Ce responsabilități vor avea bonele: de la asigurarea unei alimentații corespunzătoare la însoțirea copilului la spital

07 septembrie 2017 17:50 De: ,

Ce responsabilități vor avea bonele. Guvernul a aprobat joi, în ședință, normele de aplicare a legii care reglementează activitatea bonelor, acestea urmând a avea asigurate, prin contractul semnat cu familia, de la o alimentație corespunzătoare pentru copil la însoțirea minorului la spital sau la cursuri de kinetoterapie ori logopedie.

Potrivit Guvernului, serviciile de îngrijire și supraveghere a copilului pe timpul zilei vor putea fi asigurate de bone fie în baza unui contract individual de muncă încheiat între bonă și o persoană juridică acreditată ca furnizor de servicii sociale, fie în baza unui contract de prestări de servicii încheiat între bonă, persoană fizică autorizată, și reprezentantul legal al copilului.

Actul normativ reglementează procedura de recunoaștere a calificărilor în vederea exercitării profesiei de bonă pe teritoriul României, aspectele referitoare la exercitarea acestei profesii, instituțiile care eliberează documentele necesare obținerii acestui drept, aspectele referitoare la asigurarea calității serviciilor exercitate de bonă.

Noile reglementări includ un model de asigurare a serviciilor de îngrijire și supraveghere a copilului pe timpul zilei, respectiv servicii instructiv-educative prin care se asigură îngrijirea, creșterea, protecția, educația și învățarea copilului, folosind metode variate și alternative de educare și supraveghere.

Bona însoțește copilul la spital până sosesc părinții și oferă o alimentație corespunzătoare calitativ

Contractul individual de muncă și contractul de prestări de servicii includ, în anexă, ca parte integrantă din contract, planul de activități. Acest plan se elaborează în acord cu reprezentantul legal al copilului, în funcție de numărul de copii aflați în grijă/categoria de vârstă a copilului/copiilor, de nevoile individuale ale fiecăruia, ale familiei acestuia.

Planul de activități poate include responsabilități ale bonei privind protejarea copilului de orice formă de abuz, neglijare, exploatare, însoțirea copilului la spital până sosesc părinții sau reprezentantul legal, oferirea unei alimentații corespunzătoare calitativ și cantitativ, adaptată vârstei, nevoilor și preferințelor acestuia, în funcție de meniurile stabilite cu reprezentantul legal al micuțului.

La solicitarea reprezentantului legal al copilului, bona însoțește minorul cu dizabilități la activitățile de abilitare/reabilitare, precum fizioterapie, kinetoterapie, masaj, logopedie și de abilitate manuală și alte forme de terapii.

Planul de activități se poate revizui anual sau ori de câte ori este nevoie, în funcție de progresul copilului, nevoile individualizate ale acestuia, programul reprezentantului legal. Serviciul public de asistență socială are obligația să asigure reprezentanților copilului, la cerere, în mod gratuit, consiliere în vederea elaborării planului de activități.

Pentru cetățenii altor state membre, furnizorul de servicii sociale încheie contractul individual de muncă în baza atestatului de recunoaștere a calificărilor/dreptului de exercitare a profesiei de bonă în România, document care se eliberează de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, în calitate de autoritate competentă, pentru profesia de bonă.

Bona, sub controlul obligatoriu al inspecției sociale

Activitatea bonei se supune controlului inspecției sociale, însă controlul se realizează obligatoriu cu acordul și în colaborare cu părintele/reprezentantul legal.

Reglementarea condițiilor de asigurarea a calității, inclusiv a modelului-cadru al planului de activități, a obligației serviciului public de asistență socială de a asigura consiliere gratuită reprezentanților legali ai familiei, va preveni situațiile de neglijare, abuz și va contribui la consolidarea unui model de îngrijire și supraveghere instructiv-educativă favorabilă dezvoltării copilului, valorificării potențialului de învățare timpurie, dezvoltării competenţelor sociale și emoționale ale copiilor, dar și creșterea gradului de încredere în serviciile de îngrijire prestate de bone și, implicit, creșterea gradului de reinserţie pe piața muncii a persoanelor aflate în concediu pentru creșterea copilului.

Ce documente trebuie să aducă bona: se cere cazier judiciar

În vederea încheierii contractului individual de muncă cu bona, furnizorul de servicii sociale solicită următoarele documente:
  • copie CI/paşaport, după caz;
  • copie certificat de calificare pentru calificarea de bonă obținut în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor;
  •  adeverinţă medicală
  • raportul de evaluare eliberat în condițiile legii, din care să reiasă că persoana este aptă din punct de vedere psihologic să exercite profesia de bonă;
  •  cazier judiciar
  • adeverință emisă de Direcția generală de asistență socială și protecția copilului din județul /sectorul municipiului București, pe a cărui rază administrativ-teritorială are domiciliul/reședința bona și, după caz, copilul, privind dovada condiției prevăzută la art. 6 lit. f) din lege, conform modelului prevăzut în anexa nr.1 la prezentele norme metodologice
  •  declarația pe propria răspundere
Loading...
Vezi ultimul video postat pe libertatea.ro
Citește ultimele ȘTIRI pe Libertatea.ro