Mergi direct la conținut »
Evaluarea Națională 2017. Calendar, subiecte și rezultate Evaluare Națională 2017
Știri România Libertatea > Ştiri > Știri România > Evaluarea Națională 2017. Calendar, subiecte și rezultate Evaluare Națională 2017

Evaluarea Națională 2017. Calendar, subiecte și rezultate Evaluare Națională 2017

Evaluarea Națională 2017 a început luni, 19 iunie. Edu.ro a publicat o listă cu modele de subiecte pentru Evaluarea Națională 2017, de unde elevii pot vedea ce vor avea de rezolvat la examenul care va avea loc anul viitor. La fel ca și luni, după proba la Română, și miercuri, după proba la Matematică, rezolvările subiectelor la Română și Matematică au fost transmise LIVE pe Facebook și au fost publicate pe www.libertatea.ro.

De Miruna Darcovici,


Urmăriţi în secţiunea specială din Libertatea.ro toate informaţiile legate de EVALUAREA NAȚIONALĂ 2017: calendarul examenelor, subiecte, noutăţi. 


EVALUAREA NAŢIONALĂ 2017. Elevii susţin proba la Limba română pe 19 iunie. Model de subiect

EVALUAREA NAŢIONALĂ 2017. Elevii susţin proba la Matematică pe 21 iunie. Model de subiect


Perlele candidaţilor la Evaluarea Naţională au stârnit şi în acest an amuzamentul corectorilor. Iată cele mai amuzante perle la Limba şi Literatura Română

UPDATE 21 iunie. Absolvenţii claselor a VIII-a au susținut astăzi, pe 21 iunie, proba scrisă la Matematică, din cadrul examenului de Evaluare Naţională 2017.
VIDEO. Rezolvarea subiectelor la Evaluarea Națională la Matematică

UPDATE 19 iunie. Absolvenții claselor a VIII-a au susținut proba la Limba română. Vezi VIDEO cu rezolvarea subiectelor la Evaluarea Națională la Română

UPDATE 15 iunie. Sesiunea specială a Evaluării Naționale 2017 a continuat pe 14 iunie cu proba la limba maternă.

UPDATE 14 iunie. Sesiunea specială a Evaluării Naționale 2017 a continuat pe 14 iunie cu proba la Matemaică

UPDATE 13 iunie. Sesiunea specială a Evaluării Naționale 2017 a început pe 13 iunie, cu proba la Limba română. Sesiunea este organizată pentru elevii claselor a VIII-a participanți la loturile naționale de pregătire pentru olimpiade și concursurile internaționale, care are loc în perioada 12 – 16 iunie, în municipiul București.

Cine e misterioasa „fată din cort”. De trei luni locuia la marginea pădurii, în Șcheii Brașovului, și nimeni nu știa cine e
Recomandări

Cine e misterioasa „fată din cort”. De trei luni locuia la marginea pădurii, în Șcheii Brașovului, și nimeni nu știa cine e

Evaluarea Națională 2017. Modele de subiecte pentru Evaluarea Națională 2017

Lista de modele de subiecte pentru Evaluarea Națională 2017 au fost construite în funcție de următoarele trei cerinţe: formulare clară, precisă şi în strictă concordanţă cu programele pentru Evaluarea Naţională, nivel mediu de dificultate și posibilitatea de a fi rezolvate în 120 de minute.

Modelele orientative de subiecte/biletele de examen/pachetele de fișiere pentru examenul național de Bacalaureat au fost concepute în concordanţă cu programele în vigoare ale examenului, astfel încât tratarea lor să valorifice capacitatea candidaților de analiză, de sinteză, de generalizare şi de abstractizare. De asemenea, acestea vizează cuprinderea echilibrată a materiei studiate, solicitându-se demonstrarea competenţelor prevăzute în programele de examen, respectiv încadrarea în timpul prevăyut de metodologie pentru rezolvarea sarcinilor de lucru. Comparativ cu anul trecut nu au fost operate modificări în structura subiectelor.

Calvarul unui chirurg român pregătit în Franța și Belgia după ce a revenit în România
Recomandări

Calvarul unui chirurg român pregătit în Franța și Belgia după ce a revenit în România

Centrul Național de Evaluare și Examinare este instituția din subordinea Ministerului Educației specializată în evaluare educaţională, având ca atribuţii, printre altele, asigurarea coordonării ştiinţifice şi profesionale a sistemului de examene din învăţământul preuniversitar, inclusiv elaborarea probelor de examen, respectiv elaborarea de metodologii, proceduri şi regulamente pentru organizarea şi desfăşurarea examenelor şi evaluărilor în învăţământul preuniversitar.

Modele de subiecte pentru Evaluarea Națională 2017

Modele de subiecte pentru Evaluarea Națională 2017 la Limba şi literatura română
Modele de subiecte pentru Evaluarea Națională 2017 Limba şi literatura maternă
Modele de subiecte pentru Evaluarea Națională 2017 Matematică

Lecții împotriva traficului de persoane cu copii de 13-14 ani în cea mai expusă zonă a României. „Până să fie cazul Caracal, directorii și profesorii nu erau foarte receptivi”
Recomandări

Lecții împotriva traficului de persoane cu copii de 13-14 ani în cea mai expusă zonă a României. „Până să fie cazul Caracal, directorii și profesorii nu erau foarte receptivi”

Calendarul examenelor de la Evaluarea Națională 2017

7 – 9 iunie 2017: Înscrierea la evaluarea naţională
9 iunie 2017: Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a
19 iunie 2017: Limba şi literatura română – probă scrisă
21 iunie 2017: Matematica – probă scrisă
22 iunie 2017: Limba şi literatura maternă – probă scrisă
26 iunie 2017: Afişarea rezultatelor (până la ora 16)
26 iunie 2017: Depunerea contestaţiilor (orele 16 – 20)
27-29 iunie 2017: Rezolvarea contestaţiilor
30 iunie 2017 :Afişarea rezultatelor finale după contestaţii

Reguli pentru elevi în sala de examen la Evaluarea Națională 2017

Art.10. (1) Se interzice candidaților la evaluarea națională să introducă în sălile de examen ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete și altele asemenea, candidații având obligația de a lăsa obiectele menționate în sala de depozitare a obiectelor personale stabilită de comisia din unitatea de învățământ în acest scop.

(2) Candidații care refuză depozitarea obiectelor menționate la alin. (1) în sala stabilită de comisie în acest scop nu vor fi primiți în examen.

(3) Se interzice candidaților la evaluarea națională să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și altele asemenea ori în băncile în care sunt așezați în sălile de examen, orice fel de lucrări: manuale, cărți, dicționare, culegeri, formulare, memoratoare, notițe, însemnări, rezumate, ciorne sau lucrări ale altor candidați etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.

(4) Se interzice candidaților să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și altele asemenea, sau în băncile în care sunt așezați în sălile de examen, telefoane mobile, căști audio, precum și orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare/care permite conectarea la internet/la rețele de socializare, care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare între candidați sau cu exteriorul.

(5) Se interzice candidaților să comunice între ei sau cu exteriorul, să copieze, să transmită materiale care permit copiatul sau să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notițe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare între candidați sau cu exteriorul.

(6) Încălcarea regulilor menționate la alin. (3)-(5) va fi considerată fraudă/tentativă de fraudă, iar candidații respectivi vor fi eliminați de la proba respectivă, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceștia ori de alți candidați, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane și indiferent dacă ei au primit ori au transmis
materialele interzise/ciornele/foile din lucrările scrise.

(7) Candidații eliminați de la o probă pentru fraudă sau tentativă de fraudă vor primi nota 1 (unu) pe lucrarea scrisă.

(8) Înainte de începerea probelor, asistenții prezintă candidaților prevederile metodologice legate de organizarea și desfășurarea corectă a evaluării naționale și prevederile alin. (1)-(7) și le solicită să predea toate eventualele materiale și obiecte care, potrivit reglementărilor în vigoare, sunt interzise în sala de examen.

(9) După parcurgerea pașilor menționați la alin. (8), candidații vor semna un proces-verbal în care se regăsesc prevederile alin. (1)-(7) și mențiunea că știu că nerespectarea regulilor menționate la alin. (3)-(5) are drept consecință măsurile menționate la alin. (6) și (7).

Art.11. (1) Candidatul major și părinții/reprezentanții legali ai candidatului minor pot solicita comisiei județene/a municipiului București de organizare a evaluării naționale să vadă lucrarea/lucrările proprie/proprii a/ale propriului copil numai după afișarea rezultatelor finale după contestații. La vizualizarea lucrării/lucrărilor, candidatul minor trebuie să fie însoțit obligatoriu de un părinte/reprezentant legal.

(2) Solicitarea de vizualizare, menționată la alin. (1), nu poate conduce la reevaluarea și/sau modificarea notelor acordate lucrării/lucrărilor.

(3) Cu excepția candidatului sau a părinților/reprezentanților legali ai acestuia, pot solicita să vadă lucrarea/lucrările doar membrii comisiei județene/a municipiului București de organizare a evaluării naționale sau cei ai Comisiei Naționale de Organizare a Evaluării Naționale, în scopul reevaluării acesteia/acestora, conform prevederilor art. 6 pct. (10) și ale art. 9 pct. (25) din Metodologia de organizare și desfășurare a evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a în anul școlar 2010-2011, Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4.801/2010.

Close
Închide
  Close