Locurile de inmormantare sunt proprietate de stat si se concesioneaza prin acte administrative

04 martie 2003 22:00

Adriana Panzaru, Bucuresti: „Se pot partaja locurile de veci?”
Anexa la Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia cuprinde lista bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului si unitatilor administrativ-teritoriale. Aceasta lista prevede la capitolul III, pct. 10, faptul ca cimitirele, deci implicit si locurile de inmormantare, fac parte din domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale pe raza carora se afla. Locurile de inmormantare sunt proprietate de stat si se concesioneaza prin acte administrative. Pe calea actului administrativ de concesiune, titularul dobandeste un drept real de folosinta asupra locului de inmormantare pe durata concesiunii. Acest drept real de folosinta face parte din activul patrimoniului persoanei titulare a concesiunii si nu poate trece in alt patrimoniu decat prin unul din modurile in care se pot dobandi astfel de drepturi. In cazul prezentat, ati dobandit dreptul la concesiune prin succesiunea dezbatuta in urma decesului autorului dv. In cazul decesului concesionarului, dreptul se transmite succesorilor in conditiile prevazute de regulamentul cimitirului. Daca exista mai multi succesori ai concesionarului, dreptul real de folosinta asupra locului de veci le va apartine acestora in indiviziune, ei avand cote ideale asupra locului. Pe cale de consecinta, aceste locuri nu pot face obiectul unui partaj, ele transmitandu-se din generatie in generatie succesorilor. In acest sens sunt si dispozitiile art. 9 din Regulamentul tip pentru administrarea cimitirelor si crematoriilor localitatilor, conform caruia unei persoane i se poate atribui in folosinta, pe durata de 25 de ani, numai un singur loc de inhumare. In acest loc vor putea fi inhumati titularii dreptului de folosinta, sotii acestora, precum si ascendentii si descendentii lor.
Ca descendenta a titularului dreptului de concesiune, legea va recunoaste si dv. dreptul de folosinta asupra respectivului loc de veci.

Vezi ultimul video postat pe libertatea.ro
Citește ultimele ȘTIRI pe Libertatea.ro