MENIU CAUTĂ

Cum poți deveni detectiv particular! Condițiile minime necesare pentru a activa în această profesie

Distribuie

Activitatea detectivilor particulari din România este reglementată de Legea nr. 329/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Cel puţin studii medii

Potrivit actului normativ, poate dobândi calitatea de detectiv particular persoana care îndeplineşte următoarele condiţii: are cetăţenia română sau a unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene ori ale Spaţiului Economic European; are cel puţin studii medii şi este absolventă a unei şcoli postliceale de detectivi sau a îndeplinit funcţia de poliţist ori lucrător în cadrul unor instituţii publice cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice sau siguranţei naţionale ori este absolventă a unei instituţii de învăţământ superior; este aptă din punct de vedere medical; nu a fost condamnată penal; nu desfăşoară o activitate care implică exerciţiul autorităţii publice; a obţinut avizul Inspectoratului de Poliţie Judeţean sau al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, după caz; a promovat examenul de atestare a calităţii de detectiv particular, conform legii, ori deţine un certificat de calificare în această profesie sau un atestat similar, eliberat în unul dintre statele membre UE sau ale SEE.

Examinarea

Pentru susţinerea examenului, trebuie să depui la Inspectoratul Judeţean de Poliţie din raza teritorială sau la Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, următoarele acte: cerere-tip; curriculum- vitae; actul de stare civilă; actul de studii; actul de absolvire a unui curs de specialitate; certificat medical şi de testare psihologică; cazier judiciar; dovada achitării tarifului pentru susţinerea examenului.
Tematica de examinare se stabileşte de Inspectoratul General al Poliţiei Române şi se afişează la sediile unităţilor de poliţie la care se constituie comisii de examinare, cu minimum 30 de zile înainte de data examenului. Acest examen constă într-o probă scrisă (eliminatorie) şi în susţinerea unui interviu. Dacă eşti respins, poţi depune contestaţie la IGPR în termen de 3 zile, acesta având obligaţia să o soluţioneze în termen de 30 de zile.

Activităţi interzise detectivilor particulari

Detectivilor particulari, societăţilor sau cabinetelor în care aceştia îşi desfăşoară activitatea le sunt interzise, printre altele: interceptarea unei convorbiri sau comunicări efectuate prin telefon, telegraf, fax, reţele electronice ori alte mijloace de transmitere de voce sau date la distanţă, precum şi accesul în spaţiile respective, pentru instalarea aparaturii specifice; interceptarea, sustragerea, distrugerea, reţinerea sau deschiderea fără drept a unei corespondenţe ori a altor trimiteri poştale adresate unei persoane; interceptarea comunicaţiilor ambientale în spaţiul privat; supravegherea foto-video prin amplasarea de mijloace tehnice în spaţii private.
Detectivul este obligat să păstreze, chiar şi după încetarea activităţii, secretul profesional cu privire la actele, faptele, datele şi împrejurările despre care a luat cunoştinţă în timpul desfăşurării activităţii.

Comentarii