MENIU CAUTĂ
, de Alexandru Boariu

LIBERTATEA TE AJUTĂ: Contractul de donație mai poate fi anulat de către donatori?

Distribuie

Marin Dumitrache, din județul Giurgiu, dar și alți cititori, care și-au donat casele fiilor, altor rude apropiate sau, pur si simplu, le-au donat unor persoane mai mult sau mai puțin apropiate, care s-au angajat să-i întrețină până la adânci bătrânețe (mai exact, până la deces), ne întreabă dacă contractul de donație mai poate fi anulat.

RĂSPUNS: Ca orice contract, și cel de donație poate fi anulat, dar în anumite condiții. Adică, poate fi solicitată anularea lui de către donatori, dacă aceștia fac dovada că cel care a primit donația nu își respectă angajamentele pe care și le-a asumat, în fața notarului, angajamente inserate în conținutul contractului. Toate aceste condiții, subliniem, trebuie să fie trecute în contract, cu mențiunea că dacă ele nu vor fi îndeplinite, contractul de donație devine nul de drept. O altă condiție asiguratorie, care trebuie specificată în contractul încheiat la notar, este aceea ca cel care primește donația să intre în posesia imobilului donat, doar după decesul donatorilor.

Contractul de donație poate fi atacat de moștenitorii rezervatari

Dar, în general, donația este irevocabilă. Totuși, potrivit Biroului Notarial Ioana Surdescu & Oana Surdescu, există unele excepții de la principiul irevocabilității donațiilor. De exemplu:

  1. După decesul donatorului, moștenitorii rezervatari își pot cere partea din donație, doar dacă prin aceasta li s-a încălcat rezerva succesorală. Moștenitorii rezervatari sunt: soţul supravieţuitor, descendenţii (copii, nepoți etc.) şi părinții ai defunctului. În acest caz, moștenitorii rezervatari au dreptul la o cotă-parte din donație, însă numai dacă prin ea s-a încălcat rezerva succesorală. Rezerva succesoralăa fiecărui moştenitor rezervatar este de jumătate din cota succesorală care, în lipsa donației respective, i s-ar fi cuvenit ca moştenitor legal.
  2. Donația mai poate fi revocată dacă persoana care a primit donația manifestă ingratitudine față de donator. Cazurile în care donația se revoca pentru ingratitudine sunt expres prevăzute de Noul Cod Civil (Art. 1023): a) dacă donatarul a atentat la viaţa donatorului, a unei persoane apropiate lui sau, ştiind că alţii intenţionează să atenteze, nu l-a înştiinţat; b) dacă donatarul se face vinovat de fapte penale, cruzimi sau injurii grave faţă de donator; c) dacă donatarul refuză în mod nejustificat să asigure alimente donatorului ajuns în nevoie, în limita valorii actuale a bunului donat, ţinându-se însă seama de starea în care se afla bunul la momentul donației.
Comentarii