12 Feb. 2018 21:00 , de Alexandru Boariu

LIBERTATEA TE AJUTĂ: Cine poate fi înlăturat de la succesiune

Distribuie

Avem de făcut un act de succesiune. Printre moștenitori, se numără și un nepot, care în ultimii ani s-a comportat foarte urât cu decedatul. Acest nepot nu poate fi înlăturat de la succesiune? (Dumitra Sitaru. Ilfov)

Răspunde Av Adrian Cuculis: Potrivit Art 959, din Noul Cod civil- poate fi declarată nedemnă de a moşteni: a) persoana condamnată penal pentru săvârşirea, cu intenţie, împotriva celui care lasă moştenirea a unor fapte grave de violenţă, fizică sau morală, ori, după caz, a unor fapte care au avut ca urmare moartea victimei; b) persoana care, cu rea-credinţă, a ascuns, a alterat, a distrus sau a falsificat testamentul defunctului; c) persoana care, prin dol sau violenţă, l-a împiedicat pe cel care lasă moştenirea să întocmească, să modifice sau să revoce testamentul. Sub sancţiunea decăderii, orice succesibil poate cere instanţei judecătoreşti să declare nedemnitatea în termen de un an de la data deschiderii moştenirii. Introducerea acţiunii constituie un act de acceptare tacită a moştenirii de către succesibilul reclamant. Dacă hotărârea de condamnare penală se pronunţă ulterior datei deschiderii moştenirii, termenul de un an se calculează de la data rămânerii definitive a hotărârii.

Citește și: Succesiunea mai poate fi solicitată după 7 ani?

 

 

Loading...
Comentarii