Dacă până de curând vinul roşu era cunoscut ca fiind „bun pentru femei, în cazul în care este băut de bărbaţi”, se pare că iubitorii licorii au acum şi un serios motiv me­dical să-l savu­reze. Consumul de vin roşu, cu mă­sură, poate reduce riscul a­pariţiei cancerului pulmonar. Cel puţin aşa arată un studiu rea­lizat de un grup de cer­cetători americani.

Se pare că un consum regulat previne cancerul pulmonar

3785-98353-29sanatatevinroshubun.jpg

Consumul moderat de vin roşu poate re­duce riscul apariţiei can­cerului pulmonar, în special în cazul fu­mă­torilor şi al persoa­nelor care au avut acest viciu. Conform unui studiu realizat de specialiştii americani, pu­blicat în Can­cer Epi­de­miology, Bio­markers and Pre­ven­tion, per­soa­nele fumătoare care beau un pahar de vin roşu zilnic sunt cu 60% mai puţin expuse riscului de a dezvolta a­­ceas­tă maladie.  Potrivit coor­­do­nato­ru­lui echi­pei de cercetători, pro­­fesorul Chun Chao, de la Kai­ser Per­­manente Sou­thern California din Pasa­dena, vinul alb nu are însă acelaşi e­fect, fapt care sugerea­­ză că protecţia este ofe­­rită mai degrabă de anumite ingrediente spe­cifice vinului roşu, pre­cum flavonoizii (an­ti­oxi­danţi hidroso­lu­bili, prezenţi în mod na­tural în fructe, le­gume, ceai şi vin).

La studiu au participat 84.170 de bărbaţi, cu vârstele cu­prinse în­tre 45 şi 69 de ani. Pe pe­rioada stu­diu­lui, e­fec­tuat între anii 2000 şi 2008, 210 dintre a­ceste persoane au fost diag­­nos­ticate ca având cancer pul­mo­nar. După ce au luat în calcul influenţa vâr­stei, a nivelului de educaţie, a venituri­­lor, a ex­punerii la fu­­matul pasiv, a greu­tăţii corporale şi a altor factori relevanţi, cerce­tătorii americani au desco­perit că riscul apariţiei cancerului pul­­monar a scăzut sim­­ţitor în urma consumului re­gulat de vin roşu, cu un procent de 2% pentru fie­care pa­har din a­ceastă băutură consumat în plus într-o lună. Pentru fumătorii înve­teraţi, scă­derea este şi mai spectaculoasă, cu un procent de 4% pentru fiecare pahar de vin suplimentar băut în­tr-o lună.

Horoscop 4 aprilie 2020. Săgetătorii au șansa de a avea o zi frumoasă
HOROSCOP

Horoscop 4 aprilie 2020. Săgetătorii au șansa de a avea o zi frumoasă