Ministerul Educației a inclus alte două categorii de personal în sistemul plata cu ora

Ministrul Educației Naționale, Valentin Popa, a semnat ordinul pentru aprobarea Normelor metodologice privind salarizarea prin plata cu ora pentru personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare și control, precum și pentru cadrele didactice metodiste din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat și unitățile conexe. Prin acest ordin alte două categorii de personal  au fost incluse în acest sistem, rezolvându-se situația pății acestora când vor fi solicitați pentru diverse activități.

Este vorba despre angajații care își vor desfășura activitatea în baza unui contract civil de furnizare servicii pentru activități independente ocazionale.

Astfel, vor fi remunerate în regim de plata cu ora următoarele activități: activităţile desfăşurate de cadrele didactice metodiste din unităţile de învăţământ preuniversitar care participă la inspecțiile curente, inspecţiile de specialitate şi speciale pentru acordarea gradelor didactice II şi I sau la inspecţia curentă şi specială pentru acordarea gradului didactic I pe baza titlului ştiinţific de doctor, în cazul în care aceste inspecţii nu se pot asigura de către inspectorul școlar din inspectoratul școlar.

De asemenea a fost inclusă în sistemul de plata cu ora și activitatea desfăşurată de membrii comisiilor de examen în vederea acordării gradelor didactice II şi I pentru maiştri-instructori, antrenori, educatori-puericultori, educatoare şi învăţători din unităţile de învăţământ preuniversitar-centre de perfecţionare, a precizat Ministerul Educației.

Totodată, MEN a precizat că formulele de calcul s-au păstrat ca în anii trecuți, astfel încât veniturile profesorilor încadrați în regim de plată cu ora cresc în același ritm cu salariile, respectiv cu 25% mai mult față de începtul anului școlar precendent.

Mai multe articole