De Alexandru Boariu,

Contractul de asigurare socială este reglementat de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

 Cine poate încheia contractul de asigurare socială

În sistemul public de pensii, se poate asigura cu contract de asigurare socială orice persoană care doreşte să se asigure, respectiv să îşi completeze venitul asigurat, atât cei care nu au nici o formă de asigurare pentru pensie sau nu au nici un venit permanent, cât şi cei care au deja o asigurare cu contract individual de muncă sau care sunt asiguraţi într-un alt sistem decât cel public de pensii (de exemplu, avocaţii, personalul clerical şi cel asimilat din cadrul cultelor recunoscute prin lege). Contractul de asigurare socială se încheie, în formă scrisă, între persoana interesată sau, după caz, tutorele, curatorul ori mandatarul acesteia, desemnat prin procură specială, şi casa teritorială de pensii competentă, în funcţie de domiciliul sau reşedinţa persoanei.

 Cuantumul contribuției

Contribuţia lunară de asigurări sociale va fi cea prevăzută de lege pentru conditii de munca normale, adică, de 26,3% din venitul lunar brut. Dar, pentru a stabili cuantumul contribuției, trebuie declarat un venit lunar, care va constitui baza de calcul. Potrivit legii, venitul înscris în contractul de asigurare socială, în funcție de care se va stabili contribuţia de asigurări sociale, este stabilit de persoana interesată, şi nu poate fi mai mic decât suma reprezentând 35% din câştigul salarial mediu brut, utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul în curs şi nici mai mult de 5 ori valoarea acestuia. Cum, câştigul salarial mediu brut, utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017, este de 3.131 lei, rezultă că venitul înscris în contract nu poate fi mai mic de 1.096 lei și mai mare de 5.479 lei. Așadar, cuantumul contribuției lunare va fi de minimum 288 lei și maximum 1.277 lei pe lună. Potrivit ultimelor modificări adoptate de Guvern la Codul fiscal, începând de anul viitor, cuantumul contribuției la asigurările sociale, pentru condiții normale de muncă, va fi stabilit în funcție de noul cuantum al salariului mediu brut.

Un român n-a știut că a câștigat 3,7 milioane de euro la loto! Cum a aflat întâmplător, după trei săptămâni
Recomandări

Un român n-a știut că a câștigat 3,7 milioane de euro la loto! Cum a aflat întâmplător, după trei săptămâni

Tragedia de la Timișoara. Ofițer ISU: 'Ni s-a cerut să păstrăm secretul în privința echipajelor care au intervenit în primele zile în bloc și s-au contaminat!'
Recomandări

Tragedia de la Timișoara. Ofițer ISU: 'Ni s-a cerut să păstrăm secretul în privința echipajelor care au intervenit în primele zile în bloc și s-au contaminat!'

Plata se poate face și anticipat

Odată cu adoptarea legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2018, va fi utilizată noua valoare a câștigului salarial mediu brut, aprobată prin această lege. În situația în care, în perioada derulării contractului, cota contribuției de asigurări sociale pentru condiții normale de muncă se modifică conform legii (Guvernul intentioneaza să facă o astfel de modificare-n.red), la calculul contribuției de asigurări sociale datorate se va utiliza, începând cu data intrării în vigoare a respectivului act normativ, noua cotă de contribuție de asigurări sociale astfel aprobată. Pe de altă parte, venitul asigurat, înscris în contractul de asigurare socială, poate fi modificat din iniţiativa asiguratului, prin încheierea unui act adiţional, care produce efecte pentru viitor, cel mai devreme de la data înregistrării acestuia la asigurător. Plata contribuţiei de asigurări sociale se face lunar de către asiguraţi sau, în numele lor, de către orice persoană, în contul casei teritoriale de pensii la care sunt asiguraţi. Plata se poate face şi anticipat, pe o perioadă de cel mult 12 luni. Termenul de plată a contribuţiei de asigurări sociale este până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se datorează plata.

Citește și: Ai lucrat în grupe de muncă? Află dacă beneficiezi de reducerea vârstei de pensionare

Dupa ce s-a lasat de fotbal, lui Ciprian i-a venit o idee incredibila. In 8 luni a devenit celebru, nimeni nu s-a mai gandit la asta
GSP.RO

Dupa ce s-a lasat de fotbal, lui Ciprian i-a venit o idee incredibila. In 8 luni a devenit celebru, nimeni nu s-a mai gandit la asta

Horoscop 22 noiembrie 2019. Peștii sunt asaltați de solicitări
HOROSCOP

Horoscop 22 noiembrie 2019. Peștii sunt asaltați de solicitări