Adunari generale Licitatii Citatii - somatii Aniversari
Pierderi Oferte serviciu Prestari servicii Propuneri afaceri
Diverse Vanzari diverse Cumparari diverse Vanzari terenuri
Vanzari imobile Cumparari imobile Inchirieri oferte Cumparari auto
Vanzari auto Ocultism Matrimoniale Cabinete

Licitatii

  • PRIMARIA comunei Clinceni, cu sediul in comuna Clinceni, strada Principala nr. 107A, judetul Ilfov, tel/fax 3694393/3694041, cod fiscal 6506628, e-mail primariaclinceni@yahoo.com, organizeaza licitatie publica deschisa privind concesionarea imobilului din strada Sabarului nr. 217, compus din teren in suprafata de 1137mp si constructie in suprafata de 681,04mp (S+P+2E), ce apartine domeniului public al comunei Clinceni inventariat prin HGR 930/2002, Anexa 14 privind inventarul bunurilor care apartin domeniului public al Comunei Clinceni. Costul documentatiilor pentru inscrierea la licitatie este de 500lei fara TVA si se achita la caseria primariei comunei Clinceni. a) anuntul publicitar catre Monitorul Oficial si 2 publicatii- ziare se transmite spre publicare la data de 17.04.2014. b) data de la care se pot ridica documentatiile privind licitatia 25.04.2014. c) adresa de unde se ridica documentatiile privind licitatia: Primaria comunei Clinceni, comuna Clinceni, sat Clinceni, strada Principala nr. 107A, judetil Ilfov. d) adresa unde se depun ofertele: Primaria comunei Clinceni, comuna Clinceni, sat Clinceni, strada Principala nr. 107A, judetil Ilfov. e) termenul limita de depunere a ofertelor: 20.05.2014 ora 16,00. f) data deschiderii ofertelor: 21.05.2014 ora 10,00. g) data limita pentru solicitarea clarificarilor: 19.05.2014. h) garantia de participare la licitatie este de 5000lei si se depune in contul RO41TREZ4215006XXX003094 Trezoreria Ilfov. Valabilitatea ofertelor 60 de zile calendaristice. Imobilul ce face obiectul concesiunii este situat in strada Sabarului nr. 217 pentru care se vor trimite cate 2 oferte (copie si original). Durata concesiunii este de 49 de ani. Solutionarea litigiilor aparute in legatura cu atribuirea , incheierea, executarea, modificarea si incetarea contractului de concesiune, precum si a celor privind acordarea de despagubiri se realizeaza potrivit prevederilor legii contenciosului administrativ nr. 544/2004, cu modificarile ulterioare.
ziare powered by Distinct New Media