MENIU CAUTĂ
07 Oct. 2007 15:24

Cum se acorda ‘banii de calculator’

Distribuie

Elevii sau studentii care nu au calculator au posibilitatea sa se inscrie si in anul scolar 2007-2008 la programul ‘Euro 200’. Astfel, daca fac dovada ca au venituri mici, ei pot beneficia de un avans de 200 de euro pentru a-si cumpara un computer.


Potrivit Legii 269 din 16 iunie 2004, pentru a beneficia de cei 200 de euro, trebuie sa fiti elevi sau studenti ai invatamantului de stat sau particular acreditat, sa aveti pana in 26 de ani, iar venitul brut lunar pe membru de familie sa nu depaseasca 150 de lei. Elevii care intrunesc conditiile si vor sa beneficieze de bani pentru calculator trebuie sa depuna, in  perioada 1 ianuarie – 31 martie 2008, o cerere-tip la unitatea de invatamant la care sunt inscrisi. Ajutorul financiar se va acorda in limita sumelor alocate de stat, prioritate avand cei cu venituri foarte mici.

De asemenea, e bine sa stiti ca banii se acorda pentru o singura persoana, indiferent de numarul copiilor dintr-o familie.

Persoanele carora li se aproba dosarul vor primi de la unitatile de invatamant la care sunt inscrise un bon valoric care va face dovada ca sunt beneficiarii acestui ajutor si care va fi ulterior folosit la achizitionarea calculatorului.

In termen de 30 de zile de la primirea bonului valoric, elevii sau studentii trebuie sa faca dovada achizitionarii calculatorului respectiv.

In termen de doua zile de la data publicarii listei nominale cu persoanele care vor beneficia de cei 200 de euro, se pot depune contestatii la Comisia de Contestatii din cadrul inspectoratului scolar judetean.


Ce acte trebuie sa contina dosarul:


– o cerere completata de student sau, in cazul elevilor minori, de parintele tutore;
-o copie a certificatului de nastere sau a actului de identitate a elevului/ studentului, iar in cazul elevului minor mai este necesara o copie a actului de identitate a ocrotitorului legal, precum si a actului care sa dovedeasca aceasta calitate de ocrotitor legal;
– copii ale certificatelor de nastere sau ale actelor de identitate, dupa caz, ale celorlalti membri ai
familiei;
– adeverinta de la institutiile/ unitatile de invatamant din care sa rezulte calitatea de elev sau student a celorlalti frati/ surori;
– acte doveditoare, in original, privind veniturile membrilor familiei.

Loading...
Comentarii