UPDATE 12 Iulie 2019:REZULTATE admitere liceu 2019 – AU FOST AFISATE

Pe 3 iulie, Ministerul Educației a publicat lista candidaților repartizați și admiși la liceele militare din toată țara, pe site-ul admitere.edu.ro.

Mai precis, este vorba despre absolvenții de clasa a VIII-a care mai întâi au susținut probele eliminatorii specifice liceelor cu acest profil, pentru ca apoi să susțină și Evaluarea Națională.

Tot pe 3 iulie, a început perioada de completare a opțiunilor în fișele de înscriere la liceu.

Calendar admitere liceu 2019 – Prima sesiune

• 3 iulie 2019 – validarea de către comisia de admitere a municipiului București a listei candidaților admiși la liceele/clasele la care s-au susținut probe de aptitudini și comunicarea rezultatelor în unitatea de învățământ;

• 3 – 7 iulie 2019: Completarea opțiunilor în fișele de înscriere la liceu și introducerea în baza de date computerizată a datelor din fișele de înscriere;

• 4 – 8 iulie 2019: Verificarea de către candidați și părinți a fișelor editate de calculator, corectarea greșelilor și listarea fișelor corectate din calculator;

• 8 iulie 2019 – Predarea de către comisia din centrul de înscriere a fișelor de opțiuni originale la comisia de admitere a municipiului București.

• 12 iulie 2019: Repartizarea computerizată la licee de stat de stat a absolvenților clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 până la data începerii cursurilor anului școlar 2019-2020;

• 15 – 18 iulie 2019: Depunerea dosarelor de înscriere la școlile la care candidații au fost repartizați;

• 19, 22 și 23 iulie 2019: Rezolvarea de către comisia județeană de admitere a situațiilor speciale apărute după etapa de repartizare computerizată, a repartizării candidaților care nu și-au depus dosarele de înscriere în termen și a candidaților care nu au participat sau au participat, dar nu au fost repartizați în etapa repartizării computerizate.

Calendar admitere liceu 2019 – A doua sesiune

• 23 iulie 2019: Afișarea situației locurilor rămase libere, a locului de desfășurare și a graficului probelor de aptitudini sau de verificare a cunoștințelor de limbămodernă/maternă;

• 24 – 25 iulie 2019: Înscrierea candidaților la liceele care organizează probe de aptitudini sau probe de verificare a cunoștințelor de limbă modernă/maternă;

• 26 – 29 iulie 2019: Desfășurarea probelor de aptitudini sau probe de verificare a cunoștințelor de limbă
modernă/maternă;

• 24 – 30 iulie 2019: Primirea cererilor de înscriere a absolvenților clasei a VIII-a care nu au participat sau nu au fost repartizați în etapa anterioară, care nu s-au înscris în perioada prevăzută de metodologie sau care și-au încheiat situația școlară ulterior etapei anterioare; (la Liceul Teoretic Bilingv Miguel de Cervantes)

•31 iulie -1 august 2019: Repartizarea absolvenților clasei a VIII-a care nu au participat sau nu au fost repartizați în etapa anterioară, care nu s-au înscris în perioada prevăzută de metodologie sau care și-au încheiat situația școlară ulterior etapei anterioare.

Ministerul Educației a centralizat rezultatele finale obținute de absolvenții clasei a VIII-a la Evaluarea Națională 2019, care a avut loc în perioada 18-29 iunie 2019.

În urma reevaluării contestațiilor depuse, numărul elevilor cu medii mai mari sau egale cu 5 a crescut cu 0,10%, de la 106.838 la 106.999.

Asta înseamnă că 73,2% din candidații prezenți au obținut medii mai mari sau egale cu 5 la Evaluarea Națională, conform datelor făcute publice de Ministerul Educației.

Cum se calculează media de admitere la liceu

Potrivit broșurii de admitere la liceu realizate de Inspectoratul Școlar, media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a a absolvenților învățământului gimnazial, se calculează ca media ponderată între media generală la Evaluarea Națională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a, care are o pondere de 80% şi media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a, care are o pondere de 20% în calculul mediei de admitere.

Calculul mediei de admitere se face astfel:

MA = 0,2 × ABS + 0,8 × EN*

unde:

MA = media de admitere;

ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a;

EN = media generală obţinută la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a.

Dintre cei 146.105 absolvenți de clasa a VIII-a care au participat la evaluarea națională, 26.076 au medii de admitere la liceu sub nota 5.


Sfaturi pentru completarea cu succes a fișei de admitere la liceu

Cei care doresc să intre la liceu trebuie să completeze cât mai multe opțiuni de licee, pentru a nu avea supriza de a rămâne nerepartizați.

Fişa de înscriere se completează în ordinea preferințelor, folosind codurile opţiunilor pentru profilurile, specializările sau domeniile de pregătire dorite.

Vezi și top 50 specializări la admiterea la liceu

Citește și:

Cum se completează fișa de admitere la liceu 2019

Rezultate admitere licee militare 2019

Citește și Rezultate BAC 2019