Programa la limba română pentru Bac 2022. Proba de limba şi literatura română are un statut important în structura examenului de bacalaureat 2022, evaluând competențele formate pe durata învăţământului secundar superior, ca probă comună pentru toate filierele, profilurile şi specializările.

Programa Română Bac 2022 – Competențe de evaluat

Prin susţinerea examenului de bacalaureat 2022 la Limba Română, elevul va trebui să facă dovada următoarelor competenţe dobândite în ciclul inferior şi în cel superior de liceu (clasele a IX-a – a XII-a), corelate cu anumite conţinuturi parcurse în cele două cicluri liceale:

 • Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în diferite situaţii de comunicare
  • Utilizarea adecvată a strategiilor şi a regulilor de exprimare orală în monolog şi în dialog, în vederea realizării unei comunicări corecte, eficiente şi personalizate, adaptate unor situaţii de comunicare diverse
  • Utilizarea adecvată a formelor exprimării scrise compatibile cu situaţia de comunicare în elaborarea unor texte diverse
   Identificarea particularităţilor şi a funcţiilor stilistice ale limbii în receptarea diferitelor tipuri de mesaje/texte
  • Receptarea decvată a sensului/sensurilor unui mesaj transmis prin diferite tipuri de texte orale sau scrise
  • Utilizarea adecvată a achiziţiilor lingvistice în producerea şi în receptarea diverselor texte orale şi scrise, cu explicarea rolului acestora în construirea mesajului
  Jocuri de culise la Strasbourg: Iohannis reintră în cărți pentru o funcție importantă. Alternativa în cazul unui eșec la vot al Ursulei von der Leyen
  Recomandări
  Jocuri de culise la Strasbourg: Iohannis reintră în cărți pentru o funcție importantă. Alternativa în cazul unui eșec la vot al Ursulei von der Leyen
Programă română Bac 2022
Programă română Bac 2022
Programă română Bac 2022
Programă română Bac 2022
 • Utilizarea adecvată a strategiilor de comprehensiune şi de interpretare, a modalităţilor de analiză tematică, structurală şi stilistică în receptarea textelor literare şi nonliterare
  • Identificarea temei şi a modului de reflectare a acesteia în textele studiate sau în texte la prima vedere
  • Identificarea şi analiza principalelor componente de structură, de compoziţie şi de limbaj specifice textului narativ
  • Identificarea şi analiza principalelor componente de structură şi de limbaj
   specifice textului dramatic
  • Identificarea şi analiza elementelor de compoziţie şi de limbaj în textul poetic
  • Compararea unor viziuni despre lume, despre condiţia umană sau despre artă reflectate în texte literare, nonliterare sau în alte arte
  • Interpretarea textelor studiate sau la prima vedere prin prisma propriilor valori şi a propriei experienţe de lectură
  Corespondență din Strasbourg | Siegfried Mureșan atacă PSD: „UE nu va lăsa lupul de pază la oi, când e vorba de comisariat economic”
  Recomandări
  Corespondență din Strasbourg | Siegfried Mureșan atacă PSD: „UE nu va lăsa lupul de pază la oi, când e vorba de comisariat economic”
Programă limba româna - Bacalaureat 2022
Programă limba româna – Bacalaureat 2022
 • Punerea în context a textelor studiate prin raportare la epocă sau la curente culturale/literare
  • Identificarea şi explicarea relaţiilor dintre operele literare şi contextul cultural în care au apărut acestea
  • Construirea unei viziuni de ansamblu asupra fenomenului cultural românesc, prin integrarea şi relaţionarea cunoştinţelor asimilate
 • Argumentarea în scris şi oral a unor opinii în diverse situaţii de comunicare
  • Identificarea structurilor argumentative în texte literare şi nonliterare studiate sau la prima vedere
  • Argumentarea unui punct de vedere faţă de o problematică pusă în discuţie
  • Compararea şi evaluarea unor argumente diferite, pentru formularea unor judecăţi proprii
Programă română Bac 2022
Programă română Bac 2022
Procesul poliţiştilor inculpați pentru torturarea unui tânăr. Agentul şef care a urinat pe bărbat: „A fost omorât, cineva a avut interes ca eu să fiu acuzat”
Recomandări
Procesul poliţiştilor inculpați pentru torturarea unui tânăr. Agentul şef care a urinat pe bărbat: „A fost omorât, cineva a avut interes ca eu să fiu acuzat”

Citește și: Calendar Bac 2022

Programa limba română Bac 2022 – Literatură

Potrivit edu.ro, conform programei şcolare în vigoare, examenul de bacalaureat 2022 nu implică studiul monografic al scriitorilor canonici, ci studierea a cel puţin unui text din opera acestora. Textele literare la prima vedere pot aparţine atât autorilor canonici, cât şi altor autori studiaţi.

Pentru proba scrisă, elevii trebuie să studieze în mod aprofundat cel puţin numărul minim de texte prevăzute în programa şcolară, aparţinând autorilor canonici sau prozei narative, poeziei sau dramaturgiei româneşti despre care să poată redacta un eseu structurat, un eseu liber sau un eseu argumentativ, în care să aplice conceptele de istorie şi teorie literară (perioade, curente literare/culturale, elemente de analiză tematică, structurală şi stilistică) menţionate în prezenta programă.

Tematica studiilor de caz şi a dezbaterilor din programele şcolare, regăsită în programa de examen Bac 2022, limba română, poate fi valorificată în cadrul probelor orale şi scrise, prin solicitarea argumentării unor opinii sau judecăţi de valoare pe marginea acestora.

Autori canonici:

Programă Română Bac 2022 – Limbă și comunicare

Programa pentru examenul de Bacalureat 2022 la limba română – comunicare vizează:

 • aplicarea, în diverse situaţii de comunicare, a normelor ortografice, ortoepice, de
  punctuaţie, morfosintactice şi folosirea adecvată a unităţilor lexico-semantice;
 • aplicarea cunoştinţelor de limbă, inclusiv a celor dobândite în ciclul gimnazial, în
  exprimarea corectă şi în receptarea textelor studiate sau la prima vedere.

Niveluri de constituire a mesajului

Nivelul fonetic

 • pronunţii corecte/incorecte ale neologismelor; hiat, diftong, triftong; accentul
 • cacofonia; hipercorectitudinea
 • pronunţare/lectura nuanţată a enunţurilor (ton, pauză, intonaţie)

Nivelul lexico-semantic

 • variante lexicale; câmpuri semantice
 • erori semantice: pleonasmul, tautologia, confuzia paronimică
 • derivate şi compuse (prefixe, sufixe, prefixoide, sufixoide), schimbarea categoriei gramaticale
 • relaţii semantice (polisemie; sinonimie, antonimie, omonimie)
 • sensul corect al cuvintelor (în special al neologismelor)
 • unităţi frazeologice (locuţiuni şi expresii)
 • câmpuri semantice şi rolul acestora în interpretarea mesajelor scrise şi orale
 • sensul cuvintelor în context; sens denotativ şi sens conotativ

  Nivelul morfosintactic
 • forme flexionare ale părţilor de vorbire (pluralul substantivelor, articularea substantivelor, forme cazuale; forme flexionare ale verbului; adjective fără grade de comparaţie; numerale etc.); valori expresive ale părţilor de vorbire; mijloace lingvistice de realizare a subiectivităţii vorbitorului
 • elemente de acord gramatical (între predicat şi subiect – acordul logic, acordul prin atracţie; acordul atributului cu partea de vorbire determinată)
 • elemente de relaţie (prepoziţii, conjuncţii, pronume/adjective pronominale relative, adverbe relative)

  Nivelul ortografic şi de punctuaţie

 • norme ortografice şi de punctuaţie în constituirea mesajului scris (scrierea corectă a cuvintelor, scrierea cu majusculă, despărţirea cuvintelor în silabe, folosirea corectă a semnelor de ortografie şi de punctuaţie)
 • rolul semnelor ortografice şi de punctuaţie în înţelegerea mesajelor scrise

  Nivelul stilistico-textual
 • registre stilistice (standard, colocvial, specializat etc.) adecvate situaţiei de comunicare
 • coerenţă şi coeziune în exprimarea orală şi scrisă
 • tipuri de texte şi structura acestora: narativ, descriptiv, informativ, argumentativ
 • stiluri funcţionale adecvate situaţiei de comunicare
 • limbaj standard, limbaj literar, limbaj colocvial, limbaj popular, limbaj regional, limbaj
  arhaic; argou, jargon
 • stil direct, stil indirect, stil indirect liber
 • rolul figurilor de stil şi al procedeelor artistice în constituirea sensului
 • rolul elementelor arhaice şi regionale în receptarea mesajelor

Calendar Bacalaureat 2022, Sesiunea iunie – iulie

 • 23 – 27 mai 2022 Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen
 • 27 mai 2022 Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a
 • 6 – 8 iunie 2022 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română — proba A
 • 8 – 9 iunie 2022 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă — proba B
 • 8 – 10 iunie 2022 Evaluarea competențelor digitale — proba D
 • 13 – 16 iunie 2022 Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională — proba C
 • 20 iunie 2022 Limba și literatura română — proba E.a) — proba scrisă
 • 21 iunie 2022 Proba obligatorie a profilului — proba E.c) — proba scrisă
 • 22 iunie 2022 Proba la alegere a profilului și specializării — proba E.d) — proba scrisă
 • 23 iunie 2022 Limba și literatura maternă — proba E.b) — proba scrisă
 • 27 iunie 2022 Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12:00) și depunerea contestațiilor în intervalul orar 12:00 – 18:00
 • 28 – 30 iunie 2022: Rezolvarea contestațiilor
 • 1 iulie 2022: Afișarea rezultatelor finale

Calendarul Bacalaureat 2022 – sesiunea de toamnă

 • 18 – 25 iulie 2022: Înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen, inclusiv a candidaților care au promovat examenele de corigențe
 • 16 august 2022 Limba și literatura română — proba E.a) — proba scrisă
 • 17 august 2022 Proba obligatorie a profilului — proba E.c) — proba scrisă
 • 18 august 2022 Proba la alegere a profilului și specializării —– proba E.d) — proba scrisă
 • 19 august 2022 Limba și literatura maternă — proba E.b) — proba scrisă
 • 22 – 23 august 2022 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română — proba A
 • 24 august 2022 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă — proba B
 • 25 august 2022 Evaluarea competențelor digitale — proba D
 • 26 și 29 august 2022 Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională — proba C
 • 31 august 2022: Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12:00) și depunerea contestațiilor (orele 12:00 – 18:00)
 • 1 – 2 septembrie 2022: Rezolvarea contestațiilor
 • 3 septembrie 2022: Afișarea rezultatelor finale

Vezi şi subiectele la Română la BAC 2022 şi subiectele la matematică la BAC 2022!

Google News Urmărește-ne pe Google News


Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Descoperire neașteptată în casa unui bătrân din Tulcea. Ce au găsit poliţiştii în urma unei percheziţii | FOTO
Știrileprotv.ro
Descoperire neașteptată în casa unui bătrân din Tulcea. Ce au găsit poliţiştii în urma unei percheziţii | FOTO
A recunoscut! În ce loc neobișnuit a întreținut Oana Roman relații intime: ”Când eram tânără făceam tâmpenia asta la greu...”
Viva.ro
A recunoscut! În ce loc neobișnuit a întreținut Oana Roman relații intime: ”Când eram tânără făceam tâmpenia asta la greu...”
Anca Lungu a făcut nuntă în Grecia cu farmacistul milionar și a fost năucitor de frumoasă. Ce condiție le-au pus invitaților
Libertateapentrufemei.ro
Anca Lungu a făcut nuntă în Grecia cu farmacistul milionar și a fost năucitor de frumoasă. Ce condiție le-au pus invitaților
Vacanță de coșmar pentru mai mulți turiști români. Ce au pățit după ce au plătit avans pentru un sejur all inclusive la Mamaia Nord
FANATIK.RO
Vacanță de coșmar pentru mai mulți turiști români. Ce au pățit după ce au plătit avans pentru un sejur all inclusive la Mamaia Nord
Incredibil, dar adevărat: au mai existat două Craiove, care s-au urât și au negociat fuziunea. Povestea dezvăluită de GSP: „S-au bătut ca chiorii”
GSP.RO
Incredibil, dar adevărat: au mai existat două Craiove, care s-au urât și au negociat fuziunea. Povestea dezvăluită de GSP: „S-au bătut ca chiorii”
Patru zodii care pot da lovitura până pe 29 iulie. Răsare soarele pe strada lor
FANATIK.RO
Patru zodii care pot da lovitura până pe 29 iulie. Răsare soarele pe strada lor
Cum arătau Cristina şi Andrei Rotaru de la Insula Iubirii în urmă cu 10 ani. Imagini de senzație! FOTO
Unica.ro
Cum arătau Cristina şi Andrei Rotaru de la Insula Iubirii în urmă cu 10 ani. Imagini de senzație! FOTO
Decepţia lui Ion Crăciunescu! Cu ce se ocupă fiul său, după 96 de meciuri în Liga 1: "E alegerea lui, n-am ce face. Îmi pare rău că n-a făcut altceva"
Orangesport.ro
Decepţia lui Ion Crăciunescu! Cu ce se ocupă fiul său, după 96 de meciuri în Liga 1: "E alegerea lui, n-am ce face. Îmi pare rău că n-a făcut altceva"
Cine sunt cei 2,5 milioane de români care vor primi 250 de lei în plus în luna august de la stat
Observatornews.ro
Cine sunt cei 2,5 milioane de români care vor primi 250 de lei în plus în luna august de la stat
Horoscop 18 iulie 2024. Peștii au ocazia să strălucească prin ceea ce știu să facă foarte bine și pe plan profesional, și pe cel personal
HOROSCOP
Horoscop 18 iulie 2024. Peștii au ocazia să strălucească prin ceea ce știu să facă foarte bine și pe plan profesional, și pe cel personal

Știri mondene

Știri România

RECOMANDĂRI