11 Oct. 2017 23:30 , de Alexandru Boariu

Ești unul dintre șomerii înregistrați la agențiile pentru ocuparea forței de muncă? Câți bani primești de la stat, dacă te angajezi în altă localitate

Distribuie

Peța Veronica, din Bragadiru, județul Teleorman, dar și alți cititori, ne întreabă la ce ajutoare financiare au dreptul șomerii înregistrați care se angajează într-o altă localitate, aflată la 50 de km față de localitatea de domiciliu și ce trebuie să facă pentru a primi aceste ajutoare.

La solicitarea redacției, Serviciul Comunicare și Mass-Media, de la Ministerul Muncii și Justiției Sociale, ne-a furnizat detaliile necesare, pentru a putea răspunde corect cititorilor noștri.

Stimulente financiare, doar pentru șomerii înregistrați

Legea nr.76/2002 (cu modificările şi completările ulterioare) privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă prevede o serie de stimulente financiare pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă. De reținut însă, că stimulentele, sub forma unor sume de bani, se acordă doar pentru șomerii înregistrați la agențiile pentru ocuparea forței de muncă.

Prima de activare, 500 de lei

Un astfel de stimulent este prima de activare. Aceasta măsură a intrat în vigoare în luna decembrie, 2016. Pot beneficia de prima de activare șomerii înregistrați la agențiile pentru ocuparea forței de muncă și care nu beneficiază de indemnizație de șomaj, în situația în care se angajează cu normă întreagă, pentru o perioadă mai mare de 3 luni, ulterior datei înregistrării la agențiile pentru ocuparea forței de muncă. Valoarea primei de activare este de 500 de lei. Persoanele care îndeplinesc condițiile legale trebuie să depună sau să transmită prin modalităţile prevăzute de dispoziţiile legale (personal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, fax sau e-mail), la agenția pentru ocuparea forței de muncă unde sunt în evidență, actele necesare acordării acestui drept în termen de 30 de zile de la data angajării.

Prima de încadrare, 55 lei/zi

Pe de altă parte, stimularea mobilităţii şomerilor înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, inclusiv șomerilor de lungă durată, care se încadrează în muncă potrivit legii, constă în acordarea unei prime de încadrare sau a unei prime de instalare, neimpozabile, denumite „prime de mobilitate”.Primele de mobilitate prevăzute la art. 74 şi 75 din Legea nr.76/2002 se acordă persoanelor care au domiciliul sau reşedinţa ori îşi stabilesc noul domiciliu sau noua reşedinţă în zonele prevăzute în Planul naţional de mobilitate care se aprobă şi se actualizează prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale. Prima de încadrare se acordă persoanelor prevăzute la art. 74 alin.(1) din Legea nr. 76/2002 care au domiciliul sau reşedinţa în una dintre zonele prevăzute în Planul naţional de mobilitate, indiferent dacă localitatea unde se încadrează în muncă este situată sau nu în zonele prevăzute în Planul naţional de mobilitate.

Beneficiază de prima de încadrare, persoanele înregistrate ca şomeri la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă şi care se încadrează în muncă, ulterior datei înregistrării la aceste agenţii, cu normă întreagă, pe o perioadă de cel puţin 12 luni, potrivit legii, într-o localitate situată la o distanţă mai mare de 15 km de localitatea în care îşi au domiciliul sau reşedinţa. Cuantumul primei se calculează la 0,5 lei/ km, dar nu mai mult de 55 lei/zi, proporţional cu numărul de zile în care îşi desfăşoară efectiv activitatea la angajator. Prima de încadrare se acordă pe o perioadă de 12 luni. Persoanele care îndeplinesc condițiile legale sunt așteptate să depună sau să transmită prin modalităţile prevăzute de dispoziţiile legale (personal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, fax sau e-mail), la agenția pentru ocuparea forței de muncă unde sunt în evidență, actele necesare acordării acestui drept în termen de 30 de zile de la data angajării.

Prima de instalare, până la 15.000 de lei

De asemenea, există prima de instalare, de care pot beneficia persoanele înregistrate ca șomeri la agențiile pentru ocuparea forței de muncă și care se încadrează în muncă, potrivit legii, într-o altă localitate situată la o distanță mai mare de 50 km față de localitatea în care îşi au domiciliul sau reședința şi ca urmare a acestui fapt, îşi schimbă domiciliul sau își stabilesc reședința în localitatea respectivă sau în localitățile învecinate acesteia. În conformitate cu art. 76^1 din Legea nr. 76/2002, stimularea mobilităţii persoanelor de cetăţenie română care şi-au exercitat dreptul la liberă circulaţie a lucrătorilor în spaţiul Uniunii Europene şi Spaţiul Economic European pe o perioadă de cel puţin 36 de luni şi care revin în România şi se încadrează în muncă, potrivit legii, constă în acordarea primei de instalare, neimpozabile, în cuantumurile prevăzute la art. 75 din Legea nr. 76/2002. Prima de instalare se acordă persoanelor înregistrate ca şomeri la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă prevăzute la art. 75 din Legea nr. 76/2002 care:

  1. a) au domiciliul sau reşedinţa în una dintre zonele prevăzute în Planul naţional de mobilitate şi îşi stabilesc noul domiciliu sau noua reşedinţă în una dintre zonele prevăzute în Planul naţional de mobilitate;
  2. b) au domiciliul sau reşedinţa în una dintre zonele prevăzute în Planul naţional de mobilitate şi îşi stabilesc noul domiciliu sau noua reşedinţă în altă zonă decât zonele prevăzute în Planul naţional de mobilitate;
  3. c) au domiciliul sau reşedinţa în altă zonă decât zonele prevăzute în Planul naţional de mobilitate şi îşi stabilesc noul domiciliu sau noua reşedinţă în una dintre zonele prevăzute în Planul naţional de mobilitate.

Persoanele care îndeplinesc condițiile legale sunt așteptate să depună sau să transmită prin modalităţile prevăzute de dispoziţiile legale (personal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, fax sau e-mail), la agenția pentru ocuparea forței de muncă unde sunt în evidență, actele necesare acordării acestui drept în termen de 60 de zile de la data angajării. Prima de instalare se acordă, astfel:

  1. a) 12.500 lei pentru persoanele înregistrate ca șomeri la agențiile pentru ocuparea forței de muncă și care se încadrează în muncă, potrivit legii, într-o altă localitate şi, ca urmare a acestui fapt, îşi schimbă domiciliul/ reședința;
  2. b) 15.500 lei pentru șomerii înregistrați la agențiile pentru ocuparea forței de muncă și care se încadrează în muncă, potrivit legii, într-o altă localitate şi, ca urmare a acestui fapt, îşi schimbă domiciliul/ reședința, în situația în care sunt însoțite de membrii familiei în sensul Legii nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, iar în cazul familiei monoparentale, în situația în care sunt însoțite de copilul sau copiii aflați în întreținere;
  3. c) în cazul în care ambii soți îndeplinesc condițiile de acordare a primei de instalare, unul va primi suma de 12.500 lei, iar celălalt va primi o primă de instalare în cuantum de 3.500 lei.

Primele de instalare, în cuantumurile enunţate mai sus, se acordă în două tranşe: 50% din suma stabilită, la data instalării şi 50% după expirarea perioadei de 12 luni de la angajare. Prin excepție, în situația în care angajatorul sau autoritățile publice locale sau centrale, asigură locuință de serviciu sau suportarea cheltuielilor aferente din fonduri ale angajatorului sau fonduri publice, prima de instalare se acordă în cuantum diferențiat, astfel: a) 3.500 lei pentru persoanele care îşi schimbă domiciliul sau reşedinţa; b) 6.500 lei atât în cazul persoanelor care îşi schimbă domiciliul sau reşedinţa şi sunt însoțite de membrii familiei, cât şi în cazul familiei monoparentale, în situația în care este însoțită de copilul sau copiii aflați în întreținere; c) 3.500 lei pentru fiecare soț care îndeplineşte condiţiile penntru acordarea primei de instalare. Prima de instalare, stabilită prin excepţiile respective, se acordă într-o singură tranșă, la data instalării. Beneficiază de primele de mobilitate persoanele care se încadrează în muncă, cu normă întreagă, pentru o perioadă de cel puţin 12 luni. Prima de încadrare şi prima de instalare, denumite prime de mobilitate, nu se cumulează.

 Prima de relocare, 900 de lei/lună

Se adresează acelor șomerii înregistrați la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă şi care se încadrează în muncă, într-o altă localitate, situată la o distanţă mai mare de 50 km faţă de localitatea în care îşi au domiciliul sau reşedinţa şi, ca urmare a acestui fapt, îşi schimbă domiciliul sau îşi stabilesc reşedinţa în localitatea respectivă sau în localităţile învecinate acesteia. Prima de relocare se acordă la cerere, lunar, pentru o perioadă de maximum 36 de luni, dacă persoanele care solicită acest drept se încadrează în muncă, cu normă întreagă, pentru cel puțin 12 luni și nu se cumulează cu alte prime de mobilitate, potrivit legii. Această primă se acordă persoanelor ale căror venituri nete lunare realizate de către aceștia – dacă sunt persoane singure – sau împreună cu familia, nu depășesc 5.000 de lei/lună. Prima de relocare reprezintă 75% din suma necesară pentru acoperirea cheltuielilor pentru locuire (chirie și utilități) la noul domiciliu sau reședință, în limita sumei de 900 de lei lunar. În situaţia în care angajatorul sau autorităţile administraţiei publice locale sau centrale asigură locuinţă de serviciu sau suportarea cheltuielilor aferente chiriei din fonduri ale angajatorului sau fonduri publice, prima de relocare nu se acordă. Prima de relocare se acordă lunar, începând din luna următoare depunerii documentelor, pentru o perioadă de cel mult 36 de luni, iar pentru acordarea acesteia, beneficiarul trebuie să depună lunar documente care să ateste plata chiriei, a facturilor la utilități, declarații și adeverințe privind veniturile realizate lunar, astfel încât să dovedească faptul că se încadrează în prevederile legii. Șomerii înregistrați care îndeplinesc condițiile legale trebuie să depună sau să transmită prin modalităţile prevăzute de dispoziţiile legale (personal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, fax sau e-mail), la agenția pentru ocuparea forței de muncă unde sunt în evidență, actele necesare acordării acestui drept în termen de 60 de zile de la data încadrării în muncă.

Citește și: Ai terminat școala și nu ai un loc de muncă? Află ce trebuie să faci pentru a obține ajutorul de şomaj

 

 

Loading...
Comentarii