MENIU CAUTĂ
23 Sep. 2008 16:42

Cum ne alegem săpunul potrivit?

Distribuie

3761-92175-sapunshutterstock.jpgSpecialiştii recomandă folosirea produselor cu ingrediente naturale. De fiecare dată când mergeţi să cumpăraţi să­pun, pierdeţi minute în şir în faţa rafturilor ti­ciste, întrebându-vă care dintre zecile de tipuri existente pe piaţă este mai bun? Diana Daraban, medic specialist în  dermato-venerologie, vă spune ce produse de cu­ră­ţa­re este bine să folosiţi.

Pielea nostră are un înveliş al cărui PH este uşor acid şi respinge mi­croorganismele dău­­­nătoare, pro­te­jân­­­du-ne astfel de in­fecţii, iritare, reacţii a­ler­gice şi deshidratare.

Feriţi-vă de cele care agresează pielea

De aceea, trebuie să fa­cem tot posibilul pen­­­tru ca în­­velişul a­ces­ta să nu fie a­tacat şi să ne spă­lăm nu­mai cu produse ca­re au un PH în­tre 4,5 şi 6. Spre exemplu, un să­­pun cu PH de 7 sau 8 este di­ferit de cel al pielii noastre şi fa­vo­rizează des­­hi­dra­ta­rea şi pă­trun­­derea bac­teriilor.

„Spă­­larea corpului cu să­pun, so­lid sau li­chid, nu este in­di­cată mai mult de o da­tă sau de două ori pe zi, în special pentru  per­soa­ne­le care au a­fec­ţiuni de piele, de­oa­rece astfel se distru­ge capacita­tea acesteia de a se pro­teja de mi­cro­or­ga­nis­me”, ne-a spus Dia­­­na Da­ra­ban.

„În lo­cul să­pu­nului sunt indicate produ­se­le de curăţare de tip sin­det (sin – sintetic, det – de­ter­gent), care sunt special concepute pentru a nu a­gre­sa pielea şi care se găsesc în farmacii”, a completat spe­cialista.

Dacă totuşi prefe­raţi săpunurile, este bi­ne să le alegeţi pe ce­­le cu un PH în­tre 4,5 şi 6, care conţin vi­ta­mi­ne (în special E) şi in­­gre­diente din surse na­turale (glicerină, u­le­iuri volatile, miere, va­nilie, gălbenele, ulei de măsli­ne, avocado, ulei de morcovi etc.).

Pielea copiilor e foarte sensibilă

Pielea celor mici are acelaşi PH ca aceea a adulţilor, însă este mult mai sensibilă la acţiunea factorilor din exterior (printre care şi microorganismele dăunătoare), deoarece se deshidratează foarte uşor. În plus, la copii glandele sebacee nu sunt bine dezvoltate şi, prin spălare cu produse neadecvate, care agresează pielea, se poate ajunge la unele dezechilibre (deshidratare şi infecţii cutanate). De aceea, în cazul lor este şi mai importantă folosirea produselor sindet sau a celor special concepute pentru cei mici.

Comentarii