Mergi direct la conținut »
Reînscrierea copiilor la grădiniță începe în 7 mai, înscrierea celor nou-veniți, în 21 mai
Politică Libertatea > Ştiri > Politică > Reînscrierea copiilor la grădiniță începe în 7 mai, înscrierea celor nou-veniți, în 21 mai

Reînscrierea copiilor la grădiniță începe în 7 mai, înscrierea celor nou-veniți, în 21 mai

Ministerul Educației Naționale  a stabilit calendarul reînscrierilor și al înscrierilor copiilor în grădinițe, respectiv 7 și 21 mai. Totodată, MEN atenționează unitățile private de învățământ că trebuie să afișeze la loc vizibil autorizația de funcţionare sau acreditare eliberate de Agenția pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP).

De Elvira Gheorghiță,

Ministerul Educației Naționale a stabilit procedurile şi calendarul privind înscrierea/reînscrierea în învăţământul preşcolar în anul 2018.

Astfel, în vederea înscrierii în învăţământul preşcolar a copiilor cu vârste cuprinse între 3 şi 6 ani, vor avea loc, succesiv, mai multe etape, la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ.

Într-o primă etapă este vorba despre reînscrierea copiilor care frecventează grădinița în acest an şcolar şi care doresc să o frecventeze şi în anul şcolar 2018-2019. Acesta va începe în data de 7 mai.

O altă etapă vizează înscrierea copiilor nou-veniţi ­­­în respectiva grădiniță. Aceasta va debuta în  21 mai.

Orarul reînscrierilor şi înscrierilor va fi stabilit de conducerea unităţii de învăţământ şi va fi afişat, la loc vizibil, în fiecare grădiniţă, pentru informarea părinţilor şi a publicului interesat, inclusiv pe site-ul acesteia (dacă există), şi eventual pe site-urile inspectoratelor şcolare.

Potrivit MEN, ocuparea locurilor libere, după finalizarea procesului de reînscriere, se va face, de regulă, în ordinea descrescătoare a grupelor de vârstă, astfel: grupa mare (copii de 5 ani), grupa mijlocie (copii de 4 ani) şi grupa mică (copii de 3 ani). În baza HG nr. 1.252/2012 şi în limita locurilor disponibile, pot fi înscrişi în grupa mică şi copii cu vârsta cuprinsă între 2 şi 3 ani.

Grindeanu a împărțit funcții pentru fetele a doi senatori PNL și PSD. Mediile pe care le-au obținut, după proba scrisă și interviu
Recomandări

Grindeanu a împărțit funcții pentru fetele a doi senatori PNL și PSD. Mediile pe care le-au obținut, după proba scrisă și interviu

În situaţia în care, într-o unitate de învăţământ, numărul cererilor de înscriere este mai mare decât numărul locurilor libere, vor fi aplicate, succesiv, criterii de departajare generale și criterii de departajare specifice.

Criteriile generale de departajare

Ministerul Educației a stabilit și criteriile de departajare. Acestea sunt următoarele: existența unui document care dovedește că un copil este orfan de ambii părinți (situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți);

existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;

existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă;

Revoltător! Ce a pățit eleva care a denunțat că școala a luat banii din bursele date de OMV Petrom
Recomandări

Revoltător! Ce a pățit eleva care a denunțat că școala a luat banii din bursele date de OMV Petrom

existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului.

Criteriile specifice de departajare (elaborate de fiecare unitate de învăţământ preşcolar, aprobate de Consiliul de administraţie al acesteia şi avizate de inspectoratul școlar judeţean/al municipiului Bucureşti până la data de 18 mai) nu pot fi discriminatorii și nu pot include liste de preînscrieri.

De asemenea, criteriile specifice de departajare vor fi aplicate doar după epuizarea criteriilor generale.

Pentru asigurarea transparenţei procesului de reînscriere/înscriere, conducerile unităţilor de învăţământ preşcolar vor afişa, la vedere, pentru toţi cei interesaţi, următoarele informaţii:

capacitatea instituţiei (numărul de copii pentru care a fost proiectată);

numărul de locuri aprobat prin planul de şcolarizare pentru anul şcolar 2018-2019 (pe grupe de vârstă: mică, mijlocie, mare);

El e bărbatul care a spulberat ursul în Harghita. Primele declarații
Recomandări

El e bărbatul care a spulberat ursul în Harghita. Primele declarații

criteriile generale şi criteriile specifice pentru înscrierea copiilor;

numărul de copii reînscrişi/înscrişi zilnic (în perioada stabilită) din totalul disponibil.

Ministerul Educației atrage atenția că unităţile particulare de învăţământ preșcolar au și obligaţia afişării la loc vizibil a informaţiilor privind statutul acestora, respectiv dacă sunt autorizate să funcţioneze provizoriu sau sunt acreditate de Agenția pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP).

 

 

Close
Închide
  Close