Programa la limba română pentru Bac 2022. Proba de limba şi literatura română are un statut important în structura examenului de bacalaureat 2022, evaluând competențele formate pe durata învăţământului secundar superior, ca probă comună pentru toate filierele, profilurile şi specializările.

Programa Română Bac 2022 – Competențe de evaluat

Prin susţinerea examenului de bacalaureat 2022 la Limba Română, elevul va trebui să facă dovada următoarelor competenţe dobândite în ciclul inferior şi în cel superior de liceu (clasele a IX-a – a XII-a), corelate cu anumite conţinuturi parcurse în cele două cicluri liceale:

 • Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în diferite situaţii de comunicare
  • Utilizarea adecvată a strategiilor şi a regulilor de exprimare orală în monolog şi în dialog, în vederea realizării unei comunicări corecte, eficiente şi personalizate, adaptate unor situaţii de comunicare diverse
  • Utilizarea adecvată a formelor exprimării scrise compatibile cu situaţia de comunicare în elaborarea unor texte diverse
   Identificarea particularităţilor şi a funcţiilor stilistice ale limbii în receptarea diferitelor tipuri de mesaje/texte
  • Receptarea decvată a sensului/sensurilor unui mesaj transmis prin diferite tipuri de texte orale sau scrise
  • Utilizarea adecvată a achiziţiilor lingvistice în producerea şi în receptarea diverselor texte orale şi scrise, cu explicarea rolului acestora în construirea mesajului
Programă română Bac 2022
Programă română Bac 2022
Programă română Bac 2022
Programă română Bac 2022
 • Utilizarea adecvată a strategiilor de comprehensiune şi de interpretare, a modalităţilor de analiză tematică, structurală şi stilistică în receptarea textelor literare şi nonliterare
  • Identificarea temei şi a modului de reflectare a acesteia în textele studiate sau în texte la prima vedere
  • Identificarea şi analiza principalelor componente de structură, de compoziţie şi de limbaj specifice textului narativ
  • Identificarea şi analiza principalelor componente de structură şi de limbaj
   specifice textului dramatic
  • Identificarea şi analiza elementelor de compoziţie şi de limbaj în textul poetic
  • Compararea unor viziuni despre lume, despre condiţia umană sau despre artă reflectate în texte literare, nonliterare sau în alte arte
  • Interpretarea textelor studiate sau la prima vedere prin prisma propriilor valori şi a propriei experienţe de lectură
  Rezultate BAC 2022 s-au afișat pe edu.ro. Elevii își folosesc codul primit de la școala ca să-și afle notele
  Recomandări
  Rezultate BAC 2022 s-au afișat pe edu.ro. Elevii își folosesc codul primit de la școala ca să-și afle notele
Programă limba româna - Bacalaureat 2022
Programă limba româna – Bacalaureat 2022
 • Argumentarea în scris şi oral a unor opinii în diverse situaţii de comunicare
  • Identificarea structurilor argumentative în texte literare şi nonliterare studiate sau la prima vedere
  • Argumentarea unui punct de vedere faţă de o problematică pusă în discuţie
  • Compararea şi evaluarea unor argumente diferite, pentru formularea unor judecăţi proprii
Programă română Bac 2022
Programă română Bac 2022

Citește și: Calendar Bac 2022

Programa limba română Bac 2022 – Literatură

Potrivit edu.ro, conform programei şcolare în vigoare, examenul de bacalaureat 2022 nu implică studiul monografic al scriitorilor canonici, ci studierea a cel puţin unui text din opera acestora. Textele literare la prima vedere pot aparţine atât autorilor canonici, cât şi altor autori studiaţi.

Pentru proba scrisă, elevii trebuie să studieze în mod aprofundat cel puţin numărul minim de texte prevăzute în programa şcolară, aparţinând autorilor canonici sau prozei narative, poeziei sau dramaturgiei româneşti despre care să poată redacta un eseu structurat, un eseu liber sau un eseu argumentativ, în care să aplice conceptele de istorie şi teorie literară (perioade, curente literare/culturale, elemente de analiză tematică, structurală şi stilistică) menţionate în prezenta programă.

INTERVIU | Mesaj puternic al Věrei Jourová, vicele Comisiei Europene: se întâlnește cu președintele Iohannis, cu premierul Ciucă, dar și cu ziarista Emilia Șercan
Recomandări
INTERVIU | Mesaj puternic al Věrei Jourová, vicele Comisiei Europene: se întâlnește cu președintele Iohannis, cu premierul Ciucă, dar și cu ziarista Emilia Șercan

Tematica studiilor de caz şi a dezbaterilor din programele şcolare, regăsită în programa de examen Bac 2022, limba română, poate fi valorificată în cadrul probelor orale şi scrise, prin solicitarea argumentării unor opinii sau judecăţi de valoare pe marginea acestora.

Autori canonici:

Programă Română Bac 2022 – Limbă și comunicare

Programa pentru examenul de Bacalureat 2022 la limba română – comunicare vizează:

 • aplicarea, în diverse situaţii de comunicare, a normelor ortografice, ortoepice, de
  punctuaţie, morfosintactice şi folosirea adecvată a unităţilor lexico-semantice;
 • aplicarea cunoştinţelor de limbă, inclusiv a celor dobândite în ciclul gimnazial, în
  exprimarea corectă şi în receptarea textelor studiate sau la prima vedere.

Niveluri de constituire a mesajului

Nivelul fonetic

 • pronunţii corecte/incorecte ale neologismelor; hiat, diftong, triftong; accentul
 • cacofonia; hipercorectitudinea
 • pronunţare/lectura nuanţată a enunţurilor (ton, pauză, intonaţie)

Nivelul lexico-semantic

 • variante lexicale; câmpuri semantice
 • erori semantice: pleonasmul, tautologia, confuzia paronimică
 • derivate şi compuse (prefixe, sufixe, prefixoide, sufixoide), schimbarea categoriei gramaticale
 • relaţii semantice (polisemie; sinonimie, antonimie, omonimie)
 • sensul corect al cuvintelor (în special al neologismelor)
 • unităţi frazeologice (locuţiuni şi expresii)
 • câmpuri semantice şi rolul acestora în interpretarea mesajelor scrise şi orale
 • sensul cuvintelor în context; sens denotativ şi sens conotativ

  Nivelul morfosintactic
 • forme flexionare ale părţilor de vorbire (pluralul substantivelor, articularea substantivelor, forme cazuale; forme flexionare ale verbului; adjective fără grade de comparaţie; numerale etc.); valori expresive ale părţilor de vorbire; mijloace lingvistice de realizare a subiectivităţii vorbitorului
 • elemente de acord gramatical (între predicat şi subiect – acordul logic, acordul prin atracţie; acordul atributului cu partea de vorbire determinată)
 • elemente de relaţie (prepoziţii, conjuncţii, pronume/adjective pronominale relative, adverbe relative)

  Nivelul ortografic şi de punctuaţie

 • norme ortografice şi de punctuaţie în constituirea mesajului scris (scrierea corectă a cuvintelor, scrierea cu majusculă, despărţirea cuvintelor în silabe, folosirea corectă a semnelor de ortografie şi de punctuaţie)
 • rolul semnelor ortografice şi de punctuaţie în înţelegerea mesajelor scrise

  Nivelul stilistico-textual
 • registre stilistice (standard, colocvial, specializat etc.) adecvate situaţiei de comunicare
 • coerenţă şi coeziune în exprimarea orală şi scrisă
 • tipuri de texte şi structura acestora: narativ, descriptiv, informativ, argumentativ
 • stiluri funcţionale adecvate situaţiei de comunicare
 • limbaj standard, limbaj literar, limbaj colocvial, limbaj popular, limbaj regional, limbaj
  arhaic; argou, jargon
 • stil direct, stil indirect, stil indirect liber
 • rolul figurilor de stil şi al procedeelor artistice în constituirea sensului
 • rolul elementelor arhaice şi regionale în receptarea mesajelor

Calendar Bacalaureat 2022, Sesiunea iunie – iulie

 • 23 – 27 mai 2022 Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen
 • 27 mai 2022 Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a
 • 6 – 8 iunie 2022 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română — proba A
 • 8 – 9 iunie 2022 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă — proba B
 • 8 – 10 iunie 2022 Evaluarea competențelor digitale — proba D
 • 13 – 16 iunie 2022 Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională — proba C
 • 20 iunie 2022 Limba și literatura română — proba E.a) — proba scrisă
 • 21 iunie 2022 Proba obligatorie a profilului — proba E.c) — proba scrisă
 • 22 iunie 2022 Proba la alegere a profilului și specializării — proba E.d) — proba scrisă
 • 23 iunie 2022 Limba și literatura maternă — proba E.b) — proba scrisă
 • 27 iunie 2022 Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12:00) și depunerea contestațiilor în intervalul orar 12:00 – 18:00
 • 28 – 30 iunie 2022: Rezolvarea contestațiilor
 • 1 iulie 2022: Afișarea rezultatelor finale

Calendarul Bacalaureat 2022 – sesiunea de toamnă

 • 18 – 25 iulie 2022: Înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen, inclusiv a candidaților care au promovat examenele de corigențe
 • 16 august 2022 Limba și literatura română — proba E.a) — proba scrisă
 • 17 august 2022 Proba obligatorie a profilului — proba E.c) — proba scrisă
 • 18 august 2022 Proba la alegere a profilului și specializării —– proba E.d) — proba scrisă
 • 19 august 2022 Limba și literatura maternă — proba E.b) — proba scrisă
 • 22 – 23 august 2022 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română — proba A
 • 24 august 2022 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă — proba B
 • 25 august 2022 Evaluarea competențelor digitale — proba D
 • 26 și 29 august 2022 Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională — proba C
 • 31 august 2022: Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12:00) și depunerea contestațiilor (orele 12:00 – 18:00)
 • 1 – 2 septembrie 2022: Rezolvarea contestațiilor
 • 3 septembrie 2022: Afișarea rezultatelor finale

Vezi şi subiectele la Română la BAC 2022 şi subiectele la matematică la BAC 2022!

Urmărește-ne pe Google News
„Crezi că sunt proastă?!”. Nu s-a mai putut abține și a început să țipe la iubit, iar imaginile au devenit publice
GSP.RO
„Crezi că sunt proastă?!”. Nu s-a mai putut abține și a început să țipe la iubit, iar imaginile au devenit publice
ȘOC! Ea e iubita lui David Popovici! Cum arată tânăra, primele imagini cu ea
Playtech.ro
ȘOC! Ea e iubita lui David Popovici! Cum arată tânăra, primele imagini cu ea
Cum arată primul număr verde de înmatriculare din România, destinat maşinilor electrice
Observatornews.ro
Cum arată primul număr verde de înmatriculare din România, destinat maşinilor electrice
Horoscop 27 iunie 2022. Scorpionii au multe idei de pus în practică pentru a administra anumite resurse pe care le dețin
HOROSCOP
Horoscop 27 iunie 2022. Scorpionii au multe idei de pus în practică pentru a administra anumite resurse pe care le dețin
Laurențiu Reghecampf a dat lovitura cu „Reghe Ranch”! Profit uriaș în afaceri pentru antrenor
Știrileprotv.ro
Laurențiu Reghecampf a dat lovitura cu „Reghe Ranch”! Profit uriaș în afaceri pentru antrenor
ŞOC în cazul care a cutremurat ţara! Nu a murit! Văzută în altă ţară:“Erau ochii ei, sunt sigur de ce am văzut”
Orangesport.ro
ŞOC în cazul care a cutremurat ţara! Nu a murit! Văzută în altă ţară:“Erau ochii ei, sunt sigur de ce am văzut”
POVEȘTI CARE VINDECĂ. După 19 ani de dureri de spate, un bărbat a cunoscut medicii care i-au redat mobilitatea
PUBLICITATE
POVEȘTI CARE VINDECĂ. După 19 ani de dureri de spate, un bărbat a cunoscut medicii care i-au redat mobilitatea
Got Wood Design, atelierul de mobilier handmade pornit în joacă și ajuns business de zeci de mii de euro
PUBLICITATE
Got Wood Design, atelierul de mobilier handmade pornit în joacă și ajuns business de zeci de mii de euro