Anunturi

Adunari Generale

 • CONSILIUL de Administratie al STIMPEX S.A Bucuresti convoaca Adunarea Generala a Actionarilor in data de 18.05.2018 sediul societatii din Str. Nicolae Teclu, nr. 46-48, sector 3, ora 14.00. Ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor: 1. Raportul Consiliului de Administratie. 2. Raportul Comisiei de Cenzori. 3. Aprobarea: -Bilantului pe anul 2017. -Contului de profit si pierdere an 2017. -Repartizarea profitului net an 2017. 4. Aprobarea pentru anul 2017 a: -Programului de productie. -Programului de cercetare. -Programului de investitii, reparatii si dotari. -Bugetul pentru finantarea programului de investitii, reparatii si dotari. -Bugetul Activitatii Generale. 5. Alegerea Comisie de Cenzori. 6. Diverse.
 • CONSILIUL Local Sector 6 se intruneste in sedinta ordinara in data de 26.04.2018, ora 12.00, la sediul Primariei Sector 6, Calea Plevnei nr. 147-149.

Comemorari

 • M-A parasit un sot deosebit dupa o convietuire de mai bine de 57 ani, lasand amintirea unui OM prin calitati alese de caldura si noblete sufleteasca. Se implinesc 40 de zile de cand CORNELIU BUESCU muzicolog, a devenit o scumpa imagine in cripta amintirilor. Irina sotia lui.
 • IN ziua de 21 aprilie 2018 se implinesc 16 ani de cand filozoful ?i ziaristul RADU PATRA?CU, in varsta de 28 de ani, a incetat din via?a in urma unui a?a-zis "accident" rutier. Neconsola?i pentru totdeauna, parin?ii au ramas, oriunde ar fi, cu inimile zdrobite. Dumnezeu sa-l aiba in paza ?i sa-i mantuiasca sufletul! Familia Patra?cu.

Pierderi

 • PIERDUT ATESTAT TRANSPORT MARFURI GENERALE pe numele Tanasele Gheorghe- serie CI- RX 674006.

Oferte Serviciu

 • AUTO SOFT BANEASA angajeaza vulcanizator cu experien?a salariu fix + comision. 0743.058.438.
 • MAGAZINER ?i gestionar depozit magazie ?i depozit componente elecromecanice ascensoare. 0766229614
 • CLUB Vila Bran (Bran, Brasov) angajeaza cu experienta: receptioner, animator pentru copii, bucatar, barman, ospatar, spalator vase, camerista, zugrav. 0722.268.866
 • ANGAJAM vanzator Statie Peco in Pipera Tunari -Sos de Centura, salariu net 1700. Tel. 0768.586.400
 • AGEN?IE DE SECURITATE angajeaza conform legii 333 /2003, agen?i securitate, program 8 h/zi, posturi interior, echipament gratuit, salariu motivant. 021.337.44.77, 0747.221.397.
 • AGEN?I SECURITATE urgent, Bucure?ti ?i Ilfov, 1400- 1600 ron. 0737.039.536.
 • AUTO Soft Baneasa, Militari, Fundeni, Dude?ti angajeaza vulcanizator cu experien?a salariu+ comision 0757.091.414.
 • AUTO Soft Militari angajeaza inspector ITP cu experien?a, salariu +comision. 0757.091.414.
 • RESTAURANT din sector 6 angajeaza bucatari, ajutori bucatari. 0758.111.411.
 • ANGAJAM instalatori calificati si instalatori necalificati pentru sanitare si termice. Contract de munca. Salariu atractiv. 0722.296.686
 • RESTAURANT situat in centrul Capitalei angajeaza in condi?ii avantajoase bucatari, barmani, ospatari. Salariu motivant. 0744.624.971
 • CURA?ATORIE angajeaza ?oferi, personal primire, calcatorese, croitorese, muncitori necalifica?i, fochi?ti, pentru zonele Obor, Pantelimon, ?tefan cel Mare, Apaca, Aurel Vlaicu. Condi?ii excelente. 0755.200.031
 • ANGAJAM agen?i CURA?ENIE, pentru SEDII BANCI ?i CLADIRI BIROURI, Bucure?ti. 0733.733.178/ 021.326.79.79.
 • FIRMA DE CONSTRUC?II angajeaza zidari, zugravi, fierari, dulgheri, electricieni, necalifica?i. 0766.260.441.
 • SWAT FORCE -ROMANIA, angajeaza urgent agenti de interventie (moto/ auto) si agenti de securitate, barbati si femei pentru obiective din Bucuresti si zonele limitrofe; asiguram scolarizare si salariu in functie de specificul obiectivelor; telefon programare interviu: 0735.319.640, 0725.443.366
 • ANGAJEZ manichiurista. 0768.413.377
 • PAZNICI balta peste, 18 km Bucuresti, asigur transport dubita Colentina. Oferim cazare modesta. 0762.311.312
 • SOCIETATE comerciala, cu sediul in Bucure?ti, angajeaza in condi?ii bune de munca, salariu motivant ?i bonuri de masa: strungar comanda numerica, strungar universal, lacatu? confec?ii metalice, bobinator ma?ini electrice, controlor calitate, tamplar universal, muncitor necalificat (pentru cura?enie in incinta societa?ii). Rela?ii la telefon: 0314.251.214, 0755.073.558.
 • RESTAURANT din sector 6 angajeaza pizzari. Tel. 0758.111.411.
 • ICME ECAB SA? CABLEL ?fabrica de cabluri electrice angajeaza STIVUITORIST ? pentru stivuitor de 5-7 tone ?(autorizat ISCIR). Se ofera conditii foarte bune de salarizare, plata orelor suplimentare, prime lunare, prime cu ocazia sarbatorilor si tichete de masa. Candidatii interesatii sunt invitati zilnic intre orele 09:00-13:00 la sediul companiei din Str. Drumul Intre Tarlale, nr. 42, Sector 3. Relatii la telefoanele: 021.20.90.415 /021.20.90.309 /021.20.90.110.
 • ICME ECAB SA ?CABLEL ?FABRICA DE CABLURI electrice si de telecomunicatii angajeaza Operatori in productie. Se ofera conditii foarte bune de salarizare, prime lunare, prime cu ocazia sarbatorilor si tichete de masa. Candidatii interesati sunt invitati intre orele 8.00-13.00 la sediul companiei din Str. Drumul Intre Tarlale, nr. 42, Sector 3. Relatii la telefoanele: 021.20.90.415 /021.20.90.110 /021.20.90.309.
 • AUTOSOFT Militari angajeaza mecanic geometria direc?iei salariu +comision , tel 0745.097.291.
 • ANGAJAM sudori, lacatu?i. Punct lucru: Bucure?ti, comuna Domne?ti, Ilfov (asiguram cazare). 0722.627.106
 • ANGAJAM ?OFER pentru transporturi agabaritice. Oferim salariu motivant ?i diurna deosebita, precum ?i posibilitatea de a lucra intr-o firma de prestigiu, de viitor. Pentru interviu, rugam suna?i la 021.322.34.94 sau trimite?i e-mail la: hr@holleman.ro
 • HESPER SA Bucure?ti angajeaza POMPIER. Rela?ii la telefon 0724.815.271
 • ANGAJAM instalatori calificati si instalatori necalificati pentru sanitare si termice. Contract de munca. Salariu atractiv. Tel. 0722296686
 • STIVUITORISTI pentru depozit marmura din Aleea Teisani 137A, Bucuresti. Asiguram stivuitoare noi, carte munca si conditii excelente de munca, pentru cei din provincie asiguram transport si cazare. Program: Luni- Vineri 9-18, Sambata 10-15 (2 pe luna). Relatii: 0723.922.822.
 • ANGAJAM TEHNICIENI MENTENAN?A pentru echipa mobila, electricieni, instalatori, zugravi, zidari, frigotehni?ti, pentru intre?inere instala?ii sanitare ?i electrice, tencuieli ?i zugraveli interioare/ exterioare, in sedii banci ?i cladiri birouri, posesor permis auto, Bucure?ti. 0733.733.178/ 021.326.79.79
 • ANGAJAM persoana sau familie pentru intre?inere capre , TELEORMAN. 0764.040.865.
 • COMPANIE paza angajeaza AGEN?I SECURITATE, condi?ii avantajoase, salariu motivant, Berceni. 0769.666.416.
 • ANGAJAM vanzatoare ?i femei de serviciu pentru zona Calea Giule?ti. Rela?ii: 021.220.28.54.
 • FIRMA incal?aminte angajeaza talpuitori manuali. Urgent. 0722.343.418.
 • COMPANIE industriala angajeaza: lacatusi montaj si confectii metalice, sudori, frezori CNC, strungari CNC, operatori masini de alezat si frezat cu CNC (bohrwerg), operatori centre de prelucrare. Cerinte: experienta minimum 2 ani, acte doveditoare privind calificarea in munca. Relatii la: 021.255.22.83, Email: resurse.umane@itaco.ro
 • RESTAURANT Margineni cauta bucatari, ajutori bucatari, bucatari pentru salate si picoli. Oferim salarii avantajoase. 0733.986.867, 0726.110.693
 • ANGAJEZ ajutor cofetar cu sau fara experienta, din Bucuresti. 0763.676.005
 • AGEN?I de paza angajeaza firma de paza pentru puncte din Bucure?ti Pantelimon- Brane?ti. 0723.393.728
 • FIRMA confec?ii dama, lucreaza produse de lux, serii mici, angajeaza modelieri, CTC-ist ?i confec?ioneri cu buna calificare ?i experien?a. Oferim salarii peste media pie?ei. Salariul este stabilit in urma probei de lucru. 0728.977.764.

Autosoft Angajeaza Sofer Cu Experienta In Domeniu Distributie Andvelope ,salariu 1900 Lei 07401 900 606

 • ANGAJAM AGEN?I PAZA CU ATESTAT, varsta max. 55 ani. Obiective sect. 3 Bucure?ti. 0372.349.293.
 • CONFECTIONERI montatori tamplarie PVC, zona sector 4, salariu atractiv. 0723.283.374
 • ROMAQUA GROUP SA BORSEC angajeaza pentru sediul din Bucuresti: 1. TIPOGRAF OFFSET (cod COR: 732215), cu experienta in policromie (masini in 4 culori), salarizare conform legii; 2. TIPOGRAF FLEXOGRAF (cod COR: 732218), cu experienta pe masini cu tambur central, salarizare conform legii; 3. INCARCATOR-DESCARCATOR (cod COR: 933301). Relatii la tel: 021.668.75.12.
 • FIRMA instala?ii Bucure?tii Noi, angajam INSTALATORI TEHNICO- SANITARI, califica?i cu experien?a. Salariu de la 3000 lei. 0766.304.099; 0765.249.982.
 • ANGAJAM INSTALATORI INCALZIRE, SANITARE si aer conditionat. Salariu motivant. 0757.066.188.
 • ANGAJEZ INSTALATORI SANITARI CU EXPERIENTA si muncitori necalificati, 0770.108.540.
 • AGEN?I securitate pentru obiective din Bucure?ti angajeaza societate autorizata paza ?i protec?ie. Program 12/24 ore. 0736.690.195
 • AGEN?I de paza angajeaza firma de paza pentru obiective in Ghermane?ti-Ilfov. 0723.393.728
 • HOTEL angajeaza cameriste din provincie. Se ofera cazare. Salariul este intre 1200-2000 ron net. 0755.200.032.
 • FIRMA CONFEC?II angajeaza confec?ioneri. Rela?ii la tel: 0731.041.499; 0722.810.381.
 • FIRMA CONFEC?II MILITARE angajeaza part-time /full-time persoana cunoscatoare engleza. Tel. 0722.459.985.
 • ANGAJEZ ?ofer pentru autobasculanta articulata ?i 8x4 in sectorul 6. 0723.611.100.
 • ATELIER INCAL?AMINTE dama angajeaza talpuitori manuali, zona Timpuri Noi. 0788.597.043.
 • VANZATOARE cu experien?a pentru doua magazine alimentare mixte din Bragadiru (zona Leroy Merlin ?i strada Safirului). Program lejer, doua ture, salariu avantajos, mediu de lucru placut. Oferim ?i pretindem seriozitate. 0721.575.552
 • RESTAURANT angajeaza salatiera, pizzar, bucatar, paznic de noapte, decontare transport. Dupa ora 10.00 -0722.387.386, 0723.644.179
 • SC AGRA'S SA depozit Bucure?ti angajeaza operator calculator, contabilitate primara. Trimite?i CV la adresa e-mail bucuresti@agras.ro. Tel 0732.900.110.
 • SC AGRA'S SA depozit Bucure?ti angajeaza back-up agen?i vanzari. Trimite?i CV la adresa e-mail bucuresti@agras.ro. Tel. 0732.900.110.
 • S.C. angajeaza controlori calitate pentru posturile disponibile in Timis. Se asigura cazare, decontarea transportului spre casa, ore suplimentare platite conform legislatiei, diurna. Detalii, la 0735 533 811.
 • SUDORI, LACATU?I montatori, VOPSITOR industrial confec?ii metalice angajeaza SC structuri metalice sector 3, zona Pallady. 021.345.26.23
 • MEDIC veterinar cunostinte HACCP, legislatie, PC (Word, Excel, etc) industrie alimentara sec?ia tran?are industriala, salariu atractiv, pentru provincie asiguram cazare ?i masa. Rela?ii intre 10.00- 16.00. 0769.961.624.
 • COMPANIE multina?ionala angajeaza urgent: muncitori necalifica?i, lacatu?i montatori, operatori ma?ini. Va a?teptam in B-dul Preciziei, nr. 5, sector 6 (sta?ia de metrou Preciziei). Detalii la telefon 021.318.09.05, int. 120.
 • MUNCITORI necalificati in vederea pregatirii pentru meseria de macelar- transator. Oferim cazare si masa gratuita. Asteptam provincia. Firma i?i desfa?oara activitatea in Bucure?ti. Salarii atractive. Relatii intre 10.00- 16.00. 0769.961.624.
 • ANGAJEZ urgent o doamna la pregatit -cusut incal?aminte, zona Aparatorii Patriei. 0723.236.170.
 • BULDOEXCAVATORIST experien?a minim 3 ani. Asiguram gratuit cazare ?i masa. Salariu atractiv. Rela?ii intre 10.00-16.00. 0769.961.624.
 • ?OFERI categoria B, C, E cu atestat ?i card. Asiguram gratuit cazare, masa, diurna. A?teptam provincia. Salarii atractive. Firma i?i desfa?oara activitatea in Bucure?ti. Rela?ii intre 10.00- 16.00. 0769.961.624.
 • PAZNIC cu atestat. Oferim cazare, masa gratuita. A?teptam provincia. Firma i?i desfa?oara actvitatea in Bucure?ti. Rela?ii intre 10.00- 16.00. 0769.961.624
 • FIRMA ACCESORII TEXTILE angajeaza femei, produc?ie in fabrica, OFERA salariu atractiv, tichete masa, decontarea transportului. 031.438.18.85.
 • SERVICE Auto angajeaza mecanic auto, tinichigiu, cu portofoliu de clienti, ofer 50% din manopera si piese. 0762.838.040, 0730.531.909.
 • REPREZENTANT vanzari fabrica de ambalaje din carton. 0722.209.531
 • SOCIETATE ANGAJEAZA INSTALATOR PENTRU SANTIER in Bucuresti. Pentru detalii: 0723.50.88.50

Prestari Servicii

 • TUBULATURA ghena, acoperisuri table, hidrolizolatii. 021.436.06.22, 0723.434.119
 • DOAMNA ofer MASAJ DE RELAXARE, Universitate. 0768.037.948.
 • MASINI SPALAT deplasare/ constatare gratuita, REPARATII urgente, GARANTIE. 0761.290.233, 0729.374.669.
 • PROFESIONISTI IN: Goluri instalatii, Hote, cu aspirator, fara vibratii. Taieri betoane. Telefon: 0722.306.039.
 • MASAJ osteopat personalizat, 100 -150 lei, (functie de gradul de afectare); 0786.737.682.
 • DOAMNA matura, ofer MASAJ DE RELAXARE, zona OBOR. 0764.738.593.
 • REPARATII FRIGIDERE, COMBINE FRIGORIFICE, urgent. GARANTIE, negociabil. BUCURESTI +Ilfov. 0732.081.134.
 • DOAMNA ofer masaj de relaxare, Timpuri Noi, 50 lei. 0763.949.762.
 • MASAJ relaxare toate tipurile experien?a, 50/ ?edin?a, Militari- metrou Pacii. 0725.819.146, 0737.925.914, 0732.993.977
 • INGINER, DEPANARE TV, LCD, led, plasme. GARANTIE, AVANTAJOS, 0729.322.436, 0744.492.933.
 • DOAMNA , experien?a, ofer masaj relaxare, Sos Pantelimon, Cimitirul Armenesc. 0726.566.223.
 • DOAMNA CU EXPERIEN?A, masaj de relaxare, Unirii -bd. Coposu. Program 07.30-18.00, 0769.822.691.
 • MASAJ de relaxare DRUMUL TABEREI ROMANCIERILOR. 0734.941.005, 0761.793.455
 • ELECTRICIAN autorizat repar, montez tablouri electrice, prize, lumini, lustre. 0762.356.999
 • MASAJ de relaxare Piata Victoriei, langa Guvern. 0785.867.680.

Propuneri Afaceri

 • CREDITE BANCARE cu rata mica, sunati pentru informatii: 0766.496.355.

Diverse

 • TUDOR MARIA anun?a publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ?Construire locuin?e colective, cu regim de inal?ime P+3E cu imprejmuire par?iala? propus a fi amplasat in Str. Tineretului, satul 1 Decembrie, Comuna 1 Decembrie, jude?ul Ilfov. Imforma?iile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorita?ii competente pentru protec?ia mediului APM Ilfov din Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6, Bucure?ti ?i la sediul M.V.P. Architecture, str. Fainari, nr. 17D, ap. 8, et. 4, sector 2, Bucure?ti, in zilele de luni-vineri intre orele 8.00-16.00. Observa?iile publicului se primesc zilnic la sediul autorita?ii competente pentru protec?ia mediului APM Ilfov.

Vanzari Diverse

 • VAND -inchiriez service auto bine dotat scule mecanica tinichigerie 2 elevatoare 0762838040,0756794369.

Cumparari Diverse

 • ANTICARIAT, cumparam carti, deplasare gratuita, plata pe loc. 0731.407.474
 • TABLOURI, ceasuri, icoane, statuete, argintarii, bijuterii, monezi, decora?ii militare. Plata pe loc. Deplasare la domiciliu. 021.335.71.82, 0766.616.434.
 • CUMPAR frigider, aragaz, masina spalat, combina frigorifica, functionale 100-150. 021.332.85.99, 0722.417.915

Vanzari Terenuri

 • ?ARINA Vorone?- Gura Humorului, urgent, teren 1760mp, 27000E negociabil. 0756.831.931.

Cumparari Imobile

 • NOVAPREST chiar va cumpara, inchiriaza apartamentele. Chiar avem clien?i! 0766.661.912.

Inchirieri Cereri

 • CAUT urgent pentru familie (fara copii) garsoniera/ apartament. 0761.532.117, 0722.542.692
 • SOCIETATE stat cauta birouri 3-400 mp sector 2, 3 parter, parcare. 0722.547.414.

Inchirieri Oferte

 • GARSONIERA IN VILA NOUA, MOBILATA modern zona Oraselul Copiilor, 0744.559.367.

Cumparari Auto

 • LOGAN, Solenza, Daewoo, Opel, Renault, Skoda, Volkswagen, toate marcile fabricatie 2000-2016. 0721.309.765

German Businessmen Is Searching Nice, Intelligent, Creative Women Mobil: 00491736590562

 • E?TI SINGUR/A? Comanda la 38 Lei catalog matrimonial "40 anun?uri pentru casatorie"! 0744.963.133.
 • MEDIC necasatorit 38 /188 doresc casatorie doamna 33 -45. 0731.983.592.

Cabinete

 • PASTILE POTENTA EFECT RAPID, spray ejaculare precoce. Livrare toata tara. 0724.857.406/ 0741.315.544.

Linii Erotice

 • ITI IMPLINESC ORICE FANTEZIE doar sunand la 0906.760.511
 • SUPUNE-MA TUTUROR DORINTELOR TALE sunand la 0906.760.522