. Intretinere gazon, flori, curatenie in curtea firmei, folosirea utilajelor pentru gradinarit. Salariu atractiv. Pentru provincie asiguram cazare si masa gratuit. Relatii intre 10-16. 0769.961.624.
 • MINISTERUL Transporturilor cu sediul in Bucuresti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, organizeaza concurs pentru ocuparea functiei publice de executie vacanta din cadrul Directiei Generale Organismul Intermediar pentru Transport, in conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 45/2008 privind unele masuri pentru intarirea capacitatii administrative a Romaniei in vederea indeplinirii obligatiilor ce ii revin in calitate de stat membru al Uniunii Europene, in data de 07.08.2017, ora 9.00 proba suplimentara eliminatorie de testare a cunostintelor de limba engleza si la ora 11.00 proba scrisa. Relatii suplimentare se pot obtine la telefon 021.3196133, 0750032358, site-ul www.mt. ro.
 • FIRMA CONFEC?II DAMA angajeaza modelieri ?i confec?ioner. Salarii atractive, tichete de masa ?i bonusuri. 0728.977.764.
 • CURTEA CONSTITUTIONALA organizeaza concurs pentru ocuparea postului vacant de personal de specialitate juridica asimilat magistra?ilor -asisten?i din cadrul Compartimentului rela?ii externe, rela?ii de presa ?i protocol, in data de 17 octombrie 2017, ora 10.00. Dosarul de concurs se depune la sediul Curtii Constitutionale din Palatul Parlamentului, Calea 13 Septembrie, nr. 2, intrarea B1, sector 5, Bucuresti, pana la data de 06 septembrie 2017, ora 13.00. Tematica, bibliografia, precum si detaliile organizatorice sunt afisate pe pagina de internet (www.ccr.ro) si la sediul institutiei. Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 021.414.21.13, precum si pe adresa de posta electronica: ccr@ccr.ro
 • ANGAJAM STIVUITORISTI SI LUCRATORI DEPOZIT PENTRU DEPOZITUL DIN JOITA. Oferim transport asigurat din Ogrezeni, Trestieni, Buturugeni si Bucure?ti. Beneficii: contract de munca perioada nedeterminata +salariu fix +bonuri de masa. Telefon: 0749.155.878.

Prestari Servicii

 • REPAR frigidere si congelatoare inclusiv sambata si duminica. 021.425.87.56; 0744.517.905.
 • DOAMNA ofer MASAJ DE RELAXARE, Universitate. 0768.037.948.
 • MASINI SPALAT deplasare/ constatare gratuita, REPARATII urgente, GARANTIE. 0761.290.233, 0729.374.669
 • DOAMNA experien?a, ofer masaj relaxare Soseaua Pantelimon, Cimitirul Armenesc. 0726.566.223.
 • EXECUT zugraveli, faianta, gresie, parchet, glafuri, polistiren, instalatii sanitare. 0768.919.954
 • DOAMNA experien?a, toate tipurile de masaj, Tineretului. Discretie. 0762.086.702, 0720.649.468.
 • REPARATII FRIGIDERE, COMBINE FRIGORIFICE, urgent. GARANTIE, BUCURESTI +Ilfov. 0732.081.134, 0744.230.902.
 • DOAMNA matura, in zona Dristor, ofer masaj de relaxare la domiciliul meu. Calitate, discre?ie ?i seriozitate. 0727.199.458.
 • MASAJ relaxare toate tipurile, experienta, calitate, 50L sedinta, Militari- Gorjului. 0732.645.310, 0799.197.840, 0737.925.914.
 • DOAMNA cu experienta, masaj, relaxare, ambient placut, Militari, 50L sedinta. 0725.819.146, 0735.525.821, 0735.528.412.

Cumparari Diverse

 • CUMPARAM carti vechi si noi, orice cantitate, deplasare gratuita. 0737.385.005, 0754.852.662

Vanzari Imobile

 • PROPRIETAR, vand APARTAMENT 3 CAMERE (99 mp), in bloc nou, finisaje lux, zona Panduri-Marriott, 139.500 Euro. Ultra pozitie- merita vazut. Comision %, negociabil. Exclus agentii si intermediari. Tel. 0722.657.076.

Inchirieri Oferte

 • MILITARI garsoniera 50ron/ 3 ore, 80ron/ zi orice perioada. 0729.909.530.
 • GARSONIERA 37 mp, particular, mobilata, utilata, cu toate cheltuielile incluse. 0722.193.119

Cumparari Auto

 • LOGAN, Solenza, Dacia, Cielo, Matiz si straine, fabricatie 1996-2014. 0721.309.765.