Ce sarcini are administratorul de bloc?

08 ianuarie 2016 21:45

Tot mai mulţi cititori ne spun că, în asociaţiile lor, administratorul întocmeşte lista de întreţinere, încasează banii şi cam atât. Oamenii vor să ştie ce prevede legea. Îi lămureşte Ottavio Şerbănescu, expert administrare imobile (ottavio.serbanescu@scomet.com).

Atribuţiile administratorului asociaţiei de proprietari sunt stabilite în două texte legislative: Legea nr. 230/2007 cu privire la înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi HG 1588/2007, norme de aplicare a Legii 230/2007.
Ce spune legea asociaţiilor de proprietari
Capitolul V, art. 36: Administratorul, persoană fizică sau juridică, are, în principal, următoarele atribuţii:
a) prestarea serviciilor în mod profesional;
b) gestionarea bunurilor materiale şi a fondurilor băneşti;
c) efectuarea formalităţilor necesare în angajarea contractelor cu furnizorii de servicii pentru exploatarea şi întretinerea clădirii, derularea şi urmărirea realizării acestor contracte;
d) asigurarea cunoaşterii şi respectării regulilor cu privire la proprietatea comună;
e) gestionarea modului de îndeplinire a obligaţiilor cetăţeneşti ce revin proprietarilor în raport cu autorităţile publice; obligaţiile cetăţeneşti sunt cele stabilite, potrivit legii, de adunarea generală a proprietarilor;
f) îndeplinirea oricăror alte obligaţii expres prevăzute de lege.
Anul trecut a apărut o lege care a adăugat următorul alineat:
g) informarea trimestrială, în scris sau prin poştă electronică, a proprietarilor, membri ai asociaţiei de proprietari, cu privire la situaţia financiară, cuprinzând toate elementele de cheltuieli, venituri, încasări şi plăţi aferente asociaţiei de proprietari, sub semnătura proprie şi contrasemnată de preşedintele şi de cenzorul asociaţiei de proprietari.
Art. 37: Pentru lucrările privind proprietatea comună, administratorul, ţinând seama de preţ, durată de execuţie şi calitate, supune spre analiză, selecţie de oferte şi aprobare comitetului executiv al asociaţiei de proprietari ofertele operatorilor economici care satisfac cerinţele, în vederea executării lucrărilor, conform legislaţiei în vigoare.
Detalieri – în normele de aplicare
HG 1588/2007, art. 22 aduce completări:
(1) Activitatea de administrare a condominiului include activităţi de administrare tehnică, de contabilitate şi casierie.
(5) Administratorul asigură managementul de proprietate al condominiului prin: a) prestarea serviciilor conform responsabilităţilor atribuite de comitetul executiv, în condiţiile legislaţiei în vigoare;
(6), (7), (8) La asociaţiile de proprietari care optează pentru conducerea contabilităţii în partidă simplă, administratorii pot cumula şi funcţiile de contabil şi casier. În calitate de contabil, “are obligaţia să întocmească şi să completeze registrul jurnal, registrul inventar, registrul pentru evidenţa fondului de reparaţii, registrul pentru evidenţa fondului de rulment, registrul pentru evidenţa sumelor speciale, registrul pentru evidenţa fondului de penalizări, precum şi alte formulare specifice activităţii de contabilitate, prevăzute prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor”. În calitate de casier, administratorul “răspunde de efectuarea operaţiunilor de încasări şi plăţi în numerar, cu respectarea prevederilor Regulamentului operaţiunilor de casă”.

Loading...
Vezi ultimul video postat pe libertatea.ro
Citește ultimele ȘTIRI pe Libertatea.ro