Cereri serviciu Oferte serviciu Prestari servicii Propuneri afaceri
Vanzari diverse Cumparari diverse Vanzari terenuri Cumparari terenuri
Vanzari imobile Cumparari imobile Inchirieri cereri Inchirieri oferte
Cumparari auto Ocultism Cabinete Linii erotice

Oferte serviciu

 • AVON COSMETICS INSCRIERE REPREZENTANTI, COMISION 40 %, cadouri, 0766.224.085., 0744.499.859., 0724.531.340.
 • MT&T PROPERTY MANAGEMENT angajeaza personal cura?enie 8h/zi, Bucure?ti. Telefon 021.231.52.00.
 • CALIFICARE PROFESIONALA SI MUNCA IN GERMANIA: -calificare salarizata prin grija societatii GSI mbH din D-92637 Weiden, prin care se cauta in Romania 22 persoane majore, cu 28 de ani neimpliniti la data de 11.01.2016, pentru a ocupa tot atatea locuri de calificare salarizata in cadrul unor firme serioase dintr-o pitoreasca zona a Bavariei, cu viitoarele locuri de munca asigurate. Inaintea plecarii se organizeaza in Romania un curs intensiv de 5 luni de germana la Bucuresti si Sighisoara, incepand cu 11.01.2016. TOTUL FARA NICIO TAXA! Interesat(a)? Detalii la tel. 0720.596.654, L-V, intre orele 9.00-12.00, sau la calificarecarieragermania@yahoo.com
 • FIRMA de paza angajeaza AGENTI DE SECURITATE, posturi interior, program 8 ore, salariu motivant. 021.337.44.77.
 • SE cauta dulgheri, fierari- betonisti, zidari- faiantari, zidari- tencuitori pentru Israel. Salariu de la 1540 USD. Pentru mai multe informatii suna la 0319499.
 • CURSURI calificare/perfec?ionare profesionala autorizate, finalizate cu CERTIFICATE RECUNOSCUTE la nivel NA?IONAL ?i UE: agent securitate, bucatar, ospatar, vanzator, lucrator comer?, coafor, frizer, cosmetician, manichiurist-pedichiurist, unghii false, infirmier(a), ma?inist utilaje. Patronatul Na?ional Roman. 021.335.81.95; 0723.531.094; www.cursuri-pnr.org.ro
 • AGENTI SECURITATE cu atestat angajam urgent salariu 900- 1200. 0737.039.536
 • SOCIETATE de paza angajeaza agenti de securitate cu sau fara atestat. Salariu atractiv de 5 ron/H, zonele Bucuresti si Ilfov. 0747.024.909, 021.655.44.54
 • SOCIETATE de paza angajeaza agenti de interventie cu permis de conducere si atestat. Salariul atractiv de 6.5 lei/H, zonele Bucuresti si Ilfov. 0747.024.909, 021.655.44.54
 • CURATATORIE de haine, angajeaza calcatorese textile in zona Floreasca (metrou Aurel Vlaicu), personal primire-receptie in zona Pantelimon (Mega-Mall) si in zona Floreasca (metrou Aurel-Vlaicu) si croitoreasa in zona Mihai Bravu. 0755.200.011.
 • SPALATORIE industriala textile, Apaca, angajeaza muncitori/ muncitoare necalificate, calcatorese, personal primire-receptie/ delegate, fochisti si soferi. 0755.200.033.
 • ANGAJAM urgent agenti de paza, salariu 1000 lei. 021.423.00.69, 0749.132.171.
 • ANGAJAM cameriste cu sau fara experinta pentru hotel din Bucuresti sau Otopeni. Oferim cazare pentru persoanele din provincie. Adresa: Str Polona, nr. 95-99, Cladirea Facilitec, et. 3. 0755.200.012; 0756.200.044.
 • FIRMA de curatenie, angajam personal cu sau fara experinta. Conditii salariale avantajoase. 0755.200.012; 0756.200.044.
 • FIRMA de incaltaminte M. Bravu, angajeaza talpuitori. 0737.246.966.
 • FIRMA de incaltaminte M.Bravu, angajeaza muncitori pentru masina intarit tocuri. 0737.246.966.
 • AGENTIE ITALIANA cu sediul in Italia cauta PERSONAL INGRIJIRE BATRANI. Maxima seriozitate. Tel. 0039.3428.381.738.
 • ANGAJAM lacatus montator confectii metalice (Faur poarta 4). Tel. 0755.113.311
 • ANGAJAM SEF DE TURA si VULCANIZATOR cu experienta. 0744.889.132
 • URGENT AGENTI DE SECURITATE cu sau fara atestat pentru obiective zona Ciorogarla si Sector 6. Contract munca, salariu atractiv, corectitudine. 021.337.44.77.
 • ANGAJAM personal curatenie in spatii comerciale, program 4 ore, salariu net: 500 Ron. 031.101.21.39/ 0732.018.935
 • ANGAJAM personal curatenie in centre comerciale, cladiri birouri, salariu net: 800-1000 Ron. 031.101.21.39/ 0732.018.935
 • FIRMA curatenie angajeaza personal curatenie, zona Ciorogarla, salariu net: 1000 Ron. 031.101.21.39, 0732.018.935
 • PERSONAL cu experienta pentru pregatit, (masa), angajeaza Fabrica de marochinarie. 0726.744.584.
 • FABRICA incaltaminte angajeaza muncitori necalificati. 0724.728.262.
 • MUNCITORI cu experienta pentru banda tras (lansat shon, degresat talpa, solutie). 0730.501.000
 • ANGAJAM personal calificat cu experienta in instalatii sanitare si termice. 0732.642.491.
 • AJUTOR bucatar pentru firma de catering. Rela?ii la 021.310.41.91
 • LAS VEGAS CAFFE ANGAJEAZA PERSONAL pentru sali de jocuri. Pentru detalii ?i informa?ii: 0767.507.810.
 • FETE videochat, salariu fix 500$+ comision de pana la 65%, contract de munca, minim 18 ani. 0767.888.788
 • ANGAJAM LACATU?I, SUDORI, asiguram cazare. 0722.557.831
 • ANGAJAM: zugravi, necalifica?i (asiguram cazare): 0722.557.831
 • ANGAJAM: electricieni, instalatori (asiguram cazare): 0722.627.106
 • SOCIETATE multina?ionala angajeaza: agen?i de securitate cu atestat ?i recep?ionist, obiectiv Bucure?ti; Cerin?e: seriozitate, experien?a in domeniu reprezinta un avantaj. Se ofera: salariu atractiv +tichete de masa; Rela?ii la tel.: 021.201.79.83.
 • INSTALATORI termice - sanitare cu experienta. Pachet salarial avantajos. 0724.456.182.
 • RESTAURANT Cucina di Casa angajam lucrator pizza cu experienta. 0726.244.364
 • ANGAJAM: zugravi, rigipsari, muncitori necalifica?i. Salariu atractiv. Telefon: 021.313.43.79
 • SC TEHNIC 94, angajeaza bobinator ?i electromecanic cu experien?a. 0722.250.845
 • ANGAJAM agen?i de interven?ie din Bucure?ti, cu atestat. Salariu atractiv. 0743.146.446.
 • SPALATORI auto cu experienta, zona Crangasi. Oferim cazare. 0731.302.788, 0731.302.783.
 • SOFER CATEGORIA C+E , zona Domnesti, Bragadiru. Tel: 021.269.42.00, 0722.59.81.08
 • FIRMA in domeniul productiei industriale din Bucuresti, angajeaza operatori CNC abkant si operator CNC pentru debitare laser. Experienta in domeniu minim 3ani. Conditii de munca foarte bune. Informatii suplimentare la tel:0726.743.533 si 0721.387.990.
 • ZUGRAVI, rigipsari, faiantari echipa 3-4, muncitor necalificat. 0760.327.702
 • ANGAJAM TEHNICIAN FRIGOTEHNIST pentru revizii lunare la instalatii frigorifice comerciale. Relatii la nr. de telefon 0735.566.439.
 • SOCIETATE COMERCIALA DIN BUCURESTI ANGAJEAZA GESTIONAR. Se asigura transport. Telefon: 0731.121.533.
 • PERSONAL CURATENIE BIROURI BUCURESTI. Oferim contract de munca, decontare integrala transport. Salariu pornire brut: 1.800Ron. Salariu mediu estimat: 2.500Ron conform pontaj +bonuri masa. Disponibilitate program flexibil. Tel:021.252.31.80
 • ANGAJAM muncitori necalificati in constructii, nu oferim cazare, exclus echipe. 0771.267.376.
 • BUCATAR, AJUTOR bucatar si muncitori necalificati pentru firma de catering. 021.310.41.91
 • FIRMA paza angajeaza agen?i securitate si dispeceri. Relatii: 0741333928, 0212242969
 • ITU Refrigeration SRL, Sos. Odaii nr. 73-77, sector 1, Bucuresti (linia de centura Otopeni), angajeaza montator subansamble pentru linia de montaj utilaje frigorifice. Relatii la telefon 021.319.88.02, 03, 07.
 • INGRIJITOR imobil, cunostinte zugraveli, sanitare, electrice oferim locuinta serviciu, si din provincie; 0786.290.766
 • PAZNIC, imobil apartamente, zona sector 1, preferabil pensionar, tel. intre orele 8-18; 0786.290.766
 • ANGAJEZ SOFER categoria B si MUNCITORI NECALIFICATI pentru lucru pompa fixa. 0732.157.823
 • VANZATOARE magazin alimentar, str. Moise Nicoara, nr. 38, 0724.594.521
 • SYGLER Ascensor S.R.L. angajeaza electromecanici ascensoare si lacatusi mecanici. 021.221.95.68.
 • SC. MT&T PROPERTY MANAGEMENT SRL angajeaza personal calificat pentru postul de tehnician mentenan?a cladiri. Detalii: 021.231.52.00.
 • FIRMA transport angajeaza soferi profesionisti categoria C, CE, pentru transport intern si extern cu atestat valabil. Experienta pe autoutilitare 5 axe constitue avantaj. Locatie Mogoasoaia, Ilfov, Contact: 0728.969.063
 • FIRMA in domeniul productiei industriale din Bucuresti, angajeaza operatori pe masini de alezat/frezat si FLP/masina de frezat portal cu comanda numerica de tip SIEMENS 840. Conditii de munca foarte bune. Experienta in domeniu minim 3ani. Informatii suplimentare la tel:0723.323.168.
 • ANGAJAM urgent agenti paza. Salariu 1000 RON. 0770.801.218.
 • ATELIER incal?aminte angajeaza fete masa ?i ma?ina cu experien?a, zona Berceni, 0744.509.041, 0723.653.888
 • URGENT ANGAJAM SUDOR IN ARGON, CONDITII AVANTAJOASE. TEL. 0736.101.526.
 • URGENT ANGAJAM ASISTENT MANAGER. LIMBA TURCA OBLIGATORIU, LIMBA ENGLEZA AVANTAJ. 0736.101.526. E-MAIL: hr@romegaindustry.com.
 • SOCIETATE curatenie angajeaza personal pentru apartamente si birouri. Rog sunati dupa ora 18.00. 0749.234.721
 • CONFEC?IONERI, montatori tamplarie aluminiu, carte munca, seriozitate. 0723.264.493
 • ITALIA, dansatoare. Cautam dre intre 18-25 ani, aspect fizic impecabil. Salariu fix 800-1.000? lunar+ 50% table dances. Ca?tiguri intre 3000-5.000 lunar. Obligatoriu 6-8 foto pe adresa modelswork@hotmail.com. Tel: +393462782061
 • CAUT persoana feminina varsta 30-40ani, inzestrata cu multa rabdare, cunoscatoare in masaj de relaxare, pentru ingrijire/supraveghere persoana in varsta 80ani, faimos in viata, usor dificil. Acceptam si provincia, conditii exceptionale, cazare, salariu bun. Consilier personal Mr. Eugen. 0769.724.547.
 • FIRMA de cura?enie, angajam operatori la un program de 8h/zi in Centru Comercial din zona Drumul Taberei. Condi?ii salariale avantajoase. Tel: 0737.619.920
 • ELNET SECURITY angajeaza URGENT AGENTI PAZA cu/fara atestat pt. spatii comerciale in Bucuresti, zonele: Obor-Lacul Tei, Republica-Pantelimon, Cernica, Voluntari, Trapezului-Ozana. Salariu 1.400 Lei/luna. Tel. 0735.188.917, 0735.188.954.
 • ANGAJAM maestru cofetar/ tehnolog pentru functia de sef laborator. Experienta minim 5 ani. Asteptam CV pe mail radu@cofetariaoctavian.ro
 • ANGAJAM vanzatoare cofetarie pentru locatiile noatre. Asteptam CV pe mail: radu@cofetariaoctavian.ro
 • CAMINUL Sf. Vasile din Afumati angajeaza: bucatari, femei de serviciu, infirmiere, asistenti medicali. Tel. 021.350.84.64/ 0760.911.332
 • FIRMA PAZA angajam AGENTI BUCURESTI si OTOPENI. 0786.393.880.
 • FIRMA INCALTAMINTE angajeaza TALPUITOR, fata la MASA sau MASINISTA, 0745.079.325.
 • ANGAJEZ VANZATOARE cu experienta pentru MAGAZIN ALIMENTAR zona SECTOR 5, Humulesti, 0724.152.428.
 • FIRMA CONFECTII METALICE USOARE angajam lacatus, vopsitor in camp electrostatic, operator CNC stanta si abkant, sudor mig-mag. Relatii la tel. 0726.102.308
 • ANGAJAM personal curatenie in spatii comerciale (zona Berceni), program 3 ore (08:00-11:00), salariu net: 450 Ron si 10 bonuri masa. 031.101.21.39, 0732.018.935
 • FABRICA STICLA TERMOPAN angajeaza lucrator bagheta, sigilare, inchidere, taietor masa automata, anuntul este valabil atat pentru barbati cat si pentru femei. Tel: 0731.304.155/ 021.450.12.66
ziare powered by Distinct New Media