MENIU CAUTĂ
, de Alexandru Boariu

LIBERTATEA TE AJUTĂ: Asistentul personal pentru persoana cu handicap. Unde poate fi găsit și cum poate fi angajat

Distribuie

Vă rugăm să ne spuneți unde poate fi găsit, pentru a fi angajat, asistentul personal pentru persoana cu handicap, care are acest drept. (Valeria Prodan, Ilfov).

 

RĂSPUNS: Asistentul personal este persoana angajată prin contract individual de muncă, pentru a se ocupa de persoana cu handicap care nu se descurcă singură. Asistentul personal poate fi chiar una dintre rudele persoanei cu handicap sau poate fi un asistent personal profesionist. Persoana cu handicap grav are dreptul, în baza evaluării medicale, la un asistent personal. Adultul cu handicap grav sau accentuat, care nu dispune de spațiu de locuit, nu realizează venituri ori realizează venituri de până la nivelul salariului mediu pe economie, poate beneficia de îngrijirea și protecția unui asistent personal profesionist. Contractul de muncă al asistentului personal se încheie cu primăria localității de domiciliu a persoanei cu handicap grav. Contractul de muncă al asistentului personal profesionist se încheie de către direcțiile generale de asistență socială județene, respectiv locale, ale sectoarelor municipiului București sau de furnizorii de servicii sociale privați, acreditați în condițiile legii. Legea nr. 448/2006 stabileşte că, pentru a fi angajat, asistentul personal pentru persoana cu handicap trebuie să  îndeplinească următoarele condiții:

  • are vârsta minimă de 18 ani împliniți;
  • nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni care ar face-o incompatibilă cu exercitarea ocupației de asistent personal;
  • are capacitate deplină de exercițiu;
  • are o stare de sănătate corespunzătoare, atestată de medicul de familie sau pe baza unui examen medical de specialitate;
  • a absolvit cel puțin cursurile învățământului general obligatoriu, cu excepția rudelor și afinilor până la gradul al IV-lea inclusiv ale persoanei cu handicap grav, precum și cu excepția soțului sau soției, după caz; în situații excepționale, la propunerea asistentului social din cadrul aparatului propriu al consiliului local în a cărui rază teritorială își are domiciliul sau reședința persoana care urmează să îndeplinească funcția de asistent personal, Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități poate aproba derogarea de la îndeplinirea condițiilor de studii și în cazul altor persoane.
Citește și: Persoanele cu dizabilități, scutite total de impozitul pe locuință

 

Comentarii