MENIU CAUTĂ
13 Mai. 2012 15:15

Copilul se declară în 15 zile de la naştere

Distribuie
  • Primul pas este obţinerea certificatului constatator al naşterii în termen de trei zile. Acesta se eliberează de la unitatea medicală unde micuţul a venit pe lume sau, dacă acesta s-a născut la domiciliu, de către dispensarul medical teritorial. Certificatul medical constatator al naşterii copilului este eliberat mamei, pe baza actului de identitate (dacă aceasta e necăsătorită) şi, atunci când este cazul, a certificatului de căsătorie al părinţilor.

Primarul poate anula penalizarea

  • Următorul pas este declararea naşterii la Oficiul Stării Civile, la Biroul de Înregistrare a Naşterilor (în cadrul primăriilor) din sectorul sau din localitatea unde se află maternitatea în care a venit pe lume copilul. Înregistrarea se face în termenul legal de 15 zile de la naşterea micuţului. În caz că au fost depăşite cele două săptămâni, întârzierea este sancţionată cu o amendă (între 50 şi 150 de lei), iar scutirea de la plata acestei penalităţi se poate face doar în cazuri speciale, de către primar.
  • Dacă declararea naşterii se raportează la mai mult de un an de la apariţia copilului, pentru a se putea efectua înregistrarea e necesară o sentinţă judecătorească.

Acte necesare

Mamă căsătorită

– actul de identitate ale mamei în original;
– actul de identitate ale tatălui în original;
– certificatul de naştere al mamei în original;
– certificatul de naştere al tatălui în original;
– certificatul de căsătorie în original;

– certificatul medical constatator al naşterii copilului;
– dacă părinţii au nume de familie diferite sau există neconcordanţe intre numele de pe certificatul medical si declaraţia verbală, se face o declaraţie scrisă, semnată de ambii părinţi, din care să rezulte clar numele de familie şi prenumele copilului.

B. Mamă necăsătorită şi singură

– actul de identitate ale mamei în original;
– certificatul de naştere al mamei în original;
– certificatul medical constatator al naşterii copilului.

C. Mama este necăsătorită şi tatăl vrea să recunoască copilul

– actul de identitate ale mamei în original;
– actul de identitate ale tatălui în original;
– certificatul de naştere al mamei în original;
– certificatul de naştere al tatălui în original;
– certificatul medical constatator al naşterii copilului;
– o declaraţie de recunoaştere a paternităţii semnată în faţa ofiţerului de stare civila de ambii părinţi.

Comentarii