MENIU CAUTĂ
11 Aug. 2017 23:30 , de Alexandru Boariu

Cum se poate obține divorțul fără proces în instanță. Desfacerea căsătoriei la notar sau la ofițerul stării civile

Distribuie

Mai mulți cititori ne întreabă dacă este adevărat că desfacerea căsătoriei se poate obține și fără a merge în instanța de judecată. Libertatea îți spune cum se poate obține divorțul la notar, la ofițerul stării civile sau la un mediator autorizat.

Potrivit Art. 373, din Noul Cod Civil, divorţul poate avea loc: a) prin acordul soţilor, la cererea ambilor soţi sau a unuia dintre soţi, acceptată de celălalt soţ; b) atunci când, din cauza unor motive temeinice, raporturile dintre soţi sunt grav vătămate şi continuarea căsătoriei nu mai este posibilă; c) la cererea unuia dintre soţi, după o separare în fapt care a durat cel puţin 2 ani; d) la cererea aceluia dintre soţi a cărui stare de sănătate face imposibilă continuarea căsătoriei.

Condiții

La Art. 375, se prevede: Dacă soţii sunt de acord cu divorţul şi nu au copii minori, născuţi din căsătorie, din afara căsătoriei sau adoptaţi, ofiţerul de stare civilă ori notarul public de la locul căsătoriei sau al ultimei locuinţe comune a soţilor poate constata desfacerea căsătoriei prin acordul soţilor. Divorţul prin acordul soţilor poate fi constatat de notarul public şi în cazul în care există copii minori născuţi din căsătorie, din afara căsătoriei sau adoptaţi, dacă soţii convin asupra tuturor aspectelor referitoare la numele de familie pe care să îl poarte după divorţ, exercitarea autorităţii părinteşti de către ambii părinţi, stabilirea locuinţei copiilor după divorţ, modalitatea de păstrare a legăturilor personale dintre părintele separat şi fiecare dintre copii, precum şi stabilirea contribuţiei părinţilor la cheltuielile de creştere, educare, învăţătură şi pregătire profesională a copiilor.

Procedura

Cererea de divorţ se depune de soţi împreună. Ofiţerul de stare civilă sau notarul public înregistrează cererea şi le acordă un termen de reflecţie de 30 de zile. Prin excepţie, cererea de divorţ se poate depune la notarul public şi prin mandatar cu procură autentică. La expirarea acestui termen, soţii se prezintă personal, iar ofiţerul de stare civilă sau, după caz, notarul public verifică dacă soţii stăruie să divorţeze şi dacă, în acest sens, consimţământul lor este liber şi neviciat. Dacă soţii stăruie în divorţ, ofiţerul de stare civilă sau, după caz, notarul public eliberează certificatul de divorţ fără să facă vreo menţiune cu privire la culpa soţilor. Dacă soţii nu se înţeleg asupra numelui de familie pe care să îl poarte după divorţ ori asupra exercitării în comun a drepturilor părinteşti, ofiţerul de stare civilă sau, după caz, notarul public emite o dispoziţie de respingere a cererii de divorţ şi îndrumă soţii să se adreseze instanţei de judecată. Soluţionarea cererilor privind alte efecte ale divorţului, asupra cărora soţii nu se înţeleg este de competenţa instanţei judecătoreşti. În fine, mai exista varianta divorțului la un mediator autorizat, care este recomandat familiilor cu copii minori. În acest caz, programul de crestere si educare al minorilor, după desfacerea căsătoriei, este stabilit chiar de părinți, ajutați de mediator.

Actele necesare pentru desfacerea căsătoriei

La depunerea cererii de divort, sotii trebuie sa prezinte certificatele de naștere si de căsătorie (original și copie) și documentele de identitate (original și copie). La primărie, taxa este de 500 de lei, egală cu cea de la mediator, iar la notar aceasta diferă în funcție de tarifele zonale (circa 600-700 de lei).


Libertatea te ajută l Cât costă divorţul la notar?


 

Comentarii