Licitatii Pierderi Oferte serviciu Prestari servicii
Diverse Vanzari diverse Cumparari diverse Vanzari terenuri
Vanzari imobile Inchirieri oferte Cumparari auto Matrimoniale

Pierderi

  • DECLAR pierdut certificatul constatator emis in temeiul art. 15 din Legea 359/ 2004, privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea persoanelor fizice, asociatiilor familiale si a persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice, cu privire la activitatile desfasurate la sediul social al societatii Orion Pharma Romania SRL, o societate cu raspundere limitata cu sediul in Bucuresti, sectorul 3, str. Ion Nistor, nr. 4, modul M4B, etaj 1, CUI 28760766, J40/ 8134/ 2011. Declar nul actul pierdut.
  • PIERDUT certificate de trezorerie seria D nr.2149165, D nr.2149166, D1 nr.884757, D1 nr.1053804, emise de Trezoreria Statului Sector 4 pe numele Panait Constanta. Le declar nule
ziare powered by Distinct New Media