Mergi direct la conținut »
LIBERTATEA TE AJUTĂ: Subvenția pentru lâna de oaie se acordă și în acest an. Până la 28 martie trebuie depuse cererile
Știri România Libertatea > Ştiri > Știri România > LIBERTATEA TE AJUTĂ: Subvenția pentru lâna de oaie se acordă și în acest an. Până la 28 martie trebuie depuse cererile

LIBERTATEA TE AJUTĂ: Subvenția pentru lâna de oaie se acordă și în acest an. Până la 28 martie trebuie depuse cererile

În Ședința de Guvern din data de 8 februarie 2019 a fost adoptată o hotărâre prin care se prelungește, și pentru anul 2019, acordarea subvenției pentru lâna de oaie comercializată.

De Alexandru Boariu,

În acest scop, a fost completată HG nr.500/2017 privind aprobarea schemei ,,Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a crescătorilor de ovine  pentru comercializarea lânii”. Ca urmare, cei interesați se pot înscrie pentru primirea acestui ajutor financiar (1 leu pentru fiecare kilogram de lână de oaie dus la un centru de colectare), până la data de 28 martie 2019. Solicitanţii înregistraţi în Registrul unic au obligaţia de a depune la Direcțiile Agricole Județene de care aparțin documentele justificative care să ateste comercializarea producţiei de lână obţinute, până cel mai târziu la 1 noiembrie 2019. Comercializarea lânii se realizează către un centru de colectare sau o unitate de procesare a lânii, direct sau printr-un intermediar care are încheiat un contract de livrare lână cu un centru de colectare sau o unitate de procesare a lânii. Pentru acordarea subvenției, este necesar ca documentele justificative (factura sau filele din carnetul de comercializare) să indice cantitatea de lână de oaie comercializată, direct sau prin intermediar.

Condiții pentru beneficiarii subvenției la lâna de oaie

Potrivit HG nr.500/2017, pentru a fi eligibili la acordarea ajutorului de minimis pentru comercializarea lânii, beneficiarii (…) trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții de eligibilitate: a) să dețină o exploatație înregistrată în Registrul național al exploatațiilor, denumit în continuare RNE, astfel cum este prevăzut în Norma sanitară veterinară pentru implementarea procesului de identificare și înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor și bovinelor, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 40/2010, cu modificările și completările ulterioare; b) să facă dovada comercializării cantității de lâna de oaie pentru care solicită acordarea sprijinului către un centru de colectare a lânii sau o unitate de procesare a lânii.

Cererea depusă de cei interesați trebuie să cuprindă efectivul de animale deținut și cantitatea de lâna de oaie estimată a se comercializa în anul de cerere și va fi însoțită de următoarele documente: a) copie a B.I./C.I. al/a solicitantului persoană fizică sau, după caz, împuternicire/procură notarială și o copie a B.I./C.I. al/a reprezentantului legal; b) copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului/Registrul național al asociațiilor și fundațiilor sau a actului în baza căruia își desfășoară activitatea, după caz, în cazul persoanelor juridice, precum și copie a B.I./C.I. al/a împuternicitului persoană fizică, după caz; c) dovadă cont activ de disponibilități bancă/trezorerie; d) declarație pe propria răspundere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2; e) document care atestă că exploatațiile de ovine sunt identificate și înregistrate în RNE, până la data depunerii cererii de înscriere în Program, eliberat de operatorul Sistemului național de identificare și înregistrare a animalelor – SNIIA.

Citește și: Cine este obligat să plătească impozitul pe venitul agricol: proprietarul terenului sau arendașul?

 

 

Close
Închide
  Close