Informații utile

Unde se pot trata copiii cu autism în Bucureşti

1. Centrul „Sfântul Mihail” în Dămăroaia. 
Incinta Şcolii Speciale de Hipoacuzici nr. 1. Telefon: 021.667.64.33.

Coordonator Marius Zamfir – telefon: 0762.818.124. Costurile ajung la 20 – 30 de milioane pe lună.

2. Centrul „Horia Moţoi” din str. Mihaela Radu nr. 15, sector 2 Bucureşti. 
Telefon: 021.210.05.37
Coordonator: Valentina Grigore – 0724.000.703.

3. Pentru diagnostic şi tratamentul aferent dr. Urziceanu de la Policlinica Titan.
Analizele de genetică în cazul sindromului X-fragil se realizază la spitalul Parhon, la dr. Ioan.

4. Centru de zi Ana 
Servicii oferite pentru copiii cu handicap, dizabilităţi mintale şi familiile acestora în Centrul de Zi Ana şi tipurile de activităţi derulate în cadrul acestor servicii:
Servicii de educaţie şi socializare
Servicii de recuperare: kinetoterapie, terapie logopedică, ergoterapie, psihoterapie, stimulare pe calculator.
Asociatia „Sfânta Ana”, locaţia în str. Petru Rareş nr. 1, sector 1, Bucureşti
Telefon: 021.223.55.93
Email: [email protected]
www.sf-ana.ro
Aici se primesc copii de la vârsta de 10 ani. Este practic un centru de zi, unde se fac lecţii şi exerciţii cu cei mici. Se asigură transportul de acasă la centru şi înapoi acasă, programul este de la 10.00 la 16.00. Costul este cuprins între 100 – 200 de lei-lună.

5. Gradinita 87, grădiniţă obişnuită din Dr. Taberei ( Parcul Dr. Taberei), găzduieşte o grupă specială pentru copii cu autism ce au dificultăţi de învăţare mai puţin severe. Nr. maxim de copii care pot învăţa acolo este de 6. Vârsta maximă a copiilor este de 8 ani în anul înscrierii. Personalul de care se poate beneficia, în condiţiile în care toţi copiii frecventează regulat grădiniţa, este compus din un psihopedagog de educaţie specială şi două educatoare.

Aflaţi cine are dreptul la programul de tratament în străinătate al Ministerului Sănătăţii

Sunteţi bolnavi şi medicii v-au recomandat îngrijire medicală într-un stat al UE, dar nu aţi reuşit să primiţi aprobare pentru formularul E112? Nu trebuie să vă panicaţi! Mai există o şansă care poartă numele de programul de tratament în străinătate al Ministerului Sănătăţii (M.S.).
Iată ce paşi trebuie să urmaţi pentru a beneficia de acest gen de îngrijire medicală:

Vă prezentăm elementele cele mai importante din Ordinul nr. 50 din 23 ianuarie 2004 şi actualizat în noiembrie 2009, cu privire la metodologia de trimitere a bolnavilor la tratament în străinătate:
Art. 1
1.La tratamentul medical în străinătate vă pot trimite direcţiile de sănătate publică judeţene sau cea a municipiului Bucureşti şi direcţia generală de asistenţă medicală din cadrul Ministerului Sănătăţii.
2. Este important de ştiut faptul că trimiterea celor bolnavi va fi aprobată de Ministerul Sănătăţii numai dacă acele persoane au afecţiuni care nu pot fi tratate în România şi doar pe baza unor acte medicale întocmite de direcţiile de sănătate publică judeţene sau de cea a municipiului Bucureşti.
Art. 2
1.Pentru a putea să fiţi trimişi la astfel de tratamente în tările UE, trebuie în primul rând să fiţi înscrişi pe lista unui medic de familie şi să fi parcurs toate nivelurile de acordare a asistenţei medicale primară şi de specialitate şi să fi fost internaţi într-un spital, iar în urma tuturor acestor proceduri sănătatea dv. să nu fi fost restabilită.
2.Este nevoie de urmatoarele documentele medicale: copie după fişa pacientului, bilet de ieşire din spital, analize, etc., iar acestea se vor depune de către medicul de familie, de bolnav sau de aparţinător (soţ, soţie, rudă de gradul IV sau reprezentant legal) la direcţia de sănătate publică în a cărei rază teritorială domiciliaza bolnavul, împreună cu o cerere.
3. Comisii de specialitate teritoriale sunt în următoarele centre univeristare: Bucureşti, Cluj-Napoca, Iaşi, Craiova, Timişoara şi Târgu-Mureş.
6. Dacă situația medicală a unui bolnav necesită o intervenție în sistem de urgență, acest fapt trebuie dovedit de acte medicale și e bine să fie specificat şi în procesul verbal.
Cine demareaza procedura
de obtinere a formularului E112

Art. 3
1.Direcțiile de sănătate publică au obligația de a desemna un medic inspector care va fi responsabil cu trimiterea la tratement în străinătate. Acesta se va ocupa practic de întocmirea, verificarea și trimiterea documentației medicale a bolnavilor la comisiile de specialitate din teritoriu (acolo unde are pacientul domiciliu).
2. La o săptămână de la înregistrarea cererii, medicul inspector trebuie să demareze procedura.
3.Tot acest doctor trebuie să se ocupe de corespondența cu clinica recomandată de comisia de specialitate teritorială, programează bolnavul și obține documente cu privire la costul și condițiile de plată a tratamentului, dar și numărul de cont al clinicii.
Toata procedura trebuie
sa dureze maximum o luna
Art 4.
1.Toți bolnavii care vor fi propuși pentru acest tratament în străinătate pot fi internați într-o clinică din cadrul centrului universitar la care este arondată direcția de sănătate publică, pentru efectuarea unor investigații de specialitate pentru boala de bază dar și pentru depistarea unor afecțiuni care pot complica tratamentul.
2. Abia după obținerea rezultatelor la aceste analize de specialitate, președintele comisiei va întocmi toate actele necesare trimiterii pacientului în străinătate, dacă este cazul.
3. Directorul direcției de sănătate publică va trimite Direcției generale din cadrul M.S documentele necesare, însoțite de o adresă tip de înaintare.
4. Dacă în termen de 14 zile, comisia de specialitate teritorială nu comunică, în scris, direcției de sănătate publică concluziile sale, inclusiv conduita medicală de urmat, membrii comisiei pot răspunde administrativ, civil sau penal.
5.De asemenea, comisia de specialitate teritorială care a recomandat trimiterea bolnavului în străinătate la tratament, are obligația de a consulta pacientul și la întoarcerea lui în România, în vederea stabilirii beneficiului medicamentației urmate. Apoi, comisia va realiza un raport care va fi înaintat direcției de sănătate publică şi care va cuprinde date cu privire la starea actuală a pacientului.
6. În cazul minorilor, dar și în funcție de gravitatea bolii, comisiile de specialitate teritoriale pot să recomande ca bolnavii să aibă însoțitori atunci când pleacă la tratament într-o țară UE, iar costurile sunt suportate de aceștia. Singura excepție o reprezintă părinții copiilor cu vârste cuprinse între 0 și 1 an. Aceştia merg gratuit.
7. Toate aceste formalități nu ar trebui să dureze mai mult de o lună. În caz contrar, reprezentanții M.S vor acționa pentru rezolvarea problemelor.
Cine si cum evalueaza cererile

Art 5
1.Solicitările de trimitere a bolnavilor la tratament medical în străinătate se aprobă, ca urmare a analizărilor acestora de o comisie constituită la nivelul M.S. Comisia e formată din: secretarul de stat care coordonează activitatea D.G.A.S., asistență medicală și programe, în calitate de președinte al comisiei, doi reprezentanți ai D.G.A.S, dintre care unul va avea calitatea de secretar al comisiei, un reprezentant al Direcției generale buget și credite externe, un reprezentant al Direcției legislative și asistență juridică.
2. Această comisie are obligația de a se întruni în primele 5 zile ale fiecărei luni, dar și ori de câte ori este nevoie, în vederea analizării dosarelor. După acesta, ei trebuie să facă un proces verbal care va fi semnat de toți membrii prezenți.
3. Dacă se primesc prea multe solicitări de finanțare a tratamentelor în străinătate și se depășesc fondurile lunare, atunci comisia constituită la M.S aprobă finanțarea tratamentelor pe baza următoarelor criterii de prioritate:
a) riscul vital estimat în lipsa tratamentului: risc major – 10 puncte, risc mediu – 5 puncte, risc scăzut – 0 puncte
b) beneficiul tratamentului estimat pentru bolnav: foarte mare – recuperare totală – 10 puncte, satisfăcător – recuperare parțială – 5 puncte, nesatisfăcător – 0 puncte.
c)beneficiul tratamentului estimat pentru societate: reintegrare socială și reinserție profesională totală – 10 puncte, reintegrare socială și reinserție profesională parțială – 5 puncte, fără reintegrare socială și reinserție profesională – 0 puncte.
d) vârsta pacientului: 0 -26 de ani – 10 puncte, 27 – 60 de ani – 5 puncte, peste 60 de ani – 0 puncte.
4.După stabilirea de comisiile de specialitate teritoriale a punctajului total pentru fiecare bolnav, comisia de la M.S va face punctajul total prin aplicarea următoarelor criterii suplimentare:
a)costul estimat al tratamentului solicitat: sub 25.000 de lei – 20 de puncte, între 25.000 și 50.000 de lei – 15 puncte, între 50.000 – 75.000 de lei – 10 puncte, între 75.000 – 100.000 de lei – 0 puncte.
b)perioada de timp care a trecut de la înregistrarea solicitării la D.G.A.S ( se calulează începând cu data de la care dosarul trimis e complet): sub o lună – 0 puncte, de la o lună la 3 luni – 10 puncte, între 6 şi 12 luni – 15 puncte, peste 12 luni – 20 de puncte. Pentru cei care au specificat în procesul verbal urgență medicală, criteriile acestea suplimentare nu se vor aplica.
5. Comisia de la M.S va determina un punctaj total final, prin însumarea celor două tipuri de criterii. Vor fi aprobate solicitările care îndeplinesc toate condițiile de legalitate, în limita fondurilor stabilite lunar și în ordine descrescătoare a punctajelor totale finale obținute.Dacă se vor obține mai multe punctaje totale egale, atunci vor avea prioritate bolnavii cu risc vital major în lipsa medicației.
Art 6
1.Suma în valută care va acoperi tratamentul în străinătate va fi comunicat de D.G.A.S a județului în care bolnavul are domiciliul, pe baza documentelor primite de la clinicile din străinătate.
2. M.S va acopri suma necesară tratamentului. Practic se acoperă costurile tratamentului medico-chirurgical, al spitalizării, al transportului pentru bolnav.

Cum se fac platile pentru
clinicile din strainatate

Art 7
1.Plata tratamenului se va face de D.G.A.S., în contul clinicii din străinătate, dar numai după efectuarea tratamentului. Dacă cei de la clinică solicită plata în avans se pot trimite banii, dar se vor cere documente justificative.
2.Atenție! Dacă vă confruntați cu o urgență medicală și aveți recomandări de la comisia de specialitate, dar și aprobare de la M.S și dispuneți de bani puteți să vă plătiți singuri tratamentul, iar în termen de trei zile de la întoarcerea în țară, veți solicita direcției de sănătate publică decontarea cheltuielilor.
3.În cazul unui pacient care a făcut un tratament în străinătate cu aprobarea M.S., iar clinica de acolo solicită revenire la control, acel bolnav va avea prioritate.
4.Dacă suma facturată de clinica din străinătate este mai mică decât cea aprobată, diferența de bani poate fi folosită pentru controalele lunare.
Art. 8
1.Înainte de a pleca din țară pacientul trebuie să semneze un angajament conform căruia se obligă ca în 3 zile de la întoarecerea în țară să prezinte D.G.A.S.P. documentele care justifică suma acordată tratamentului.
2.Pacientul trebuie să semneze un document de luare la cunoștință despre boala de care suferă, dar și despre intervenția recomandată și riscurile la care se va supune.
3. În caz de deces, familia trebuie să anunțe în 7 zile această situație D.G.A.S.P., pentru întocmirea decontului de cheltuieli.

Cum se poate opera pe inima un copil in strainatate

 • Este bine ca boala să fie depistată până la vârsta de un an, deoarece după un an de regulă şi în România se pot face operaţi pe cord deschis.
 • Familia respectivă are nevoie de o negaţie scrisă din care să rezulte că intervenţia chirurgicală nu se poate face în tară. De asemenea în raportul medical trebuie foarte bine explicat şi detaliat motivul sau motivele de ce nu poate avea loc operaţia în România. De ex: la Cluj nu există oxigenatoare.
 • Părinţii trebuie să meargă la Casa de Asigurari de Sanatate din judetul de domiciliu, la departamentul de rapoarte internaţionale, şi să depună dosarul cu acte.
 • Aveţi nevoie de următoarele acte: raportul medicului curant (este un formular tip) şi aveţi nevoie de programarea de la clinica din Europa.
 • În lege se spune că în 5 zile toate actele trebuie să fie gata şi să puteţi pleca cu copilul spre clinica respectivă.
 • Practic pentru Germania, clinica „Herz- und Diabeteszentrum NRW” din Dormund, unde opereaza medicul Eugen Sandica aveţi nevoie numai de bani de drum- transport si de 100 de euro pentru masa!

O investigaţie costisitoare în cazurile de cancer este acum gratuită!

Casa Naţionala de Asigurări de Sănătate informează prin Biroul de Presă:
Examinările PET/CT se pot efectua gratuit pacienţilor care îndeplinesc criteriile de eligibilitate, pe baza unei recomandări a medicului curant hematolog, în cadrul Subprogramului de monitorizare activă a terapiilor specifice oncologice.
Astfel, medicul curant hematolog, cel care tratează şi monitorizează pacientul, poate întocmi dosarul în vederea aprobării comisiei de experţi de la nivelul CNAS, pentru efectuarea investigaţiei. Odată făcut acest referat şi înaintat CNAS, aprobarea va fi dată la următoarea şedinţă a Comisiei de experţi, iar pacientul va putea face investigaţia.
Cele menţionate mai sus sunt în conformitate cu:

HG Nr. 261/2010 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anul 2010;
Ordinul MS/CNAS 264/407/2010 pentru aprobarea normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate în anul 2010.
NOTA REDACTIEI: Precizăm că, până de curând, analiza PET/CT se făcea pe cheltuiala pacientului şi costul se ridica la peste 1.000 de euro

CANCERUL LA COPII

Cele mai frecvente cancere la copil (60%) sunt leucemiile acute limfoblastice şi limfoamele maligne.

Altă categorie de cancere la copil sunt tumorile solide, care se dezvoltă iniţial într-o regiune anatomică localizată, metastazează la distanţă în organe vitale, determinând moartea.

Tumorile solide cel mai frecvent întâlnite la copii sunt: cele cerebrale, tumorile specifice copilului (nefroblastomul sau tumora Wilms, neuroblastomul şi retinoblastomul), sarcoamele osoase sau cu alte localizări.

Tumorile specifice copilului în stadii incipiente se vindecă în 80-90% din cazuri.

Diagnosticul precoce al cancerelor copilului reprezintă premisa esenţială vindecării.

Semne şi simptome

 • Cefaleea, de intensitate progresivă, calmată iniţial de vărsături, asociată sau nu cu semne neurologice (mers nesigur, strabism, pareze) poate anunţa o tumoră cerebrală;
 • Adenomegalia (creşterea de volum a ganglionilor limfatici) cu localizări diferite (laterocervical, axilar, supraclavicular etc.) poate fi prezentă în leucemii, limfoame.
 • Durerile osoase localizate pot însoţi sau nu o tumoră osoasă malignă. Acestea apar mai ales la adolescenţi, în perioada de creştere accelerată.
 • Creşterea de volum a abdomenului printr-o formaţiune tumorală se întâlneşte în tumorile renale, neuroblastoame abdominale, etc.
 • Hepatosplenomegalia poate anunţa o boală malignă (leucemie, limfom, hepatoblastom, etc.)
 • Asocierea de febră cu sindrom hemoragic şi paloare marcată este sugestivă pentru o leucemie acută.

Apariţia unei formaţiuni tumorale vizibile sau palpabile trebuie să ridice suspiciunea unei tumori maligne.

În toate cazurile, investigarea chirurgicală şi examenul anatomo-patologic precizează diagnosticul.

Semnalând medicului cât mai repede orice semn sau simptom suspect, părinţii pot contribui la stabilirea unui diagnostic în faze precoce de boală, în care se poate obţine vindecarea.

Atenţie, părinţi!

Dacă observaţi la copilul dumneavoastră:

 • O stare generală de rău prelungită;
 • Schimbare în comportament: pierderea echilibrului, dificultăţi de mers, dureri de cap, mărirea capului;
 • Apariţia inexplicabilă a unor vânătăi şi/sau sângerări, paloare, stare permanentă de oboseală, pierderea în greutate, neluarea în greutate, pierderea poftei de mâncare;
 • O umflătură într-una din zonele: abdomen, pelvis, cap, gât, membre, glande, testicole (la băieţi);
 • Dureri de oase, dureri de încheieturi şi spate, fracturarea cu uşurinţă a oaselor;
 • Slăbirea vederii, bulbucarea ochilor sau strângerea din ochi persistentă

Duceţi copilul la medicul pediatru şi cereţi o trimitere la medicii oncopediatri. Copilul dumneavoatră poate avea cancer.
Centrele specializate în oncologie pediatrică din România sunt la Bucureşti (IOB, Clinic Fundeni şi M.S. Curie), Cluj, Timişoara, Iaşi, Oradea, Târgu Mureş, Craiova.