Anunturi

Pierderi

 • SOCIETATEA POLYBAG EUROPE SRL, cu sediul in Mun. Dej, str. Bistri?ei, nr. 63/A, ap. 1 din corp 1, jud. Cluj, declara pierdut ?i nul Certificatul Constatator emis la data de 16.07.2012 de ORC Cluj in baza Legii 359/2004, conform declara?iei nr. 538592/11.07.2012 pentru activita?i desfa?urate la sediul social.
 • SELETTRA SPA AVIGLIANO SUCURSALA BUCURE?TI, J40/4946/2013, CUI 31504768, cu sediul in Bucure?ti, str. Splaiul Unirii, nr. 49, Ansamblul Mara?e?ti, declara pierdute ?i nule urmatoarele acte emise de ORC Bucure?ti: Certificat de inregistrare B3069130 ?i Certificat constatator Legea 359/2004 emis la 14.05.2015 pentru activita?i desfa?urate la sediul social.
 • PIERDUT CONTRACT VANZARE CUMPARARE nr. 22185/4/1991 intre SC AVL Berceni ?i Camara?escu Aneta. Il declar nul.
 • PIERDUT Act de concesiune nr. 4075/2013 pe numele Albu Stan ?i Albu Ana, emis de Parohia Caramidarii de Jos. Il declar nul.

Oferte Serviciu

 • MENAJERE full-time, pentru clinicile ?i Spitalul Sanador. 0735.317.201; 0755.045.495.
 • I?I facem CV-ul, i?i gasim job ?i aplicam pentru tine. GRATUIT!
 • ANGAJAM TEHNICIENI INTRETINERE CLADIRE de BIROURI in Bucuresti, zona centrala, cu calificare de electrician, instalator si/ sau fochist. Programul de lucru este de luni pana vineri, pachet salarial atractiv. Telefon: 0751.171.055.
 • LIBRA GUARD angajeaza AGEN?I PAZA pentru BUCURE?TI. Salariu 1.600 Lei. Tel. 0758.014.317.
 • ?OFERI categoria B, C, E cu atestat ?i card. Asiguram gratuit cazare, masa, diurna. A?teptam provincia. Salarii atractive. Firma i?i desfa?oara activitatea in Bucure?ti. Rela?ii intre 10.00- 16.00. 0769.961.624.
 • FEMEIE de serviciu pentru societate comerciala cu activitate in industria alimentara. Salariu atractiv. Rela?ii intre orele 10.00-16.00. 0769.961.624
 • PAZNIC cu atestat. Oferim masa gratuita. Firma i?i desfa?oara actvitatea in Bucure?ti. Rela?ii intre 10.00- 16.00. 0769.961.624
 • ANGAJAM personal calificat cat si necalificat in domeniul comercial (lucrator comercial). Nu este necesara experienta. Minim 6 clase. Locatia magazin din sectorul 3. Detalii la adresa de mail: office@ghostadvertising.ro sau telefonic: 0768727139
 • PRODUCATOR STICLA TERMOIZOLANTA angajeaza muncitori calificati cu experienta si necalificati. Salariu atractiv. Telefon: 0731.304.155 /021.450.12.66
 • FABRICA TAMPLARIE PVC angajeaza muncitori calificati cu experienta si necalificati ?Salariu atractiv. Telefon: 0731.304.155 / 021.450.12.66.
 • ANGAJAM croitorese (confec?ionere) -ma?ina de cusut simpla, bd Timi?oara 84, langa Selgros Militari, sector 6, in incinta Complex Comet (Fabrica de steaguri). Salariu 2000 lei +bonuri de masa. Program 9 -17, tel. 0731.372.735.
 • FIRMA INCAL?AMINTE angajeaza finisatori cu ?i fara experien?a. 0744.300.278, 0743.027.923.
 • RESTAURANT Margineni angajeaza bucatari si grataragii cu experienta, Bucuresti-Colentina. Oferim cazare pentru cei din provincie. Salariu motivant. Tel. 0733.986.867, 0726.110.693
 • SC SILFLOR & MOVE IMPEX SRL, cu sediul in oras Pope?ti-Leordeni, ?os. Olteni?ei, nr. 14E, jude? Ilfov, angajeaza dulgheri ?i zidari. Telefon: 0745.054.556.
 • FETE pregatit ?i cusut fe?e incal?aminte eleganta de dama, zona metrou Republica; 0722.612.977, 0764.220.772.
 • ANGAJAM MUNCITORI in constructii pentru strainatate cu contract de munca. SALARIU 2000EURO. TEL. 0762.219.902

Prestari Servicii

 • MASINI SPALAT deplasare/ constatare gratuita, REPARATII urgente, GARANTIE. 0761.290.233, 0729.374.669.
 • REPAR frigidere si congelatoare inclusiv sambata si duminica. 021.425.87.56; 0744.517.905.
 • DOAMNA ofer masaj relaxare, ?os. Pantelimon, Cimitirul Armenesc. 0726.566.223.
 • DOAMNA ofer MASAJ DE RELAXARE, Universitate. 0768.037.948.
 • EXECUTAM zugraveli, faianta, gresie, parchet, glafuri ?i renovari.0762.248.091
 • MASAJ de relaxare Piata Victoriei, langa Guvern. 0785.867.680.
 • MASAJ relaxare, toate tipurile 50/ ?edin?a, Militari- Pacii. 0725.819.146, 0732.993.977, 0737.925.914.
 • ACOPERISURI, mansardari, sisteme complete etc. Vindem sau montam materiale de constructii. Pensionari, vaduve 30% reducere. Oferim seriozitate si garantie. 0756.375.862
 • OFER masaj de relaxare, Dristor. 0734.861.139.

Vanzari Diverse

 • PIANINA ARNOLD FIBIGER, STARE PERFECTA, PLACA BRONZ. Negociabil. Tel. 0728.065.333

Cumparari Diverse

 • TABLOURI, ceasuri, icoane, statuete, argintarii, bijuterii, monezi, decora?ii militare. Plata pe loc. Deplasare la domiciliu. 021.335.71.82, 0766.616.434.

Cumparari Terenuri

 • CUMPAR teren sau casa in Bucuresti. Plata cash 0765514470

Vanzari Imobile

 • PROPRIETAR vand garsoniera ultracentral, zona Piata Rosetti, rog seriozitate. 0741.184.892