Motivul pentru care campania va începe după data de 15 mai este că, în timpul stătii excepţionale, legate de starea de urgenţă, spoturile de informare publică se transmit gratuit, pe când Guvernul doreşte ca, prin această campanie, să plătească presa.

Astfel, potrivit Ordonanţei de urgenţă care a fost adoptată în şedinţa de Guvern de joi seara, pe o perioadă de 4 luni, începând cu data de 15 mai 2020, Guvernul României va difuza, contra cost, prin intermediul serviciilor de programe de televiziune și radiodifuziune, al ziarelor tipărite, revistelor, publicațiilor periodice, al furnizorilor de servicii media online și furnizorilor de publicitate prin mijloace de publicitate amplasate în localități, înregistrate în România, campanii de informare publică privind măsurile de prevenire și limitare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum și campanii de informare publică privind modul de reluare a activităților economice și sociale după încetarea stării de urgență.

Campaniile de informare publică vor fi realizate de Guvernul României și gestionate de către Secretariatul General al Guvernului și Autoritatea pentru Digitalizarea României.

Cât costă ajutorul dat de Guvern presei

Rușii fugiți de mobilizare au găsit refugiu în țările pe care altădată le priveau cu superioritate: „E un vaccin împotriva imperialismului”
Recomandări
Rușii fugiți de mobilizare au găsit refugiu în țările pe care altădată le priveau cu superioritate: „E un vaccin împotriva imperialismului”

Bugetul total alocat campaniilor de informare este de maximum 200 de milioane de lei, inclusiv TVA, pe toată durata acestora, se precizează în Ordonanţă.

Sumele se asigură prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.

Cine va beneficia de ajutorul de la Guvern

Pot participa la campaniile de informare publică prevăzute la alin. (1) al art. 1 serviciile de programe de televiziune și radiodifuziune, ziarele tipărite, revistele, publicațiile periodice, furnizorii de servicii media online și furnizorii de publicitate prin mijloace de publicitate amplasate în localități, care îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiții:

 1. sunt profesioniști în sensul art. 3 alin.(2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, sau asociații și fundații în sensul Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;
 2. dețin licențe audiovizuale valabile pe care le utilizează efectiv și nu se află sub o interdicție impusă de autoritățile competente ale statului român sau funcționează ca reprezentant media, în baza unui contract de reprezentare cu societăți deținătoare de licență, încheiat anterior declarării stării de urgență pe teritoriul României instituită prin Decretul Președintelui României nr. 195 din 16 martie 2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212 din 16 martie 2020, prelungită prin Decretul Președintelui României nr. 240 din 14 aprilie 2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 311 din 14 aprilie 2020;
 3. au obținut în ultimul an venituri din activități corespunzătoare unuia din următoarele coduri CAEN:
Secureanu își plătește două avocate, mamă și fiică, din banii spitalului public, în timp ce-l apără în dosarele de corupție
Recomandări
Secureanu își plătește două avocate, mamă și fiică, din banii spitalului public, în timp ce-l apără în dosarele de corupție
 • CAEN 5813 – Activități de editare a ziarelor;
 • CAEN 5814 – Activități de editare a revistelor și periodicelor;
 • CAEN 5819 – Alte activități de editare;
 • CAEN 6010 – Activități de difuzare a programelor de radio;
 • CAEN 6020 – Activități de difuzare a programelor de televiziune;
 • CAEN 6311 – Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și a activităților conexe;
 • CAEN 6312 – Activități ale portalurilor web;
 • CAEN 6391 – Activități ale agențiilor de știri;
 • CAEN 7311 – Activități ale agențiilor de publicitate;
 • CAEN 7312 – Servicii de reprezentare media;
 • CAEN 9412 – Activități ale organizațiilor profesionale;
 • CAEN 9499 – Activități ale altor organizații n.c.a.

Ce condiţii trebuie să îndeplinească reprezentanţii mass-media

 1. nu înregistrează obligații fiscale restante către bugetul general consolidat al statului sau respectă condițiile de eșalonare la plată, conform Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală;
 2. în cazul societăților aflate în insolvență, respectă planul de reorganizare admis de instanță;
 3. să aibă un număr de cel puțin 2 angajați pe perioadă nedeterminată, cu timp integral sau parțial de lucru, sau contracte de drepturi de autor încheiate cu cel puțin 2 redactori colaboratori, pe perioada ultimelor 6 luni anterioare decretării stării de urgență;
 4. pentru portalurile web, să aibă o existență neîntreruptă cel puțin 6 luni înainte de instituirea stării de urgență pe teritoriul României, iar pentru serviciile de programe de televiziune și radiodifuziune, decizia de autorizare să fi fost acordată cu cel puțin 6 luni înainte de instituirea stării de urgență pe teritoriul României;
 5. pentru companiile ce înscriu publicații tipărite sau portaluri web în campaniile de informare, acestea își continuă funcționarea pe perioada de desfășurare a campaniei cu cel puțin o publicație tipărită sau online;
 6. pentru portalurile web, fac dovada deținerii dreptului de a utiliza domeniul de Internet;
 7. pentru serviciile de programe de televiziune și radiodifuziune, informative și/sau generaliste și sportive, acestea să realizeze și să difuzeze producții proprii de știri și/sau emisiuni informative, iar pentru serviciile de programe de radiodifuziune, acestea să se realizeze și să difuzeze producții proprii de știri și/sau emisiuni informative.
 8. Sunt excluși de la plata mesajelor difuzate în cadrul campaniei furnizorii mass-media deținuți și finanțați de autorități publice române sau străine sau de instituții religioase
REPORTAJ. În Roșia Montană, pompierii scot apă din Tăul Mare, dar de secat, a secat încrederea oamenilor. Viceprimar: „N-avem un plan concret”
Recomandări
REPORTAJ. În Roșia Montană, pompierii scot apă din Tăul Mare, dar de secat, a secat încrederea oamenilor. Viceprimar: „N-avem un plan concret”

Cum se împart banii

Din textul Ordonanţei de Urgenţă rezultă că cei mai mulţi bani vor merge spre televiziuni, care au alocat un procent de 55% din banii pentru campania de informare.

a) 55% pentru serviciile de programe de televiziune, care se distribuie astfel: 8% pentru serviciile de programe de televiziune cu licențe audiovizuale locale și regionale și 47% pentru serviciile deținătoare de licență națională. Sunt considerate televiziuni locale și regionale acele companii care dețin licențe locale sau regionale ce nu sunt identificabile prin nume ca aparținând unui serviciu de programe cu audiență măsurată;

b) 23% pentru furnizori media online, care se distribuie astfel: cel puțin 5% pentru furnizorii media online cu conținut local și 18% pentru furnizorii media online cu conținut național;

c) 12% pentru serviciile de programe de radiodifuziune, care se distribuie astfel: 8% pentru radiodifuzorii radio cu audiență măsurată la nivel național, conform Studiului de Audiență Radio (SAR) furnizat de Asociația pentru Radio Audiență (ARA) și 4% pentru radiodifuzorii radio locali sau regionali care nu sunt incluși în studiul național de audiență menționat anterior.

d) 5% pentru ziare tipărite, reviste și publicații periodice, cu apariție săptămânală, bilunară sau lunară, cu până la 8apariții pe an;

e) 4% pentru publicitatea prin amplasarea de mijloacelor de publicitate în localități, efectuată în condițiile Legii nr.185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate;

f) 1% pentru creația și producția materialelor care vor fi difuzate în cadrul campaniilor de informare publică.null

Cât costă materialele din campania de informare a Guvernului

Plata serviciilor de publicitate către furnizorii prevăzuți la art. 1 alin. (1),  participanți în campanie, se va face după cum urmează:

a) pentru radiodifuzorii TV cu audiență măsurată la nivelul anului 2019: 450 lei/punct de audiență națională medie orară pentru un spot video de 30 de secunde, maxim 2 spoturi pe oră, în intervalul 06:00-24:00.

b) pentru radiodifuzorii radio cu audiență măsurată la nivel național, conform Studiului de Audiență Radio (SAR) furnizat de Asociația pentru Radio Audiență ( ARA): în limita bugetelor alocate potrivit art. 3 lit.c), conform cotelor de piață măsurate la nivelul anului 2019, cel mult 20 de difuzări pe zi ale spoturilor din campanie la prețul de listă al radiodifuzorului pentru un spot de 30 de secunde, cu o reducere de cel puțin 50%;

c) pentru radiodifuzorii TV și radio fără audiență măsurată la nivel național, conform Studiului de Audiență Radio (SAR) furnizat de Asociația pentru Radio Audiență ( ARA): 50 lei/spot video sau audio

d) pentru furnizorii media online: 5 lei/1.000 afișări dar nu mai mult 5 afișări/vizitator unic și nu mai mult de 150.000 lei/lună pentru un site, pentru bannere 970×250 pixeli, 300×250 pixeli și 300×600 pixeli, amplasate în primele două ecrane ale portalurilor web varianta desktop și maxim trei ecrane în varianta mobil, fără a depăși două poziții publicitare pe fiecare pagină afișată;

(2) Pentru presa tipărită, pe toată perioada de desfășurare a campaniei, fiecare publicație inclusă în campanie va publica, în fiecare ediție a publicației, cel puțin o machetă de o jumătate de pagină, ce va conține o creație oficială din cadrul campaniei, la următoarele costuri:

a. 50.000 lei/lună, pentru fiecare cotidian cu difuzare națională, regională sau locală, cu un tiraj mediu brut per ediție mai mare de 20.000 de exemplare și o apariție regulată și neîntreruptă pentru o perioadă de cel puțin 3 luni în anul 2019;

b. 30.000 lei/lună, pentru fiecare cotidian cu difuzare națională, regională sau locală, cu un tiraj mediu brut per ediție cuprins între 2.000 și 19.999 de exemplare și o apariție regulată și neîntreruptă pentru o perioadă de cel puțin 3 luni din anul 2019;

c. 15.000 lei/lună, pentru fiecare cotidian, cu un tiraj mediu brut per ediție cuprins între 500 și 1.999 exemplare, cu minim 3 apariții săptămânal, cu difuzare națională, locală sau regională, cu o apariție regulată și neîntreruptă pentru o perioadă de cel puțin 3 luni din anul 2019;

d. 3.000 lei pentru fiecare ediție a publicațiilor periodice: săptămânale, bilunare sau lunare, cu minim 8 apariții pe an, publicații cu un tiraj mediu brut per ediție mai mare de 2.000 exemplare, cu difuzare națională, locală sau regională, cu o apariție regulată și neîntreruptă pentru o perioadă de cel puțin 3 luni din anul 2019;

e. 2.000 lei pentru fiecare ediție a publicațiilor periodice: săptămânale, bilunare sau lunare, cu minim 8 apariții pe an, publicații cu un tiraj mediu brut per ediție cuprins între 500 și 1.999 exemplare, cu difuzare națională, locală sau regională, cu o apariție regulată și neîntreruptă pentru o perioadă de cel puțin 3 luni din anul 2019;

f. 4.000 lei pentru fiecare ediție a publicațiilor trimestriale cu cel puțin 1 apariție în perioada campaniei de informare, cu un tiraj mediu brut per ediție mai mare de 2.000 exemplare, cu difuzare națională, locală sau regională, cu o apariție regulată și neîntreruptă pentru o perioadă de cel puțin 3 luni din anul 2019;

g. 2.000 lei pentru fiecare ediție a publicațiilor trimestriale cu cel puțin 1 apariție în perioada campaniei de informare, cu un tiraj mediu brut per ediție cuprins între 500 și 1.999 exemplare, cu difuzare națională, locală sau regională, cu o apariție regulată și neîntreruptă pentru o perioadă de cel puțin 3 luni din anul 2019;

Cât costă campania pe panourile de publicitate din oraşe

1. pentru municipiul București, municipiile și orașele cu o populație de peste 200.000 locuitori: 1.190 lei/lună pentru un panou cu suprafața mai mică de 12 mp; 2.380 lei/lună pentru un panou cu suprafața între 12,01 mp și 50 mp; 11.900 lei/lună pentru un panou cu suprafața mai mare de 50 mp, dar nu mai mult de 10 panouri cu suprafața mai mare de 50 mp pentru o companie;

2. în localitățile cu o populație mai mică de 200.000 de locuitori: 952 lei/lună pentru un panou cu suprafața mai mică de 12 mp; 1.904 lei/lună pentru un panou cu suprafața între 12,01 mp și 50 mp; 8.330 lei/lună pentru un panou cu suprafața mai mare de 50 mp, dar nu mai mult de 10 panouri cu suprafața mai mare de 50 mp pentru o companie;

3. spot de 10 secunde la frecvență de 3 minute în cazul panourilor digitale: 1.666 lei/lună pentru un panou cu suprafața mai mică de 12 mp; 2.023 lei/lună pentru un panou cu suprafața între 12,01 mp și 50 mp;

Mesajele din campanie vor avea un caracter exclusiv informativ, non-comercial, iar plasarea acestora se va face în cadrul unui conținut adecvat.

Secretariatul General al Guvernului va stabili cine ia banii

Pentru a participa la desfășurarea campaniilor de informare publică, serviciile de programe de televiziune și radiodifuziune, ziarele tipărite, revistele, publicațiile periodice, furnizorii de servicii media online și furnizorii de publicitate prin mijloace de publicitate amplasate în localități vor completa o cerere de participare la campaniile de informare publică, împreună cu o declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea condițiilor de eligibilitate și autenticitatea datelor furnizate, prin intermediul unei platforme web gestionată de Secretariatul General al Guvernului prin Autoritatea pentru Digitalizarea României.

Cererile de participare la campanie, declarațiile pe propria răspundere și rapoartele de activitate se verifică de Secretariatul General al Guvernului prin Autoritatea pentru Digitalizarea României înainte de efectuarea fiecărei tranșe lunare.

În cazul în care se constată neîndeplinirea condițiilor de eligibilitate, Secretariatul General al Guvernului dispune rezilierea de îndată a contractului, sesizarea organelor competente și procedează la recuperarea sumelor acordate în avans.

CP-ult
Urmărește-ne pe Google News
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Cum a reacționat Eugenie Bouchard când a ajuns la Cluj. Mulți străini care vin pentru prima dată în România sunt șocați
GSP.RO
Cum a reacționat Eugenie Bouchard când a ajuns la Cluj. Mulți străini care vin pentru prima dată în România sunt șocați
ȘOC! Adrian Năstase a dat LOVITURA! Victorie uriașă la tribunal, ULUITOR câți bani va primi
Playtech.ro
ȘOC! Adrian Năstase a dat LOVITURA! Victorie uriașă la tribunal, ULUITOR câți bani va primi
Apariție stranie la parastasul Ionelei Prodan! Cine este 'Regina Întunericului' și ce a făcut cu Anamaria Prodan în cimitir
Viva.ro
Apariție stranie la parastasul Ionelei Prodan! Cine este 'Regina Întunericului' și ce a făcut cu Anamaria Prodan în cimitir
"Plecăm în Spania! Gata, nu mai stăm!" Ce s-a întâmplat cu românii care în 2004 plecau dezamăgiți din țară
Observatornews.ro
"Plecăm în Spania! Gata, nu mai stăm!" Ce s-a întâmplat cu românii care în 2004 plecau dezamăgiți din țară
Halucinant! Ce se întâmplă în China chiar în acest moment. Întreaga lume este siderată
Știrileprotv.ro
Halucinant! Ce se întâmplă în China chiar în acest moment. Întreaga lume este siderată
Octombrie de vis pentru 4 zodii. Ele se bucură de reușite pe toate planurile
FANATIK.RO
Octombrie de vis pentru 4 zodii. Ele se bucură de reușite pe toate planurile
Ce li s-a întâmplat unor bucureşteni după ce s-au dus în zona etnicilor maghiari! "Ne-am speriat, am fost avertizaţi. Lumea asta ne-a spus". Uluit, unul dintre ei a spus ce s-a petrecut
Orangesport.ro
Ce li s-a întâmplat unor bucureşteni după ce s-au dus în zona etnicilor maghiari! "Ne-am speriat, am fost avertizaţi. Lumea asta ne-a spus". Uluit, unul dintre ei a spus ce s-a petrecut
Horoscop 7 octombrie 2022. Fecioarele ar fi foarte bine să se concentreze pe semnele de întrebare pe care le au în legătură cu sănătatea
HOROSCOP
Horoscop 7 octombrie 2022. Fecioarele ar fi foarte bine să se concentreze pe semnele de întrebare pe care le au în legătură cu sănătatea
Riscurile autodiagnosticării pe internet: Același simptom poate să apară în 5 boli diferite
PUBLICITATE
Riscurile autodiagnosticării pe internet: Același simptom poate să apară în 5 boli diferite