10 Feb. 2009 13:11

Libertatea te ajută! Armata, luată în calcul la pensie

Distribuie

3906-124505-teajuta.jpgStagiul militar se ia în considerare la pensie?

Ioan Dumitrache, Buzău

Răspuns: Da, intervalul în care o persoană a satisfăcut serviciul militar obligatoriu reprezintă, conform Legii nr. 19/2000, privind sistemul public de pensii, perioadă asimilată stagiului de cotizare şi se valorifică pentru obţinerea prestaţiilor de asigurări sociale prevăzute de lege, mai puţin în cazul solicitării pensiei anticipate şi pensiei anticipate parţiale.

Facilităţi pentru donarea de sânge

Când merg să donez sânge, primesc bani sau bonuri de masă?

Ştefan Stroi, Bucureşti

Răspuns: Donatorii de sânge au dreptul să primească: 7 tichete de masă; o zi liberă de la muncă; decontarea cheltuielilor de transport pentru cei care au domiciliul sau reşedinţa în altă localitate decât cea în care îşi are sediul instituţia la care se face donarea de sânge.

Deschiderea succesiunii în lipsa unui moştenitor

Cum se deschide succesiunea în cazul în care unul din moştenitori nu mai poate fi găsit?

Marian Chirilă, Sibiu

Răspuns: Mergeţi la notariat, deschideţi succesiunea şi daţi un anunţ în ziar pentru moştenitorul care lipseşte, anunţându-l când trebuie să vină la notariat. Cei ce nu se prezintă nici la a treia înfăţişare nu vor beneficia de nimic din masa succesorală. În certificatul de moştenitor se va specifica acest aspect.

Amenzi pentru reclamele pe copaci

Locuiesc în sectorul 6 al Capitalei şi vreau să vă întreb cine poate să-i amendeze pe cei care lipesc tot felul de afişe, inclusiv reclame pe copaci?

Ionel Buhuceanu, Bucureşti

Răspuns: Cei care sunt în măsură să efectueze controale la acest capitol sunt inspectorii de mediu din cadrul Primăriei sectorului 6, Bucureşti, iar amenzile variază între 500 şi 1.500 de lei.

Cazurile care necesită rovinietă

Sunt bătrân şi mă deplasez foarte greu. De aceea, atunci când sunt nevoit, conduc maşina, dar numai între comunele din judeţul meu. Aş vrea să îmi spuneţi dacă în aceste condiţii mai sunt obligat să cumpăr rovinietă sau pot circula liniştit şi aşa.

Constantin Paraschivescu, Ialomiţa

Răspuns: Potrivit legislaţiei în vigoare, aveţi nevoie de rovinietă în cazurile în care circulaţi în intravilanul reşedinţelor de judeţe şi al municipiilor. Aceasta poate fi cumpărată pentru o săptămână, 30 de zile şi un an.

Ajutor pentru soţul supravieţuitor

Vă rog să îmi răspundeţi cum se poate obţine ajutorul pentru soţul supravieţuitor. Bărbatul meu a decedat acum câteva luni şi am auzit că s-ar da acest ajutor de la Casa de Pensii, dar de câte ori mă duc acolo să întreb, nu pot să mă apropii de ghişeu din cauza aglomeraţiei.

Ecaterina Pop, Bucureşti

Răspuns: Soţul supravieţuitor al unei persoane care, la data decesului, avea calitatea de pensionar poate beneficia de la Casa de Pensii de un ajutor lunar dacă este pensionar, nu s-a recăsătorit, are domiciliul în România, iar căsătoria a durat cel puţin 5 ani.

Comentarii
← Inchide