Barem de evaluare și notare subiecte Limba și literatura română de la BACALAUREAT 2019

Barem de evaluare subiecte Limba și literatura română de la BACALAUREAT 2019 – profil real

Citește și Rezultate BAC 2019

Barem evaluare subiecte romana bac 2019 - profil real
Barem evaluare subiecte romana bac 2019 - profil real

Barem de evaluare subiecte Limba și literatura română de la BACALAUREAT 2019 – profil uman

Barem evaluare subiecte romana bac 2019 - profil uman
Barem evaluare subiecte romana bac 2019 - profil uman

Rezolvarea subiectelor la Limba și literatura română de la BACALAUREAT 2019

Prima parte:

A doua parte:

SUBIECTUL 3: Real: Bacovia sau Lucian Blaga, Uman: Arghezi sau Ion Barbu.

Ar fi trebuit să urmărească acele repere care li se dau.

Indiferent de poetul ales ar fi trebuit să încadreze textul respectiv într-o perioadă, o tematică, un curent literar. Bacovia – particularitățile liricii simboliste, Blaga, Arghezii și Barbu– modernism.

Ar fi trebuit să se raporteze direct la textul ales. Să identifice tema textului. Dacă era vorba de Bacovia cei mai mulți au studiat Plumb, dacă era Blaga – Eu nu strivesc corola de lumini a lumii, Ion Barbu – probabil Riga Crypto și Lapona Enigel, Tudor Arghezi – Testament sau Flori de mucigai sau alt text. Pentru că textele nu sunt impuse, absolvenții au libertate.

După identificarea temei și susținerea acesteia trebuiau să comenteze două imagini sau idei poetice și să analizeze elementele de compoziție și limbaj. Toate raportate în strânsă legătură logică cu orientarea tematică.

Candidatul trebuie să dovedească calități de analiză și argumentare. Nu ar trebui să fie suficient să reproducă. Ar fi trebuit să fie persuasiv și creativ.

”Să sperăm că baremul va lăsa loc. Nu văd aici, în niciuna dintre liniuțe puncte acordate creativității elevilor. Din păcate este un minus al sistemului”, a spus profesoara.

George Bacovia – Plumb: Simbolism, cultivarea simbolului, atmosfera atât de originală a poeziilor bacoviene. Să vorbească despre motive specifice, despre ideea de moarte care e prezentată într-un anumit fel în aceste poezii.

Apoi să se întoarcă spre Plumb, să comenteze titlul, cele două sensuri ale lexemului plumb: denotativ și conotativ. Tema poeziei – condiția artistului într-o societate superficială, moartea, evident și erosul care e contaminat de ideea de moarte.

Să meargă spre elemente de structură: textul structurat în două catrene. Primul prezintă cadrul exterior, în timp ce al doilea catren prezintă proiectarea acestui cadru funerar în orizontul interior al ființei umane.

Lucian Blaga – Eu nu strivesc corola de minuni a lumii: Ar fi trebuit să vorbească despre poezia modernă, despre modernism și cum se manifestă el în poezia română.

Să comenteze titlul, neapărat să facă referire la cele două tipuri de cunoaștere și să conecteze poezia lui Blaga de filozofie: cunoașterea luciferică și cea paradisiacă.

Titlul analitic ”Eu nu strivesc corola de minuni a lumii” care înseamnă de fapt ”eu nu distrug tainele universului”.

Să vorbească despre metafora luminii și să identifice cele trei secvențe ale poeziei.

Ion Barbu – Riga Crypto și Lapona Enigel. Trebuiau să se refere la titlu și să comenteze această sonoritate ușor narativă, care trimite spre marile istorii de dragoste din literatura lumii.

Să vorbească despre structură, sunt două inserții acolo. De asemenea de cele două ipostaze umane: regele Riga și lapona Enigel, de legătura cu tema poeziei care ar fi condiția omului superior și confruntarea acestuia permanentă cu o limită și erosul ca formă de cunoaștere.

Tudor Arghezi – Testament: Era evident o artă poetică. Testamentul este unul spiritual și de aici trebuiau să pornească.

De la titlul care face referire la ideea de moștenire, iar moștenirea la care se referea nu era una materială ci una spirituală. Și ar fi trebuit să conecteze cu textul.

SUBIECTUL 2: Trebuiau să pornească dinspre definiți4e spre text. Să spună ce înseamnă perspectiva narativă în general, să o identifice în textul dat și să spună de ce și să o susțină cu exemple din text.

Trebuia formulare, 50 de cuvinte și evident vorbim din nou de respectarea normelor literare și logica înlănțuirii ideilor.

SUBIECTUL 1: Au avut de abordat un text non literar și câteva cerințe raportate la acest text.

Ar fi trebuit să citească textul să să-i înțeleagă foarte bine sensul. Este un fragment dintr-o scriere memorialistică. Poate un pic mai greu de înțeles pentru că face referire la un moment de istorie literară. E un text cu substrat cultural, deci nu era foarte ușor de abordat.

Răspunsurile trebuiau formulate în enunțuri și raportate la acest fragment de text.

Subpunctul 1: Sensul din text al secvenței ”scăpai de rușine” este evita sentimentul de jenă sau o altă structură sinonimă.

Subpunctul 2: Răspunsul era ușor de formulat pentru că din primul paragraf aflăm că oratorul era îmbrăcat în mare gală, așa că ei ar fi trebuit să formuleze răspunsul pornind de aici ”conferențiarul era îmbrăcat de gală” și să aducă drept suport fragmentul din text.

Subpunctul 3: Numele persoanei nu era indicat direct în text dar putea fi dedus, fiind vorba de un adjectiv derivat de la un substantiv propriu. Este vorba de ”Tradiție maioresceană”, așa dar răspunsul era Titu Maiorescu.

Pentru punctaj maxim aici trebuia pe lângă nume să menționeze între ghilimele și fragmentul din text.

Subpunctul 4: Ar fi trebuit să meargă cu lectura ceva mai jos. Iar răspunsul era că intenționa să indice limita de timp. Îi făcea anumite semne din care oratorul înțelegea că trebuia să-și încheie discursul.

Formularea corectă a răspunsului trebuia să fie: ”Iacob Negrutzi se așeza în fața oratorului pentru a-i sugera când trebuie să-și încheie conferința”.

UPDATE: Profesorul Silvia Sava a venit în studioul Libertatea direct din mijlocul elevilor și a apucat să vorbească cu câțiva dintre aceltia înainte. ”Majoritatea au fost surprinși de subiectul al treilea. I-au pus ușor în dificultate pentru că în general elevii sunt mai departe de poezie și evită să aprofundeze”.

UPDATE: În scurt timp, profesoara de limba română Silvia Sava va rezolva subiectele, în direct din studioul Libertatea.

Subiecte BAC Romana 2019
Subiecte BAC Romana 2019

UPDATE 11:50: Primele două subiecte au fost comune pentru profilele uman și real și doar al treilea a fost diferit.

La primul subiect, elevii au avut de realizat un eseu argumentativ privind pregătirea pentru un discurs şi exerciţii la pe text la prima vedere. Textul la prima vedere a fost „Amintiri de la Junimea din Iaşi”, de George Panu.

Subiectul al doilea a fost comun pentru ambele profile: perspectiva narativă dintr-un text de Mihail Sadoveanu, un fragment din „Venea o Moară pe Siret”.

UPDATE 10:18: Subiectele la bacalaureat la limba română sunt diferite în funcție de profilul liceului absolvit.

Anul acesta, absolvenții profilului uman și cei de la profilul Pedagogic au avut de conceput un eseu referitor la un text poetic care aparține autorilor Tudor Arghezi sau Ion Barbu.

În ceea ce privetește absolvenții liceelor teoretice, profilul Real, dar și cei care au terminat licee tehnologice și licee vocaționale, aceștia au avut de realizat un eseu referitor la un text poetic care aparține autorilor George Bacovia sau Lucian Blaga.

UPDATE: Cei peste 136.000 de absolvenți de liceu au început deja examenul de bacalaureat la limba română. Aceștia au primit subiectele la limba română, începând cu ora 9.00, având la dispoziție trei ore pentru rezolvarea acestora.


Absolvenții de clasa a XII-a intră în sălile de examen începând cu ora 7.30. Subiectele sunt împărțite de la ora 9.00, iar după ce toți cei din sala de examen primesc subiectele.

Subiectele date la Limba și literatura română la Bacalaureat 2019 diferă în funcție de profil – astfel sunt subiecte pentru profilul real și pentru profilul uman.

Subiectele date la Limba și literatura română la Bacalaureat 2019 sunt structurate în trei părți. Fiecare dintre ele valorează câte 30 de puncte, iar 10 puncte sunt acordate din oficiu. Pentru rezolvarea subiectelor la Limba și literatura română, elevii au la dispoziție trei ore.

Ei trebuie să respecte mai multe reguli:

Pentru rezolvarea acestora, candidații trebuie să folosească numai cerneală sau pastă de culoare albastră.

Absolvenții surprinși cu materiale interzise sunt eliminați din examen, indiferent dacă le-au folosit sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceştia ori de alţi candidaţi, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane şi indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise.

Toate sălile de examen au camere de supraveghere video și audio funcţionale.

Afişarea primelor rezultate la Bacalaureat 2019, în centrele de examen şi pe site-ul bacalaureat.edu.ro, este prevăzută pentru data de 8 iulie (până la ora 12:00). În aceeaşi zi, vor putea fi depuse contestaţiile, în intervalul orar 12:00 – 16:00. Rezultatele finale vor fi făcute publice în data de 13 iulie.

Subiectele date la Limba și literatura română la BACALAUREAT în anii precedenți

Până la publicarea subiectelor de anul acesta de la Limba și literatura română la Bacalaureat 2019, absolvenții de clasa a XII-a pot consulta subiectele date în anii precedenți.

La Bacalaureat 2018, absolvenții de clasa a XII-a au avut la subiectul al treilea genul liric.

Cei de la real au avut de ales poezii din opera lui Mihai Eminescu și Tudor Arghezi. Astfel, ei puteau să aleagă poezia Floare Albastră a lui Mihai Eminescu. O altă opțiune era Flori de mucigai de Tudor Arghezi sau Testament.

La profilul uman, autorii care au picat la subiectul al treilea la Limba și literatura română au fost Ion Barbu sau Lucian Blaga. Astfel, opțiunile elevilor sunt următoarele: „Riga Crypto și lapona Enigel” de Ion Barbu sau „Eu nu strivesc corola de minuni a lumii” de Lucian Blaga.

În 2017, la subiectul al treilea de la examenul de Bacalaureat la Limba și Literatura română, absolvenţii de Uman au primit Marin Preda, iar cei de la Real au avut de ales între Ioan Slavici şi Liviu Rebreanu. Perlele nu au lipsit, ca la fiecare examen de Bacalaureat.

La examenul de bacalaureat la Limba si literatura română din 2016, elevii de la uman au avut, la al treilea subiect, caracterizare roman psihologic și text dramatic, în timp ce cei de la real au avut ca subiect „viziunea despre lume și viață într-un roman interbelic”.

În acest an, la examenul de bacalaureat la Limba si literatura română, unii au ales greșit Moromeții lui Marin Preda. Gafele nu au fost lipsite, desigur.

La examenul de Bacalaureat la limba și literatura română din 2015, elevii de la real au avut de rezolvat la subiecutul al treilea o caracterizare a unui personaj la alegere din opera lui Ion Creangă, Marin Preda sau George Călinescu.

Bacalaureat 2019. Ce nu au voie să facă elevii în sala de examen

În Ordinul Ministrului privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat national se arată care sunt regulile pe care candidații trebuie să le respecte în sala de examen:

Se interzice candidaților la examenul de bacalaureat să introducă în sălile de examen ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete și altele asemenea, candidații având obligația de a lasa obiectele menționate în sala de depozitare a obiectelor personale stabilită de comisia de bacalaureat în acest scop.

Candidații care refuză depozitarea obiectelor menționate la alin. (1) în sala stabilită de comisia de bacalaureat în acest scop nu vor fi primiți în examen.

Se interzice candidaților la examenul de bacalaureat să aibă, în salile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încalțăminte, în penare și altele asemenea sau în băncile în care sunt asezați în sălile de examen, orice fel de lucrări: manuale, cărți, dicționare, culegeri, formulare, memoratoare, notițe, însemnări, rezumate, ciorne sau lucrări ale altor candidați etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.

Se interzice candidaților să aibă, în salile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încalțăminte, în penare și altele asemenea, sau în băncile în care sunt asezați în sălile de examen, telefoane mobile, căști audio, precum și orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare/ care permite conectarea la internet/ la rețele de socializare, ce ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare între candidați ori cu exteriorul.

Se interzice candidatilor la examenul de bacalaureat sa comunice între ei sau cu exteriorul, sa transmita ori sa schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notite sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare între candidati sau cu exteriorul.

Candidații care încalcă regulile menționate la alin. (3), (4) si (5) vor fi eliminati din examen, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceștia ori de alți candidați, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane și indiferent daca ei au primit ori au transmis materialele interzise.

Încalcarea regulilor menționate la alin. (3), (4) si (5) va fi considerată tentativă de fraudă, iar candidații respectivi nu mai pot participă la probele următoare și sunt declarați ”eliminați din examen”, fără posibilitatea recunoașterii, în sesiunile următoare, a notelor la probele promovate anterior eliminarii, inclusiv a probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale. Acești candidați nu mai au dreptul de a participa la urmatoarele două sesiuni ale examenului de bacalaureat. Calculul celor două sesiuni la care candidații „eliminați din examen” nu mai au dreptul de a participa se face fără luarea în considerare a sesiunii speciale a examenului de bacalaureat.

Înainte de începerea probelor, asistenții prezintă candidaților prevederile metodologice legate de organizarea și desfășurarea corectă a examenului de bacalaureat și prevederile alin. (1)-(7) și le solicită să predea toate eventualele materiale și obiecte care, potrivit reglementarilor în vigoare pentru examenul de bacalaureat, sunt interzise în sala de examen.

După parcurgerea pasilor menționați la alin. (8), candidații vor semna un procesverbal în care se regăsesc prevederile alin. (1)-(7) și mențiunea că știu că nerespectarea regulilor menționate la alin. (3), (4) si (5) are drept consecință măsurile menționate la alin. (6) si (7).

Câți absolvenți susțin examenul de Bacalaureat 2019

Peste 136.000 de absolvenți e liceu s-au înscris pentru a susține probele scrise la Bacalaureat 2019.

Potrivit unui comunicat al Ministerului Educației Naționale un număr de 136.087 de candidaţi (116.316 din promoţia curentă şi 19.771 din promoţiile anterioare) s-au înscris pentru a susţine prima sesiune a examenului de bacalaureat.

Calendarul examenului de Bacalaureat 2019 – sesiunea iulie 2018

Calendar BAC 2019 prima sesiune – Proba orală

Conform calendar BAC 2019, proba orală a avut loc în perioada 3-13 iunie 2019, după cum urmează.

 • 3-4 Iunie 2019 – Examen oral de Limba Română – proba A;
 • 5-6 Iunie 2019 – Examen oral de Limba Maternă – proba B;
 • 7, 10, 11 Iunie 2019 – Evaluarea Competențelor digitale – proba D;
 • 12-13 Iunie 2019 – Examen oral de limba străină – Proba C;

Calendar BAC 2019 prima sesiune – Proba scrisă

Proba scrisă la Bacalaureat 2019 se va desfășura în perioada 1-4 iulie 2019, după cum urmează.

 • 1 Iulie – Limba și Literatura Română – proba Ea – examen scris;
 • 2 Iulie – Limba și Literatura Maternă – proba Eb – examen scris;
 • 3 Iulie – Proba obligatorie a profilului – proba Ec – examen scris;
 • 4 Iulie – Proba la alegere a profilului și specializării – proba Ed – examen scris;

Afișarea rezultatelor la BAC 2019 – prima sesiune

Afișarea primelor rezultate de la BAC, depunerea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale, vor avea loc, conform calendar BAC 2019 după cum urmează:

 • 8 Iulie 2019 – Afișarea rezultatelor, până la ora 12:00 și depunerea contestațiilor între ora 12:00 și 16:00;
 • 9-12 Iulie 2019 – Rezolvarea Contestațiilor;
 • 13 Iulie 2019 – Afișarea rezultatelor finale. 

Conform Calendar BAC 2019, candidaţii de altă confesiune decât cea ortodoxă, care sărbătoresc Rusaliile în data de 10 iunie, pot fi programaţi pentru susţinerea probei D în zilele de 7 şi 11 iunie.

A doua sesiune a examenului de BAC 2019, sesiunea de toamnă, are următoarea structură:

 • 15 – 19 iulie: Înscrierea candidaților
 • 26 iulie: înscrierea candidaților care au promovat examenele de corigențe

Calendar BAC 2019 sesiunea de toamnă – Proba scrisă

 • 21 august: limba si literatura română – proba Ea) – proba scrisă
 • 22 august: limba si literatura maternă – proba Eb) – proba scrisă
 • 23 august: proba obligatorie a profilului – proba Ec) – proba scrisă
 • 26 august: proba la alegere a profilului și specializării – proba Ed) – proba scrisă

Calendar BAC 2019 sesiunea de toamnă – Proba orală

 • 27 & 28 august: evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
 • 29 august: evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B
 • 30 august & 2 septembrie: evaluarea competențelor digitale – proba D
 • 2 – 3 septembrie: evaluarea competențelor lingvistice într-o limba de circulație internațională – proba C

Afișarea rezultatelor BAC 2019 – sesiunea de toamnă

 • 3 septembrie: afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12:00) și depunerea contestațiilor (orele 12:00 – 16:00)
 • 3 – 6 septembrie: rezolvarea contestațiilor
 • 7 septembrie: afișarea rezultatelor finale.

Citește și

Cum se calculează media la BAC. Ce notă trebuie să iei pentru a fi ADMIS

Subiecte BAC Matematică 2019 și Subiecte BAC Istorie 2019.

Subiecte BAC 2019. Ce a picat la Bacalaureat 2019 până acum