Anunturi

Pierderi

 • PIERDERE LEGITIMA?IE AEROPORT- ONIGA OLIVIA. Se declara nula.
 • SOCIETATEA DUNIRINVEST SRL, identificata cu J40/5451/2009, RO 25497852, declar pierdut ?i nul codul de inregistrare in scopul TVA (CIF) J40/5451/2009, RO 25497852.

Oferte Serviciu

 • CLUB VILA BRAN (BRAN, BRASOV) ANGAJEAZA CU EXPERIENTA: animator copii, receptioner, bucatar, ospatar, barman, spalator vase, camerista, muncitor intretinere, electrician. 0722.268.866
 • ELECTROMECANIC, depanator ascensoare, posesor carnet auto, Bucure?ti. 0766.229.614
 • MONTATOR ascensoare calificat/ necalificat, salariu 2000- 4000 lei net. 0766.229.614
 • ITU REFRIGERATION SRL, ?os. Odaii nr. 73- 77, sector 1, Bucure?ti (linia de centura Otopeni), angajeaza: Montator subansamble pentru linie montaj utilaje frigorifice; Operator ma?ina prelucrari table -Abkant CN (comanda numerica). Rela?ii la 021.319.88.02, 03, 07.
 • FABRICA INCAL?AMINTE angajam talpuitor manual- tocuri aplicate ?i persoana pentru imbracat bran?uri, zona Viilor- Cu?itul de argint. 0757.012.543, 0745.753.228.
 • FIRMA DE CONSTRUCTII ANGAJAM zugravi, montatori gips carton, parchetari ?i instalator cu experien?a. Salarii atractive. Rugam seriozitate. 0725.963.165.
 • ANGAJAM PERSONAL CURATENIE pentru birou ?i apartamente noi in zona Militari. Salariu motivant. Rugam seriozitate. 0725.963.165.
 • ANGAJAM AGEN?I DE SECURITATE cu ATESTAT, varsta maxima 55 ani. 0372.349.293.
 • TITAN Masini Grele angajeaza inginer /tehnician pentru activitatea de urmarirea productiei de masini unelte si utilaje complexe. Este necesara o experienta de minimum 2 ani intr-o functie similara. Informatii la telefon 021.255.22.83, CV la resurse.umane@itaco.ro.
 • TITAN Masini Grele angajeaza: dispeceri, maistru prelucrari mecanice, operator masina de debitat cu CNC. Tel.: 021.255.22.83, Email: resurse.umane@itaco.ro
 • ANGAJAM soferi pentru firma distributie, salariu 2400 lei inclusiv bonuri de masa dupa perioada de proba. 0726.775.385
 • ANGAJAM urgent contabil, contabilitate primara. 021.220.31.10.
 • ANGAJAM urgent ?ofer categoriile C+E. 021.220.31.10.
 • ANGAJAM manipulant marfa depozit central in Bucure?ti. Program 8 ore: 08.00 ?17.00 in zona Calea Dude?ti, Sector 3, de luni pana vineri; 021.326.79.79, 0733.733.178, 0730.280.408.
 • FIRMA cura?enie angajam personal pentru cura?enie in cladiri birouri ?i sedii banci in Bucure?ti. Program 8 ore: 06.00 -14.00 in zona Pia?a Victoriei de luni pana vineri; Program 8 ore: 14.00 ?22.00 de luni pana vineri. 021.326.79.79, 0733.733.178, 0730.280.408.
 • ANGAJAM urgent ASISTENT MANAGER. Cerin?e minime: limba engleza. Rela?ii: 0742.276.276. CV la: carmen.dumitrascu@inoxsa.ro
 • MEDIC veterinar cunostinte HACCP, legislatie, PC (Word, Excel, etc) industrie alimentara sec?ia tran?are industriala, salariu atractiv. Rela?ii intre orele 10.00- 16.00. 0769.961.624.
 • ASISTENT (tehnician) veterinar, cunostinte HACCP, legislatie, PC (Word, Excel, etc ) industrie alimentara sec?ia tran?are industriala, salariu atractiv. Rela?ii intre orele 10.00- 16.00. 0769.961.624.
 • PAZNIC cu atestat. Oferim masa gratuita. Firma i?i desfa?oara actvitatea in Bucure?ti. Rela?ii intre 10.00- 16.00. 0769.961.624
 • MUNCITORI necalificati in vederea pregatirii pentru meseria de macelar- transator. Oferim cazare si masa gratuita. Asteptam provincia. Firma i?i desfa?oara activitatea in Bucure?ti. Salarii atractive. Relatii intre 10.00- 16.00. 0769.961.624.
 • BRONEC Int. Company angajeaza dispecer centru alarmare. Cerinta: minim 12 clase. Nu necesita experienta. 021.326.20.44
 • AGEN?IE securitate angajeaza conform Legii 333/2003 AGEN?I DE SECURITATE, posturi interior ?i agen?i de interven?ie, program de zi, salariul net 1500-2000 lei. Telefon: 0747.221.397, 021.337.4477.
 • FIRMA (ZONA METROU REPUBLICA) angajeaza vanzatoare in magazin echipament militar 0731.041.499/ 0722.810.381.
 • FIRMA CONFECTII MAROCHINARIE angajeaza ?ef sec?ie (coordonator produc?ie). Rela?ii la 0722.459.985/ 0731.041.499.
 • AMA CSSU ANGAJEAZA SERVAN?I POMPIERI. Cerin?e: certificat calificare, studii medii, domiciliul in Bucure?ti, program 12/24 cu 12/48, salariu motivant, condi?ii optime de lucru; 021.317.42.76, 0720.133.112.
 • ANGAJAM 3 FETE pentru casierie si 3 FETE vanzatoare mezeluri. Salariu 2500 RON net. Bucuresti +Ilfov. 0760.596.513
 • CHIPITA ROMANIA SRL ANGAJEAZA: FRIGOTEHNIST, MECANIC, ?OFER PROFESIONIST, OPERATOR LINIE PRODUC?IE, ?EF DE SCHIMB. 0213520290/91
 • FIRMA CONSTRUC?II SERIOASA, angajeaza in CONDI?II AVANTAJOASE: lacatu?i, schelari, electricieni, tamplari, instalatori, necalifica?i. Nr contact: 0755.041.536.
 • RESTAURANT angajeaza femeie de serviciu, femeie spalat vase, bucatar bufet rece, picoli ?i ospatari. 0723.913.273
 • SWAT FORCE INTERNATIONAL, angajaza agenti securitate, dispeceri si servant pompier pentru obiective din Bucuresti si zonele limitrofe; asiguram scolarizare si salariu in functie de specificul obiectivelor; telefon interviu: 0735.319.640.

Prestari Servicii

 • INGINER, DEPANARE TV, LCD, led, plasme. GARANTIE, AVANTAJOS, 0729.322.436, 0744.492.933.
 • DOAMNA ofer MASAJ DE RELAXARE, Universitate. 0768.037.948.
 • PROFESIONISTI IN: Goluri instalatii, Hote, cu aspirator, fara vibratii. Taieri betoane. Telefon: 0722.306.039.
 • MASINI SPALAT deplasare/ constatare gratuita, REPARATII urgente, GARANTIE. 0761.290.233, 0729.374.669.
 • DOAMNA experienta, masaj de relaxare, 50 lei, TIMPURI NOI. 0763.949.762
 • AMENAJARI INTERIOARE, DEMOLARI, gleturi, tencuiala, rigips, zugraveli, faianta, gresie. 0755.125.452.
 • ELECTRICIAN autorizat montez, repar tablouri electrice, prize, lumina, lustre. 0762.356.999
 • MASAJ de relaxare DRUMUL TABEREI ROMANCIERILOR. 0734.941.005, 0761.793.455
 • OFER masaj de relaxare. 0739.347.264

Diverse

 • PRIMARIA Sectorului 3 al Municipiului Bucure?ti, avand sediul in Bucure?ti, Calea Dude?ti nr. 191, Sector 3, titular al planului/programului- "Elaborarea/avizarea/aprobarea -PUZ Sector 3" anun?a publicul interesat asupra parcurgerii etapei de incadrare in cadrul ?edin?ei Comitetului Special Constituit in data 17.01.2019, urmand ca planul/programul propus sa fie supus procedurii de adoptare fara aviz de mediu. Comentarii privind decizia etapei de incadrare se primesc in scris la sediu APM Bucure?ti, in termen de 10 zile de la data publicarii anun?ului.

Vanzari Diverse

 • TELEVIZOR Panasonic tub 37, 54, 72 cm, convenabil, garantie. 0766.718.864

Cumparari Diverse

 • ANTICARIAT, cumparam carti, deplasarea gratuita, plata pe loc. 0731.407.474
 • CUMPARAM carti din toate domeniile, deplasare domiciliu, promptitudine. 0728.599.965/ 021.314.04.73
 • ANTICARIAT AURORA cumparam car?i vechi/ noi, tablouri, grafica, icoane vechi, manuscrise, autografe, statuete, por?elan, diverse obiecte vechi, vederi vechi romane?ti. Deplasare la domiciliu. 0751.221.166
 • TABLOURI, ceasuri, icoane, statuete, argintarii, bijuterii, monezi, decora?ii militare. Plata pe loc. Deplasare la domiciliu. 021.335.71.82, 0766.616.434.

Cumparari Imobile

 • NOVAPREST chiar va cumpara, inchiriaza apartamentele. Chiar avem clien?i! 0766.661.912
 • CAUT urgent apartament sau garsoniera, plata cash, sectorul 2, 3. 0761.532.117

Inchirieri Cereri

 • FAMILIE medici (fara copii) cautam apartament sau garsoniera. 0761.532.117
 • GARSONIERE, apartamente mobilate/ nemobilate, familie medici fara copii. Oferim pretul zonei. 0722.542.692
 • FAMILIE medici (fara copii) cautam apartament sau garsoniera. 0761.532.117

Inchirieri Oferte

 • INCHIRIEZ cabinet stomatologic in sector III. 0740.420.053

Matrimoniale

 • BARBAT 48ani, fara copii, doresc prietenie/casatorie femeie cu copii. 0730.432.167.
 • BARBAT strain, Iran, divor?at, 53 ani, doresc prietena sincera, casatorie 0764.343.500.
 • ITALIAN, divor?at, 53 de ani, locuiesc in Milano, Italia, doresc sa cunosc o femeie frumoasa, licen?iata, maxim 40 de ani, pentru rela?ie serioasa ?i convie?uire. Tel. 0039.336.346.18.89 email: brunotorino36italia@yahoo.it.

Linii Erotice

 • VEI FI CU ADEVARAT SATISFACUT sunand doar la 0906.760.511
 • VREI O STAPANA ADEVARATA care sa te umileasca? 0906.760.522