Blocurile vechi, reabilitate, NU sunt excluse de la reducerea de impozit!

Bucureștenii vor fi împrumutați de Primărie pentru reabilitarea fațadelor

Bucureşteanul Mircea Batog a aflat din Libertatea că beneficiază de reducere de 10% la impozitul pe apartament, fiindcă blocul are o vechime de peste 30 de ani. La Direcţia impozite şi taxe locale i s-a spus însă altceva: NU mai beneficiază de reducere, fiindcă blocul a fost reabilitat termic în urmă cu trei ani!

”Dar reabilitarea nu a îmbunătăţit structura de rezistenţă a blocului!” – comentează, pe bună dreptate, bucureşteanul. Am transmis întrebarea sa biroului de presă al Primăriei sectorului 2, sector în care se află blocul în discuţie. Răspunsul pe care l-am primit îi dă dreptatea cititorului nostru. Şi le este util tuturor proprietarilor din blocurile vechi ale ţării. Fiindcă legea (pe care ziarul Libertatea a detaliat-o recent în paginile sale şi pe care o citează şi biroul de presă al Primăriei sectorului 2) este aceeaşi pentru toată ţara.

Biroul de presă al Primăriei lămureşte problema

”În conformitate cu prevederile Legii 10/1995, pentru a se putea reconsidera data construirii unui bloc este necesară realizarea unor lucrări din mai multe categorii, nu numai reabilitarea termică.

Legea nr. 10 din 18 ianuarie 1995 (actualizată) privind calitatea în construcţii art. 5:
Pentru obţinerea unor construcţii de calitate corespunzătoare sunt obligatorii realizarea şi menţinerea, pe întreaga durată de existenţă a construcţiilor, a următoarelor cerinţe esenţiale:
a) rezistenţă mecanicã şi stabilitate;
b) securitate la incendiu;
c) igienă, sănătate şi mediu;
d) siguranţă în exploatare;
e) protecţie împotriva zgomotului;
f) economie de energie şi izolare termică

  g) utilizare sustenabilă a resurselor naturale”.

În mod concret, simpla reabilitare termică a blocului nu generează anularea reducerii privind vechimea prin reconsiderarea anului construirii. Blocurile reabilitate termic, în lumina celor precizate mai sus, nu sunt excluse de la reducerea privind vechimea.”

Doar renovarea majoră anulează reducerea de impozit

”Codul fiscal prevede următoarele: Art. 457 – Calculul impozitului pe clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice.

(9) În cazul clădirii la care au fost executate lucrări de renovare majoră, din punct de vedere fiscal, anul terminării se actualizează, astfel că acesta se consideră ca fiind cel în care a fost efectuată recepţia la terminarea lucrărilor.

Renovarea majoră reprezintă acţiunea complexă care cuprinde obligatoriu lucrări de intervenţie la structura de rezistenţă a clădirii, pentru asigurarea cerinţei fundamentale de rezistenţă mecanică şi stabilitate, prin acţiuni de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, precum şi, după caz, alte lucrări de intervenţie pentru menţinerea, pe întreaga durată de exploatare a clădirii, a celorlalte cerinţe fundamentale aplicabile construcţiilor, conform legii, vizând, în principal, creşterea performanţei energetice şi a calităţii arhitectural-ambientale şi funcţionale a clădirii.

Anul terminării se actualizează în condiţiile în care, la terminarea lucrărilor de renovare majoră, valoarea clădirii creşte cu cel puţin 50% faţă de valoarea acesteia la data începerii executării lucrărilor.”

Anul construirii se actualizează doar dacă valoarea blocului a crescut cu cel puţin 50%

Deci, modificarea anului construirii în sensul actualizării ca urmare a unor modificări are în vedere doar lucrările de renovare majoră definită la alin (9) şi cu condiţia creşterii valorii cu cel puţin 50%.

Mai multe articole