De Sorin Golea,

3794-101157-8act3.jpg

„Vreau să realizez un aparat de zbor, ca o farfurie zburătoare, pe care să montez motorul MRAL. Va revoluţiona modul de de­plasare pe calea aerului. Apoi voi face pu­­­blic modul în care orice om poate să-şi con­strui­ască asemenea aparat acasă”
                                                                      Profesorul Constantin Bursuc

Constantin Bursuc e considerat o legendă a in­venticii în domeniul motoarelor pentru ra­c­hete. Fost profesor u­ni­ver­sitar de meca­nică a fluidelor la Uni­versi­tatea din Iaşi, azi pen­sio­nar, omul şi-a de­di­cat viaţa stu­dierii u­nui tip de motor cu re­acţie care re­volu­ţio­nea­ză ae­rodinamica. În 1980 pu­blică primele lu­crări în care, pe scurt, explică cum se poate realiza un fel de motor cu reacţie care să dez­vol­te o putere mai ma­­re decât cele cla­sice şi care ar putea a­tinge vi­te­za lu­mi­­­nii.

Săptămâna în imagini | ”Zilele furiei” în Liban, protestele care au zguduit regimul iranian și viața după erupția vulcanului filipinez Taal
Recomandări

Săptămâna în imagini | ”Zilele furiei” în Liban, protestele care au zguduit regimul iranian și viața după erupția vulcanului filipinez Taal

Profesorul Constantin Bursuc a inventat un motor cu reacţie care nu face zgomot. Armata Română vrea neapărat brevetul

A­poi bre­ve­tează mo­torul MRAL. „Autorităţile s-au a­rătat interesate de i­dee, dar în 1993, când ur­ma să ies la pen­sie, încă nu se ma­te­riali­za­se nici o cola­borare. Am făcut un memoriu preşedinte­lui Ion Ili­es­cu, unde ce­ream sprijin. Nu am primit nici un răspuns, iar după câ­teva luni m-am tre­zit cu o invitaţie în Fran­ţa pentru a sem­­na un contract pri­vind re­alizarea mo­to­rului cu autoconvergenţă. După ce am pri­mit viza de Franţa, am fost vizitat de o persoa­nă care mi-a spus că pot uita de francezi, de­oa­rece mi s-a aprobat colaborarea cu Ar­mata Română”, îşi a­min­teş­te profesorul Bur­suc.

Între timp, Mi­niste­rul A­­­părării studiase con­ţi­nutul bre­vetului lui Bursuc (vezi facsimil).

3794-101156-8actfoto4facsimil2col7cm.jpg

Pe acest document se află numele ofiţerilor superiori care auscos de la OSIM brevetul profesorului Bursuc şi i-au dat o aplicaţie militară

Rechizitoriu DIICOT: Ce făcea Dincă în timp ce poliţia din Caracal bâjbâia în căutarea Alexandrei, după ce fata a sunat la 112
Recomandări

Rechizitoriu DIICOT: Ce făcea Dincă în timp ce poliţia din Caracal bâjbâia în căutarea Alexandrei, după ce fata a sunat la 112

Motorul a fost testat în poligoane militare

Motorul MRAL a fost re­alizat şi montat pe rachete de tip RT3. Au fost lansate trei asemenea rachete, la poli­go­nul din Orăş­tie. „MRAL a depăşit cu mult pu­terea mo­toa­relor obişnuite şi, lucru care i-a uimit pe toţi, nu a scos zgomot. Ulterior, la un poligon din Făgă­raş, o rachetă a ieşit în spa­ţiul ex­tra­terestru. Aici s-a în­tre­rupt cola­bora­rea.

3794-101158-8act1.jpg

Mi­litarii au vrut să facă şi ei un asemenea mo­tor, dar nu-l puteau ţine sub control, ex­plo­­da, pentru că siste­mul de răcire a an­sam­blului era un secret al meu. În 1997, mi-au cerut să ce­sionez bre­vetul pen­tru a reali­za motoare care să fie montate pe MIG 21. Am refuzat, deoa­rece nu eram mulţumit de termenii contractuali. De atunci, nu mai co­laborez cu nimeni. Vreau să realizez un a­parat de zbor, ca o farfurie zburătoare, pe care să montez moto­rul MRAL. Vreau să re­vo­luţionez aeronautica”, a adăugat profesorul Bursuc.

Tanti Anica merge la școală. La 58 de ani, este în clasa a III-a. După o viață chinuită, școala i-a dat un sens și un venit în plus
Recomandări

Tanti Anica merge la școală. La 58 de ani, este în clasa a III-a. După o viață chinuită, școala i-a dat un sens și un venit în plus

3794-101166-8actstrainu.jpg

«O invenţie demnă de premiul Nobel»

„Profesorul Constantin Bur­suc este o somitate în domeniul motoarelor de ra­chetă. Din câ­te ştiu eu se caută o ca­le de cola­borare cu domnia sa pentru a materializa ideea moto­rului cu autoconvergen­ţă, ca­re merge practic cu plas­mă, o invenţie, zic eu, dem­nă de premiul Nobel”, ne-a spus gene­ralul de brigadă dr. Emil Străinu (foto), consilier al Parla­mentului României pe probleme de ameninţări neconvenţionale şi asimetrice.

 

 

Soția lui Nicolae Dobrin: „M-au călcat în picioare, am fost aruncată în stradă cu copiii”
GSP.RO

Soția lui Nicolae Dobrin: „M-au călcat în picioare, am fost aruncată în stradă cu copiii”

Horoscop 19 ianuarie 2020. Săgetătorii sunt încărcați de sentimentalism
HOROSCOP

Horoscop 19 ianuarie 2020. Săgetătorii sunt încărcați de sentimentalism