UPDATE 14.25:  Guvernul va introduce în dezbatere publică astăzi formularul 600. Premierul Viorica Dăncilă a anunțat că va fi depusă o singură declarație, în loc de șapte, dar și că plata CAS și CASS se face la venitul estimat. Totodată, contribuabilul poate alege când să facă plata, nefiind necesar să se deplase la ghișeu, dacă decide să o facă online, după cum a mai precizat premierul.

Prim-ministrul a precizat că toți contribuabilii vor depune o singură declarație, în loc de șapte declarații.

”Plăție pentru impozitul pe venit, CAS și CASS, în cursul anului, se fac la venitul estimat pentru anul curent și nu la venitul realizat în anul precedent. Există un singur termen de plată, respectiv până la 31 martie al anului următor celui în care se realizează venitul, în loc de cinci termene de plată. A fost eliminată obligația de a face plăți anticipate, ceea ce duce la eliminare dobânzilor și penalităților”, a mai spus șefa Executivului.

Viorica Dăncilă a mai spus că se acordă bonificație, adică se reduce suma de plată, pentru plățile făcute înainte de termen iar contribuabilii nu mai trebuie să se deplaseze la ghișeul ANAF și vor putea plăti prin spațiul privat.

”Există un singur termen de plată, respectv până la data de 31 martie a anului următor, cel în care se realizează venitul, în loc de cinci termene de plată. A fost eliminată obligaţia de a efectua plăţi anticipate, ceea ce conduce la eliminarea dobânzilor şi penalităţilor pentru neplata la aceste termene. Contribuabilul poate alege să efectueze plăţi oricând în cursul anului, care vor conduce la posibilitatea utilizării resurselor financiare în cursul anului în funcţie de necesităţile proprii ale contribuabilului. Se acordă bonificaţie, adică se reduce suma de plată pentru efectuarea plăţilor înainte de termenul limită. Contribuabilii nu vor mai avea, nu se vor deplasa la organul fiscal dacă vor depune declaraţia unică prin spaţiul privat virtual, deci încurajăm depunerea declaraţiilor în mediul online şi pentru acest lucru se acordă chiar o bonificaţie”, a precizat Dăncilă.

Ea a precizat că încadrarea ca plătitor de CAS sau CASS se face în funcţie de venitul estimat pentru anul curent, independent de venitul realizat în anul precedent.

”Calitatea de asigurat se dobândeşte de la data depunerii declaraţiei şi nu de la data efectuării plăţii, ca în prezent. Persoanele cu venituri mici sau fără venituri sunt asigurate în sistemul de sănătate, timp de 12 luni, dacă plătesc CASS la nivelul a şase salarii minime brute – 1900 de lei – fată de nivelul a 12 salarii minime, la cât plătesc în prezent. Ministerul Finanţelor Publice va face publică toată documentaţia  necesară care va putea fi dezbătută chiar începând de astăzi”, a mai spus prim-ministrul.


Ministrul de Finanțe a anunțat, la începutul lunii trecute, că declarația 600 va fi simplificată.

„Prim-ministrul a decis amânarea termenului de depunere a acestui formulat până pe 15 aprilie. Aş adăuga că, până la acest termen, contribuabilii nu trebuie să mai depună acest formular. (…) Cei care vor să o facă, pot să o facă, dar atât timp cât spunem că vom găsi o soluţie faţă de ceea ce se întâmplă astăzi, adică va fi o formă mult simplificată a acestui formular, atunci oamenii nu mai au de ce să se ducă la Fisc să depună aceste formulare”, a declarat Eugen Teodorovici, pe 1 februarie, în cadrul unei conferinţe de presă.

Formularul 600 se depune, până la data de 15 aprilie 2018, în cazul contribuabililor persoane fizice care în anul fiscal precedent au obținut venituri din activități independente, din cedarea folosinţei bunurilor, din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, din asocieri cu persoane juridice, din investiţii sau venituri din alte surse. CAS și CASS se datorează astfel:

–        CAS se datorează de către persoanele care au realizat venituri lunare din activități independente, cumulate din toate sursele în anul fiscal precedent, peste nivelul salariului de bază minim brut pe țară în vigoare în luna ianuarie a anului de impunere (pentru anul fiscal 2018, salariul minim brut este de 1.900 de lei);

–        CASS se datorează de către persoanele care au realizat venituri, în anul fiscal precedent, din activități independente, din cedarea folosinţei bunurilor, din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, din asocieri cu persoane juridice, din investiţii sau venituri din alte surse, cumulate din toate sursele, cel puțin egale cu 12 salarii de bază minime brute pe țară (22.800 de lei pentru anul fiscal 2018).

Ședință de Guvern pe 1 martie. Ce acte normative ar putea fi incluse pe agendă

I. PROIECTE DE ORDONANȚE DE URGENȚĂ 
1. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale
2. PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România
3. PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea art. 1 din Legeanr.222/2017 pentru realizarea ”Capabilităţii de apărare aeriană cu baza la sol” aferentă programului de înzestrare esenţial ” Sistem de rachete sol-aer cu bătaie mare (HSAM)”
II. PROIECTE DE HOTĂRÂRI
1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2017 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat
2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societăţii Naţionale de Închideri Mine Valea Jiului-S.A Petroşani, pentru anul 2018
3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind reorganizarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Valea Călugărească şi pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea obiectivelor etapei a XIX-a 2018 a Programului de realizare a Sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor pe perioada 2010-2024
5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea art. 4 alin. (1) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr.852/2008 pentru aprobarea normelor şi criteriilor de atestare a staţiunilor turistice
6. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul forţei de muncă
7. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.12/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale
8. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Administraţia Naţională ”Apele Române ”, aflată în coordonarea Ministerului Apelor şi Pădurilor
9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ”Secţiunea 1C, subsecţiunea Ogra-Târgu Mureş pe teritoriul localităţilor Cristeşti, Gheorghe Doja, Ogra, Sânpaul, Ungheni şi Târgu Mureş din judeţul Mureş” din cadrul obiectivului de investiţii ”Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea”, aflate pe raza localităţilor Gheorghe Doja şi Ungheni, din judeţul Mureş
10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transmiterea unor imobile, contituite din terenuri în suprafaţă totală de 22.990 mp, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Transporturilor în administrarea Ministerului Apărării Naţionale
11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Gorj, Mureş, Giurgiu, Vrancea, Timiş, Dolj, Dâmboviţa, Braşov şi municipiul Bucureşti în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora şi pentru actualizarea Anexei nr.4 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
12. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea anexei nr.2 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
13. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemelor comunelor Petelea şi Valea Largă, judeţul Mureş
14. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Almăj, judeţul Dolj
15. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea descrierii tehnice şi transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în domeniul privat al statului şi administrarea Regiei Autonome ”Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”
16. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 803/2017 privind aprobarea normativelor de cheltuieli aferente organizării şi desfăşurării Conferinţei Directorilor Generali ai Institutelor Naţionale de Statistică (DGINS) şi a Reuniunii Comitetului Sistemului Statistic European (CSSE), organizate la Bucureşti în perioada 26-28 septembrie 2018
17. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.150/2010 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Naţional şi Locuinţe
18. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.10/2016
19. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr.1110/2005 privind aprobarea plăţii contribuţiei anuale pentru participarea Poliţiei Române la Asociaţia Şefilor de Poliţie din Sud-Estul Europei
III. MEMORANDUMURI
1. MEMORANDUM cu tema: Actualizarea mecanismului interministerial pentru pregătirea mandatelor României şi urmărirea negocierilor pentru ieşirea Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord din Uniunea Europeană
2. MEMORANDUM cu tema: Prezidarea unui nou grup de lucru al Consiliului Uniunii Europene, dedicat implementării Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă
3. MEMORANDUM cu tema: Elemente de poziţionare a României în perspectiva negocierilor privind viitorul Cadru Financiar Multianual (CFM) POST -2020 (PRIMĂ LECTURĂ)
4. MEMORANDUM cu tema: Raportul naţional privind evoluţia traficului de persoane, în anul 2016

IV. INFORMĂRI
1. INFORMARE privind activitatea Consiliului Concurenţei, desfăşurată în  domeniul ajutorului de stat, în semestrul II 2017
V. PUNCTE DE VEDERE
1. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art. 18 din Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate (Bp. 620/2017)
2. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru completarea şi modificarea art. 18 al Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate (Bp. 392/2017, Plx. 7/2018)
3. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri (Bp. 623/2017)
4. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru completarea şi modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, republicată, cu completările şi modificările ulterioare şi a Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, republicată, cu completările şi modificările ulterioare (Bp.300/2017)
5. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea art. 16 din Legea educației naționale nr. 1/2011 (Plx. 447/2017)

Ce spune un iranian despre România. Toți i-au zis: „Nu te duce la București! Sunt oameni săraci„
PARTENERI - GSP.RO
Ce spune un iranian despre România. Toți i-au zis: „Nu te duce la București! Sunt oameni săraci„
Imagini bombă cu Laurenţiu Reghecampf şi amanta Corina. Anamaria Prodan va înnebuni
Playtech.ro
Imagini bombă cu Laurenţiu Reghecampf şi amanta Corina. Anamaria Prodan va înnebuni
"S-au auzit ţipete inumane, ceva prăbuşindu-se şi apoi tăcere". Un român şi-a ucis soţia, după care s-a sinucis, în timp ce copilul lor, în vârstă de 10 ani, se afla la şcoală, în Italia
Observatornews.ro
"S-au auzit ţipete inumane, ceva prăbuşindu-se şi apoi tăcere". Un român şi-a ucis soţia, după care s-a sinucis, în timp ce copilul lor, în vârstă de 10 ani, se afla la şcoală, în Italia
Horoscop 16 octombrie 2021. Racii caută siguranță prin orice mijloace, dar contextul este destul de haotic
HOROSCOP
Horoscop 16 octombrie 2021. Racii caută siguranță prin orice mijloace, dar contextul este destul de haotic
Nokia relansează „telefonul cărămidă”. Cât costă noul model 6310
Știrileprotv.ro
Nokia relansează „telefonul cărămidă”. Cât costă noul model 6310
Handbalista româncă celebră, bătută şi violată: "M-a chemat în cameră şi...". Cine e agresorul: primele informaţii
Telekomsport
Handbalista româncă celebră, bătută şi violată: "M-a chemat în cameră şi...". Cine e agresorul: primele informaţii
Rebels with a cause @ELLE New Media Awards 2021
PUBLICITATE
Rebels with a cause @ELLE New Media Awards 2021