Concurs  "Libertatea.ro": Participă la concurs şi câştigă premii pentru toate vârstele!

REGULAMENT OFICIAL

1.         ORGANIZATORUL CONCURSULUI SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

1.a. Organizatorul campaniei promoţionale „Participă la concurs şi câştigă premii pentru toate vârstele” este SC RINGIER ROMANIA SRL, persoana juridica romana, cu sediul in Bucureşti, Bd. Dimitrie Pompeiu, nr. 6, sector 2, Înmatriculata la Registrul Comerţului sub nr. J40/10882/1996, Cod Unic de Înregistrare (CUI) RO 9060359 (denumită în continuare „Organizatorul”)
Participanţii la promoţie sunt obligaţi sa respecte termenii si condiţiile regulamentului oficial al Campaniei, potrivit celor menţionate mai jos (denumit in continuare „Regulament Oficial”).

1.b. Regulamentul Oficial este întocmit si va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din România, respectiv în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul Oficial, urmând ca astfel de modificări sa intre in vigoare numai după anunţul prealabil de prezentare a acestor modificări/schimbări pe www.libertatea.ro

2.         DREPTUL DE PARTICIPARE

Campania promoţionala este organizata si se desfăşoară pe întreg teritoriul României.
La acest concurs pot participa toate persoanele fizice cetăţeni români cu domiciliul  in România, mai puţin angajaţii sau colaboratorii, reprezentanţii legali, asociaţii (indiferent de temeiul contractual), societatii SC Ringier România SRL sau a celorlalte societati membre ale grupului Ringier Romania (EDITURA BAUER RINGIER SRL, RINGIER PRINT SRL, BAUER MEDIA SCS) si ai companiilor implicate in desfăşurarea promoţiei (agenţii de publicitate, companii de distribuţie, precum si colaboratorii, salariaţii, reprezentanţii legali,asociaţii acestor companii, ai furnizorilor  de servicii si premii necesare desfăşurării campaniei promoţionale), precum si rudele acestora pana la gradul IV. inclusiv.

3.         PERIOADA DE DESFASURARE

  1. Campania promoţionala se desfăşoară intre 19 – 25 aprilie 2011.

4.         MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

Site-ul libertatea.ro pune la dispozitia vizitatorilor sai posibilitatea de a participa la un concurs ce constă în  încărcarea de imagini legate de sarbatoarea Paştelui, in urma caruia, prin tragere la sorti, se va obţine un numar total de 5 premii.

Concursul se imparte in doua sectiuni: copii si adulti.

In sectiunea pentru copii se pot incarca imagini care contin pregatirea copiilor pentru sarbatorile de Paste (desene, costumatii, scrisori etc)
Copii sunt considerati toti utilizatorii care au varsta sub 18 ani.

In sectiunea pentru adulti se incarca imagini care contin pregatirea acestora pentru sarbatorile de Paste (oua incondeiate, produse specifice sarbatorii de Paste etc)
In categoria adulţi intra toti utilizatorii cu varsta de peste 18 ani.

Imaginile fara legatura cu tematica concursului nu se iau in considerare.

Pentru a se inscrie in concurs un utilizator trebuie incarce o imagine si sa isi creeze un cont completând un formular ce contine urmatoarele campuri obligatorii:

  • Nume si prenume:
  • Adresa de e-mail:
  • Numar de telefon:
  • Varsta:
  • Descrierea imaginii:

Pentru ca o înregistrare sa fie declarata valida, aceasta trebuie sa îndeplinească următoarele condiţii cumulative:

  • participanţii sa îndeplinească dreptul de participare de la Pct. 2
  • adresa de email sa fie valida.

Perioada de desfasurare a concursului este 19 – 25 aprilie 2011 cu incepere in ziua de 19 aprilie ora 00.00 si incheiere pe 25 aprilie ora 23.59. Orice inscriere dupa 25 aprilie ora 23.59 nu este luata in considerare.

Un utilizator se poate inscrie cu o singura adresa de e-mail si poate castiga un singur premiu.

Premiile campaniei promoţionale:

  • Categoria adulti – un premiu - camera video în valoare de 1000 lei;
  • Categoria copii – 4 premii – fiecare premiu este in valoare de 300 lei si consta in produse din categoriile imbracaminte si incaltaminte.

Publicarea castigatorilor in paginile libertatea.ro are loc in data de 26 aprilie.

Toti castigatorii se vor anunta site-ul www.libertatea.ro, telefonic sau prin email.

Orice tentativă de fraudare (incluzând, dar nelimitându-se la spam, phishing, utilizarea unor extensii de browser, utilizarea unor programe care au acelaşi rol etc.) atrage dupa sine eliminarea din concurs a concurentului. Acesta acceptă prin prezentul Regulament Oficial faptul că nu are dreptul la niciun fel de explicaţie din partea organizatorului în momentul în care acesta consideră că inscrierea are ca scop fraudarea concursului.

Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru problemele legate de conexiunea la internet a participanţilor, precum şi pentru problemele cauzate de ISP-ul (Internet Service Provider) folosit de Organizator.

5. PREMII:

Premiile campaniei promoţionale, menţionate la Pct. ul 4 de mai sus,  sunt oferite de către Carrefour Romania S.A.

Imaginile premiilor prezentate in cadrul paginilor de concurs sunt cu titlu de prezentare.

Valoarea totala a premiilor este de 2.200 lei

6. CONDITII DE VALIDITATE SI PREMIERE:

Castigatorii se desemneaza prin tragere la sorti

Pentru a participa la aceasta promoţie, utilizatorul trebuie sa fie cetăţean roman, să îndeplinească condiţiile de participare de la Pct.-ul 2, iar înregistrarea acestuia să fie declarată validă. Minorii vor primi premiul prin intermediul parintilor sau a tutorelui legal.

Castigatorii vor fi anuntati prin email si pe site-ul www.libertatea.ro. În maxim 14 zile de la anunţarea lui in paginile www.libertatea.ro sau pe email, câştigătorul are obligaţia de a contacta Organizatorul, precum şi de a  transmite acestuia prin email/fax o copie după buletinul de identitate sau cartea de identitate.

Orice castigator care nu a furnizat toate datele obligatorii menţionate anterior este descalificat.

Premiile vor fi expediate de catre Ringier Romania prin posta sau curier si nu se pot schimba in bani.

Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru e-mail-urile scrise gresit, pierdute sau alterate din vina unor terte parti.

7. INFORMAREA PARTICIPANTILOR

Prezentul Regulament Oficial este la dispoziţia oricărei persoane sau autorităţi interesate la sediul Organizatorului, fiind publicat si in paginile site-ului www.libertatea.ro
Participarea la concurs implica obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament Oficial.

8. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

Prin comunicarea datelor personale, participanţii confirma cunoaşterea prevederilor Regulamentului Oficial si isi exprima acordul in privinţa acestora.

Participarea la campania promoţională implica acceptarea expresa a participanţilor ca datele lor personale sa fie păstrate si prelucrate de Organizator in scopul unor potenţiale informări ulterioare din partea acestuia.

Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate către terţi, cu excepţia societăţilor comerciale implicate in organizarea campaniei promoţionale  si a operatorului de marketing direct al Organizatorului.

Participanţilor la campania promoţională le sunt garantate drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulaţie a acestor date, in urma cererii scrise a participantului, datata si semnata, expediata pe adresa S.C. Ringier România S.R.L., Bvd. Dimitrie Pompeiu nr. 6, sector 2, Bucureşti:

- dreptul de acces la date: orice persoana vizata are dreptul de a obţine de la operator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu prelucrate de către acesta;
- dreptul de intervenţie asupra datelor: orice persoana vizata are dreptul de a obţine de la operator, la cerere si in mod gratuit:

a) după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte;
b) după caz, transformarea in date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conforma legii;
c) notificarea către terţe persoane cărora le-au fost dezvăluite datele, a oricărei operaţiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca aceasta notificare nu se dovedeşte imposibila sau nu presupune un efort disproporţionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat;

- dreptul de opoziţie: persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din motive întemeiate si legitime legate de situaţia sa particulara, ca date care o vizează sa facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor in care exista dispoziţii legale contrare.

In vederea exercitării drepturilor sus menţionate, Persoana vizata poate solicita de la operator acest lucru, printr-o cerere întocmita in forma scrisa, datata si semnata.

Operatorul este obligat sa comunice masurile luate precum si, daca este cazul, numele terţului căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, in termen de 15 zile de la data primirii cererii.

Organizatorul se obliga ca, la prima comunicare in scris pe care o va avea cu persoanele din baza de date astfel creata, va aduce la cunoştinţa drepturile conforme legii 677/2001.

9.         DISPOZITII FINALE

Participanţii la aceasta campanie promoţionala sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament Oficial.
Orice nerespectare a prezentului regulament de concurs conduce la anularea automata a câştigurilor.
Prin acceptarea premiului câştigat, participanţii sunt de acord ca numele lor să fie făcute publice si folosite in scopuri publicitare de către Organizator, in diverse materiale tipărite, audio sau video.
Imaginile premiilor sunt cu titlu de prezentare.
Organizatorul îşi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament cu condiţia de a publica respectivele modificări pe site-ul www.libertatea.ro. Modificarea îşi produce efectele de la data publicării informaţiilor care o anunţa.
Eventualele reclamaţii legate de derularea concursului se vor putea trimite pe următoarea adresa: „Libertatea.ro” Str. Dimitrie Pompeiu nr. 6, Sector 2 Bucureşti, Departament Marketing, pana la data la care acest regulament produce efecte, adica pana la data de 25 aprilie inclusiv. După aceasta data, Organizatorul nu va mai lua in consideraţie nici o contestaţie.
Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la concurs se vor rezolva pe cale amiabilă sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente.

10.       TAXE SI IMPOZITE

Toate taxele aferente atat premiilor cat si livrarilor acestora sunt suportate de catre Ringier Romania.

ziare powered by Distinct New Media