MENIU CAUTĂ
, de Dana Aramă

Proiect: Guvernul introduce coplata la privat. Pacienții vor achita diferența dintre suma decontată de Casa de Asigurări și costul real al tratamentului

Distribuie

Un nou proiect de ordonanță de urgență pus în dezbatere publică de Executiv prevede că pacienții care se tratează la clinicile private trebuie să plătească diferența dintre suma decontată de Casa Națională de Asigurări de Sănătate și costul efectiv al tratamentului de care au beneficiat.

Proiectul de ordonanță a creat inițial confuzie, pentru că nu reieșea că este vorba despre introducerea coplății la privat, astfel că s-a crezut că este vorba despre o coplată valabilă și pentru serviciile medicale în sistemul public. Ulterior, Ministerul Sănătății a transmis un comunicat în care precizează că „ministerul nu intenționează să introducă coplata pentru serviciile medicale acordate în unităţile sanitare de stat”.

Ministerul Sănătății a mai precizat că „proiectul pus în dezbatere publică urmareşte o abordare legislativă unitară care este necesară pentru a da posibilitatea persoanelor asigurate în sistemul public de asigurări sociale de sănătate să beneficieze de servicii medicale la furnizorii privați aflați în contract cu CNAS, cu plata de către asigurat numai a diferenței dintre tariful furnizorului privat şi cel suportat de CNAS, cu informarea și acordul în prealabil al acestuia”.

Mai multe clarificări au venit și din partea ministrului Sănătății, Sorina Pintea.

„E vorba de o plată a unei contribuții personale pentru pacienții care se adresează zonei private de furnizare a serviciilor medicale. Vor plăti diferența – și aici mă refer la furnizorii privați, care intră în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate – dintre tariful decontat de Casa de Asigurări și costul real al consultației. Eu spun că nu este o împovărare, pentru că și până acum, pacienții care se adresau spitalului privat plăteau, sub o formă sau alta, această diferență. Am preferat să propunem această modificare, după consultări pe care le-am avut cu PALMED-ul, asociația întreprinzătorilor privați din sănătate, pentru a scoate din zona gri aceste plăți, pe care pacienții oricum le făceau. În acest moment, măcar să știm pentru ce le fac”, a spus ministrul Sănătății, Sorina Pintea, potrivit Digi 24.

Ce se schimbă, potrivit proiectului:

1. La articolul 230 alineatul (2), lit. e) se modifică și va avea următorul cuprins:
e) să beneficieze de rambursarea tuturor cheltuielilor efectuate pe perioada spitalizării cu medicamentele, materialele sanitare şi investigaţiile paraclinice la care ar fi fost îndreptăţiţi fără contribuţie personală, în condiţiile impuse de contractul-cadru, cu excepția contribuției personale pe care aceștia o plătesc direct furnizorului de servicii medicale;
3. La articolul 237 alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
(1) Serviciile medicale curative ale căror costuri sunt suportate din fond și care pot atrage contribuția personală a pacientului sunt:…

Lista serviciilor medicale „care pot atrage contribuția personală a pacientului ” nu apare în proiectul de act normativ, în acest moment.

1. Descrierea situaţiei actuale (potrivit proiectului de act normativ):

„Conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, asigurații au dreptul să beneficieze de rambursarea tuturor cheltuielilor efectuate pe perioada spitalizării cu medicamentele, materialele sanitare şi investigaţiile paraclinice la care ar fi fost îndreptăţiţi fără contribuţie personală, în condiţiile impuse de contractul-cadru.
Totodată, potrivit art. 237 din Legea nr. 95/2006 sunt enumerate strict serviciile medicale curative ale căror costuri sunt suportate din fond fără o reglementare expresă a acestor servicii respectiv contribuția personală a pacientului.”

2. Schimbări preconizate (potrivit proiectului de act normativ):
„Prin modificările propuse prin acest proiect se crează cadrul legal astfel încât să se asigure contribuția personală a pacienților în vederea acoperirii costurilor reale ale serviciilor medicale, în special pentru segmentul spitalizării continue, a ambulatoriului clinic de specialitate și ambulatoriul paraclinic.
Aceste modificări se impun întrucât neadoptarea de măsuri imediate, prin prezentul act normativ ar conduce la reale dificultăţi în ceea ce priveşte o funcţionare optimă a întregii activităţi medicale, cu consecinţe serioase în ceea ce priveşte utilizarea eficientă a fondurilor publice şi furnizarea unei asistenţei medicale de calitate pacienţilor”.

În proiectul publicat pe site-ul Ministerului Sănătății nu se regăsește deocamdată o listă cu „serviciile medicale curative ale căror costuri sunt suportate din fond și care pot atrage contribuția personală a pacientului”.


Citește și:

Recomandările culturale ale săptămânii. Descoperiți-l pe Bogdan Dumitrache, actorul de teatru, și lecuiți-vă de pesimism cu o carte despre evoluția lumii

Comentarii