MENIU CAUTĂ
27 Dec. 2017 23:30 , de Alexandru Boariu

LIBERTATEA TE AJUTĂ: Actele necesare pentru paza gratuită a pădurii

Distribuie

O mătușă de-a mea deține 2 ha de pădure și aș vrea să știu ce acte trebuie să depună, pentru a putea beneficia de paza gratuită a pădurii. (Marian Ovidiu, București)

RĂSPUNS: Paza gratuită pentru pădurile sub 30 de ha este stabilită de H.G. nr. 864/2016 . Acordarea acestui ajutor de stat se face la la solicitarea scrisă a titularului dreptului de proprietate sau împuternicitului acestuia. Pentru a beneficia de paza gratuită a pădurii, aceștia trebuie să depună, anual, până la data de 31 ianuarie, la Ocolul Silvic de care aparțin terenurile în cauză, următoarele documente: a) cerere-tip; b) documente, în copie certificată conform cu originalul, care atestă dreptul de proprietate asupra terenului; c) adeverinţă prin care face dovada înregistrării terenului forestier şi că este titularul acestei înregistrări, eliberată de unitatea administrativ-teritorială; d) copia actului de identitate a titularului dreptului de proprietate, certificată conform cu originalul; e) declaraţie pe propria răspundere a titularului dreptului de proprietate din care să rezulte că nu deţine în proprietate fond forestier cu suprafaţă totală mai mare de 30 ha; f) declaraţie pe propria răspundere a titularului din care să rezulte că nu desfăşoară activitate economică.

Citește și: Pază gratuită pentru pădurile sub 30 de ha. Află ce trebuie să faci, până la 31 ianuarie, pentru a beneficia de acest ajutor financiar

 

Loading...
Comentarii