ADMITERE FACULTATE 2018. Modalitatea de admitere este decisă de fiecare universitate 

Admiterea este decisă de fiecare universitate putând fi organizată sub forma unui interviu, a unui chestionar, pe baza unei analize de dosar sau un examen scris.

De regulă examenul scris este organizat de universităţi pentru  domeniile unde concurenţa este mqai mare, respectiv: medicină umană, medicină veterinară, cele cu profil militar, arhitectura sau cele cu profil vocaţional.

Odată cu afişarea rezultatelor finale la Bacalaureat, facultăţile deschid sesiunea de înscrieri. Totuşi au fost şi univeristăţi cum este de altfel chiar Univeristatea din Bucureşti, care nu a mai aşteptat rezultatele finale şi a dat startul înscrierilor.

ADMITERE FACULTATE 2018. Universitatea din Bucureşti (UB) are 7.400 locuri de la buget

Pentru programele de licenţă şi master înscrierile la facultăţile Universităţii din Bucureşti se desfăşoară în perioada 6-26 iulie 2018, iar data-limită de afişare a rezultatelor este 29 iulie 2018.

Pentru studiile universitare de licenţă, Universitatea din Bucureşti pune la dispoziţie 4.250 de locuri bugetate.

Astfel, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine oferă 446 de locuri, Facultatea de Chimie 134 de locuri, iar Facultatea de Filosofie 98. De asemenea, Facultatea de Fizică pune la dispoziţia candidaţilor 129 de locuri, Facultatea de Drept 273 de locuri, iar Facultatea de Istorie 185 de locuri.

Totodată, pentru candidaţii la studii universitare de master, Universitatea din Bucureşti oferă 2.865 de locuri bugetate.

Informaţii detaliate cu privire la admitere pot fi consultate pe website‑ul dedicat admiterii: www.admitere.unibuc.ro.

Pentru a veni în sprijinul candidaţilor, Universitatea din Bucureşti le oferă cazare gratuită în căminul„Leu C”, în limita locurilor disponibile, pentru trei nopţi.

Fiecare facultate a UB are propriul calendar de admitere, cuprins în perioada 6 – 26 iulie 2018 Facultatea de Matematică şi Informatică

Numărul de locuri, pe fiecare program de studii: Matematică: 140 locuri la buget, 60 locuri la taxă (taxa de studii este de 3.600 lei pe an), Informatică: 210 locuri la buget, 90 locuri la taxă (taxa de studii este de 3.600 lei pe an), Calculatoare şi tehnologia informaţiei: 90 locuri la buget, 10 locuri la taxă (taxa de studii este de 4.000 lei pe an).

Facultatea de Litere 

Perioada de înscrieri: 9-16 iulie 2018

Numărul de locuri, pe fiecare program de studii: Limba şi literatura română – Limba şi literatura străină : 250 locuri la buget şi 100 cu taxăş Etnologie: 50 locuri la buget şi 50 cu taxă; Comunicare şi Relaţii Publice: 80 locuri la buget şi 30 la taxă; Studii europene: 75 locuri la buget şi 45 la taxă;Ştiinţe ale informării şi documentării: 50 locuri la buget şi 10 locuri la taxă; Asistenţă managerială şi administrativă: 70 locuri la buget şi 5 locuri la taxă.

Facultatea de Limbi şi literaturi străine 

Perioada de înscrieri: 7-14 iulie 2018.Examenul de admitere diferă in funcţie de secţia pe care absolvenţii de liceu vor să o urmeze. Astfel, va fi examen scris la Filologie/Traducere şi Interpretare în 16 iulie 2018, ora 9:00 şi la Studii Americane în  17 iulie 2018, ora 9:00

Facultatea de Biologie 

Perioada de înscriere: 10-18 iulie 2018. Admiterea se face prin: Proba I – Eseu – probă eliminatorie, notat cu Admis/Respins: Eseul se depune împreună cu dosarul de înscriere. Afişarea rezultatelor la evaluarea Eseului se realizează pe 19 iulie 2018. Contestaţiile se depun în data de 20 iulie 2018 la secretariat între orele 9 – 12.

Proba II – media de la bacalaureat. Afişarea rezultatelor preliminare (pentru candidaţii care pot opta pentru un loc de la buget, taxă): 21 iulie 2018 Taxa de înscriere pentru admitere este de 150 lei. Această taxă asigură posibilitatea înscrierii la toate cele trei programe de studiu. Pentru locurile cu taxă, taxa anuală este de 3.200 lei (se poate achita în 2 tranşe).

Facultatea de Chimie Perioada de înscriere: 6-19 iulie 2018 .Taxa de înscriere: 120 lei Admiterea se face prin: 25% reprezintă Examen grilă – la alegere, la chimie generală şi anorganică sau chimie organică şi 75% Media examenului de Bacalaureat

Testul-grilă va avea loc pe 23 iulie 2018, ora 9.00 pe o durată de 2 ore şi cuprinde 20 de întrebări (fiecare întrebare cu 5 variante de răspuns şi cu un singur răspuns corect) din disciplina pentru care au optat candidaţii (chimie generală şi anorganică  / chimie organică). Data limită de afişare a rezultatelor: 29 iulie 2018.

Facultatea de Fizică 

Perioada de înscriere: 6-13 iulie 2018 Taxei de înscriere: 80 lei Admiterea se face prin: 50% Examen scris, la alegere: fizică, matematică, informaică, chimie sau biologie şi 50% Media de la examenul de Bacalaureat

Reprezentanţii facultăţii precizează că sunt înmatriculaţi direct, fără susţinerea examenului de admitere, candidaţii care au obţinut premii sau menţiuni la Olimpiadele naţionale/internaţionale de Matematică, Fizică, Astronomie şi Astrofizică, Chimie, Informatică, Biologie.

Facultatea de Geologie şi Geofizică

Perioada de înscrieri: 9-25 iulie 2018. Admiterea se face pe baza mediei de la Bacalaureat. Rezultatele admiterii se afişează pe 26 iulie 2018.

Facultatea de Drept 

Perioada de înscriere: 9-18 iulie 2018. Taxa de înscriere: 350 lei

Admiterea la Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti se face exclusiv pe bază de concurs. Acesta constă în examen la Limba română şi la Economie.  Data examenului de admitere: 24 iulie 2018, ora 9:00 Locuri la buget: 273

Facultatea de Filosofie

Perioada de înscriere: 9-22 iulie 2018 .Admiterea la Facultatea de Filosofie se face pe baza unui formular de admitere (chestionar) notat cu admis/respins şi a mediei de la bacalaureat.

Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării 

Perioada de înscrieri: 6-26 iulie 2018. Desfăşurarea probelor de admitere: 29 iulie 2018.

Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială

Perioada de înscrieri: 6-15 iulie 2018. Admiterea se face pe baza unui eseu motivaţional (de 300 – 500 cuvinte), prezentat la înscriere şi evaluat cu Admis/Respins, apoi pe baza notelor obţinute la Bacalaureat la următoarele examene: 50% nota probei scrise la Limba şi literatura româna, 50% nota probei scrise la una din disciplinele (la alegerea candidatului): Matematică, Sociologie, Psihologie, Economie, Filosofie, Istorie, Geografie, Informatică, Logică şi argumentare, Fizică, Chimie sau Biologie. Afişarea listelor candidaţilor admişi (pe forme de finanţare): 17 iulie 2018

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei

Programul de studii Psihologie: 101 locuri la buget, 199 locuri la taxă. Admiterea se face prin examen tip-grilă la Psihologie

Programul de studii Pedagogie: 60 de locuri la buget, 10 locuri la taxă. Admiterea se face printr-un eseu motivaţional (evaluat cu admis/respins) şi pe baza mediei de la bacalaureat

Programul de studii Psihopedagogie specială: 60 de locuri la buget, 30 locuri la taxă, iar admiterea se face printr-un eseu motivaţional (evaluat cu admis/respins) şi pe baza mediei de la bacalaureat

Facultatea de Geografie

Perioada de înscriere: 9-18 iulie 2018. Admiterea se realizează printr-o scrisoare de motivaţie. Pe 20 iulie 2018 se afişează rezultatele la scrisoarea de motivaţie, pe 21-22 iulie candidaţii nemulţumiţi pot să depună contestaţii, iar 22 iulie se afişează rezultatele la contestaţii.

Facultatea de Administraţie şi Afaceri

Perioada de înscriere9-23 iulie 2018. Locuri la licenţă, la buget: 212

Pentru programul Business Administration în limba Engleză, candidaţii susţin un test eliminatoriu de limbă Engleză, notat cu calificativul Admis/Respins.

Facultatea de Istorie

Înscrieri: 09 – 20 iulie 2018. Taxa de admitere: 150 lei/dosar de admitere depus Taxa de studii pentru locurile cu taxă: 3.100 lei Numărul de locuri, pe fiecare program de studiiIstorie: 110 locuri la buget şi 138 cu taxă;Istoria artei: 30 locuri la buget şi 44 cu taxă; Relaţii Internaţionale şi Studii Europene: 75 locuri la buget şi 44 la taxă

Facultatea de Ştiinţe politice

Perioada de înscrieri: 09-18 iulie 2018. Admiterea se face pe baza unui eseu motivaţional notat cu admis/respins şi a mediei de la Bacalaureat.

Academia de Studii Economice din Bucureşti :2860 de locuri bugetate la licenţă

Academia de Studii Economice din Bucureşti scoate la concurs pentru admiterea la programele universitare de licenţă 2.860 de locuri la buget şi 3.089 de locuri la taxă, la învăţământul cu frecvenţă, şi 950 de locuri pentru învăţământul la distanţă şi cu frecvenţă redusă.

ASE oferă 24 de programe universitare de licenţă la învăţământul cu frecvenţă, care pot fi urmate în limbile română, engleză, franceză şi germană, şi 11 – pentru învăţământul la distanţă şi cu frecvenţă redusă.

Înscrierile pentru admiterea la licenţă la învăţământul cu frecvenţă au loc în perioada 11-14 iulie şi 16 iulie, iar pentru învăţământul la distanţă şi cu frecvenţă redusă – în perioada 11-13 iulie şi 16-20 iulie.

ADMITERE FACULTATE 2018. Universitatea Politehnica Bucureşti are 6.045 de locuri, dintre care 1.075 de locuri cu taxă.

Vezi și: ADMITERE POLITEHNICĂ 2018. Informații despre înscriere, probele de concurs și aferta de locuri

Pentru examenul de admitere în ciclul de studii universitare de licenţă, în anul universitar 2018-2019, la Universitatea Politehnica din Bucureşti au fost scoase la concurs 6.045 de locuri, dintre care 1.075 de locuri cu taxă.

Concursul se va desfăşura, pentru trei dintre facultăţile UPB, chiar în momentul înscrierii, iar pentru celelalte 12, în perioada 16-17 iulie.

Înscrierile candidaţilor pentru examenul de admitere în ciclul de studii universitare de licenţă, în anul universitar 2018-2019, la Universitatea Politehnica din Bucureşti au fost programate pentru  perioada 9-14 iulie 2018, acestea urmând să se facă la secretariatul facultăţilor pentru care concurenţii optează. Taxa de înscriere în examen este anul acesta 125 lei.

Pentru cele 1.075 de locuri suplimentare taxa a fost stabilită la 5.000 de lei/an pentru facultăţile cu predare în limbi străine şi la 4.500 lei/an , pentru celelalte facultăţi.

Examen scris sau test grilă şi interviu 

Pentru concursul de admitere la studiile de licenţă pentru Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice, Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor şi Facultatea de Chimie Aplicată şi Ştiinţa Materialelor candidaţii vor susţine testul grilă şi interviul, chiar în momentul înscrierii, zilnic între orele 09:00 – 16:00, în perioada 9-14 iulie.

În ceea ce priveşte, candidaţii înscrişi la examenul de admitere în ciclul de studii universitare de licenţă, în anul universitar 2018-2019, pentru celelalte 12 facultăţi ale UPB, aceştia  vor susţine  două probe scrise , în zilele de 16 şi 17 iulie 2018, începând cu ora 10:00, cu o durată de maximum două  ore.

ADMITERE FACULTATE 2018. Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” Bucureşti:  1100 locuri de la buget şi 302 cu taxă

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” Bucureşti, scoate la concurs  pentru admiterea la medicină, stomatologie, farmacie,  precum şi la Facultatea de Moaşe şi Asistenţă Medicală (FMAM), 1.402 locuri, dintre care 1.100 de locuri finanţate de la bugetul de stat şi 302 locuri cu taxă, cu 66 mai puţin decât în 2017

În 2017, UMF „Carol Davila” are pentru admiterea în anul întâi 1.468 de locuri , dintre care 440 cu taxă, iar în 2016 au fost  1.420 de locuri , dintre care 470 cu taxă.

În ceea ce priveşte repartizarea cifrei de şcolarizare pe facultăţi pentru admiterea în anul universitar 2018-2019, la  specializarea medicină pentru o durată de şase ani de studiu, sunt 569 locuri finanţate de la buget şi 200 locuri cu taxă. Pentru specializarea medicină dentară cu durata şase ani sunt 171 locuri finanţate de la buget şi 70 locuri cu taxă, iar la facultatea de farmacie, cu drata de cinci ani, sunt 171 locuri finanţate de la buget şi 20 locuri cu taxă. La Facultatea de Moaşe şi Asistenţă Medicală (FMAM) , pe segmentul moaşe şi asistenţă medicală generală cu durata de patru  ani  sunt 110 locuri finanţate de la buget şi niciun loc  cu taxă, iar pentru alte specializări FMAM cu trei ani de studiu au fost repartizate 79 de locuri finanţate de la buget şi 12 de locuri cu taxă.

Înscrierile la concurs au loc între 12 şi 18 iulie.

Universitatea de Medicină şi Farmacie Târgu Mureş

Universitatea de Medicină şi Farmacie Târgu Mureş organizează examen de admitere conform Regulamentului propriu, pentru programele de studii de licenţă acreditate/autorizate de la Facultatea de Medicină, Facultatea de Medicină Dentară şi Facultatea de Farmacie.

Potrivit UMF Tg Mureş, locurile la buget se prezintă astfel: Studii de licenţă -600 + 100 medicină militară , Studii de Master – 65 , Studii de doctorat – 30

Locuri cu taxă : Studii de licenţă – 490, Studii de Master – 375 ,  Studii de doctorat – 30

Înscrierea candidaţilor la concursul de admitere în anul I pentru toate programele de studii, se va face în perioada 16 iulie 2018, orele 8.00 – 20 iulie 2018, orele 12.00 prin intermediul portalului de înscriere online (24h din 24h) accesibil de pe pagina principala a site-ului universitatii: www.umftgm.ro.

Pentru candidaţii care întâmpină dificultăţi în utilizarea portalului, va fi disponibil un Call Center, număr de accesare 0265208948, la care candidaţii pot apela pentru lămuriri, în perioada 16 – 20 iulie 2018, între orele 9,00 – 14,00.

Candidaţii – cetăţeni ai unui stat membru al UE, SEE sau CE vor trimite obligatoriu la sediul universităţii, pe langa înscrierea online, dosarele constituite conform indicaţiilor postate pe site la secţiunea Admitere 2018.

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca are 626 locuri bugetate pentru candidaţii români

Înscrierile  la UMF Cluj au loc în perioada 16 -20 iulie 2018, în intervalul orar 08 – 16.

UMF Cluj scoate la concurs, de la bugetul de stat,  626 de locuri pentru români, cinci pentru rromi şi 19 locuri pentru candidaţii din mediul rural absolvenţi cu diplomă de bacalaureat proveniţi de la licee situate în mediul rural.

Alte 318 locuri sunt în sistem cu taxă, iar taxa pe an este de 8100 lei, la medicină, medicină dentară şi farmacie.

Universitatea de Medicină şi Farmacie din Timişoara are 600 de locuri de la buget şi 506 cu taxă

În baza autonomiei universitare şi cu asumarea răspunderii publice, Universitatea de Medicină şi Farmacie ”Victor Babeş” din Timişoara organizează concurs de admitere pentru fiecare program de studiu, în vederea testării cunoştinţelor şi a capacităţilor cognitive.

Concursul pentru admiterea la toate programele de studii universitare de licenţă se organizează în luna iulie 2018. În cazul în care rămân locuri neocupate la programele de studii cu predare în limba română, se poate organiza o a doua sesiune de admitere, în luna septembrie, înainte de începutul anului universitar, în funcţie de solicitări şi nivelul concurenţei, în aceleaşi condiţii şi cu aceeaşi comisie.

Admiterea la studii universitare de licenţă, la programele de studii cu predare în limba română, se organizează în sesiunea iulie 2018, după următorul calendar:  în perioada 09-20 iulie 2018 va avea loc  completarea on-line a fişei de înscriere;  În perioada 16-20 iulie 2018 – înscrierea candidaţilor: depunerea dosarului de înscriere de către candidaţi la ghişeul de înscriere, verificarea conţinutului dosarului şi validarea înscrierii de către personalul Universităţii.

În  24 iulie 2018   va fi concurs de admitere (probă practică), începând cu orele 08.00, pentru programul de studii Tehnică Dentară din cadrul Facultăţii de Medicină Dentară şi afişarea rezultatelor provizorii, după finalizarea concursului, la avizierul Universităţii şi pe pagina de web proprie, www.umft.ro sau admitere.umft.ro.

În data de 25 iulie 2018- concurs de admitere, între orele 10.00 – 13.00, pentru programele de studii cu 300- 360 credite transferabile: Medicină, Medicină Dentară şi Farmacie.

În data de 25 iulie 2018 vor fi publicate rezultatele provizorii ale concursului de admitere, după finalizarea concursului, la avizierul Universităţii şi pe pagina de web proprie, www.umft.ro sau admitere.umft.ro.

În data de 26 iulie 2018 – depunerea contestaţiilor (orele 08.00 – 14.00) şi rezolvarea acestora.

În 26 – 27 iulie 2018, între orele 09.00 – 14.00, va avea loc – prima etapă de confirmare a locului obţinut de către candidaţii declaraţi admişi pe locurile bugetate/cu taxă, sub sancţiunea pierderii locului obţinut în caz de neîndeplinire a acestei obligaţii;  În data de 30 iulie 2018, între orele 09.00 – 14.00, va avea loc – a doua etapă de confirmare, pentru locurile rămase neocupate.

În data de 31 iulie 2018 are loc afişarea rezultatelor finale ale concursului de admitere, sesiunea iulie 2018;  iar în 3 august 2018 va fi termenul limită de restituire a dosarelor candidaţilor nereuşiţi.

Taxa de şcolarizare la studiile de licenţă pentru anul I la Medicină, Medicină dentară şi Farmacie este de 8.200 lei, iar taxa percepută de la candidaţi pentru înscrierea la concursul de admitere este de 100 de lei/ program de studii.

După 1990, cea mai spectaculoasă creştere au avut-o domeniile economic, juridic şi universitar-pedagogic.

Pornind de la grupările pe domenii de specializări ale EUROSTAT, România ajunsese ca în anul 2008 să aibă o pondere a înmatriculărilor în domeniile de specializare economic, drept, comerţ şi alte ştiinţe socio-umane de 56%, cea mai mare din Europa, trend care se menţine şi astăzi.

Raportul privind analiza funcţională a sectorului învăţământului superior realizat de Banca Mondială arată că raportat la alte state europene, România are în prezent cea mai mare proporţie de absolvenţi în domeniul ştiinţelor sociale din întreaga UE.

Dar, aproape 91% dintre toate lucrările de cercetare au fost în domeniile ingineriei, ştiinţelor exacte, matematicii şi tehnologiei informaţiilor. Restul de 9% au acoperit domeniile ştiinţelor naturale, umaniste, ştiinţelor sociale şi politice, economice, juridice, teologiei, arhitecturii şi artelor.

În Columbia toată lumea știe cine este soția lui Giovanni Becali. L-au eliberat imediat dintr-o pușcărie din Bogota când au aflat cum o cheamă
PARTENERI - GSP.RO
În Columbia toată lumea știe cine este soția lui Giovanni Becali. L-au eliberat imediat dintr-o pușcărie din Bogota când au aflat cum o cheamă
BOMBĂ! Câți bani primește Monica Gabor după divorțul de Mr. Pink. Surpriză colosală, nimeni nu se aștepta la asta
Playtech.ro
BOMBĂ! Câți bani primește Monica Gabor după divorțul de Mr. Pink. Surpriză colosală, nimeni nu se aștepta la asta
Mărturiile cutremurătoare ale singurilor supravieţuitori ai tragediei de pe Siret: "Îi vedeam pe toţi că se scufundă"
Observatornews.ro
Mărturiile cutremurătoare ale singurilor supravieţuitori ai tragediei de pe Siret: "Îi vedeam pe toţi că se scufundă"
Horoscop 2 august 2021. Racii au nevoie de căldură sufletească, de sugestii și de cuvinte frumoase
HOROSCOP
Horoscop 2 august 2021. Racii au nevoie de căldură sufletească, de sugestii și de cuvinte frumoase
Ce s-a aflat despre cei 5 tineri care s-au înecat în Siret. Claudiu, de 14 ani, a murit încercând să-și salveze prietenii
Știrileprotv.ro
Ce s-a aflat despre cei 5 tineri care s-au înecat în Siret. Claudiu, de 14 ani, a murit încercând să-și salveze prietenii
Cum a ajuns o tânără speranţă a ţării în sport vedetă în filme pentru adulţi. "Când i-am spus mamei, a fost şocată"
Telekomsport
Cum a ajuns o tânără speranţă a ţării în sport vedetă în filme pentru adulţi. "Când i-am spus mamei, a fost şocată"
(Publicitate) BestSecret - Super-oferte la haine și accesorii. Reduceri de până la 80%
PUBLICITATE
(Publicitate) BestSecret - Super-oferte la haine și accesorii. Reduceri de până la 80%