Mergi direct la conținut »
Dăncilă îi propune a patra oară pe Lia Olguţa Vasilescu şi Mircea Drăghici, la Dezvoltare Regională şi Transporturi. Dosarele, însoţite de CV, declaraţie, copie după buletin şi cazier judiciar
Politică Libertatea > Ştiri > Politică > Dăncilă îi propune a patra oară pe Lia Olguţa Vasilescu şi Mircea Drăghici, la Dezvoltare Regională şi Transporturi. Dosarele, însoţite de CV, declaraţie, copie după buletin şi cazier judiciar

Dăncilă îi propune a patra oară pe Lia Olguţa Vasilescu şi Mircea Drăghici, la Dezvoltare Regională şi Transporturi. Dosarele, însoţite de CV, declaraţie, copie după buletin şi cazier judiciar

De Valentina Postelnicu,

Premierul Viorica Dăncilă a trimis, pentru a patra oară, la Palatul Cotroceni, propunerile de miniştri la Dezvoltare Regională şi Transporturi, în scrisoarea deschisă adresată şefului statului arătând că este prerogativa sa să îşi aleagă miniştrii, în Cabinet, şi adăugând că „insistența de a se atașa unui înscris între primul-ministru al României și Președintele țării acte care să probeze respectarea cerințelor de legalitate este fără precedent și creează premisele pentru ducerea în derizoriu a unor prerogative și raporturi constituționale”.
Premierul afirmă, în scrisoarea deschisă adresată preşedintelui Klaus Iohannis, că a propus emiterea decretelor prezidențiale prin care doamna Lia -Olguţa Vasilescu să fie numită în funcția de viceprim- ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice și domnul Mircea-Gheorghe Drăghici să fie numit în funcția de ministru al transporturilor.
„În calitate de prim-ministru, în virtutea votului de încredere obținut în Parlament, beneficiez de dreptul exclusiv de apreciere și de alegere a persoanelor propuse a face parte din e chipa guvernamentală pe care o conduc. În mod evident, propunerile formulate trebuie să îndeplinească condițiile de legalitate, astfel cum sunt prevăzute în art. 2 al Legii nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare”, a transmis Dăncilă.
Premierul apreciază că „sistemul constituțional din România a consacrat caracterul bicefal al puterii executive, iar practica Curții Constituționale a României a stabilit principiul
cooperării și colaborării loiale între autoritățile statului pe calea interpretării coroborate a normelor constituționale ale art. 1 alin. (3) și (4) referitoare la valorile supreme ale statului român și la principiul echilibrului puterilor în stat”.
„În acest context, în cei 30 de ani ai evoluției României ca stat democratic, cu toate că au existat diferențe de opțiuni politice între Președintele României și primul-ministru, colaborarea între vârfurile puterii executive a funcționat, chiar cu unele sincope, scopul final fiind atât evitarea blocării activității instituțiilor statului, cât și susținerea dezvoltării economico-sociale a țării noastre, iar aplicarea prevederilor art. 85 alin. (2) din Constituția României, republicată, nu a întâmpinat niciun obstacol. Din păcate, în prezent, în pofi da tuturor eforturilor făcute și a deschiderii manifestate, ne-am confruntat cu refuzul dumneavoastră expres de a numi persoanele nominalizate în funcția de ministru, inițial fără un motiv clar exprimat sau pe baza unor aprecieri generale, nefundamentate și apoi pe motivul neîndeplinirii condițiilor de legalitate în legătură cu aceste propuneri. Fără îndoială, este de neconceput ca un prim-ministru să propună Președintelui României pentru a fi numite în funcția de membru al Guvernului persoane care nu
îndeplinesc cerințele exprese ale art. 2 din Legea nr. 90/2001, precitată. Astfel, propunerile pe care le reiterez de două luni se referă la persoane cu o experiență și o probitate netăgăduite, capabile să exercite înaltele demnități pentru care sunt nominalizate, cu atât mai mult cu cât una dintre nominalizări se referă la o persoană care a mai îndeplinit funcția de membru al Guvernului. Insistența dumneavoastră în a se atașa unui înscris între primul-ministru al României și Președintele țării acte care să probeze respectarea cerințelor de legalitate este fără precedent în practica raporturilor constituționale între autoritățile puterii executive și creează premisele pentru ducerea în derizoriu a unor
prerogative și raporturi constituționale.
„Este foarte important de menționat faptul că verificarea îndeplinirii condițiilor de legalitate ale celor două nominalizări a fost efectuată de către secretarul general al
Guvernului, prealabil înaintării propuneri lor respective către Administrația Prezidențială. Având în vedere faptul că cele două propuneri respectă toate condițiile prevăzute de Constituția României, republicată și de legile organice aplicabile, reiterez solicitarea de emitere a decretelor prezidențiale prin care doamna Lia- OlguţaVasilescu să fie numită în funcția de viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice și domnul Mircea- Gheorghe Drăghici să fie numit în funcția de ministru al transporturilor, și, totodată, să înceteze efectele Decretului Președintelui României nr. 46/2019 pentru desemnarea unui membru al Guvernului ca ministru interimar și ale Decretului Președintelui României nr. 47/2019 pentru desemnarea unui membru al Guvernului ca ministru interimar”, spune premieru Viorica Dăncilă, în scrisoare.
Şefa Executivului mai precizează că, deși nu este prevăzută o obligație legală în acest sens în Constituția României, republicată și în legile organice, anexează toate înscrisurile necesare privind îndeplinirea condițiilor de legalitate pentru cele două nominalizări:
  • Carte de identitate,  în copie legalizată;
  • Declarație pe proprie răspundere, autentificată, privind exercițiul deplin al drepturilor electorale și inexistența cazurilor de incompatibilitate prevăzute în cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare;
  • Certificat de cazier judiciar
  • Declarație pe proprie răspundere, autentificată, privind neapartenența la structurile fostei Securități în sensul art. 2 lit.a)-c) din Ordonanța de urgență a 3 Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității
  • Curriculum-Vitae actualizat, cu semnătură olografă

Președintele Klaus Iohannis i-a transmis, joi, o scrisoare premierului Viorica Dăncilă, referitoare la propunerile de numire în funcțiile de viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administrației publice și de ministru al transporturilor.

Şeful statului a arătat că propunerile Lia Olguţa Vasilescu şi Mircea Drăghici nu fac dovada îndeplinirii tuturor condițiilor de legalitate, astfel încât să li se poată da curs şi afirmă că cei doi trebuie să depună la dosar cazierele judiciare.

Citeşte şi: Copilul înfiat de Viorica Dăncilă. Destinul celor 8 copii din familia Malancu, dintre care cel mic a fost adoptat de prim-ministrul României!

Close
Închide
  Close