MENIU CAUTĂ
05 Ian. 2018 16:22

Ajutorul de deces nu mai este acordat de angajator. Cui îi revine obligația din 2018

Distribuie

Ajutorul de deces nu mai este acordat de angajator pentru că din ianuarie 2018 dispare din obligațiile acestora. Angajatorii nu mai sunt obligați să acorde salariaților ajutorul de deces întrucât CAS-ul este datorat acum doar de salariați. Acest ajutor este acordat direct de către casele de pensii.

Ajutorul de deces este un drept bănesc acordat în cazul morții unui asigurat, pensionar sau a unui membru de familie al acestora. În acest an, ca urmare a modificărilor aduse la Legea pensiilor, acest ajutor financiar nu mai este acordat salariaților de către angajator, ci direct de către casele de pensii, cum se procedează în cazul pensionarilor, conform avocatnet.ro.

Potrivit sursei citate, acest ajutor este o sumă de bani ce se acordă, la cerere, în termen de trei zile lucrătoare persoanei interesate pentru decesul unui salariat, pensionar sau a unui membru de familie al acestuia.

Până la începutul acestui an, ajutorul de deces pentru salariați era acordat de către angajatori. După modificările aduse Legii pensiilor, acestor ajutor este acordat direct de casele de pensii.

Valoarea ajutorului de deces se majorează cu peste 1.000 de lei în cazul ajutorului acordat pentru decesul asiguratului și cu peste 500 de lei în cazul decesului unui membru al familiei asiguratului. Din luna februarie 2017, cuantumul ajutorului fusese fixat la 3.131 de lei (decesul asiguratului), respectiv 1.566 de lei (decesul unui membru de familie).

De mâine, pentru decesul asiguraților se vor acorda 4.162 de lei, iar pentru decesul unui membru de familie al acestora se va acorda suma de 2.081 de lei.

Potrivit legii, ajutorul se achită unei singure persoane, care poate fi soţul supravieţuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul sau orice persoană care poate dovedi cu acte că a suportat cheltuielile ocazionate de deces și numai dacă nu există o altă solicitare din partea persoanelor de mai sus.

Actele necesare pentru acordarea ajutorului de deces

  • cerere pentru acordarea ajutorului;
  • certificat de deces (original şi copie);
  • act de identitate al solicitantului (original şi copie);
  • acte de stare civilă ale solicitantului din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, după caz, actul care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar (original şi copie);
  • dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces (original şi copie);
  • act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale prin care se atestă boala care l-a făcut inapt şi data ivirii acesteia, în cazul copilului inapt în vârstă de peste 18 ani (original);
  • adeverinţa care să certifice că, la data decesului, membrul de familie cu vârstă cuprinsă între 18 și 26 de ani urma o formă de învățământ organizată (original).

Pentru a primi acest ajutor, solicitantul nu trebuie să fi realizat un anumit stagiu de cotizare, iar după ce se efectuează plata ajutorului, pe spatele certificatului de deces se va înscrie mențiunea „Achitat”.


Citește și Bani și sex pentru a trece examenele la Horticultură. Un inginer de la o fermă din Iași promitea că aranjează promovarea cu profesorii


 

Loading...
Comentarii