LIBERTATEA TE AJUTĂ. ”Ce formulare trebuie să completez pentru a redirecţiona cei 2% din impozitul pe venit?”

”Am dreptul să redirecţionez cele două procente din impozitul pe venit şi dacă obţin venituri doar din drepturi de autor? Dacă da, ce formular trebuie să completez? Există vreo diferenţă între salariaţi şi cei care au contracte de colaborare?” – ne întreabă cititorul Cosmin Cernea din Bacău

Codul Fiscal al României prevede că orice contribuabil persoană fizică poate redirecţiona 2% din impozitul pe venit plătit statului, reţinut pentru anul precedent, către o organizaţie non-profit.

În acest sens, contribuabilii care au numai venituri din salarii completează declaraţia 230, iar cei care au numai venituri din alte surse completează declaraţia 200. Declaraţiile se completează de mână, în două exemplare. Un exemplar îl păstrează contribuabilul, iar celălalt trebuie depus direct sau trimis prin poştă, cu confirmare de primire, la Administraţia Fiscală a localităţii de domiciliu.

Termenul limită pentru depunerea declaraţiilor pentru anul fiscal 2015 este 25 mai 2016.

Mai multe articole