RĂSPUNS: Pentru a beneneficia în continuare de drepturile de acționar, este necesar să figuraţi în registrul acţionarilor cu datele personale de identificare actuale (cod numeric personal, nume, prenume şi domiciliul actual). Astfel, veți putea încasa dividendele și veți avea acces la toate informațiile necesare, ca deținător de acțiuni. În acest scop trebuie să prezentați la Depozitarul Central următoarele documente: Cererea-tip de modificare a datelor de identificare ale titularilor de cont; Documentele care susţin solicitarea în cauză; Dovada achitării tarifului aferent serviciului solicitat. Documentele mai sus menţionate pot fi transmise direct la sediul central al Depozitarului Central, din București (Bulevardul Carol I, nr 34 – 36, sector 2, cod postal 020922) sau la una dintre cele 34 de agenții regionale ale instituției. Pentru informaţii suplimentare puteți suna la telefon 021/408.58.40, respectiv, 021/408.58.51 sau accesați site-ul www.depozitarulcentral.ro.

Citește și: Depozitarul Central nu trimite extrasele de cont prin poștă

 

 

Urmărește-ne pe Google News