Anunturi

Pierderi

 • PIERDUT CERTIFICAT CONSTATATOR cu nr de inregistrare 23040 din data de 27/12/2016 pentru SC Autoservice Sab Motor SRL, din com. ?igane?ti, jud. Teleorman, str. ?colii, nr. 374, cod unic de inregistrare Ro 36877407, cu nr de ordin in Registrul Comer?ului: J34/580/28.12.2016. Il declar NUL.
 • ACT concesiune nr. 2354 eliberat de Parohia Sf. Gheorghe Capra la data de 15.04.1994. Declar nul.

Oferte Serviciu

 • AGEN?IE DE SECURITATE angajeaza conform legii 333 /2003, Agen?i de securitate, posturi interior, program de zi, salariul net 1700 -2000 lei. 021.337.44.77, 0747.221.397.
 • CLUB VILA BRAN (BRAN, BRASOV) ANGAJEAZA CU EXPERIENTA: receptioner, animator copii, bucatar, pizzar, barman, ospatar, spalator vase, camerista, ELECTRICIAN. 0722.268.866
 • CLINICA privata angajeaza personal cura?enie. Telefon: 0755.200.076; 0755.200.012
 • HOTEL angajeaza cameriste. Salariul este intre 1800-2000 ron net. 0755.200.032.
 • ANGAJAM vanzatoare pentru Auchan Vitan ?i Cora Lujerului. Salariu 2000 ron. 0755.200.032
 • ANGAJEZ DULGHERI pentru ?ANTIER IN BUDAPESTA. Tel. 0744.343.638.
 • FIRMA construc?ii Bucuresti angajeaza pentru lucrari in Bucure?ti ?i imprejurimi, in condi?ii avantajoase: ?ef coordonator ?antier, echipe zidari, firme mici cu experien?a la reabilitari termice, precum ?i: dulgheri, fierari betoni?ti, tamplari, zidari, hidroizolatori, instalatori termic- sanitari, muncitori necalifica?i, confec?ioner tamplarie PVC ?i Aluminiu, electricieni, zugravi, lacatu?i, sudori, tinichigii industriali, conducator auto categoria B, B, C, E cu atestat ?i buldoexcavatorist. 0721.247.438, intre orele 09:00-17:00, de L-V
 • FABRICA INCAL?AMINTE angajam colectiv cusut/pregatit, PREGATITOARE ?i TALPUITOR MANUAL, zona Viilor- Cu?itul de Argint. 0757.012.543, 0751.231.440.
 • FIRMA de paza, angajam agenti de securitate, calificati/necalificati, pentru obiective din Bucuresti. Domiciliul: Bucuresti. Salariu motivant, fara intarzieri salariale. Telefon: 0734.222.064
 • ANGAJAM recep?ionere, ?oferi, calcatorese, croitorese, ma?ini?ti, fochi?ti, muncitori necalifica?i pentru zonele Obor, Pantelimon, ?tefan cel Mare, Apaca, Aurel Vlaicu. Condi?ii excelente. 0755.200.031.
 • AGEN?I de PAZA pentru transportul feroviar cu experien?a, salariu 2400 ron 0799.746.324
 • FIRMA specializata in inramari de tablouri angajam vanzatoare Carrefour Orhideea. 0721.413.026.
 • ANGAJAM MUNCITORI IN CONSTRUCTII. Societate de constructii din Bucuresti angajeaza dulgheri, fierari -betonisti, lacatusi, sudori, montatori structuri metalice, tinichigii, muncitori necalificati. Oferim SALARIU ATRACTIV si CAZARE. Relatii la nr. de telefon 0760667041.
 • UNIVERSITATEA Nationala de Arte din Bucuresti anunta scoaterea la concurs: 1 post administrator financiar gr.I (economist), 1 post administrator patrimoniu gr.I (inginer constructor specialitatea Constructii Civile, Industriale si Agricole), 2 posturi de secretar gr.I. Perioada de inscriere 19.11.2018- 03.12.2018. Relatii suplimentare la tel: 021.312.72.84
 • FIRMA INCAL?AMINTE angajeaza femeie la masa ?i ma?inista, croitor manual, talpuitor ?i finisator. Manopera pre?ul pie?ei. 0744.300.278.
 • ANGAJAM ?OFER PROFESIONIST, AUTOUTILITARA, deplasari in ?ara, manipulare marfa. Beneficii: salariu, bonuri de masa, diurna ?i cazare platite de firma. Telefon/SMS: 0729.100.884. E-mail: angajari.rtm2018@gmail.com
 • FIRMA de construc?ii angajeaza faian?ari, zugravi ?i instalator cu experien?a. Salarii foarte atractive. Rugam seriozitate. Telefon: 0725.963.165.
 • ANGAJEZ dulgheri si muncitori necalificati pentru LUCRARI IN BUCURESTI. 0728899210
 • BUCATAR, personal spalat vase, catering, zona Sebastian. 0722.806.412
 • ANGAJAM muncitori califica?i ?i necalifica?i din diverse domenii. salariu atractiv, program flexibil. 0723.254.038.
 • FIRMA cura?enie cauta femeie pentru birouri Bucure?ti, zona Fashion House Militari, program 4 zile pe saptamana, de luni pana joi, 8ore /zi. Salariu 1.200lei/ luna. In plus se ofera abonament RATB lunar. 0722.590.504.

Prestari Servicii

 • MASINI SPALAT deplasare/ constatare gratuita, REPARATII urgente, GARANTIE. 0761.290.233, 0729.374.669.
 • TUBULATURA ghena tabla, hidoizolatii terase. 021.436.06.22, 0723.434.119
 • REPAR frigidere si congelatoare inclusiv sambata si duminica. 021.425.87.56; 0744.517.905.
 • PROFESIONISTI IN: Goluri instalatii, Hote, cu aspirator, fara vibratii. Taieri betoane. Telefon: 0722.306.039.
 • DOAMNA ofer MASAJ DE RELAXARE, Universitate. 0768.037.948.
 • OFER masaj de relaxare. 0739.347.264
 • REPARATII FRIGIDERE, COMBINE FRIGORIFICE, urgent. GARANTIE, negociabil. BUCURESTI +Ilfov. 0732.081.134.
 • MASAJ de relaxare DRUMUL TABEREI ROMANCIERILOR. 0734.941.005, 0761.793.455
 • ELECTRICIAN autorizat montez, repar tablouri electrice, prize, lumina, lustre. 0762.356.999
 • FARA graba, ofer masaj de relaxare. Zona Timpuri Noi. 0749.346.072.

Diverse

 • ANUNT PUBLIC PRIVIND DEPUNEREA SOLICITARII DE EMITERE A ACORDULUI DE MEDIU. S.C. OMV PETROM S. A. prin S.C. Petrostar S.A., anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "SUPRATRAVERSARE RAU SABAR (175 m de DJ 401A, ZONA N-NE SAT GAISENI)", propus a fi amplasat in judetul Giurgiu, com. Gaiseni, sat Gaiseni, tarla 68. Informatiile privind proiectul propus, pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Giurgiu, sos. Bucuresti, nr.111, sc. A+B, si la sediul S.C. OMV Petrom S.A. din municipiul Bucuresti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, in zilele de luni-joi, intre orele 09.00-14.00 si vineri intre orele 09.00-12.00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Giurgiu.

Cumparari Diverse

 • ANTICARIAT, cumparam carti, deplasare gratuita, plata pe loc. 0731.407.474
 • ANTICARIAT, cumparam carti din toate domeniile, deplasare domiciliu. 0728.599.965/ 021.314.04.73
 • PLATESC IMEDIAT! Tablouri, statuete, icoane, mobilier, por?elanuri, argintarie, ceasuri, bijuterii vechi. 0722.405.201

Vanzari Imobile

 • BD. CHISINAU vand apartament 3 camere, decomandat, 2 balcoane, 2 bai cu aerisire exterioara, stradal. Tel: 0766.012.758

Cumparari Imobile

 • PARTICULAR cumpar urgent apartament/ garsoniera Bucuresti, cash, exclus intermediari. 0729.280.228

Linii Erotice

 • ITI IMPLINESC ORICE FANTEZIE doar sunand la 0906.760.511
 • SUPUNE-MA TUTUROR DORINTELOR TALE sunand la 0906.760.522