09 Sep. 2017 21:00 , de Alexandru Boariu

LIBERTATEA TE AJUTĂ: Condiții la pensionarea cadrelor didactice

Distribuie

Aurel Cândea, din județul Ilfov, ne întreabă dacă este adevărat că profesorii își pot depune dosarele de pensionare, doar după încheierea anului școlar și dacă pensionarea cadrelor didactice este obligatorie la împlinirea vârstei legale.

RĂSPUNS: Este adevărat. Ordonanța de urgență nr. 49/2014 privind instituirea unor măsuri în domeniul educației, cercetării științifice și pentru modificarea unor acte normative, la Art 86, stabilește  căpersonalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare și control se pensionează pentru limită de vârstă, anticipat și anticipat parțial, la data încheierii anului școlar în care împlinește vârsta standard de pensionare sau, după caz, în situația pensiei anticipate și anticipate parțială, vârsta standard redusă cu cel mult 5 ani.” Acelați act normativ stabilește că “personalul didactic de predare, titular din învățământul preuniversitar, cu gradul didactic I sau cu titlul științific de doctor, care dovedește competență profesională deosebită, poate fi menținut ca titular în funcția didactică până la 3 ani peste vârsta standard de pensionare, anual, la cerere, conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educației naționale.”


E bine să decidem noi viitorul profesional al copilului? Psihologul ne dezvăluie care pot fi consecințele unei meserii impuse


 

Loading...
Comentarii