La început au existau două insule, care ulterior s-au unit formând o masă unitară de pământ cu suprafaţă de 21.410 hectare. Pe insula Sacalin se regăsesc cele mai mari colonii de chire de mare și pelicani creți, insula fiind principala zonă de cuibărit, hrănire și iernare a acestor specii.