EVALUAREA NAŢIONALĂ 2017 la Matematică a avut loc astăzi, 21 iunie. Ce subiecte s-au dat

21 iunie 2017 10:19
EVALUAREA NAŢIONALĂ 2017 MATEMATICĂ. Absolvenţii claselor a VIII-a au susținut miercuri, 21 iunie, proba scrisă la Matematică, din cadrul examenului de Evaluare Naţională 2017.  Pe Libertatea găsești și rezolvările la subiectele de la Evaluarea Națională la Matematică, cu ajutorul profesorilor de la Centrul Educațional Unirea

VIDEO. Rezolvarea subiectelor la Evaluarea Națională la MatematicăProba scrisă la EVALUAREA NAŢIONALĂ 2017 MATEMATICĂ a avut loc pe 21 iunie. Examenul a început la ora 9:00, moment în care s-au deschis plicurile sigilate care conţin varianta de subiecte multiplicată, în fiecare sală în care se susţine examenul. Accesul elevilor în săli a fost permis, cel mai târziu cu 30 de minute înainte de începerea probei, respectiv până la ora 8.30.
La proba de matematică de astăzi a fost extrasă varianta a șasea.

Sfaturi de la profesori pentruEVALUAREA NAŢIONALĂ 2017 MATEMATICĂ

Model de subiect la EVALUAREA NAŢIONALĂ 2017 MATEMATICĂ, publicat de EDU.RO

 

Subiecte la EVALUAREA NAŢIONALĂ 2017 MATEMATICĂ – sesiunea specială

Ce trebuie să ştie elevii despre subiectele la EVALUAREA NAŢIONALĂ 2017 MATEMATICĂ şi rezolvarea subiectelor la EVALUAREA NAŢIONALĂ 2017 MATEMATICĂ

Potrivit metodologiei, subiectele la EVALUAREA NAŢIONALĂ 2017 MATEMATICĂ se elaborează în cadrul Centrului Naţional de Evaluare şi Examinare, ţinând seama de următoarele cerinţe:

a)să fie formulate clar, precis şi în strictă concordanţă cu programele pentru Evaluarea Naţională;
b)să aibă un nivel mediu de dificultate;
c)să permită rezolvarea în 120 de minute.

Timpul destinat pentru a rezolva subiectele la EVALUAREA NAŢIONALĂ 2017 MATEMATICĂ este de două ore, socotit din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fotocopiate pentru fiecare candidat. Pentru elaborarea lucrării scrise, candidaţii folosesc numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor şi a desenelor folosesc numai creion negru.

Candidaţii care doresc să corecteze o greşeală taie fiecare rând din pasajul greşit cu o linie orizontală. În cazul în care unii candidaţi, din diferite motive, doresc să-şi transcrie lucrarea, fără să depăşească timpul stabilit, primesc alte coli tipizate. Acest lucru este consemnat de către asistenţi în procesul-verbal de predare-primire a lucrărilor scrise. Colile folosite iniţial se anulează pe loc de către asistenţi, menţionându-se pe ele „Anulat”, se semnează de către asistenţi şi se păstrează încondiţiile stabilite pentru lucrările scrise.

După ce rezolvă subiectele la EVALUAREA NAŢIONALĂ 2017 MATEMATICĂ şi îşi încheie lucrările, candidaţii numerotează foile, sub îndrumarea asistenţilor, numai cu cifre arabe, în partea de jos a paginii, în colţul din dreapta, indicând pagina curentă şi numărul total de pagini, de exemplu sub forma 3/5, pentru pagina a treia, dacă elevul a scris în total cinci pagini. Se vor numerota toate paginile pe care elevul a scris, inclusiv acelea pe care sunt scrise doar câteva rânduri, partea nescrisă fiind barată de către asistenţi. După încheierea numerotării, candidaţii predau asistenţilor lucrările şi semnează pentru confirmarea predării lucrării şi a numărului de pagini.

Ce nu au voie să facă elevii în timpul examenului la EVALUAREA NAŢIONALĂ 2017 MATEMATICĂ

  • să introducă în sălile de examen ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete și altele asemenea, candidații având obligația de a lăsa obiectele menționate în sala de depozitare a obiectelor personale stabilită de comisia dinunitatea de învățământ în acest scop.
  • să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și altele asemenea ori în băncile în caresunt așezați în sălile de examen, orice fel de lucrări: manuale, cărți, dicționare, culegeri, formulare, memoratoare, notițe, însemnări, rezumate, ciorne sau lucrări ale altor candidați etc.,care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.
  • să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și altele asemenea, sau în băncile în care sunt așezați în sălile de examen, telefoane mobile, căști audio, precum și orice mijloc electronic decalcul sau decomunicare/care permite conectarea la internet/la rețele de socializare, care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare între candidați sau cu exteriorul.
  • să comunice între ei sau cu exteriorul, să copieze, să transmită materiale care permit copiatul sau să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notițe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare între candidați sau cu exteriorul.

REZULTATE BACALAUAREAT 2017. Când se afişează notele la EVALUAREA NAŢIONALĂ 2017

Primele rezultate la EVALUAREA NAŢIONALĂ 2017 vor fi afişate pe 26 iunie şi în aceeaşi zi, elevii nemulţumiţi de note pot depune contestaţii. Rezolvarea contestaţiilor va avea loc pe 27-29 iunie, iar rezultatele finale la EVALUAREA NAŢIONALĂ 2017 vor fi afişate pe 30 iunie.

Anul acesta, se modifică regulile pentru contestaţii la EVALUAREA NAŢIONALĂ 2017, dar şi pentru BACALAUREAT 2017. Se elimină regula diferenţei de 50 de sutimi, astfel că nota va fi modificată şi dacă între nota iniţială şi cea după contestaţie este o diferenţă mai mică de 50 de sutimi.

„Candidații la aceste examene, atunci când solicită reevaluarea lucrării, iau la cunoștință sub semnătură că nota poate fi modificată în plus sau în minus și cu 0,10 puncte, și cu 0,50. Urmare a reevaluării, nota finală este cea de la contestaţii”, a anunțat Ariana Bucur, secretar de stat în Ministerul Educaţiei.

Calendarul examenelor de la Evaluarea Națională 2017

19 iunie 2017: Limba şi literatura română – probă scrisă
21 iunie 2017: Matematica – probă scrisă
22 iunie 2017: Limba şi literatura maternă – probă scrisă
26 iunie 2017: Afişarea rezultatelor (până la ora 16)
26 iunie 2017: Depunerea contestaţiilor (orele 16 – 20)
27-29 iunie 2017: Rezolvarea contestaţiilor
30 iunie 2017 : Afişarea rezultatelor finale după contestaţii

Loading...
Vezi ultimul video postat pe libertatea.ro
Citește ultimele ȘTIRI pe Libertatea.ro