MENIU CAUTĂ

(Publicitate) Ce este PUD și când este necesar?

Distribuie

Deținerea unei case este un vis care animă multe persoane. Un teren înseamnă o oportunitate, o stabilitate ce poate însemna casa copiilor noștri, un loc unde aceștia să vină cu drag de oriunde s-ar duce.

Înainte de a începe planificarea viitoarei construcții trebuie să avem toate documentele în regulă și să ne informăm cu privire la reglementările urbanistice în care este încadrat terenul.

Reglementările unui teren pot fi traduse prin restricțiile și permisivitățile ce trebuiesc îndeplinite atunci când vrem să ne construim o casă.

Aceste informații se pot afla prin solicitarea unui Certificat de Urbanism.

Cele mai importante aspecte sunt:

 • Procentul de Ocupare al Terenului (POT);
 • Coeficientul de Utilizare al Terenului (CUT);
 • Regimul de înălțime și retragerile minime față de limita de proprietate.

   Ce este Planul Urbanistic de Detaliu (PUD)?

De asemenea, PUD-ul reprezintă documentația de urbanism prin care se stabilește edificabilul maxim, dimensionarea, echiparea edilitară a viitoarei investiții pe o parcelă.

Totul este corelat cu funcțiunea predominantă și cu vecinătățile imediate.

Pentru a se realiza acest lucru se vor studia mai multe variante, opțiunea pentru realizarea unei construcții compatibile cu totalitatea factorilor.

     Când este necesar PUD (Planul Urbanistic de Detaliu)

În anumite situații este necesară detalierea Planului Urbanistic General (PUG) sau Zonal (PUZ) printr-o documentație PUD (Plan Urbanistic de Detaliu).

Un plan urbanistic de detaliu este necesar atunci când:

 • detaliază o documentație de rang superior (PUZ sau PUG);
 • modifică retragerile față de limitele de proprietate;
 • stabilește condițiile de echipare edilitară;
 • stabilește cum se va realiza accesul la viitoarea construcție;
 • trebuie asigurată integrarea construcției sau construcțiilor noi și corelarea acestora cu cele deja existente cu care se invecinează;
 • este prevăzut în Regulamentul Local de Urbanism (RLU).

  Etapele aprobării Planului Urbanistic de Detaliu (PUD)

Etapele aprobării Planului Urbanistic de Detaliu (PUD):

 • Obținerea certificatului de urbanism;
 • Realizarea studiilor de fundamentare preliminare (studiu geotehnic, ridicare topografică);
 • Elaborarea părților desenate (încadrare in zonă, situația existentă, reglementările urbanistice, reglementări edilitare, obiective de utilitate publică, mobilare urbanistică) și părților scrise (memoriu de urbanism);
 • Informarea populației;
 • Obținerea avizelor solicitate prin certificatul de urbanism;
 • Susținerea documentației de urbanism în cadrul Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenajarea Teritoriului (CTUAT);
 • Definitivarea documentației și realizarea completărilor conform cerințelor CTUAT;
 • Susținerea finală a documentației;
 • Aprobarea documentației;
 • Obținerea Hotărârii de Consiliu Local (HCL).
Comentarii