Te-ai mutat în casă nouă? Află ce trebuie să faci ca să nu rămâi fără curent, apă şi gaze

13 iulie 2012 15:49

Când îţi schimbi locuinţa – fie că ai cumpărat una nouă sau că o vinzi pe cea în care ai stat până acum -, ai anumite obligaţii faţă de firmele care furnizează electricitate, gaze şi apă. Iată paşii pe care trebuie să-i urmezi ca să fii în deplină legalitate şi să ai linişte în casă nouă.

Cum schimbi contractul de furnizare a energiei electrice :

–  Dacă eşti noul proprietar. Atunci când cumperi un apartament, eşti obligat să comunici acest lucru reprezentanţilor ENEL, iar contractul de furnizare a energiei electrice să fie refăcut pe numele tău. Dacă nu faci asta în maximum 6 luni şi contractul rămâne pe numele fostului proprietar, comiţi o contravenţie şi contractul existent poate fi reziliat. În cazul rezilierii contractului, poţi încheia unul nou doar după ce sunt plătite sumele restante din vechiul contract (dacă ele există): tu, în calitate de proprietar actual, plăteşti pentru ceea ce ai consumat de când ai cumpărat apartamentul, iar fostul proprietar plăteşte pentru perioada anterioară datei la care aţi încheiat actul de preluare a spaţiului. Dacă primeşti o notificare din partea furnizorului de energie electrică şi nu te prezinţi la sediul lui în termen de 5 zile, acesta are dreptul să îţi întrerupă furnizarea de energie electrică.
– Dacă eşti fostul proprietar. În calitate de vânzător, ai obligaţia legală să soliciţi, în termen de 6 luni, rezilierea contractului de furnizare a energiei electrice; în caz contrar, comiţi o contravenţie.

Cum schimbi contractul de furnizare a gazelor:

– Varianta 1: cele două părţi interesate (cumpărătorul şi vânzătorul) se prezintă împreună la unul dintre centrele de relaţii clienţi ale companiei de distribuţie a gazelor, unde depun documentele solicitate de companie pentru preluarea contractului de către noul proprietar, de comun acord.
– Varianta 2: cumpărătorul se prezintă la unul dintre centrele menţionate şi prezintă indexul vechi înregistrat de aparatul de măsură; angajaţii companiei verifică dacă sunt debite restante la adresa respectivă şi în baza documentelor justificative se face preluarea contractului.
– Varianta 3: fostul proprietar reziliază contractul de furnizare şi solicită ridicarea contorului de gaze. Ulterior, noul proprietar prezintă documentele şi cere schimbarea contractului pe numele său.

Cum schimbi contractul de furnizare a apei:

Dacă te muţi la bloc, pentru a trece contractul de furnizare a apei pe numele tău, trebuie să anunţi asociaţia de proprietari. Dacă ai cumpărat o casă la curte, trebuie să iei legătura cu furnizorul de apă potabilă din localitate.

Ce acte trebuie să depui când schimbi contractul de furnizare a energiei electrice

Uite care sunt actele de care ai nevoie pentru încheierea unui nou contract de furnizare a energiei electrice:
•    cartea de identitate ( BI/CI ) în copie şi original;
•    actul de  detinere legală a  spaţiului (act de propietate, contract de închiriere sau alte documente care sa ateste dreptul locativ asupra spatiului) în copie şi original;
•    indexul contorului la zi pentru emitere factura si plata;

Ce acte trebuie să depui în cazul contractului de gaze

–          actul de identitate al proprietarului (titular de contract) – copie;
–          actul de spaţiu (contract vânzare-cumpărare sau alt act doveditor al spaţiului deţinut) – copie;
–          acordul scris al proprietarului spaţiului şi copia actului de identitate al acestuia, dacă  la acea adresă există un contract de închiriere – original
–          acordul scris al coproprietarului/coproprietarilor spaţiului şi copia actului de identitate al acestuia, dacă persoana în cauză nu este unic proprietar;
–          seria şi indexul contorului de gaze naturale.

Aceste documente se vor depune în două exemplare, în cel mai apropiat centru de relaţii clienţi al GDF SUEZ Energy România sau se transmit prin poştă pe adresa companiei.

Aceste documente vor fi însoţite de următoarele documente, în original, şi semnate :

– cerere acord acces.
– formular schimbare partidă
– contract de mandat (trei exemplare)
– contract furnizare gaze naturale (două exemplare).

Toate aceste documente pot fi accesate şi descărcate on-line pe site-ul www.gdfsuez.ro, secţiunea ”Sunteţi persoană fizică, subsecţiunea Help Doc. Intră aici pentru documente

Ce acte trebuie să depui la furnizorul de apă rece

–    act de identitate (CI/BI)
–    act de proprietate intabulat/declaraţie privind intabularea sau autorizaţie de construcţie pentru imobil (în cazul în care imobilul nu este menţionat în actul de proprietate).

Vezi ultimul video postat pe libertatea.ro
Citește ultimele ȘTIRI pe Libertatea.ro