Poliţia Română răspunde la întrebările ziarului Libertatea, primite de la cititori, şi ne spune ce trebuie să facem, pentru a respecta legea.

Întrebare 1: Ordonanţa Militară nr. 3/2020 prevede la art 4, alin (1), că „pentru verificarea motivului deplasării, angajații prezintă legitimația de serviciu sau adeverința eliberată de angajator”. Trebuie să mai completeze declaraţia pe proprie răspundere şi cei care merg la serviciu?

Răspuns Poliţia Română : Ordonanţa Militară nr. 3/2020 prevede în clar „angajații prezintă legitimația de serviciu SAU adeverința eliberată de angajatorˮ, deci este necesară prezentarea unuia dintre cele două documente menționate.

Întrebare 2: Ce valoare are, din punct de vedere legal, această declaraţie pe proprie răspundere? De ce trebuie să completăm o hârtie, când ar fi mai simplu să-i spunem poliţistului care ne opreşte la control pentru ce am ieşit din casă şi unde mergem?

Răspuns Poliţia Română: Ordonanţele Militare emise în perioada stării de urgență reglementează în clar modalitatea în care se realizează deplasarea persoanelor în afara locuinței/gospodăriei, precum și documentele necesare.

Întrebare 3: Ce verifică poliţiştii care ne opresc la control, după ce le prezentăm declaraţia pe proprie răspundere şi cartea de identitate?

Răspuns Poliţia Română: Polițiștii și personalul desemnat să efectueze controale privind motivul deplasării verifică punerea în aplicare și respectarea prevederilor ordonațelor militare în vigoare, respectiv veridicitatea datelor din documentele prezentate.

Întrebare 4: Cum se poate verifica dacă adresa locuinţei pe care o completăm în declaraţie e cea corectă, atât timp cât ea poate să nu fie aceeaşi cu adresa de domiciliu menționată în actul de identitate?

Răspuns Poliţia Română: În declarația pe propria răspundere se va completa adresa locuinței în care persoana locuiește în fapt, indiferent dacă este identică sau nu cu cea menționată în actul de identitate. Completarea în fals a declarațiilor pe propria răspundere atrag răspunderea contravențională sau penală, după caz.

Întrebare 5: Care e amenda pe care o putem primi dacă nu avem asupra noastră, pe stradă, declaraţia pe proprie răspundere şi cartea de identitate?

Răspuns Poliţia Română: Nerespectarea măsurilor atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravențională sau penală, în conformitate cu prevederile art. 27 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 1/1999, cu modificările și completările ulterioare. De asemenea, facem precizarea că în Monitorul Oficial nr. 268 a fost publicată Ordonanța de urgență pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, care prevede că:

„1. Articolul 28 se modifică și va avea următorul cuprins: „Art. 28. – (1) Nerespectarea prevederilor art. 9 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 2.000 lei la 20.000 lei, pentru persoane fizice, și de la 10.000 lei la 70.000 lei, pentru persoane juridice. 

(2) Pe lângă sancțiunea contravențională principală prevăzută la alin.(1), în funcție de natura și gravitatea faptei, se pot aplica și una sau mai multe dintre următoarele sancțiuni contravenționale complementare, cuprinse în ordonanțele militare: 

a) confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contravenție; 

b) interzicerea accesului prin aplicarea sigiliului de către organele abilitate; 

c) suspendarea temporară a activității;

d) desființarea unor lucrări; 

e) refacerea unor amenajăriˮ

Întrebare 6: Care e amenda pe care o putem primi dacă se constată că am fost nesinceri în declaraţie? Şi că am scris, de pildă, că mergem la magazinul de lângă bloc, dar am fost opriţi de poliţie în celălalt capăt al oraşului?

Răspuns Poliţia Română: Nerespectarea măsurilor atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravențională sau penală, în conformitate cu prevederile art. 27 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 1/1999, cu modificările și completările ulterioare.

Întrebare 7: Este nevoie să completăm această declaraţie indiferent de motivul pentru care ieşim din casă? Chiar dacă mergem până la chioşcul din colţul străzii sau la piaţa agroalimentară de lângă bloc?

Răspuns Poliţia Română: Ordonanțele militare în vigoare reglementează clar motivele și modalitatea în care se realizează circulația tuturor persoanelor în afara locuinței/gospodăriei, precum și în mod particular circulația persoanelor care au împlinit vârsta de 65 ani. În prevederea care reglementează deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor nu este menționată vreo excepție condiționată de proximitatea unității alimentare, sens în care ordonanța se aplică unitar indiferent de distanța la care este situat magazinul.

Întrebare 8: Trebuie să păstrăm aceste declaraţii, după ce ne-am întors acasă? Dacă da, la ce ne-ar ajuta asta?

Răspuns Poliţia Română: Ordonanța militară reglementează deținerea declarației pe propria răspundere la deplasarea persoanelor în afara locuinței/gospodăriei.

Întrebare 9: Dacă mergem la farmacie, să cumpărăm un medicament, sau la magazinul de lângă casă, pentru zahăr, şi nu găsim acolo produsele căutate, avem voie să încercăm şi la altă farmacie/magazin din apropiere? Sau trebuie să revenim acasă şi să completăm o altă declaraţie, pentru noul loc al deplasării?

Răspuns Poliţia Română: Formularul declarației pe propria răspundere are o rubrică unde se completează locul/locurile deplasării, în acest sens se vor menționa locurile în care persoana se deplasează, în ordinea în care aceasta intenționează să-și desfășoare traseul. Astfel, se pot menționa mai multe locuri.

Întrebare 10: Putem completa mai multe locuri de deplasare, atunci când ieşim din casă? Să scriem, de pildă, în declaraţia pe proprie răspundere, că mergem la magazin, dar că, pe drum, trecem şi pe la farmacie?

Răspuns Poliţia Română: Formularul declarației pe propria răspundere are o rubrică unde se completează locul/locurile deplasării, în acest sens se vor menționa locurile în care persoana se deplasează, în ordinea în care aceasta intenționează să-și desfășoare traseul. Astfel, se pot menționa mai multe locuri.

Întrebare 11: Putem bifa, în declaraţia pe proprie răspundere, mai multe motive ale deplasării? Putem să mergem, de pildă, să acordăm asistență unor persoane vârstnice, dar pe drum, la dus sau la întors, să ne oprim la un magazin sau la o farmacie?

Răspuns Poliţia Română: Formularul declarației pe propria răspundere are o rubrică unde se completează locul/locurile deplasării, în acest sens se vor menționa locurile în care persoana se deplasează, în ordinea în care aceasta intenționează să-și desfășoare traseul.

Întrebare 12: Dacă nu avem cum să tipărim formularul tipizat, are aceeaşi valoare şi o declaraţie pe proprie răspundere scrisă de mână, pe o foaie simplă de hârtie? Textul scris de noi trebuie să fie exact ca în formularul tipizat?

Răspuns Poliţia Română: Declaraţia pe proprie răspundere poate fi scrisă și de mână. Declarația pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele și prenumele, data nașterii, adresa locuinței, motivul și locul deplasării, data și semnătura. De asemenea, declarația pe proprie răspundere poate fi completată și online pe site-ul https://formular.sts.ro/și poate fi prezentată personalului autorităților abilitate și prin intermediul telefonului, tabletei sau unui dispozitiv electronic similar, însă facem precizarea că declarația trebuie să conțină semnătura olografă a persoanei indiferent de suportul sau mediul pe care este stocată. 

Întrebare 13: Dacă o persoană are mai multe proprietăți (apartamente, case ş.a.) unde nu se locuiește și dorește să le verifice (să se deplaseze în aceeași localitate sau în altă localitate), ar putea face asta fără să încalce prevederile Ordonanţei Militare? Dacă da, ce ar trebui să bifeze în declaraţie, la „motivul deplasării”?

Răspuns Poliţia Română: Motivul deplasării trebuie să fie unul justificat/să nu necesite amânare, situațiile cuprinse în normă au caracter exemplificativ, dar presupun temeiuri de o anumită importanță.

Întrebare 14: Dacă o persoană îşi construieşte o casă, în regie proprie, şi doreşte să continue munca în această perioadă, ar putea să facă asta fără să încalce prevederile Ordonanţei Militare? Dacă da, ce ar trebui să bifeze în declaraţie la „motivul deplasării”?

Răspuns Poliţia Română: Motivul deplasării trebuie să fie unul justificat/să nu necesite amânare, situațiile cuprinse în normă au caracter exemplificativ, dar presupun temeiuri de o anumită importanță.

Întrebare 15: Există persoane care îşi duc/aduc soțiile de la serviciu cu mașina, pentru ca ele să evite deplasarea cu transportul în comun. Pot face asta în continuare, fără să încalce prevederile Ordonanţei Militare? Dacă da, ce ar trebui să bifeze în declaraţie la „motivul deplasării”?

Răspuns Poliţia Română: Dacă apreciază că motivul deplasării este unul justificat pot face acest lucru completând declarația pe proprie răspundere raportat la prevederea din art. 1 lit d (deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru de familie).

După cum se poate constata, situațiile cuprinse în normă au caracter exemplificativ, dar presupun temeiuri de o anumită importanță. 

O astfel de situație ar putea fi justificată dacă nu există mijloace de transport în comun sau dacă riscul expunerii la infectare este mai mare (deplasarea la locul de muncă ar presupune schimbarea mai multor mijloace de transport în comun, timpii de așteptare în stații etc.).

Întrebare 16: În situaţia mai sus menţionată s-ar putea încadra şi persoanele care au împlinit 65 de ani, dar care vor să-şi ducă/aducă soțiile de la serviciu cu mașina?

Răspuns Poliţia Română: Dacă conducătorul auto are vârsta de peste 65 de ani, este recomandabil să evite inclusiv aceste deplasări, în afara perioadei de timp 11:00 – 13:00.

Întrebare 17: În cazul minorilor cu vârsta între 16 – 18 ani, care pot completa şi semna singuri declarația pe proprie răspundere, este nevoie ca şi părinţii să treacă pe acea declaraţie, pentru eventuale verificări, un număr de telefon la care ar putea fi contactaţi?

Răspuns Poliţia Română: Nu, minorul care a împlinit vârsta de 16 ani răspunde penal potrivit legii, astfel încât poate fi sancționat pentru completarea în fals a declarației.

Întrebare 18: La „activități sportive” poate fi inclus şi mersul pe bicicletă? Dacă da, persoanele care practică acest tip de mişcare fizică se pot deplasa cu bicicleta doar în jurul blocului sau există şi o altă limită de distanță?

Răspuns Poliţia Română: Actul normativ prevede deplasări scurte, în apropierea domiciliului sau al locului în care cetățenii locuiesc în fapt, în jurul gospodăriei, casei, blocului. Bicicleta poate fi folosită ca mijloc alternativ de transport pentru deplasări în scopuri profesionale.

Citeşte şi:

Cât de mult putem să ne îndepărtăm de locuință fără să fim amendați? Poliția răspunde la cele mai arzătoare întrebări despre ordonanța militară

FOTO „Ești eroarea vieții mele, bei și faci sex în toalete!” » Iubita l-a părăsit cu un scandal monstru, dar fanii au publicat o imagine interzisă
PARTENERI - GSP.RO
FOTO „Ești eroarea vieții mele, bei și faci sex în toalete!” » Iubita l-a părăsit cu un scandal monstru, dar fanii au publicat o imagine interzisă
Coşmarul prin care trece Corina Dănilă, după ce banca i-a luat casa. Ce a ajuns să facă pentru a se întreţine
Playtech.ro
Coşmarul prin care trece Corina Dănilă, după ce banca i-a luat casa. Ce a ajuns să facă pentru a se întreţine
"Tată, zi-mi că e un vis". Asta a mai apucat să întrebe băiatul şoferului microbuzului, care şi-a pierdut mama, sora şi bunicile, în cumplitul accident din Bacău înainte de a leşina
Observatornews.ro
"Tată, zi-mi că e un vis". Asta a mai apucat să întrebe băiatul şoferului microbuzului, care şi-a pierdut mama, sora şi bunicile, în cumplitul accident din Bacău înainte de a leşina
Horoscop 26 iulie 2021. Berbecii vor trebui să se detașeze de propriile păreri, cele la care țin prea mult
HOROSCOP
Horoscop 26 iulie 2021. Berbecii vor trebui să se detașeze de propriile păreri, cele la care țin prea mult
Animație grafică. O mamă și doi copii au murit în tragedia din Bacău. Veniseră din Anglia în vacanță acasă, în România
Știrileprotv.ro
Animație grafică. O mamă și doi copii au murit în tragedia din Bacău. Veniseră din Anglia în vacanță acasă, în România
Marea campioană a ţării, la petrecerile cu alcool şi relaţii intime la Jocurile Olimpice! Moment fără precedent dezvăluit în satul olimpic
Telekomsport
Marea campioană a ţării, la petrecerile cu alcool şi relaţii intime la Jocurile Olimpice! Moment fără precedent dezvăluit în satul olimpic
(Publicitate) Laptopurile ASUS: OLED este sinonim cu stilul
PUBLICITATE
(Publicitate) Laptopurile ASUS: OLED este sinonim cu stilul