UPDATE ora 15.15: Subiectele si baremul de corectare la informatică, de la examenul de Bacalaureat 2022, au fost publicate pe site-ul Ministerului Educației

UPDATE ora 12.15: Subiectele la Informatică – filiera teoretică, profilul real specializarea științe ale naturii – Limbajul Pascal

BAC informatică 2022. Subiectele și baremele de corectare, publicate de Ministerul Educației
BAC informatică 2022. Subiectele și baremele de corectare, publicate de Ministerul Educației

Subiectele la Informatică – filiera teoretică, profilul real specializarea științe ale naturii – Limbajul C++

BAC informatică 2022. Subiectele și baremele de corectare, publicate de Ministerul Educației
BAC informatică 2022. Subiectele și baremele de corectare, publicate de Ministerul Educației

Filiera teoretică, profil real, specializare matematică-informatică, Filiera vocațională, profil militar, specializare matematică-informatică – Limbajul Pascal

BAC informatică 2022. Subiectele și baremele de corectare, publicate de Ministerul Educației
BAC informatică 2022. Subiectele și baremele de corectare, publicate de Ministerul Educației

Filiera teoretică, profil real, specializare matematică-informatică, Filiera vocațională, profil militar, specializare matematică-informatică – Limbajul C++

BAC informatică 2022. Subiectele și baremele de corectare, publicate de Ministerul Educației
BAC informatică 2022. Subiectele și baremele de corectare, publicate de Ministerul Educației


Peste 126.000 de absolvenţi de liceu s-au înscris pentru susţinerea examenului naţional de Bacalaureat în sesiunea iunie – iulie, a anunțat Ministerul Educației.

Azi, absolvenții susțin proba la informatică, denumită și proba E.d) în funcție de profilul urmat în cei patru ani de studiu.

Regulile pe care trebuie să le respecte candidații la proba de Bac 2022 la informatică

La probele scrise, elevii care vor susține Bacalaureatul la sesiunea din iunie 2022 vor fi îndrumați de un cadru didactic către zona de examen. Obiectele sau materialele nepermise vor fi depozitate într-o sală specială și vor fi însoțite de o declarație-tip cu numele și prenumele posesorului.

Biserica demolabilă din Constanţa împarte spiritele şi în rândul enoriaşilor: „Să o lase, că ne-am obişnuit!”, „Legea să se aplice în toate lucrurile!”
Recomandări
Biserica demolabilă din Constanţa împarte spiritele şi în rândul enoriaşilor: „Să o lase, că ne-am obişnuit!”, „Legea să se aplice în toate lucrurile!”

După ce sunt legitimați, candidații se îndreaptă către sala de examen, acolo unde accesul se face în baza actului de identitate, cu cel puțin 30 de minute înainte de începerea probei.

Candidaţii se așază câte unul în bancă, în ordine alfabetică, în funcție de disciplina de examen și de tipul de subiect.

După completarea casetei cu datele de identificare, absolvenții de liceu primesc subiectele de examen și au la dispoziție trei ore pentru rezolvarea lor, timp care este calculat din momentul în care au primit subiectele.

Pentru lucrarea scrisă se folosește doar cerneală sau pastă de culoare albastră. „La expirarea celor trei ore acordate, candidaţii predau lucrările în faza în care se află, fiind interzisă depăşirea timpului stabilit. Trei candidaţi rămân în sală până la predarea ultimei lucrări”, se mai menționează în metodologia publicată de Ministerul Educației.

Examenele sunt monitorizate video și audio

Probele sunt monitorizate audio-video. Cei surprinși în situațiile menționate mai sus – având asupra lor obiecte interzise în sala de examinare ori comunicând între ei – vor fi eliminați din examen, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceștia ori de alți candidați, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane și indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise.

O nouă doză de vaccin anti-COVID, acum sau la toamnă? Doi imunologi din SUA explică noile vaccinuri și cum trebuie combinate
Recomandări
O nouă doză de vaccin anti-COVID, acum sau la toamnă? Doi imunologi din SUA explică noile vaccinuri și cum trebuie combinate

Elevii eliminați din examen nu vor mai avea dreptul să participe la următoarele două sesiuni ale Bacalaureatului.

În situaţia în care un candidat refuză să răspundă sau să rezolve subiectele propuse la una dintre probele de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale, se consideră că acesta nu a susţinut proba.

Primele rezultate la Bac 2022 se vor afișa, luni, 27 iunie. În aceeași zi, elevii nemulțumiți de notele pe care le-au obținut pot depune contestații, între orele 12.00 și 18.00. 

Programă informatică Bac 2022 – Specializările matematică-informatică

Programa la informatică Bac 2022 este realizată în conformitate cu prevederile programelor școlare în vigoare pentru învățământul liceal. Variantele de subiecte pentru examenul național de Bacalaureat 2022 evaluează competențele și conținuturile din prezenta programă la informatică, iar baremele de evaluare și de notare prevăd acordarea punctajelor pentru orice modalitate corectă de rezolvare a cerințelor. Variantele de subiecte pentru examenul național de bacalaureat 2022 se elaborează în baza prezentei programe și nu vizează conținutul unui manual anume.

Interviu-eveniment cu CTP despre justiție, presă și legile securității: „Iohannis nu are vreo treabă cu Securitatea, dar expresia «cineva ne-a dat» este modul de a vorbi și de a gândi securist”
Recomandări
Interviu-eveniment cu CTP despre justiție, presă și legile securității: „Iohannis nu are vreo treabă cu Securitatea, dar expresia «cineva ne-a dat» este modul de a vorbi și de a gândi securist”

Competențe de evaluat

– construirea algoritmilor corespunzători unor prelucrări elementare și reprezentarea lor în pseudocod și prin programe scrise în limbaj de programare (Pascal, C sau C++, la alegere);
– analiza rezolvării unei probleme prin urmărirea evoluției valorilor variabilelor prelucrate de algoritmul corespunzător;
– abstractizarea rezolvării prin construirea unor algoritmi echivalenți;
– identificarea și utilizarea tipurilor de date predefinite specifice unui limbaj de programare;
– definirea și utilizarea unor tipuri de date proprii;
– identificarea și utilizarea operatorilor predefiniți elementari;
– identificarea și utilizarea subprogramelor predefinite elementare;
– identificarea și utilizarea regulilor sintactice specifice limbajului de programare studiat;
– definirea și apelul unor subprograme proprii cu înțelegerea mecanismelor de transfer prin intermediul parametrilor;
– identificarea proprietăților unor structuri de date necesare în rezolvarea problemelor cu ajutorul calculatorului și utilizarea unor modele de memorare a acestora;
– organizarea datelor ce intervin în rezolvarea unei probleme utilizând structuri de date adecvate;
– organizarea etapelor de prelucrare ce formează un algoritm utilizând structuri de control și module de program;
– folosirea unor metode sistematice de rezolvare pentru probleme de generare;
– analiza unor algoritmi echivalenți de rezolvare a unei probleme în vederea alegerii algoritmului optim.

Vezi și: Calendar Bac 2022

Conținuturi

 1. Algoritmi
  1.1. Noțiunea de algoritm, caracteristici
  1.2. Date, variabile, expresii, operații
  1.3. Structuri de bază: liniară, alternativă și repetitivă
  1.4. Descrierea algoritmilor, reprezentare în pseudocod
 2. Elementele de bază ale unui limbaj de programare (Pascal sau C, la alegere)
  2.1. Vocabularul limbajului
  2.2. Constante. Identificatori
  2.3. Noțiunea de tip de dată. Operatori aritmetici, logici, relaționali
  2.4. Definirea tipurilor de date
  2.5. Variabile. Declararea variabilelor
  2.1. Structura programelor. Comentarii
  2.2. Expresii. Instrucțiunea de atribuire
  2.3. Citirea /scrierea datelor
  2.4. Structuri de control: instrucțiunea compusă, structuri alternative și repetitive
 3. Subprograme predefinite
  3.1. Subprograme. Mecanisme de transfer prin intermediul parametrilor
  3.2. Proceduri și funcții predefinite
 4. Tipuri structurate de date
  4.1. Tipul tablou
  4.2. Tipul șir de caractere: operatori, proceduri și funcții predefinite pentru: citire, afișare, concatenare, căutare, extragere, inserare, eliminare
  4.3. Tipul înregistrare
 5. Fișiere text
  5.1. Fișiere text. Tipuri de acces
  5.2. Proceduri și funcții predefinite pentru fișiere text
 6. Algoritmi elementari
  6.1. Probleme care operează asupra cifrelor unui număr
  6.2. Divizibilitate. Numere prime. Algoritmul lui Euclid
  6.3. Șirul lui Fibonacci
  6.4. Determinare minim/maxim
  6.5. Metode de ordonare: metoda bulelor, selecției
  6.6. Interclasare
  6.7. Metode de căutare: secvențială, binară
  6.8. Analiza complexității unui algoritm considerând criteriile de eficiență durata de executare și spațiu de memorie utilizat
 7. Subprograme definite de utilizator
  7.1. Proceduri și funcții: declarare și apel, parametri formali și parametri efectivi, parametri transmiși prin valoare, parametri transmiși prin referință, variabile globale și variabile locale, domeniu de vizibilitate
  7.2. Proiectarea modulară a rezolvării unei probleme
 8. Recursivitate
  8.1. Proceduri și funcții recursive
 9. Metoda backtracking
  9.1. Probleme de generare
 10. Generarea elementelor combinatoriale
  10.1. Permutări, aranjamente, combinări
  10.2. Produs cartezian, submulțimi
 11. Grafuri
  11.1. Grafuri neorientate: terminologie (nod/vârf, muchie, adiacență, incidență, grad, lanț, lanț elementar, ciclu, ciclu elementar, lungime, subgraf, graf parțial), proprietăți (conex, componentă conexă, graf complet), metode de reprezentare în memorie (matrice de adiacență, liste de adiacență)
  11.2. Arbori: terminologie (nod, muchie, rădăcină, descendent, descendent direct/fiu, ascendent, ascendent direct/părinte, frați, nod terminal, frunză), metode de reprezentare în memorie (matrice de adiacență, vector de „tați”)
Programă informatică Bac 2022
Programă informatică Bac 2022
Programă informatică Bac 2022
Programă informatică Bac 2022

Programă informatică Bac 2022 – Specializarea științe ale naturii

Competențe de evaluat

– construirea algoritmilor corespunzători unor prelucrări elementare și reprezentarea lor în pseudocod și prin programe scrise în limbaj de programare (Pascal, C sau C++, la alegere);
– analiza rezolvării unei probleme prin urmărirea evoluției valorilor variabilelor prelucrate de algoritmul corespunzător;
– abstractizarea rezolvării prin construirea unor algoritmi echivalenți;
– identificarea și utilizarea tipurilor de date predefinite specifice unui limbaj de programare;
– definirea și utilizarea unor tipuri de date proprii;
– identificarea și utilizarea operatorilor predefiniți elementari;
– identificarea și utilizarea subprogramelor predefinite elementare;
– identificarea și utilizarea regulilor sintactice specifice limbajului de programare studiat;
– identificarea proprietăților unor structuri de date necesare în rezolvarea problemelor cu ajutorul calculatorului și utilizarea unor modele de memorare a acestora;
– organizarea datelor ce intervin în rezolvarea unei probleme utilizând structuri de date adecvate;
– organizarea etapelor de prelucrare ce formează un algoritm utilizând structuri de control;
– analiza unor algoritmi echivalenți de rezolvare a unei probleme în vederea alegerii algoritmului optim.

Conținuturi

 1. Algoritmi
  1.1. Noțiunea de algoritm, caracteristici
  1.2. Date, variabile, expresii, operații
  1.3. Structuri de bază: liniară, alternativă și repetitivă
  1.4. Descrierea algoritmilor, reprezentare în pseudocod
 2. Elementele de bază ale unui limbaj de programare (Pascal sau C, la alegere)
  2.1. Vocabularul limbajului
  2.2. Constante. Identificatori
  2.3. Noțiunea de tip de dată. Operatori aritmetici, logici, relaționali
  2.4. Definirea tipurilor de date
  2.5. Variabile. Declararea variabilelor
  2.6. Structura programelor. Comentarii
  2.7. Expresii. Instrucțiunea de atribuire
  2.8. Citirea/scrierea datelor
  2.9. Structuri de control: instrucțiunea compusă, structuri alternative și repetitive
 3. Subprograme predefinite
  3.1. Subprograme. Mecanisme de transfer prin intermediul parametrilor
  3.2. Proceduri și funcții predefinite
 4. Tipuri structurate de date
  4.1. Tipul tablou – tablouri unidimensionale
 5. Fișiere text
  5.1. Fișiere text. Tipuri de acces
  5.2. Proceduri și funcții predefinite pentru fișiere text
 6. Algoritmi elementari
  6.1. Probleme care operează asupra cifrelor unui număr
  6.2. Divizibilitate. Numere prime. Algoritmul lui Euclid
  6.3. Șirul lui Fibonacci
  6.4. Determinare minim/maxim
  6.5. Metode de ordonare: metoda bulelor, selecției
  6.6. Interclasare
  6.7. Metode de căutare: secvențială, binară
  6.8. Analiza complexității unui algoritm considerând criteriile de eficiență durata de executare și spațiu de memorie utilizat

Vezi toate subiectele date la BAC 2022!

Calendar Bacalaureat 2022, Sesiunea iunie – iulie

 • 23 – 27 mai 2022 Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen
 • 27 mai 2022 Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a
 • 6 – 8 iunie 2022 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
 • 8 – 9 iunie 2022 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B
 • 8 – 10 iunie 2022 Evaluarea competențelor digitale – proba D
 • 13 – 16 iunie 2022 Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C
 • 20 iunie 2022 Limba și literatura română – proba E.a) – proba scrisă
 • 21 iunie 2022 Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă
 • 22 iunie 2022 Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – proba scrisă
 • 23 iunie 2022 Limba și literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă
 • 27 iunie 2022 Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12.00) și depunerea contestațiilor în intervalul orar 12.00 – 18.00
 • 28 – 30 iunie 2022: Rezolvarea contestațiilor
 • 1 iulie 2022: Afișarea rezultatelor finale

Vezi rezultate BAC 2022!

Urmărește-ne pe Google News
Selfieurile ucigașe! 10 poze făcute fix înainte ca protagoniștii să moară! ATENȚIE, IMAGINI SENSIBILE
GSP.RO
Selfieurile ucigașe! 10 poze făcute fix înainte ca protagoniștii să moară! ATENȚIE, IMAGINI SENSIBILE
ȘOC! Unul dintre cei mai cunoscuți milionari din România a murit în urmă cu câteva ore! Sfârșitul lui a fost tragic
Playtech.ro
ȘOC! Unul dintre cei mai cunoscuți milionari din România a murit în urmă cu câteva ore! Sfârșitul lui a fost tragic
„Dumnezeu să te ierte, fetiţa noastră dragă!” Lacrimi pentru Maria, tânăra care a murit în accidentul din Dolj. Ar fi împlinit 18 ani peste câteva zile
Observatornews.ro
„Dumnezeu să te ierte, fetiţa noastră dragă!” Lacrimi pentru Maria, tânăra care a murit în accidentul din Dolj. Ar fi împlinit 18 ani peste câteva zile
Horoscop 2 iulie 2022. Săgetătorii s-ar putea să-și iasă din fire și să scape de sub control anumite emoții negative
HOROSCOP
Horoscop 2 iulie 2022. Săgetătorii s-ar putea să-și iasă din fire și să scape de sub control anumite emoții negative
Reacția încredibilă a unui șofer oprit de polițiști în trafic. Polițist: „Nu mai aveți voie sa conduceți din momentul asta"
Știrileprotv.ro
Reacția încredibilă a unui șofer oprit de polițiști în trafic. Polițist: „Nu mai aveți voie sa conduceți din momentul asta"
A fost campioană europeană, iar acum este actriţă în filme pentru adulţi. Sărăcia cumplită a împins-o la acest lucru
Orangesport.ro
A fost campioană europeană, iar acum este actriţă în filme pentru adulţi. Sărăcia cumplită a împins-o la acest lucru
Jewelry Seven, atelierul de bijuterii custom în care pasiunea se îmbină cu creativitatea
PUBLICITATE
Jewelry Seven, atelierul de bijuterii custom în care pasiunea se îmbină cu creativitatea
POVEȘTI CARE VINDECĂ. După 19 ani de dureri de spate, un bărbat a cunoscut medicii care i-au redat mobilitatea
PUBLICITATE
POVEȘTI CARE VINDECĂ. După 19 ani de dureri de spate, un bărbat a cunoscut medicii care i-au redat mobilitatea