De Alina Serea,

Atât mama, cât și tatăl copilului nou născut poate depune dosarul cu actele necesare pentru obținerea indemnizației de creștere a copilului, fiecare dintre ei putând opta pentru a sta cu copilul în concediu de creștere.

Acte necesare idemnizație creștere copil în 2020

 • cerere tip pentru indemnizație creștere copil
 • actul de identitate al solicitantului – părintele care va sta în concediul de creștere copil – (copie şi original);
 • actul de identitate al celuilalt părinte – (copie şi original);
 • certificatul de naştere al copilului pentru care se solicită dreptul (copie şi original). Acolo unde este cazul – hotărârea judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei sau de încredinţare a adopţiei, hotărârea judecatorească sau hotărârea comisiei pentru protecţia copilului pentru măsura plasamentului în regim de urgenţă (copie şi original);
 • certificat de căsătorie (copie şi original);
 • adeverinţă eliberată de angajator  din care să rezulte că persoana îndreptăţită: – a realizat venituri salariale supuse impozitului pe venit, potrivit Codului Fiscal, timp de 12 luni consecutiv, în ultimele 24 luni anterior datei naşterii copilului,
  -nivelul lunar al acestora (se va trece separat si valoarea bonurilor de masă, dacă este cazul)
  -prima şi ultima zi de concediu de maternitate,
  -data împlinirii celor 42 de zile reprezentând concediul de lăuzie,
  prima zi de concediu de creşterea copilului;
 • dosar cu șină
 • extras de cont bancar pe numele beneficiarului, pentru opţiunea de virare în cont bancar
Se conturează o nouă alianţa electorală. De ce a anunţat Victor Ponta că va candida la prezidenţialele din 2024
Recomandări
Se conturează o nouă alianţa electorală. De ce a anunţat Victor Ponta că va candida la prezidenţialele din 2024
 

Cine poate beneficia de indemnizație creștere copil în 2020

Potrivit legislației în vigoare, în 2020 beneficiază de indemnizație crește copil persoanele, care în ultimele 24 de luni înainte de nașterea copilului, au realizat timp de 12 luni consecutiv venituri supuse impozitului pe venit şi care beneficiază de concediu pentru creşterea copilului.

Cum a reușit Primăria Sector 1 să ocolească o licitație din bani publici de 54 de milioane de lei
Recomandări
Cum a reușit Primăria Sector 1 să ocolească o licitație din bani publici de 54 de milioane de lei
 

Este important de menționat că, dacă nu se îndeplinește condiția de mai sus, poți beneficia de indemnzițație crește copil și dacă:

 • ți-ai însoțit soțul în misiune permanentă în străinătate
 • ai beneficiat de indemnizație de șomaj
 • ai beneficiat de indemnizatie crestere copil până la 2 sau 3 ani
 • ai avut pensie de invaliditate
 • ai beneficiat de concediu fără plată pentru a participa la cursuri de formare sau perfecționare profesională din proprie inițiativă sau cu acordul angajatorului
 • ai beneficiat de concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate
 • ai realizat perioade asimilate stagiului de cotizare în sistemul public de pensii
 • ai avut pensie de invaliditate
 • ai urmat sau urmezi cursurile de zi ale învățământului universitar, postuniversitar sau liceal
 • au trecut cel mult 60 de zile de când ai absolvit cursurile de zi ale învățământului universitar, cu examen de diplomă și/sau licență
 • pentru luna în care s-a născut copilul se ia în calcul venitul cuvenit în luna respectivă.
Cei opt copii care au locuit într-o cazarmă părăsită au primit, de 1 iunie, o casă cu apă la robinet și trandafiri în curte: „Nu mai trebuie să-mi fac griji că n-am cu ce să-i îmbrac la școală”
Recomandări
Cei opt copii care au locuit într-o cazarmă părăsită au primit, de 1 iunie, o casă cu apă la robinet și trandafiri în curte: „Nu mai trebuie să-mi fac griji că n-am cu ce să-i îmbrac la școală”
 

Indemnizația pentru creșterea copilului în 2020. Cum se face calculul

Indemnizația lunară pentru creșterea copilului se stabilește în cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni din ultimii doi ani anteriori datei naşterii copilului.

Totuși, chiar dacă valoarea indemnizației se calculează ca procent din media veniturilor nete, nu poate fi mai mică de 1.250 de lei și nici mai mare 8.500 de lei. Asta indiferent cât de mari ar fi veniturile părintelui care intră în concediu de creștere copil.

La cât timp se depun actele necesare pentru indemnizație creștere copil

Cererea pentru acordarea indemnizației pentru creșterea copilului și actele necesare la dosar se depun în cel mult 60 zile lucrătoare de la încetarea concediului de maternitate, indiferent de părintele care depune dosarul.

Cconcediul de maternitate este format din concediu prenatal și concediu postnatal și este de maximum 126 zile. La aceste 126 de zile are drept doar mama.

Duratele concediilor prenatal și postnatal se pot compensa între ele, în funcție de recomandarea medicului și de opțiunea persoanei beneficiare. Totuși, legea prevede că durata minimă obligatorie a concediului de lăuzie – postnatal – să fie de 42 de zile calendaristice, după data de naștere a copilului.

Când se plătește indemnizația pentru creștere copil în 2020

Legea prevede că indemnizația de creștere a copilului se va plăti fie imediat după nașterea copilului, în cazul persoanelor care nu au drept la concediu postnatal, fie după ce se termină concediul postanal. Condiția ca indemnizația să fie plătită de la aceste date este ca dosarul cu actele necesare să fie depus în termen de 60 de zile.

Deși drepturile pentru idemnizație de creștere a copilului se aplică din momentul terminării concediului postanatal (respectiv de la data nașterii copilului), în realitate indemnizația va fi plătită după o perioadă de minimum 30 de zile de la depunerea actelor. Totuși, plata indemnzației se va face, în acest caz, retroactiv.

 • începînd cu ziua următoare celei în care încetează conform legii concediul de maternitate, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la acea dată.
 • începând cu data naşterii copilului, în cazul persoanelor care nu îndeplinesc condiţiile legale pentru acordarea concediului de maternitate, dacă cererea este depusă în termen de 60 zile lucrătoare de la acea dată.
 • începând cu data adopţiei, a instituirii tutelei, plasamentului sau plasamentului în regim de urgenţă, dacă cererea este depusă în termen de 60 zile lucrătoare de la acea dată.
 • de la data depunerii cererii în celelalte cazuri.
Citeşte şi:

Alocaţiile pentru copii, dublate în Parlament. Când intră în vigoare legea

Ți-a expirat buletinul? Ce acte sunt necesare, în 2020, pentru un nou buletin

Acte necesare schimbare permis auto în 2020. Cum faci programare online

La 4 ani era declarată„cea mai frumoasă fată din lume”.Cum arată la 18 ani fiica fostului fotbalist
GSP.RO
La 4 ani era declarată„cea mai frumoasă fată din lume”.Cum arată la 18 ani fiica fostului fotbalist
Horoscop 2 iunie 2020. Racii atrag bunăvoință din partea celor din jur, Fecioarele au accesul limitat la anumite plăceri.
HOROSCOP
Horoscop 2 iunie 2020. Racii atrag bunăvoință din partea celor din jur, Fecioarele au accesul limitat la anumite plăceri.