Nu ai venit? Tot nu scapi de CASS. Cu unele excepţii…

Noul Cod fiscal prevede că persoanele fizice care nu realizează venituri datorează o contribuție lunară de 5,5% din salariul minim brut pe economie. Sunt exceptate de la plata acestei contribuţii următoarele categorii de persoane:

tinerii între 18-26 de ani, dacă sunt elevi, inclusiv absolvenții de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, dacă nu realizează venituri din muncă. Şi studenţii până la 26 de ani beneficiază de asigurare de sănătate, fără a plăti contribuții la stat, dacă nu au venituri din muncă

tinerii până la 26 de ani care provin din sistemul de protecție a copilului, doar dacă nu realizează venituri din muncă sau nu  beneficiază de ajutor social acordat în temeiul Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.

soțul, soția și părinții fără venituri proprii, aflați în întreținerea unei persoane asigurate

femeile însărcinate și lăuzele, dacă nu au niciun venit sau au venituri sub salariul de bază minim brut pe țară

persoanele persecutate din motive politice, veteranii și văduvele de război

persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987

persoanele cu handicap care nu realizează venituri din muncă, pensie sau alte surse, cu excepția celor obținute în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 102/1999 privind protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap

bolnavii cu afecțiuni incluse în programele naționale de sănătate, până la vindecarea respectivei afecțiuni, dacă nu realizează venituri din muncă, pensie.

Mai multe articole