Mergi direct la conținut »
Vrei să primești 40.000 de lei pentru izolarea termică a locuinței? Află ce acte trebuie să-ți pregătești
Ştiri Libertatea > Ştiri > Vrei să primești 40.000 de lei pentru izolarea termică a locuinței? Află ce acte trebuie să-ți pregătești

Vrei să primești 40.000 de lei pentru izolarea termică a locuinței? Află ce acte trebuie să-ți pregătești

Guvernul a adoptat un act normativ prin care stabilește că cei care vor să-și izoleze termic locuința pot primi un sprijin financiar nerambursabil de până la 40.000 de lei, dar nu mai mult de 120 de lei pe metru patrat izolat. Statul vrea să încurajeze, în acest mod,  folosirea materialelor izolatoare organic-naturale, pentru a reduce consumul energetic al clădirilor și a îmbunătăți calitatea mediului.

De Alexandru Boariu,

Imobilul trebuie să aibă cel mult două etaje

Ajutorul financiar nerambursabil de 40.000 de lei pentru izolarea termică a locuinței urmează a fi acordat persoanelor fizice, cetățeni români, ai unui stat UE sau ai Spațiului Economic European (SEE) , cu domiciliul stabil în România, atât pentru casele aflate în construire, cât și pentru cele deja existente, cu o condiție, și anume, imobilul să aibă  cel mult două etaje.  Procedura pentru derularea acestui program, denumit „Casa verde Plus”, este stabilită de Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 2.425/2016 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului privind efectuarea de lucrări destinate eficienței energetice, beneficiari persoane fizice, publicat în Monitorul Oficial. Programul urmează a fi demarat la o dată ce va fi anunțată de MMAP.

Actele necesare pentru o casă deja construită

Sesiunea de înscriere a celor interesați pentru a primi 40.000 de lei pentru izolarea termică a locuinței va fi stabilită și apoi anunțată public, de către Administrația Fondului pentru Mediu (AFM). Anunțul va fi făcut cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de începerea înscrierilor.

Dacă ești interesat de acest ajutor financiar, trebuie să-ți pregătești o serie de acte, pe care va trebui să le depui la AFM. Astfel, dacă vrei să-ți izolezi o locuință deja existentă, va trebui să depui:

 • cererea de finanțare;
 • actul de identitate al solicitantului (copie);
 • extrasul de carte funciară pentru informare (privind construcția), emis cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii dosarului de finanțare (original);
 • certificatul de performanţă energetică a clădirii, emis cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii dosarului de finanțare (copie legalizată);
 • proiectul tehnic original pentru termoizolare, care să ateste îndeplinirea condițiilor de eligibilitate a proiectului de izolare, însoțit de fișe tehnice, agremente tehnice și certificate de conformitate pentru materialele de izolație, tencuieli permeabile;
 • certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului, de către organul fiscal teritorial (original sau copie legalizată);
 • certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului, de către autoritatea publică locală de la domiciliul solicitantul (original sau copie legalizată);
 • certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului, de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială va fi implementat proiectul, în situația în care domiciliul solicitantului este diferit de adresa de implementare (original sau copie legalizată);
 • o declarație pe propria răspundere;
 • o adeverință privind existența contului bancar al solicitantului finanțării, emisă de o bancă comercială, sau extrasul de cont;
 • pentru imobilele deținute în coproprietate se va depune o declarație notarială, semnată de toți coproprietarii, referitor la faptul că nu vor depune cerere pentru același imobil (original);
 • certificatul de cazier judiciar emis pe numele solicitantului, eliberat de către organul teritorial al Internelor (original).
Are 23 de ani și a dat lovitura cu o afacere unică în România! Ideea genială din care s-a îmbogățit
Recomandări

Are 23 de ani și a dat lovitura cu o afacere unică în România! Ideea genială din care s-a îmbogățit

Șefa secției de nefrologie de la ”Sf. Ioan” rupe tăcerea! Detalii uluitoare despre profesorul pe fals Checheriță
Recomandări

Șefa secției de nefrologie de la ”Sf. Ioan” rupe tăcerea! Detalii uluitoare despre profesorul pe fals Checheriță

Actele necesare pentru o casă aflată în construcție

Dacă ai nevoie de cei 40.000 de lei pentru izolarea termică a locuinței, dar este vorba de  o casă pe care vrei s-o construiești sau care este aflată, deja, în construcție, trebuie să-ți pregăteșăi următoarele acte: cererea de finanțare; actul de identitate al solicitantului (copie); autorizația de construire valabilă la data depunerii dosarului, însoțită de înștiințările de începere a lucrărilor către emitentul autorizației și inspectoratul teritorial în construcții (copii legalizate), plus, dacă este cazul, documentul din care rezultă preluarea autorizației de construire (copie legalizată); ordinul de începere a lucrărilor; extrasul de carte funciară pentru informare (privind terenul pe care se construiește casa), emis cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii dosarului de finanțare (original); extras original din proiectul tehnic (partea de arhitectură), care să ateste îndeplinirea condițiilor de eligibilitate a proiectului de izolare, însoțit de fișe tehnice, agremente tehnice și certificate de conformitate pentru materialele de izolație, tencuieli permeabile; dispoziție de șantier, dacă este cazul, pentru schimbarea soluției tehnice (original), însoțită de memoriu tehnic justificativ, note de renunțări, liste de cantități suplimentare cu prețuri, secțiuni și piese desenate de modificare a soluției tehnice; certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului, de către organul fiscal teritorial (original); certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului, de către autoritatea publică locală de la domiciliul solicitantului (original); certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului, de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială va fi implementat proiectul, în situația în care domiciliul solicitantului este diferit de adresa de implementare (original); o declarație pe propria răspundere; adeverința privind existența contului bancar al solicitantului finanțării, emisă de o bancă comercială, sau extrasul de cont; pentru imobilele deținute în coproprietate se va depune o declarație notarială, semnată de toți coproprietarii, referitor la faptul că nu vor depune cerere pentru același imobil (original); certificatul de cazier judiciar emis pe numele solicitantului, eliberat de către organul teritorial al Ministerului Afacerilor Interne (original).

TOLO, despre Gabriela Firea și blaturile cu televiziunile! 'În realitate, e jale!'
Recomandări

TOLO, despre Gabriela Firea și blaturile cu televiziunile! 'În realitate, e jale!'

Dosarul poate fi trimis și prin poștă

Dosarele de înscriere pentru solicitarea celor 40.000 de lei pentru izolarea termică a locuinței, ajutor financiar nerambursabil, pot fi  depuse direct la sediul Administrației Fondului pentru Mediu (AFM) sau prin poștă, cu confirmare de primire, pe adresa Splaiul Independenţei, nr. 294, corp A, sector 6, cod poștal 060031, municipiul București. Poți solicta ajutorul de 40.000 de lei pentru izolarea termică a locuinței, o singură dată, pentru o singură locuință. Sesiunea de înscriere în programul „Casa verde Plus” va fi stabilită și apoi anunțată public de către Administrația Fondului pentru Mediu. Anunțul va fi făcut cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de începerea înscrierilor.

Citește și: Iei bani frumoși, dacă-ți instalezi panouri solare. Statul te ajută să schimbi sistemul de încălzire a casei

 

Close
Închide
  Close