Disciplina Filosofie are, în cadrul examenului de Bacalaureat 2022, statutul de disciplină opţională fiind susţinută la proba E. d), în funcţie de filieră, profil şi specializare.

Programă Filosofie Bac 2022 – Competențe de evaluat

Programa de examen pentru Bac 2022, proba filosofie este realizată în conformitate cu prevederile programelor şcolare în vigoare pentru învățământul liceal. Variantele de subiecte pentru examenul național de bacalaureat 2022 evaluează competențele și conținuturile din prezenta programă, iar baremele de evaluare și de notare prevăd acordarea punctajelor pentru orice modalitate corectă de rezolvare a cerințelor. Variantele de subiecte pentru examenul național de bacalaureat se elaborează în baza prezentei programe şi nu vizează conţinutul unui manual anume

Precizarea semnificaţiei filosofice a unor concepte
• Analizarea unui text filosofic din perspectiva temei, problemei, soluţiei propuse şi argumentelor cu care este susţinută soluţia
• Analizarea comparativă şi critică a structurii argumentative a unor puncte de vedere filosofice, a premiselor şi a consecinţelor acestora
• Argumentarea unui punct de vedere personal referitor la o problemă filosofică

Programă Filosofie Bac 2022
Programă Filosofie Bac 2022

Vezi și: Calendar Bac 2022

Programă Filosofie Bac 2022 – Conținuturi

Omul
• Problematica naturii umane
• Sensul vieţii

Morala
• Teorii morale
• Probleme de etică aplicată

Politica
• Libertate şi responsabilitate social-politică
• Egalitate şi dreptate
• Teorii politice moderne și contemporane

Cunoaşterea
• Forme de cunoaştere

Calendar Bac 2022 – Sesiunea iunie – iulie

 • 23—27 mai 2022 – Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen
 • 27 mai 2022 – Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a
 • 6—8 iunie 2022 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română — proba A
 • 8—9 iunie 2022 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă — proba B
 • 8—10 iunie 2022 Evaluarea competențelor digitale — proba D
 • 13—16 iunie 2022 Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională — proba C
 • 20 iunie 2022 Limba și literatura română — proba E.a) — proba scrisă
 • 21 iunie 2022 Proba obligatorie a profilului — proba E.c) — proba scrisă
 • 22 iunie 2022 Proba la alegere a profilului și specializării — proba E.d) — proba scrisă
 • 23 iunie 2022 Limba și literatura maternă — proba E.b) — proba scrisă
 • 27 iunie 2022 – Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12.00) și depunerea contestațiilor în intervalul orar 12.00—18.00
 • 28—30 iunie 2022 – Rezolvarea contestațiilor
 • 1 iulie 2022 – Afișarea rezultatelor finale

Calendar Bac 2022 – Sesiunea august -septembrie

 • 18 – 25 iulie 2022: Înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen, inclusiv a candidaților care au promovat examenele de corigențe
 • 16 august 2022 Limba și literatura română — proba E.a) — proba scrisă
 • 17 august 2022 Proba obligatorie a profilului — proba E.c) — proba scrisă
 • 18 august 2022 Proba la alegere a profilului și specializării —– proba E.d) — proba scrisă
 • 19 august 2022 Limba și literatura maternă — proba E.b) — proba scrisă
 • 22 – 23 august 2022 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română — proba A
 • 24 august 2022 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă — proba B
 • 25 august 2022 Evaluarea competențelor digitale — proba D
 • 26 și 29 august 2022 Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională — proba C
 • 31 august 2022 Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12:00) și depunerea contestațiilor (orele 12:00 – 18:00)
 • 1 – 2 septembrie 2022 Rezolvarea contestațiilor
 • 3 septembrie 2022 Afișarea rezultatelor finale

Vezi şi subiectele la Română la BAC 2022!

Vezi și:

Urmărește-ne pe Google News