Cine a fost Sfântul Mina

Sfântul Mina rămâne orfan pe când era copil. Tatăl i-a murit când avea 11 ani, iar mama sa a murit la doar trei ani după acesta.

Intră în armata imperială, însă, pe 23 februarie 303, când Dioclețian a emis primul edict de persecutare a creștinilor, părăsește armata și se retrage în deșert, dedicându-se vieții ascetice. Aici îl va întâlni pe Sfântul Macarie Egipteanul care îi va spune: „Ce cauți între cer și pământ, Mina, de unul singur? Locul tău este în mijlocul mulțimii, că să ia aminte toți la cuvintele și la faptele tale. Ai schimbat o haină de ostaș cu alta, atunci sfârșește pe câmpul de luptă, ca să înviezi ca un învingător fără sabie”.

Sfântul Mina împlinește cuvintele Sfântului Macarie, părăsește deșertul și ajunge în Cotyaeum, cel mai apropiat oraș de deșertul în care viețuise. Aici avea loc o serbare în cinstea zeilor. Sfântul Mina mărturisește că este creștin în fața celor ce cinsteau zeii, motiv pentru care este luat de soldați și dus înaintea prefectului Pyrrhus. Pentru aceea a fost dat la chinuri: i s-a frecat trupul cu târsâni și a fost ars de foc și târât fără milă peste ciulini, până i s-a spart trupul, iar la urmă a primit sfârșitul prin sabie.

Regizorul francez care a făcut o piesă de teatru despre viața Nadiei Comăneci: „A evadat din comunism și a bulversat echilibrul politic al lumii”
Recomandări
Regizorul francez care a făcut o piesă de teatru despre viața Nadiei Comăneci: „A evadat din comunism și a bulversat echilibrul politic al lumii”

Datorită unei minuni săvârșite de Sfântul Mina, creștinii văd în el și un ocrotitor al celor păgubiți.

Minunile Sfântului Mina

Din vremurile sale au rămas mărturiile mai multor minuni ale Sfântului Mina.

O femeie oarecare, silită fiind de un bărbat spre amestecare de rușine, s-a dus la sfântul și a cerut ajutorul lui, care nu a trecut-o cu vederea, păzind-o nevătămată. Acela, legându-și calul de piciorul său, încerca să silească pe femeie. Iar calul, sălbăticindu-se împotriva stăpânului, nu numai că l-a împiedicat de la nelegiuita faptă, ci l-a și târât pe pământ, neoprindu-se până la biserica sfântului. Ajungând acolo, cu mare glas necheza, făcând pe mulți oameni să iasă din biserică afară să vadă ce se întâmpla. Deci, cel ce a pătimit aceasta, văzând adunarea poporului și calul său care și mai mult se zbătea, și neavând vreun ajutor de la cineva, temându-se să nu sufere ceva mai rău de la calul său, a mărturisit fără să se rușineze, înaintea tuturor, păcatul său și îndată calul s-a liniștit. După aceasta, dezlegându-se călărețul, a intrat în biserica sfântului și căzând la pământ se ruga lui ca să nu fie încă mai mult pedepsit.

Altă dată, un șchiop și o femeie mută stăteau în biserica sfântului împreună cu alți bolnavi, spre a se vindeca. Într-o noapte, fiind toți cuprinși de somn, s-a arătat sfântul și a zis șchiopului: „Du-te acum, când este liniște și apucă-te de haina femeii mute și te vei vindeca!“. Iar el, ducându-se și apucând-o de haină, femeia s-a tulburat și a strigat, dezlegându-i-se limba. Iar șchiopul, rușinându-se, îndată s-a sculat și a început să fugă. Înțelegând amândoi minunea ce s-a făcut, au slăvit pe Dumnezeu.

A emigrat în cel mai prietenos oraș din lume cu bicicliștii și a lucrat în Columbia, Palestina sau Uganda: „Suntem cu 50 de ani în urmă în urma Olandei. Dar nu suntem singurii”
Recomandări
A emigrat în cel mai prietenos oraș din lume cu bicicliștii și a lucrat în Columbia, Palestina sau Uganda: „Suntem cu 50 de ani în urmă în urma Olandei. Dar nu suntem singurii”

Un evreu oarecare, având prieten pe un creștin, atunci când pleca în călătorie undeva departe, de multe ori lăsa creștinului banii săi spre păstrare. Lăsând odată acestuia o pungă cu cinci sute de monede, creștinul cugeta în inima sa să tăgăduiască amanetul, ceea ce a și făcut prin faptă. Căci venind evreul și cerându-și banii, creștinul n-a vrut să-i dea, zicându-i: „De data aceasta n-ai lăsat nimic la mine. De ce ceri bani?“. Iar evreul auzind aceasta, s-a tulburat cu totul. Mai pe urmă, venindu-și în fire, a zis către creștin: „Fiindcă nimeni n-a văzut când ți-am dat banii, jurământul să dezlege pricina noastră. Deci jură-te sfântului Mina, ca să vădească cine este mincinosul“.
Învoindu-se, au mers amândoi la biserica Sfântului Mucenic Mina, și îndată creștinul a făcut jurământ, tăgăduind că ar fi primit banii de la evreu. După aceea, au ieșit amândoi din biserică, au încălecat pe cai și au plecat. Iar calul creștinului mergea cu neorânduială, sălbăticindu-se împotriva stăpânului său, care se temea să nu fie omorât. Deodată l-a aruncat jos la pământ, dar nu i-a vătămat trupul, ci i-a pierdut numai basmaua, împreună cu o cheie și cu pecetea lui de aur. Apoi, iarăși încălecând, au pornit la drum, iar evreul se întrista foarte și ofta din adâncul inimii.
După o bucată de drum creștinul a zis către evreu: „Prietene, fiindcă locul acesta este potrivit, să ne pogorâm de pe cai și să mâncăm ceva“. Așezându-se ei la masă, a venit sluga creștinului ținând într-o mână punga evreului, iar în cealaltă cheia împreună cu basmaua sa, pe care văzându-le s-a înspăimântat. Deci a zis sluga: „Un ins oarecare înfricoșător a venit la stăpâna mea și dându-i cheia împreună cu basmaua, i-a zis: Trimite punga evreului degrabă, ca să nu se primejduiască bărbatul tău. Și, iată, am venit aici după poruncă“. Atunci evreul s-a umplut de bucurie și s-a întors împreună cu creștinul la sfântul. După aceasta evreul se ruga să fie botezat, precum cel ce a fost însuși văzător al minunii. Iar creștinul cerea iertare pentru că a mâniat pe Dumnezeu prin jurământ mincinos. Deci amândoi primind precum au cerut, unul botezul și celălalt iertare, s-au întors la ale lor bucurându-se.

REPORTAJ. Lupta pentru ziua de mâine, într-un talcioc din Capitală: „Mi-am păstrat un costum pentru înmormântare”
Recomandări
REPORTAJ. Lupta pentru ziua de mâine, într-un talcioc din Capitală: „Mi-am păstrat un costum pentru înmormântare”

Biserica Sfântul Mina are 23 de clopote care pot cânta peste 1.000 de melodii

Moaştele Sfântului Mina se află în mai multe locuri din ţară. La ele vin să se închine mii de credincioşi. Din anul 1874, Biserica Sfântul Mucenic Mina din Bucureşti păstrează fragmente din moaştele acestuia. Credincioşii se pot închina la moaştele Sfântului şi în Catedrala Mitropolitană din Iaşi. Şi în Biserica Sfântul Mina din cartierul Obcin, Suceava, sunt prezente două fragmente din moaştele Sfântului Mina.

Puţini ştiu că la Biserica Sfântul Mina există, din 2006, 23 de clopote care pot cânta peste 1.000 de melodii. Clopotele, turnate la atelierele Grassmaryt din Austria, sunt acţionate prin telecomandă, datorită unui sistem GPS conectat la satelit. De asemenea, şi ceasul de pe peretele clopotniţei este conectat la satelit, ele indicând întotdeauna ora exactă.

Ce rol au lumânările întoarse de Ziua Tâlharilor

În popor, data prăznuirii Sfântului Mina mai este cunoscută și drept Ziua tâlharilor. Și asta pentru că sfântul ajută la prinderea hoților și recuperarea pierderilor celor păgubiți. Toți cei aflați la necaz plătesc la biserică sărindare și acatiste. Însă cel mai important pare a fi ritualul lumânărilor întoarse. Numai lumânările sfințite, din biserică, din ceară curată, au efect. Unele persoane folosesc 3 sau 33 de lumânări, altele 40. În ziua respectivă se ține post negru și se citește Acatistul Sfântului Mina.

Lumânările se aprind, apoi se lipesc de sfeșnice cu capătul arzând în jos, adică invers decât ar fi normal. Se crede că astfel se întorc gândurile dușmanilor, ursita și se recuperează pagubele. În unele zone ale țării, se practică acest ritual pe o perioadă îndelungată. Mai exact, vreme de 40 de zile, așa încât ultima zi să pice de ziua sfântului. Se începe cu aprinderea unei lumânări, în prima zi. Apoi, două, a doua zi, și tot așa, până la 40. Deși seamănă mai mult a practică păgână, a ritual vrăjitoresc, care nu are nimic de-a face cu credința creștină, mulți preoți acceptă acest ritual.

Rugăciune folositoare și grabnic ajutătoare către Sfântul Mina

„Preasfinte și întru tot lăudat Mare Mucenic Mina, de minuni făcătorule, primește această rugăciune de la mine, nevrednicul robul tău, căci către tine, ca la un adevărat izvor de tămăduiri și grabnic folositor cu lacrimi fierbinți mă rog ție.

Vezi, sfinte, paguba mea, vezi sărăcia și ticăloșia mea, vezi bubele și rănile trupului și sufletului meu! Mă rog ție, Sfinte Mina, grăbește-te a mă ajuta cu neîncetatele și sfintele tale rugăciuni. Ia aminte la suspinele mele și nu mă trece cu vederea, că știu, Sfinte al lui Dumnezeu, că ai pătimit munci grele și chinuri înfricoșătoare pentru dragostea lui Hristos, dar prin acele suferințe astăzi viețuiești luminat și ai aflat dar de Dumnezeu.

Fiindcă ne-am încredințat că și după mutarea ta din viața aceasta trecătoare, cine a năzuit la sfântă biserica ta și cu credință ți s-a rugat nu a rămas neajutat. Ca cine te-a chemat pe tine întru ajutor și nu l-ai auzit? Sau cine te-a chemat pe tine, de minuni făcătorule, și tu l-ai trecut cu vederea? Sau cui, în pagube fiind și alergând spre ajutorul tău, nu i-ai descoperit paguba lui?

Minunile și ajutorul tău m-au făcut și pe mine să alerg la ajutorul tău, să cred că la orice facere de bine ești gata ajutător și grabnic folositor. Și eu acum, fiind scârbit și în pagubă, alerg către tine cu credință și cu lacrimi, îngenunchind, mă rog ție, Sfinte și Mare Mucenic Mina, ca să te rogi lui Hristos, Fiul lui Dumnezeu, pentru mine păgubașul și scârbitul, celui ce n-a trecut cu vederea rugăciunea ta cea mucenicească, ci te-a ascultat și te-a întărit și te-a primit în cereștile lăcașuri.

Roagă-te ca să fiu și eu ajutat și miluit pentru rugăciunile tale, și din pagube și necazuri izbăvit, ca să laud și bine să cuvântez și să slăvesc întru tot lăudatul și preaputernicul nume al Tatălui și al Fiului, si al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin”.

Tot pe 11 noiembrie, se face pomenirea Sfântului Mucenic Victor, Sfântului Mucenic Vichentie, Sfintei Mucenițe Stefanida, Sfântului Teodor Mărturisitorul sau Studitul, egumenul Mănăstirii Studion, din Constantinopol.


Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email [email protected]

"Mâncarea e dezgustătoare, oamenii pot să te ucidă, iar femeile sunt ca porțelanul". Țara din Europa care a îngrozit-o pe soția lui Angel Di Maria
GSP.RO
"Mâncarea e dezgustătoare, oamenii pot să te ucidă, iar femeile sunt ca porțelanul". Țara din Europa care a îngrozit-o pe soția lui Angel Di Maria
Urmărește-ne pe Google News
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Porecla pe care indienii i-au dat-o Iuliei Vântur! Abia acum s-a aflat ce cred despre iubita lui Salman Khan
Playtech.ro
Porecla pe care indienii i-au dat-o Iuliei Vântur! Abia acum s-a aflat ce cred despre iubita lui Salman Khan
Îl recunoști? Oamenii treceau pe lângă el în aeroport, fără să aibă habar că este chiar unul dintre cei mai importanți bărbați din România
Viva.ro
Îl recunoști? Oamenii treceau pe lângă el în aeroport, fără să aibă habar că este chiar unul dintre cei mai importanți bărbați din România
Preţul nepăsării pe care l-ar putea plăti o bucătăreasă româncă din Italia. Şi-a abandonat colega, când avea mare nevoie de ajutor: "Zace pe podea, printre legume"
Observatornews.ro
Preţul nepăsării pe care l-ar putea plăti o bucătăreasă româncă din Italia. Şi-a abandonat colega, când avea mare nevoie de ajutor: "Zace pe podea, printre legume"
Ce au făcut niște tineri care petreceau într-un sat din Vaslui când au auzit că o ambulanță a rămas blocată în nămeți
Știrileprotv.ro
Ce au făcut niște tineri care petreceau într-un sat din Vaslui când au auzit că o ambulanță a rămas blocată în nămeți
Culisele scandalului de xenofobie care a dus la oprirea meciului Sepsi – FCU Craiova! Se răzbună ultrașii pe Mititelu? “Nu ne interesează dacă se reia!” Exclusiv
FANATIK.RO
Culisele scandalului de xenofobie care a dus la oprirea meciului Sepsi – FCU Craiova! Se răzbună ultrașii pe Mititelu? “Nu ne interesează dacă se reia!” Exclusiv
Cuvintele care au oprit meciul Sepsi - U Craiova 1948. Ce au putut să scandeze fanii olteni | EXCLUSIV
Orangesport.ro
Cuvintele care au oprit meciul Sepsi - U Craiova 1948. Ce au putut să scandeze fanii olteni | EXCLUSIV
Horoscop 30 ianuarie 2023. Leii au șansa de a obține un control mult mai bun asupra propriilor gânduri și de a le coordona mai bine
HOROSCOP
Horoscop 30 ianuarie 2023. Leii au șansa de a obține un control mult mai bun asupra propriilor gânduri și de a le coordona mai bine
S-a lansat primul Centrul de Medicină a Stilului de Viață – Better Me. Cum te poate ajuta și unde se află
PUBLICITATE
S-a lansat primul Centrul de Medicină a Stilului de Viață – Better Me. Cum te poate ajuta și unde se află